Objednávky vyhotovené v januári 2012

Úvod >> Zverejnenie faktúr, objednávok a zmlúv >> Objednávky vyhotovené v roku 2012

Upozornenie ! Stránka obsahuje v časti "digitálna kópia" hypertextové prepojenie na súbor uložený vo formáte PDF, ktorý obsahuje zosnímaný obraz bez možnosti vyhľadávania textu alebo ďalšieho spracovania textu prípadne obsiahnutého v tomto obraze, tento súbor môže byť aj nedostupný. Otvorením hypertextového prepojenia v časti "digitálna kópia" súhlasíte s použitím neštandardného formátu súboru a v tejto súvislosti nemáte žiadne výhrady voči prevádzkovateľovi tohto webového sídla.

Objednávka číslo : OOPP12001
popis :kľúč
celkom v EUR s DPH :4,02
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.1.2012
dodávateľ :PROFIL-Ing.Peter Moravčík
adresa dodávateľa :Rutkaya-Nedeckého 2, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :32019092
podpísal, funkcia :JUDr. Nadežda Halusková, námestník úseku OPaĽZ
digitálna kópia :OOPP12001.pdf

Objednávka číslo : PIK12001
popis :sety
celkom v EUR s DPH :19 710,00
číslo zmluvy :039/2010
dátum vyhotovenia :2.1.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12001.pdf

Objednávka číslo : PEK12001
popis :elektródy
celkom v EUR s DPH :4 604,60
číslo zmluvy :009/2011
dátum vyhotovenia :3.1.2012
dodávateľ :Operatíva spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Strmý vŕšok 163/A, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12001.pdf

Objednávka číslo : PEK12002
popis :defibrilátory
celkom v EUR s DPH :20 912,17
číslo zmluvy :011/2011_D1
dátum vyhotovenia :3.1.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12002.pdf

Objednávka číslo : PIK12002
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :13 472,16
číslo zmluvy :045/2010
dátum vyhotovenia :3.1.2012
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :17911460
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12002.pdf

Objednávka číslo : PIK12003
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :2 640,00
číslo zmluvy :038/2010
dátum vyhotovenia :3.1.2012
dodávateľ :RAVIKA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Na Revíne 29/D, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :17321859
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12003.pdf

Objednávka číslo : PIK12004
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :11 340,00
číslo zmluvy :050/2010
dátum vyhotovenia :3.1.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12004.pdf

Objednávka číslo : POS12001
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 430,00
číslo zmluvy :032/2011
dátum vyhotovenia :3.1.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12001.pdf

Objednávka číslo : PIR12001
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1 161,79
číslo zmluvy :016/2010
dátum vyhotovenia :4.1.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12001.pdf

Objednávka číslo : PIR12002
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2 478,00
číslo zmluvy :023/2010
dátum vyhotovenia :4.1.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12002.pdf

Objednávka číslo : PIR12003
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :1 815,19
číslo zmluvy :019/2010
dátum vyhotovenia :5.1.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12003.pdf

Objednávka číslo : PIR12004
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :21 096,00
číslo zmluvy :010/2010
dátum vyhotovenia :5.1.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12004.pdf

Objednávka číslo : PIR12005
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1 194,99
číslo zmluvy :013/2010
dátum vyhotovenia :5.1.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12005.pdf

Objednávka číslo : VZP12014
popis :páska
celkom v EUR s DPH :714
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :5.1.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12014.pdf

Objednávka číslo : KRV12002
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :9.1.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :KRV12002.pdf

Objednávka číslo : MAT12001
popis :čistiace potreby
celkom v EUR s DPH :574,24
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :9.1.2012
dodávateľ :ANIS - Anna Szilagyiová
adresa dodávateľa :Majerská cesta 36, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :32004699
podpísal, funkcia :JUDr. Nadežda Halusková, námestník úseku OPaĽZ
digitálna kópia :MAT12001.pdf

Objednávka číslo : MAT12002
popis :kancelárske potreby
celkom v EUR s DPH :299,67
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :9.1.2012
dodávateľ :Jan Volf
adresa dodávateľa :Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :11785250
podpísal, funkcia :JUDr. Nadežda Halusková, námestník úseku OPaĽZ
digitálna kópia :MAT12002.pdf

Objednávka číslo : NTS12001
popis :UPS baterky
celkom v EUR s DPH :88,42
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :9.1.2012
dodávateľ :MICRONIX, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Jegorovova 37/14036, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :3164376
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, Námestník techniky a prevádzky
digitálna kópia :NTS12001.pdf

