Na základe COVID automatu a zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie vedenie zdravotníckeho zariadenia vydáva v súvislosti s nákazou COVID –19

Od 15.10.2021

ZÁKAZ NÁVŠTEV PACIENTOV

hospitalizovaných v Stredoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb, a.s.Banská Bystrica

Platí výnimka:

- u pacientov v terminálnom štádiu (duchovná podpora, príbuzní pacienta).

Výnimky povoľuje primár oddelenia alebo službukonajúci lekár oddelenia.

Štvrtok 14 október 2021 - 23:58:00 | verzia pre tlač
XI. Stredoslovenský kardiologický deň

20. október 2021 | 13:00 – 17:00
podujatie sa bude vysielať na vzdelávacom portáli www.tajpan.online
Odborné podujatie je zaradené do systému sústavného vzdelávania a účastníkom (lekári a sestry) budú pridelené kredity CME.


Pozvánka PDF

Utorok 28 september 2021 - 09:55:17 | verzia pre tlač
POZOR VEREJNÁ ZBIERKA PRE SÚSCCH, a.s. PREDĹŽENÁ DO 31.10.2021 !!!!!

Vyjadrite svoju vďaku zdravotníkom,

Vašim lekárom a sestrám !!

PRE VEREJNÚ ZBIERKU

JE VYTVORENÁ ŠPECIÁLNA WEB SRÁNKA

https://www.adra.sk/zbierka-pre-ustav-srdcovych-a-cievnych-chorob/

ĎAKUJEME !


Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „SÚSCCH, a.s.“) na základe vydaného „Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 14.5.2021“ vydáva toto usmernenie NÁVŠTEVY PACIENTOV HOSPITALIZOVANÝCH V SÚSCCH, a.s. S účinnosťou od 18.05. 2021 sa povoľujú návštevy na všetkých lôžkových oddeleniach v SÚSCCH, a.s. za dodržania dole uvedených podmienok. 1. Návšteva pacienta v rovnakom čase je povolená maximálne dvom osobám so súhlasom primára oddelenia alebo službukonajúceho lekára oddelenia v súlade s vydaným „Opatrením ÚVZ SR...“. 2. Povinnosťou návštev je prísne dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia zariadenia (rúško, dezinfekcia rúk). 3. Platí výnimka: - u pacientov v terminálnom štádiu (duchovná podpora, príbuzní pacienta). 4. Službukonajúci personál zabezpečí evidenciu osôb navštevujúcich pacienta (pre prípad následného epidemiologického vyšetrovania). 5. Návšteva sa povoľuje osobám ktorá: - je zaočkovaná 2.dávkou Pfizer, Moderna a uplynulo viac ako 14 dní, - je zaočkovaná 1.dávkou Astra Zeneca a uplynulo viac ako 4 týždne, -

Štvrtok 06 máj 2021 - 12:19:32 | verzia pre tlač

Poďakovanie
za sponzorský dar

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Banská Bystrica vyjadruje veľké poďakovanie ZVOLENSKEJ MLIEKÁRNI, MLIEKÁRNI KOPANICE SELCE a COFFEE FACTORY, s.r.o. B.Bystrica za sponzorský dar pre zdravotnícky personál pracujúci na COVID oddelení SÚSCCH, a.s. vo forme mliečnych produktov a darčekového setu praženej zrnkovej kávy. ĎAKUJEME.


Štvrtok 24 september 2020 - 12:48:25 | verzia pre tlačstrana:   <<        >>  
Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.