AKTUALIZÁCIA OPATRENÍ K VSTUPU PACIENTA DO STREDOSLOVENSKÉHO ÚSTAVU SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB, a.s.
Účinné od 23.04.2021
I. Pre vstup osoby do zdravotníckeho zariadenia za účelom poskytnutia zdravotnej starostlivosti – tzv. ambulantní pacienti sa nevyžaduje výsledok antigénového, resp. RT – PCR testu. To isté platí pre sprevádzajúcu osobu. Pacienti pred vstupom do zdravotníckeho zariadenia vypíšu tzv: „Čestné vyhlásenie pacienta“.
II. Pre vstup osoby do zdravotníckeho zariadenia za účelom hospitalizácie sa vyžaduje negatívny výsledok RT – PCR testu, nie staršieho ako 72 hodín od vykonania steru. V prípade, že sa výsledkom nebudú z akýchkoľvek dôvodov vedieť preukázať, bude im vykonaný tzv. rýchly PCR test.
III. Pre vstup osoby do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti ktorá:
- je zaočkovaná 2. dávkou PFIZER, MODERNA a uplynulo odvtedy 14 dní
ALEBO
- je zaočkovaná 1. dávkou Astra Zeneca a uplynulo od očkovania uplynulo aspoň 4 týždne
ALEBO
- prekonala COVID a bola v posledných 180 dňoch zaočkovaná 1. dávkou hociktorej z uvedených vakcín a zároveň, od očkovania uplynulo 14 dní
ALEBO
- prekonala v posledných 180 dňoch ochorenie COVID a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní, sa nevyžaduje antigénový, resp. RT – PCR test. Pacienti pred vstupom do zdravotníckeho zariadenia vypíšu tzv: „Čestné vyhlásenie pacienta“.

Štvrtok 06 máj 2021 - 12:20:21 | verzia pre tlačstrana:       >>  
Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.