Objednávky vyhotovené vo februári 2012

Úvod >> Zverejnenie faktúr, objednávok a zmlúv >> Objednávky vyhotovené v roku 2012

Upozornenie ! Stránka obsahuje v časti "digitálna kópia" hypertextové prepojenie na súbor uložený vo formáte PDF, ktorý obsahuje zosnímaný obraz bez možnosti vyhľadávania textu alebo ďalšieho spracovania textu prípadne obsiahnutého v tomto obraze, tento súbor môže byť aj nedostupný. Otvorením hypertextového prepojenia v časti "digitálna kópia" súhlasíte s použitím neštandardného formátu súboru a v tejto súvislosti nemáte žiadne výhrady voči prevádzkovateľovi tohto webového sídla.

Objednávka číslo : DM12008
popis :nábytok
celkom v EUR s DPH :461
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :1.2.2012
dodávateľ :Ján Lietava
adresa dodávateľa :Horná 71, Babiná, 96261
IČO dodávateľa :43152538
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :DM12008.pdf

Objednávka číslo : DM12010
popis :nábytok
celkom v EUR s DPH :934,8
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :1.2.2012
dodávateľ :SOFT interier, s.r.o.
adresa dodávateľa :Drevárska 2, Spišská Nová Ves, 057 01
IČO dodávateľa :36770752
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, gen. riaditeľ, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM12010.pdf

Objednávka číslo : TU12024
popis :folie
celkom v EUR s DPH :48,24
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :1.2.2012
dodávateľ :FERRAGRAFIK
adresa dodávateľa :Sládkovičova 6/13, Žiar nad Hronom, 96501
IČO dodávateľa :35298995
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :TU12024.pdf

Objednávka číslo : VZP12031
popis :materiál obalový
celkom v EUR s DPH :130,55
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :1.2.2012
dodávateľ :Pharm. Dr. Jozef Valuch
adresa dodávateľa :Azalková 48, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :40888070
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12031.pdf

Objednávka číslo : DM12012
popis :podložky pod pacienta
celkom v EUR s DPH :496,8
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.2.2012
dodávateľ :Fénix Bratislava, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Jána Zigmundíka 296/6, Vrbové, 92203
IČO dodávateľa :35730854
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :DM12012.pdf

Objednávka číslo : DM12013
popis :rampa
celkom v EUR s DPH :49,81
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.2.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :DM12013.pdf

Objednávka číslo : NTS12005
popis :baterka
celkom v EUR s DPH :110
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.2.2012
dodávateľ :TECHALL Slovensko,spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nálepkova 57, Bernolákovo, 90027
IČO dodávateľa :34140794
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :NTS12005.pdf

Objednávka číslo : OOPP12005
popis :samolepky
celkom v EUR s DPH :30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.2.2012
dodávateľ :A.F.S.System - IPM, s.r.o.
adresa dodávateľa :Dolná 4, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36631370
podpísal, funkcia :JUDr. Nadežda Halusková, námestník úseku OPaĽZ
digitálna kópia :OOPP12005.pdf

Objednávka číslo : PIK12034
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :13 472,16
číslo zmluvy :045/2010
dátum vyhotovenia :2.2.2012
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :17911460
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12034.pdf

Objednávka číslo : PIR12031
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :1 752,64
číslo zmluvy :009/2010
dátum vyhotovenia :2.2.2012
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12031.pdf

Objednávka číslo : POS12025
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :6 210,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.2.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12025.pdf

Objednávka číslo : POS12026
popis :protéza cievna
celkom v EUR s DPH :278
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.2.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12026.pdf

Objednávka číslo : POS12027
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 415,60
číslo zmluvy :029/2011
dátum vyhotovenia :2.2.2012
dodávateľ :Operatíva spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Strmý vŕšok 163/A, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12027.pdf

Objednávka číslo : POS12028
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 415,60
číslo zmluvy :029/2011
dátum vyhotovenia :2.2.2012
dodávateľ :Operatíva spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Strmý vŕšok 163/A, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12028.pdf

Objednávka číslo : POS12029
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1 609,30
číslo zmluvy :030/2011
dátum vyhotovenia :2.2.2012
dodávateľ :Operatíva spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Strmý vŕšok 163/A, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12029.pdf

Objednávka číslo : POS12030
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 174,85
číslo zmluvy :035/2011_D1
dátum vyhotovenia :2.2.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12030.pdf

Objednávka číslo : VZP12032
popis :dezinfekcia,materiál hygienický,sety
celkom v EUR s DPH :5 289,05
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.2.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12032.pdf

Objednávka číslo : VZP12033
popis :materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :1 735,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.2.2012
dodávateľ :VYGAST
adresa dodávateľa :Oremburská 8, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :32028547
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12033.pdf

Objednávka číslo : VZP12034
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :37,42
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.2.2012
dodávateľ :DISPOLAB, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Štúrovo nám.1, Žilina, 1001
IČO dodávateľa :31625746
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12034.pdf