Objednávka číslo : TU12002
popis :oprava čerpadla
celkom v EUR s DPH :353,88
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :9.1.2012
dodávateľ :Peter Kalčevský
adresa dodávateľa :Hečkova 7, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :32006586
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník techniky a prevádzky
digitálna kópia :TU12002.pdf

Objednávka číslo : TU12003
popis :páska tavička
celkom v EUR s DPH :276
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :9.1.2012
dodávateľ :STERIPAK
adresa dodávateľa :Sekurisova 16, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35800437
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník techniky a prevádzky
digitálna kópia :TU12003.pdf

Objednávka číslo : VZP12001
popis :prvky spojovacie
celkom v EUR s DPH :33
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :9.1.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12001.pdf

Objednávka číslo : VZP12002
popis :materiál hygienický,súpravy transfúzne
celkom v EUR s DPH :485,92
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :9.1.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12002.pdf

Objednávka číslo : VZP12003
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :588,18
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :9.1.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12003.pdf

Objednávka číslo : VZP12004
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :106,32
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :9.1.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12004.pdf

Objednávka číslo : VZP12005
popis :dezinfekcia,materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1 408,26
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :9.1.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12005.pdf

Objednávka číslo : VZP12006
popis :dezinfekcia,sety,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :4 807,44
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :9.1.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12006.pdf

Objednávka číslo : OAIM12001
popis :katétre,okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :2 611,25
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.1.2012
dodávateľ :Meare s.r.o.
adresa dodávateľa :Ružová dolina 6, Bratislava, 82108
IČO dodávateľa :45588121
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12001.pdf

Objednávka číslo : KRV12003
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.1.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :,
digitálna kópia :KRV12003.pdf

Objednávka číslo : PIR12006
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1 239,00
číslo zmluvy :023/2010
dátum vyhotovenia :11.1.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12006.pdf

Objednávka číslo : PIR12007
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :9 860,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.1.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12007.pdf

Objednávka číslo : PIR12008
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :9 720,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.1.2012
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12008.pdf

Objednávka číslo : PIR12009
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :6 140,86
číslo zmluvy :016/2010
dátum vyhotovenia :11.1.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12009.pdf

Objednávka číslo : POS12002
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1 609,30
číslo zmluvy :030/2011
dátum vyhotovenia :11.1.2012
dodávateľ :Operatíva spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Strmý vŕšok 163/A, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12002.pdf

Objednávka číslo : POS12003
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1 609,30
číslo zmluvy :030/2011
dátum vyhotovenia :11.1.2012
dodávateľ :Operatíva spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Strmý vŕšok 163/A, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12003.pdf

Objednávka číslo : POS12004
popis :protéza cievna
celkom v EUR s DPH :278
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.1.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12004.pdf

Objednávka číslo : TU12005
popis :káble
celkom v EUR s DPH :336
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.1.2012
dodávateľ :DMS spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Stierova 21, Košice, 4011
IČO dodávateľa :36587095
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník techniky a prevádzky
digitálna kópia :TU12005.pdf

Objednávka číslo : TU12006
popis :filtre
celkom v EUR s DPH :79,2
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.1.2012
dodávateľ :Earth Resources, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sabinovská 10, Bratislava, 821 02
IČO dodávateľa :31359451
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník techniky a prevádzky
digitálna kópia :TU12006.pdf

Objednávka číslo : DM12002
popis :monitor
celkom v EUR s DPH :57,96
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.1.2012
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :DM12002.pdf

Objednávka číslo : OFD12001
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :110,56
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.1.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OFD12001.pdf

Objednávka číslo : PEK12003
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :47 878,81
číslo zmluvy :010/2011_D1
dátum vyhotovenia :12.1.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12003.pdf

Objednávka číslo : PEK12004
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :9 934,10
číslo zmluvy :013/2011
dátum vyhotovenia :12.1.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12004.pdf

Objednávka číslo : PEK12005
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :45 360,68
číslo zmluvy :011/2011
dátum vyhotovenia :12.1.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12005.pdf

Objednávka číslo : PEK12006
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :25 357,20
číslo zmluvy :009/2011
dátum vyhotovenia :12.1.2012
dodávateľ :Operatíva spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Strmý vŕšok 163/A, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12006.pdf

