O ústave

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. (SÚSCCH) je jednou z troch špecializovaných nemocníc, ktorá poskytuje komplexnú starostlivosť o pacientov s kardiovaskulárnymi chorobami. Jeho poslaním je poskytovanie komplexnej ambulantnej a ústavnej starostlivosti o dospelých pacientov s chorobami srdca a veľkých ciev. Poskytuje špecializovanú starostlivosť o pacientov v odbore kardiológia, kardiochirurgia, anestéziológia a intenzívna medicína, angiológia a funkčná diagnostika. Ústav má právnu podobu akciovej spoločnosti, jediným vlastníkom akcií je štát.

Hlavnou úlohou SÚSCCH je dopľňať sieť kardiologických a angiologických pracovísk Banskobystrického a Žilinského regiónu, tak, aby tvorili funkčný celok a komplexne diagnostikovali a liečili kardiovaskulárnych pacientov. Ústav sa preto zameriava najmä na invazívnu kardiologickú diagnostiku a liečbu a na kardiochirurgiu. Zabezpečuje úplnú kardiologickú a kardiochirurgickú starostlivosť s výnimkou transplantácie srdca. V angiológii sa zameriava na neinvazívnu diagnostiku a intervenčnú endovaskulárnu liečbu. Súčasnú organizačnú štruktúru má ústav od presťahovania do nových priestorov 1.marca 2009.

Úsek liečebnej a diagnostickej starostlivosti tvorí: oddelenie kardiológie oddelenie arytmií oddelenie koronárnej jednotky oddelenie kardiochirurgie oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny oddelenie funkčnej diagnostiky oddelenie rádiológie oddelenie centrálnej sterilizácie pracovisko liečebnej rehabilitácie pracovisko klinickej výživy výdajňa zdravotníckych pomôcok
sSCCHcelkpohad3.jpg
V roku 2006 sa začala rekonštrukcia a dostavba bývalého chirurgického pavilónu v starom nemocničnom areáli. V priebehu 2,5 roka pavilón úplne zmenil svoju vonkajšiu a vnútornú podobu. Na streche pribudla atraktívna a jedinečná dominanta - heliport - určený pre veľmi rýchly a urgentný príjem pacientov zo vzdialených miest.
slavn otvorenie 06_03_2009 2.jpg
Pribudli ďalšie budovy. Po dokončení začali nové priestory slúžiť pacientom dňa 1.marca 2009. Nový ústav má 126 lôžok, 4 operačné sály, 4 intervečné sály a komplexnú vybavenosť moderného ústavného zariadenia. je vybavený modernou prístrojovou technikou.
exterier460x345_4.png
Ústav je vybavený modernou zdravotníckou technikou. Všetky priestory sú zariadené tak, aby pacientom poskytovali dostatočný komfort a intimitu pri všetkých výkonoch medicínskej a ošetrovateľskej starostlivosti. Dostavaním nového sídla ústavu sa vytvorili možnosti pre ďalší rast ústavu.


Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.