Objednávka číslo : VZP12035
popis :materiál hygienický,materiál obväzový,okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :367,4
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.2.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12035.pdf

Objednávka číslo : VZP12036
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :958,61
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.2.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12036.pdf

Objednávka číslo : KRV12010
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :908,2
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.2.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :KRV12010.pdf

Objednávka číslo : NTS12006
popis :filtre
celkom v EUR s DPH :715,34
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.2.2012
dodávateľ :TATRAFILTER, s.r.o.
adresa dodávateľa :Štúrova 288/67, Svit, 5921
IČO dodávateľa :36464236
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :NTS12006.pdf

Objednávka číslo : PEK12019
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :26 222,15
číslo zmluvy :012/2011
dátum vyhotovenia :3.2.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12019.pdf

Objednávka číslo : PEK12020
popis :defibrilátory
celkom v EUR s DPH :19 327,81
číslo zmluvy :012/2011
dátum vyhotovenia :3.2.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12020.pdf

Objednávka číslo : PEK12021
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :32 638,10
číslo zmluvy :009/2011
dátum vyhotovenia :3.2.2012
dodávateľ :Operatíva spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Strmý vŕšok 163/A, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12021.pdf

Objednávka číslo : PEK12022
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :8 469,42
číslo zmluvy :011/2011_D1
dátum vyhotovenia :3.2.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12022.pdf

Objednávka číslo : PEK12023
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :59 034,90
číslo zmluvy :010/2011
dátum vyhotovenia :3.2.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12023.pdf

Objednávka číslo : PEK12024
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :5 005,00
číslo zmluvy :013/2011
dátum vyhotovenia :3.2.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12024.pdf

Objednávka číslo : PEK12025
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :3 602,34
číslo zmluvy :011/2011_D1
dátum vyhotovenia :3.2.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12025.pdf

Objednávka číslo : PEK12026
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :4 302,00
číslo zmluvy :009/2011
dátum vyhotovenia :3.2.2012
dodávateľ :Operatíva spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Strmý vŕšok 163/A, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :PEK12026.pdf

Objednávka číslo : PIR12032
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :2 823,00
číslo zmluvy :016/2010
dátum vyhotovenia :3.2.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12032.pdf

Objednávka číslo : POS12031
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1 609,30
číslo zmluvy :030/2010
dátum vyhotovenia :3.2.2012
dodávateľ :Operatíva spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Strmý vŕšok 163/A, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12031.pdf

Objednávka číslo : POS12032
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :14 047,48
číslo zmluvy :026/2011
dátum vyhotovenia :3.2.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12032.pdf

Objednávka číslo : VZP12037
popis :dezinfekcia,materiál hygienický,materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :1 187,81
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.2.2012
dodávateľ :Pharex s.r.o.
adresa dodávateľa :Prieložtek 1, Martin, 036 01
IČO dodávateľa :4073437
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12037.pdf

Objednávka číslo : KRV12011
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :4.2.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :KRV12011.pdf

Objednávka číslo : PIK12035
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :2 908,80
číslo zmluvy :039/2010
dátum vyhotovenia :6.2.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12035.pdf

Objednávka číslo : PIR12033
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :889,83
číslo zmluvy :019/2010_D4
dátum vyhotovenia :6.2.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12033.pdf

Objednávka číslo : TU12032
popis :kábel
celkom v EUR s DPH :436,8
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :6.2.2012
dodávateľ :PULImedical spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nádražná 34, Ivanka pri Dunaji, 90028
IČO dodávateľa :31344399
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :TU12032.pdf

Objednávka číslo : VZP12038
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1 200,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :6.2.2012
dodávateľ :S.A.B. Slovakia s. r. o.
adresa dodávateľa :Vilová 15, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :44674201
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12038.pdf

Objednávka číslo : VZP12039
popis :materiál hygienický,materiál obväzový,prádlo
celkom v EUR s DPH :1 141,67
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :6.2.2012
dodávateľ :Lohmann & Rauscher, s.r.o.
adresa dodávateľa :Gaštanova 15, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :31347827
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12039.pdf

Objednávka číslo : PIR12034
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1 194,99
číslo zmluvy :013/2010
dátum vyhotovenia :7.2.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12034.pdf

Objednávka číslo : PIR12035
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :5 642,95
číslo zmluvy :016/2010
dátum vyhotovenia :7.2.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12035.pdf

Objednávka číslo : PIR12036
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :12 390,00
číslo zmluvy :023/2010
dátum vyhotovenia :7.2.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12036.pdf

Objednávka číslo : IT12005
popis :spotrebný materiál do tlačiarní
celkom v EUR s DPH :706,21
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :8.2.2012
dodávateľ :Printech Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Brusno 223, Brusno, 976 62
IČO dodávateľa :44561318
podpísal, funkcia :Ing. Edita Beňová, námestník pre ekon. a financov
digitálna kópia :IT12005.pdf