Objednávka číslo : PIK12005
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :26 235,00
číslo zmluvy :050/2010_D1
dátum vyhotovenia :12.1.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12005.pdf

Objednávka číslo : PIK12006
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :6 320,40
číslo zmluvy :039/2010
dátum vyhotovenia :12.1.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12006.pdf

Objednávka číslo : PIK12007
popis :kontrast
celkom v EUR s DPH :12 741,30
číslo zmluvy :060/2010
dátum vyhotovenia :12.1.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12007.pdf

Objednávka číslo : PIK12008
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2 268,00
číslo zmluvy :042/2010
dátum vyhotovenia :12.1.2012
dodávateľ :RAVIKA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Na Revíne 29/D, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :17321859
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12008.pdf

Objednávka číslo : PIK12009
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2 988,00
číslo zmluvy :050/2010
dátum vyhotovenia :12.1.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12009.pdf

Objednávka číslo : PIR12010
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1 194,99
číslo zmluvy :013/2010
dátum vyhotovenia :12.1.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12010.pdf

Objednávka číslo : POS12005
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :4 415,69
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.1.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12005.pdf

Objednávka číslo : CAR12002
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :4 927,82
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.1.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :CAR12002.pdf

Objednávka číslo : PIR12011
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :1 815,19
číslo zmluvy :019/2010
dátum vyhotovenia :13.1.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12011.pdf

Objednávka číslo : VZP12008
popis :materiál hygienický,materiál obväzový,materiál odberový,prádlo
celkom v EUR s DPH :2 109,64
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.1.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12008.pdf

Objednávka číslo : VZP12009
popis :dezinfekcia,materiál hygienický,okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :1 113,17
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.1.2012
dodávateľ :Meare s.r.o.
adresa dodávateľa :Ružová dolina 6, Bratislava, 82108
IČO dodávateľa :45588121
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12009.pdf

Objednávka číslo : VZP12010
popis :materiál hygienický,materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :643,19
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.1.2012
dodávateľ :Pharex s.r.o.
adresa dodávateľa :Prieložtek 1, Martin, 036 01
IČO dodávateľa :4073437
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12010.pdf

Objednávka číslo : VZP12011
popis :materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :1 009,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.1.2012
dodávateľ :VYGAST
adresa dodávateľa :Oremburská 8, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :32028547
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12011.pdf

Objednávka číslo : CAR12001
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :11 095,97
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.1.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12001.pdf

Objednávka číslo : KRV12004
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :798,93
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.1.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :KRV12004.pdf

Objednávka číslo : KRV12006
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :771,97
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.1.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :KRV12006.pdf

Objednávka číslo : KRV12009
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.1.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :KRV12009.pdf

Objednávka číslo : OAIM12003
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :1 080,05
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.1.2012
dodávateľ :Meare s.r.o.
adresa dodávateľa :Ružová dolina 6, Bratislava, 82108
IČO dodávateľa :45588121
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12003.pdf

Objednávka číslo : PEK12007
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :69 603,18
číslo zmluvy :010/2011
dátum vyhotovenia :16.1.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12007.pdf

Objednávka číslo : PEK12008
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :1 693,89
číslo zmluvy :011/2011_D1
dátum vyhotovenia :16.1.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12008.pdf

Objednávka číslo : PEK12009
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :13 891,90
číslo zmluvy :009/2011
dátum vyhotovenia :16.1.2012
dodávateľ :Operatíva spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Strmý vŕšok 163/A, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12009.pdf

Objednávka číslo : PIR12012
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :1 815,19
číslo zmluvy :019/2010
dátum vyhotovenia :16.1.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12012.pdf

Objednávka číslo : TU12009
popis :manžeta
celkom v EUR s DPH :36
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.1.2012
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník techniky a prevádzky
digitálna kópia :TU12009.pdf

Objednávka číslo : VZP12012
popis :materiál obväzový,prádlo,sety
celkom v EUR s DPH :2 784,74
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.1.2012
dodávateľ :Lohmann & Rauscher, s.r.o.
adresa dodávateľa :Gaštanova 15, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :31347827
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12012.pdf

Objednávka číslo : VZP12013
popis :dezinfekcia,materiál hygienický,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :1 549,68
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.1.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12013.pdf

