Vážení pacienti,

v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID 19,  Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., obmedzil poskytovanie  zdravotnej starostlivosti vrátane elektívnych hospitalizácií a ambulantných vyšetrení podľa aktuálnych epidemiologických a medicínskych odporúčaní. Zaviedol nevyhnutné  opatrenia na  ochranu  pacientov a vlastných pracovníkov, ktoré Vás žiadame  dodržiavať.

Ambulantné vyšetrenia

Obmedzili sme tiež ambulantné vyšetrenia, najmä kontrolné a dispenzárne vyšetrenia u pacientov bez ťažkostí.  Pacienti, ktorí idú na vyšetrenie,   sú povinní:
  • preukázať sa výsledkom  antigénového testu, ktorý nie je starší ako 24 hodín
  • podrobiť sa triedeniu, ktoré zabezpečujú naši zdravotnícki pracovníci. Spočíva v zisťovaní epidemiologickej anamnézy, základných informácií o zdravotnom stave, v bezkontaktnom meraní teploty a v dezinfekcii rúk
Sprevádzajúcim osobám sa umožní vstup len v nevyhnutných prípadoch. Pacientom, ktorí idú na kontrolné a dispenzárne vyšetrenie odporúčame, aby sa minimálne 2 dni pred termínom ambulantnej kontroly telefonicky informovali o jej nevyhnutnosti. Ak kontrola nie je nevyhnutná, je možné telefonicky dohodnúť iný termín kontroly.

Hospitalizovaní pacienti

Pacienti prichádzajúci na hospitalizáciu formou prekladu zo spádových nemocníc,  musia mať test na ochorenie COVID 19 nie starší ako 48 hodín. Pacienti prichádzajúci z domu nie starší ako 72 hodín.

Zakázané sú návštevy u hospitalizovaných pacientov.
MUDr. Matej Vozár, MPH
Podpredseda predstavenstva SÚSCCH a. s.
Námestník úseku liečebného SÚSCCH a. s.

Štvrtok 24 september 2020 - 12:48:25 | verzia pre tlačstrana:       >>  
Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.