Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.  na základe vydaného  „Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 3.6.2020“  vydáva toto usmernenie

NÁVŠTEVY  PACIENTOV HOSPITALIZOVANÝCH V SÚSCCH, a.s.

S účinnosťou od 3.júna 2020 od 12:00 hod. sa povoľujú návštevy na všetkých lôžkových oddeleniach v SÚSCCH, a.s. za dodržania dole uvedených podmienok.

1.    Návšteva pacienta v rovnakom čase je povolená maximálne dvom osobám. Výnimky povoľuje primár oddelenia alebo službukonajúci lekár oddelenia v súlade s vydaným „Opatrením ÚVZ SR...“.

2.    Povinnosťou návštev je prísne dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia.
Službukonajúci personál zabezpečí evidenciu osôb navštevujúcich pacienta (pre prípad následného epidemiologického vyšetrovania)

3.    Prednostne podľa miestnych podmienok realizovať návštevy:
-  u pacientov ťažko chorých (duchovná podpora, príbuzní pacienta),
- vo vnútorných priestoroch dodržiavať zásady hygienicko-epidemiologických opatrení (rúško, dezinfekcia rúk).

4.    Návšteva sa nepovoľuje osobám:
-  chorým alebo s klinickými príznakmi respiračného ochorenia ( zvýšená TT, kašeľ, dýchavičnosť)

NÁVŠTEVNÉ HODINY:
pondelok až piatok:        od 15,00 h. - do 17,00 h.
sobota - nedeľa (sviatok):    od 13,00 h. - do 16,00 h.

Čas povolený na návštevu jedného pacienta v trvaní 20 minút.

Osoby, ktoré navštevujú pacientov  v SÚSCCH, a.s.  sú povinné dodržiavať vyššie uvedené usmernenia.

Pondelok 08 jún 2020 - 07:51:11 | verzia pre tlačstrana:   <<        >>  
Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.