Objednávka číslo : IT12001
popis :spotrebný materiál do tlačiarní
celkom v EUR s DPH :1 672,05
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.1.2012
dodávateľ :Printech Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Brusno 223, Brusno, 976 62
IČO dodávateľa :44561318
podpísal, funkcia :Ing. Edita Beňová, námestník pre ekon. a financov
digitálna kópia :IT12001.pdf

Objednávka číslo : PIK12010
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :21 781,80
číslo zmluvy :041/2010
dátum vyhotovenia :17.1.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12010.pdf

Objednávka číslo : PIK12011
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :36 000,00
číslo zmluvy :051/2010
dátum vyhotovenia :17.1.2012
dodávateľ :Operatíva spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Strmý vŕšok 163/A, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12011.pdf

Objednávka číslo : PIK12012
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :10 164,00
číslo zmluvy :043/2010
dátum vyhotovenia :17.1.2012
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12012.pdf

Objednávka číslo : PIK12013
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :25 509,00
číslo zmluvy :050/2010_D3
dátum vyhotovenia :17.1.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12013.pdf

Objednávka číslo : PIK12014
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :13 552,00
číslo zmluvy :039/2010_D2
dátum vyhotovenia :17.1.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12014.pdf

Objednávka číslo : POS12006
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :1 533,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.1.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12006.pdf

Objednávka číslo : POS12007
popis :protéza cievna
celkom v EUR s DPH :556
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.1.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12007.pdf

Objednávka číslo : POS12008
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1 603,80
číslo zmluvy :031/2011
dátum vyhotovenia :17.1.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12008.pdf

Objednávka číslo : TU12010
popis :posypová soľ
celkom v EUR s DPH :118,01
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.1.2012
dodávateľ :REMPO spol.s r.o.
adresa dodávateľa :Stará Vajnorská 19, Bratislava, 83245
IČO dodávateľa :35819081
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník techniky a prevádzky
digitálna kópia :TU12010.pdf

Objednávka číslo : DM12003
popis :trezor
celkom v EUR s DPH :246
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.1.2012
dodávateľ :K V E S T s.r.o.
adresa dodávateľa :Severná 22, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :31558518
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :DM12003.pdf

Objednávka číslo : IT12002
popis :Vytvorenie elektronických formulárov v programoch PROMIS
celkom v EUR s DPH :216
číslo zmluvy :080/2008_D1
dátum vyhotovenia :18.1.2012
dodávateľ :PROSOFT s.r.o.
adresa dodávateľa :Letná 27, Košice, 4011
IČO dodávateľa :31666540
podpísal, funkcia :Ing. Edita Beňová, námestník pre ekon. a financov
digitálna kópia :IT12002.pdf

Objednávka číslo : PIR12013
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :1 815,19
číslo zmluvy :019/2010
dátum vyhotovenia :18.1.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12013.pdf

Objednávka číslo : POS12009
popis :lepidlá
celkom v EUR s DPH :2 156,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.1.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12009.pdf

Objednávka číslo : POS12010
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :2 070,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.1.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12010.pdf

Objednávka číslo : TU12011
popis :orava injekčný dávkovač
celkom v EUR s DPH :1 136,47
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.1.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU12011.pdf

Objednávka číslo : TU12012
popis :3-zvod kábel
celkom v EUR s DPH :156
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.1.2012
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník techniky a prevádzky
digitálna kópia :TU12012.pdf

Objednávka číslo : PEK12010
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :50 047,57
číslo zmluvy :011/2011_D1
dátum vyhotovenia :19.1.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12010.pdf

Objednávka číslo : PEK12011
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :38 189,80
číslo zmluvy :009/2011
dátum vyhotovenia :19.1.2012
dodávateľ :Operatíva spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Strmý vŕšok 163/A, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12011.pdf

Objednávka číslo : PIK12015
popis :sety
celkom v EUR s DPH :19 104,00
číslo zmluvy :039/2010
dátum vyhotovenia :19.1.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12015.pdf

Objednávka číslo : PIK12016
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4 541,04
číslo zmluvy :041/2010
dátum vyhotovenia :19.1.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12016.pdf

Objednávka číslo : PIR12014
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :1 815,19
číslo zmluvy :019/2010
dátum vyhotovenia :19.1.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12014.pdf

Objednávka číslo : POS12011
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :4 140,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.1.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12011.pdf

Objednávka číslo : POS12012
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 415,60
číslo zmluvy :029/2011
dátum vyhotovenia :19.1.2012
dodávateľ :Operatíva spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Strmý vŕšok 163/A, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12012.pdf

