Vážení pacienti,

v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID 19,  Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., obmedzil poskytovanie  zdravotnej starostlivosti vrátane elektívnych hospitalizácií a ambulantných vyšetrení podľa aktuálnych epidemiologických a medicínskych odporúčaní. Zaviedol nevyhnutné  opatrenia na  ochranu  pacientov a vlastných pracovníkov, ktoré Vás žiadame  dodržiavať.

Ambulantné vyšetrenia

Obmedzili sme tiež ambulantné vyšetrenia, najmä kontrolné a dispenzárne vyšetrenia u pacientov bez ťažkostí.  Pacienti, ktorí idú na vyšetrenie,   sú povinní:
  • preukázať sa výsledkom  antigénového testu, ktorý nie je starší ako 48 hodín
  • podrobiť sa triedeniu, ktoré zabezpečujú naši zdravotnícki pracovníci. Spočíva v zisťovaní epidemiologickej anamnézy, základných informácií o zdravotnom stave, v bezkontaktnom meraní teploty a v dezinfekcii rúk
Sprevádzajúcim osobám sa umožní vstup len v nevyhnutných prípadoch. Pacientom, ktorí idú na kontrolné a dispenzárne vyšetrenie odporúčame, aby sa minimálne 2 dni pred termínom ambulantnej kontroly telefonicky informovali o jej nevyhnutnosti. Ak kontrola nie je nevyhnutná, je možné telefonicky dohodnúť iný termín kontroly.

Hospitalizovaní pacienti

Pacienti prichádzajúci na hospitalizáciu formou prekladu zo spádových nemocníc,  musia mať PCR-RT test na ochorenie COVID 19 nie starší ako 48 hodín. Pacienti prichádzajúci z domu nie starší ako 72 hodín.

Zakázané sú návštevy u hospitalizovaných pacientov.
MUDr. Matej Vozár, MPH
Podpredseda predstavenstva SÚSCCH a. s.
Námestník úseku liečebného SÚSCCH a. s.

Poďakovanie
za sponzorský dar

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Banská Bystrica vyjadruje veľké poďakovanie ZVOLENSKEJ MLIEKÁRNI a MLIEKÁRNI KOPANICE SELCE za sponzorský dar pre zdravotnícky personál pracujúci na COVID oddelení vo forme mliečnych produktov. ĎAKUJEME.Štvrtok 24 september 2020 - 12:48:25 | verzia pre tlačstrana:       >>  
Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.