Objednávka číslo : POS12013
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1 609,30
číslo zmluvy :030/2011
dátum vyhotovenia :19.1.2012
dodávateľ :Operatíva spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Strmý vŕšok 163/A, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12013.pdf

Objednávka číslo : NTS12002
popis :elektro materiál
celkom v EUR s DPH :208,12
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.1.2012
dodávateľ :D.A.V. spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Skuteckého 19, Banská Bystrica, 97400
IČO dodávateľa :31574661
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :NTS12002.pdf

Objednávka číslo : OAIM12002
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :750
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.1.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12002.pdf

Objednávka číslo : OAIM12004
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :2 628,94
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.1.2012
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 7, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12004.pdf

Objednávka číslo : POS12014
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :737,45
číslo zmluvy :033/2011
dátum vyhotovenia :20.1.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12014.pdf

Objednávka číslo : POS12015
popis :krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :924,32
číslo zmluvy :036/2011_D1
dátum vyhotovenia :20.1.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12015.pdf

Objednávka číslo : VZP12015
popis :materiál diagnostický,materiál hygienický,infúzne súpravy
celkom v EUR s DPH :1 837,44
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.1.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12015.pdf

Objednávka číslo : VZP12029
popis :materiál obalový
celkom v EUR s DPH :954,29
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.1.2012
dodávateľ :Pharm. Dr. Jozef Valuch
adresa dodávateľa :Azalková 48, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :40888070
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :VZP12029.pdf

Objednávka číslo : DM12004
popis :doplňujúci diel k mimotel. obehu
celkom v EUR s DPH :2 268,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.1.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, gen. riaditeľ, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM12004.pdf

Objednávka číslo : OOPP12002
popis :obuv
celkom v EUR s DPH :109,86
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.1.2012
dodávateľ :Vladimír Habala V.H.DIZAJN
adresa dodávateľa :Horská 1312/26, Partizánske, 958 01
IČO dodávateľa :35250674
podpísal, funkcia :JUDr. Nadežda Halusková, námestník úseku OPaĽZ
digitálna kópia :OOPP12002.pdf

Objednávka číslo : PIK12017
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :5 796,00
číslo zmluvy :041/2010
dátum vyhotovenia :23.1.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12017.pdf

Objednávka číslo : PIK12018
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1 952,26
číslo zmluvy :045/2010
dátum vyhotovenia :23.1.2012
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :17911460
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12018.pdf

Objednávka číslo : PIK12019
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :3 690,72
číslo zmluvy :041/2010
dátum vyhotovenia :23.1.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12019.pdf

Objednávka číslo : PIR12015
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :1 752,64
číslo zmluvy :009/2010
dátum vyhotovenia :23.1.2012
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12015.pdf

Objednávka číslo : PIR12016
popis :príslušenstvo invazívne,sety
celkom v EUR s DPH :9 768,00
číslo zmluvy :006/2010
dátum vyhotovenia :23.1.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12016.pdf

Objednávka číslo : PIR12017
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1 680,00
číslo zmluvy :007/2010
dátum vyhotovenia :23.1.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12017.pdf

Objednávka číslo : PIR12018
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4 770,00
číslo zmluvy :021/2010
dátum vyhotovenia :23.1.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12018.pdf

Objednávka číslo : PIR12019
popis :stenty,vodiče
celkom v EUR s DPH :36 737,50
číslo zmluvy :024/2010
dátum vyhotovenia :23.1.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12019.pdf

Objednávka číslo : POS12016
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 430,00
číslo zmluvy :032/2011
dátum vyhotovenia :23.1.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12016.pdf

Objednávka číslo : POS12017
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 174,00
číslo zmluvy :037/2011_D1
dátum vyhotovenia :23.1.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12017.pdf

Objednávka číslo : TU12014
popis :kľúč - filtre
celkom v EUR s DPH :13,56
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.1.2012
dodávateľ :Earth Resources, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sabinovská 10, Bratislava, 821 02
IČO dodávateľa :31359451
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :TU12014.pdf

Objednávka číslo : TU12015
popis :hadica - OAIM
celkom v EUR s DPH :24
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.1.2012
dodávateľ :Rays, s.r.o.
adresa dodávateľa :K Výstavisku 527/4, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :44952732
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :TU12015.pdf

Objednávka číslo : TU12016
popis :co 2 snímač
celkom v EUR s DPH :561,89
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.1.2012
dodávateľ :PURO-KLIMA Slovakia ,s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova ul. č. 10, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :35725273
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :TU12016.pdf

Objednávka číslo : VZP12016
popis :dezinfekcia,materiál hygienický,materiál obväzový,prádlo
celkom v EUR s DPH :2 511,51
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.1.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12016.pdf

Objednávka číslo : VZP12017
popis :materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :2 471,22
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.1.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12017.pdf

Objednávka číslo : VZP12018
popis :dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :575,55
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.1.2012
dodávateľ :MED-ART spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Železničná 4, Dunajská Streda,
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :VZP12018.pdf

Objednávka číslo : VZP12019
popis :dezinfekcia,materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :591,32
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.1.2012
dodávateľ :Pharex s.r.o.
adresa dodávateľa :Prieložtek 1, Martin, 036 01
IČO dodávateľa :4073437
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12019.pdf

Objednávka číslo : VZP12020
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :300
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.1.2012
dodávateľ :Meare s.r.o.
adresa dodávateľa :Ružová dolina 6, Bratislava, 82108
IČO dodávateľa :45588121
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12020.pdf

Objednávka číslo : OOPP12003
popis :obuv
celkom v EUR s DPH :70,52
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.1.2012
dodávateľ :Natur comfort SK s.r.o.
adresa dodávateľa :Februárová 159, Partizánske, 958 01
IČO dodávateľa :44964391
podpísal, funkcia :JUDr. Nadežda Halusková, námestník úseku OPaĽZ
digitálna kópia :OOPP12003.pdf

Objednávka číslo : PEK12012
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :6 509,80
číslo zmluvy :013/2011
dátum vyhotovenia :24.1.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12012.pdf

Objednávka číslo : PEK12013
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :16 091,90
číslo zmluvy :009/2011
dátum vyhotovenia :24.1.2012
dodávateľ :Operatíva spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Strmý vŕšok 163/A, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12013.pdf

Objednávka číslo : PEK12014
popis :sety
celkom v EUR s DPH :3 927,37
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.1.2012
dodávateľ :BIO G, spol. s r.o
adresa dodávateľa :Kazanská 46, Bratislava, 82106
IČO dodávateľa :34123415
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12014.pdf

Objednávka číslo : PIK12020
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1 727,19
číslo zmluvy :040/2010
dátum vyhotovenia :24.1.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12020.pdf

Objednávka číslo : PIK12021
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :15 996,00
číslo zmluvy :042/2010
dátum vyhotovenia :24.1.2012
dodávateľ :RAVIKA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Na Revíne 29/D, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :17321859
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12021.pdf

Objednávka číslo : PIK12022
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1 740,00
číslo zmluvy :037/2010
dátum vyhotovenia :24.1.2012
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12022.pdf

Objednávka číslo : PIR12020
popis :kontrast
celkom v EUR s DPH :2 548,26
číslo zmluvy :060/2010
dátum vyhotovenia :24.1.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :PIR12020.pdf

Objednávka číslo : PIR12021
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1 652,77
číslo zmluvy :009/2010
dátum vyhotovenia :24.1.2012
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :PIR12021.pdf

Objednávka číslo : POS12018
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :2 719,20
číslo zmluvy :025/2011
dátum vyhotovenia :24.1.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12018.pdf

Objednávka číslo : TU12020
popis :tabletovaná soľ
celkom v EUR s DPH :264
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.1.2012
dodávateľ :REMPO spol.s r.o.
adresa dodávateľa :Stará Vajnorská 19, Bratislava, 83245
IČO dodávateľa :35819081
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :TU12020.pdf

Objednávka číslo : MAT12003
popis :tlačivá
celkom v EUR s DPH :1 283,03
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.1.2012
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, Lučenec, 98401
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :JUDr. Nadežda Halusková, námestník úseku OPaĽZ
digitálna kópia :MAT12003.pdf

Objednávka číslo : OAIM12005
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
celkom v EUR s DPH :2 900,88
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.1.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :OAIM12005.pdf

Objednávka číslo : PIK12023
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :4 320,00
číslo zmluvy :039/2010
dátum vyhotovenia :25.1.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Gabriela Kaliská, nám. pre úsek liečebný a diag.
digitálna kópia :PIK12023.pdf

Objednávka číslo : PIK12024
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1 524,60
číslo zmluvy :043/2010
dátum vyhotovenia :25.1.2012
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Gabriela Kaliská, nám. pre úsek liečebný a diag.
digitálna kópia :PIK12024.pdf

Objednávka číslo : PIK12025
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4 361,90
číslo zmluvy :044/2010
dátum vyhotovenia :25.1.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Gabriela Kaliská, nám. pre úsek liečebný a diag.
digitálna kópia :PIK12025.pdf

Objednávka číslo : PIK12026
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4 350,00
číslo zmluvy :037/2010
dátum vyhotovenia :25.1.2012
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Gabriela Kaliská, nám. pre úsek liečebný a diag.
digitálna kópia :PIK12026.pdf

Objednávka číslo : PIK12027
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :5 772,00
číslo zmluvy :049/2010
dátum vyhotovenia :25.1.2012
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Gabriela Kaliská, nám. pre úsek liečebný a diag.
digitálna kópia :PIK12027.pdf

Objednávka číslo : VZP12021
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :454
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.1.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :VZP12021.pdf

Objednávka číslo : VZP12022
popis :lepidlá
celkom v EUR s DPH :318,45
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.1.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :VZP12022.pdf

Objednávka číslo : VZP12023
popis :dezinfekcia,materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :482,51
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.1.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :VZP12023.pdf

Objednávka číslo : VZP12024
popis :materiál hygienický,materiál obväzový,sety
celkom v EUR s DPH :2 649,52
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.1.2012
dodávateľ :Lohmann & Rauscher, s.r.o.
adresa dodávateľa :Gaštanova 15, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :31347827
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :VZP12024.pdf

Objednávka číslo : VZP12025
popis :dezinfekcia,materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :803,91
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.1.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :VZP12025.pdf

Objednávka číslo : VZP12026
popis :materiál hygienický,sklo laboratórne,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :564,28
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.1.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :VZP12026.pdf

Objednávka číslo : VZP12027
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :463,76
číslo zmluvy :025/2011
dátum vyhotovenia :25.1.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :VZP12027.pdf

Objednávka číslo : VZP12028
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :1 337,16
číslo zmluvy :026/2011
dátum vyhotovenia :25.1.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :VZP12028.pdf

Objednávka číslo : PIK12028
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :720
číslo zmluvy :049/2010
dátum vyhotovenia :26.1.2012
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Gabriela Kaliská, nám. pre úsek liečebný a diag.
digitálna kópia :PIK12028.pdf

Objednávka číslo : PIK12029
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4 920,00
číslo zmluvy :039/2010
dátum vyhotovenia :26.1.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Gabriela Kaliská, nám. pre úsek liečebný a diag.
digitálna kópia :PIK12029.pdf

Objednávka číslo : PIK12030
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :7 345,80
číslo zmluvy :041/2010
dátum vyhotovenia :26.1.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Gabriela Kaliská, nám. pre úsek liečebný a diag.
digitálna kópia :PIK12030.pdf

Objednávka číslo : PIK12031
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :5 532,00
číslo zmluvy :049/2010
dátum vyhotovenia :26.1.2012
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Gabriela Kaliská, nám. pre úsek liečebný a diag.
digitálna kópia :PIK12031.pdf

Objednávka číslo : VZP12030
popis :materiál hygienický,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :1 039,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.1.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :VZP12030.pdf

Objednávka číslo : KRV12007
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.1.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :KRV12007.pdf

Objednávka číslo : KRV12008
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.1.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :KRV12008.pdf

Objednávka číslo : OAIM12006
popis :materiál diagnostický,materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1 250,28
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.1.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :OAIM12006.pdf

Objednávka číslo : OAIM12007
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1 593,96
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.1.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :OAIM12007.pdf

Objednávka číslo : PEK12015
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :77 172,79
číslo zmluvy :011/2011_D1
dátum vyhotovenia :27.1.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12015.pdf

Objednávka číslo : PEK12016
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :51 299,00
číslo zmluvy :010/2011_D1
dátum vyhotovenia :27.1.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12016.pdf

Objednávka číslo : PEK12017
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :11 820,60
číslo zmluvy :009/2011
dátum vyhotovenia :27.1.2012
dodávateľ :Operatíva spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Strmý vŕšok 163/A, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12017.pdf

Objednávka číslo : PIR12022
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1 194,99
číslo zmluvy :013/2010
dátum vyhotovenia :27.1.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12022.pdf

Objednávka číslo : PIR12023
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :1 815,19
číslo zmluvy :019/2010
dátum vyhotovenia :27.1.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12023.pdf

Objednávka číslo : PIR12024
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :11 000,00
číslo zmluvy :041/2010_D2
dátum vyhotovenia :27.1.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12024.pdf

Objednávka číslo : PIR12025
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :7 739,21
číslo zmluvy :018/2010
dátum vyhotovenia :27.1.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12025.pdf

Objednávka číslo : POS12019
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :924,32
číslo zmluvy :036/2011_D1
dátum vyhotovenia :27.1.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12019.pdf

Objednávka číslo : POS12020
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 430,00
číslo zmluvy :032/2011
dátum vyhotovenia :27.1.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12020.pdf

Objednávka číslo : POS12021
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 415,60
číslo zmluvy :029/2011
dátum vyhotovenia :27.1.2012
dodávateľ :Operatíva spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Strmý vŕšok 163/A, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12021.pdf

Objednávka číslo : POS12022
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1 669,80
číslo zmluvy :028/2011
dátum vyhotovenia :27.1.2012
dodávateľ :Operatíva spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Strmý vŕšok 163/A, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12022.pdf

Objednávka číslo : POS12023
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1 669,80
číslo zmluvy :028/2011
dátum vyhotovenia :27.1.2012
dodávateľ :Operatíva spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Strmý vŕšok 163/A, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12023.pdf

Objednávka číslo : POS12024
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :760,1
číslo zmluvy :027/2011
dátum vyhotovenia :27.1.2012
dodávateľ :Operatíva spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Strmý vŕšok 163/A, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12024.pdf

Objednávka číslo : DM12006
popis :monitor
celkom v EUR s DPH :692
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.1.2012
dodávateľ :AMICOMP BB s.r.o.
adresa dodávateľa :Bernoláková 14/B, Banská Bystrica, 97405
IČO dodávateľa :36035971
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :DM12006.pdf

Objednávka číslo : NTS12004
popis :ups bateria
celkom v EUR s DPH :88,42
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.1.2012
dodávateľ :MICRONIX, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Jegorovova 37/14036, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :3164376
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :NTS12004.pdf

Objednávka číslo : PEK12018
popis :elektródy
celkom v EUR s DPH :2 139,74
číslo zmluvy :010/2011
dátum vyhotovenia :30.1.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12018.pdf

Objednávka číslo : PIK12032
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4 936,44
číslo zmluvy :043/2010
dátum vyhotovenia :30.1.2012
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12032.pdf

Objednávka číslo : PIK12033
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :6 839,00
číslo zmluvy :044/2010
dátum vyhotovenia :30.1.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12033.pdf

Objednávka číslo : PIR12026
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :9 300,00
číslo zmluvy :030/2010
dátum vyhotovenia :30.1.2012
dodávateľ :Operatíva spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Strmý vŕšok 163/A, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12026.pdf

Objednávka číslo : PIR12027
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :2 823,00
číslo zmluvy :016/2010
dátum vyhotovenia :30.1.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12027.pdf

Objednávka číslo : PIR12028
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1 680,00
číslo zmluvy :007/2010
dátum vyhotovenia :30.1.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12028.pdf

Objednávka číslo : PIR12029
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3 729,00
číslo zmluvy :006/2010
dátum vyhotovenia :30.1.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12029.pdf

Objednávka číslo : TU12023
popis :mimotelový obeh - oprava
celkom v EUR s DPH :1 560,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.1.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, gen. riaditeľ, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU12023.pdf

Objednávka číslo : CAR12003
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :29 637,78
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.1.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :CAR12003.pdf

Objednávka číslo : DM12007
popis :tlačiareň laserová
celkom v EUR s DPH :615
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.1.2012
dodávateľ :SMART COMPUTER spol. s r.o.
adresa dodávateľa :J. C. Hronského 11, Zvolen, 96001
IČO dodávateľa :31629881
podpísal, funkcia :Ing. Edita Beňová, námestník pre ekon. a financov
digitálna kópia :DM12007.pdf

Objednávka číslo : KRV12013
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :7 611,81
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.1.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :KRV12013.pdf

Objednávka číslo : PIR12030
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :1 815,19
číslo zmluvy :019/2010
dátum vyhotovenia :31.1.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12030.pdfCopyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.