Objednávka číslo : MAT12004
popis :čistiae prostriedky
celkom v EUR s DPH :420,76
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :8.2.2012
dodávateľ :ANIS - Anna Szilagyiová
adresa dodávateľa :Majerská cesta 36, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :32004699
podpísal, funkcia :JUDr. Nadežda Halusková, námestník úseku OPaĽZ
digitálna kópia :MAT12004.pdf

Objednávka číslo : PEK12027
popis :defibrilátory,elektródy
celkom v EUR s DPH :26 295,65
číslo zmluvy :011/2011
dátum vyhotovenia :8.2.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :PEK12027.pdf

Objednávka číslo : PEK12028
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :36 823,60
číslo zmluvy :009/2011
dátum vyhotovenia :8.2.2012
dodávateľ :Operatíva spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Strmý vŕšok 163/A, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :PEK12028.pdf

Objednávka číslo : PEK12029
popis :defibrilátory
celkom v EUR s DPH :79 799,00
číslo zmluvy :010/2011
dátum vyhotovenia :8.2.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :PEK12029.pdf

Objednávka číslo : PIK12036
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1 952,26
číslo zmluvy :045/2010
dátum vyhotovenia :8.2.2012
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :17911460
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12036.pdf

Objednávka číslo : PIK12037
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :11 340,00
číslo zmluvy :050/2010
dátum vyhotovenia :8.2.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12037.pdf

Objednávka číslo : PIK12038
popis :sety
celkom v EUR s DPH :19 710,00
číslo zmluvy :039/2010
dátum vyhotovenia :8.2.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12038.pdf

Objednávka číslo : PIK12039
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :36 000,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :8.2.2012
dodávateľ :Operatíva spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Strmý vŕšok 163/A, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12039.pdf

Objednávka číslo : PIK12040
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :10 472,00
číslo zmluvy :044/2010_D3
dátum vyhotovenia :8.2.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12040.pdf

Objednávka číslo : PIK12041
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :11 000,00
číslo zmluvy :041/2010_D2
dátum vyhotovenia :8.2.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12041.pdf

Objednávka číslo : PIK12042
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :26 235,00
číslo zmluvy :050/2010_D1
dátum vyhotovenia :8.2.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12042.pdf

Objednávka číslo : PIR12037
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :7 118,68
číslo zmluvy :019/2010_D5
dátum vyhotovenia :8.2.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :PIR12037.pdf

Objednávka číslo : OOPP12006
popis :odevy
celkom v EUR s DPH :158
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :9.2.2012
dodávateľ :JANOLI-výroba odevov
adresa dodávateľa :Uzovce č.54, Uzovce, 8266
IČO dodávateľa :30611172
podpísal, funkcia :JUDr. Nadežda Halusková, námestník úseku OPaĽZ
digitálna kópia :OOPP12006.pdf

Objednávka číslo : PEK12030
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :1 595,00
číslo zmluvy :013/2011
dátum vyhotovenia :9.2.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :PEK12030.pdf

Objednávka číslo : TU12035
popis :piest
celkom v EUR s DPH :85,46
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :9.2.2012
dodávateľ :BASCO SK s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 16, Pezinok, 90201
IČO dodávateľa :34140328
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :TU12035.pdf

Objednávka číslo : KRV12012
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.2.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :KRV12012.pdf

Objednávka číslo : PEK12031
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :70 954,20
číslo zmluvy :011/2011
dátum vyhotovenia :10.2.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :PEK12031.pdf

Objednávka číslo : PEK12033
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :1 400,00
číslo zmluvy :010/2011
dátum vyhotovenia :10.2.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12033.pdf

Objednávka číslo : PEK12034
popis :elektródy
celkom v EUR s DPH :516,24
číslo zmluvy :013/2011
dátum vyhotovenia :10.2.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :PEK12034.pdf

Objednávka číslo : PIK12043
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :6 762,00
číslo zmluvy :041/2010
dátum vyhotovenia :10.2.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12043.pdf

Objednávka číslo : PIR12038
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :5 536,08
číslo zmluvy :041/2010
dátum vyhotovenia :10.2.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12038.pdf

Objednávka číslo : PIR12039
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :4 113,60
číslo zmluvy :013/2010
dátum vyhotovenia :10.2.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12039.pdf

Objednávka číslo : PIR12040
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :669,6
číslo zmluvy :039/2010
dátum vyhotovenia :10.2.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12040.pdf

Objednávka číslo : PIR12041
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :9 900,00
číslo zmluvy :024/2010
dátum vyhotovenia :10.2.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12041.pdf

Objednávka číslo : PIR12042
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :5 297,00
číslo zmluvy :014/2010
dátum vyhotovenia :10.2.2012
dodávateľ :RAVIKA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Na Revíne 29/D, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :17321859
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12042.pdf

Objednávka číslo : VZP12040
popis :dezinfekcia,materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :505,67
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.2.2012
dodávateľ :Pharex s.r.o.
adresa dodávateľa :Prieložtek 1, Martin, 036 01
IČO dodávateľa :4073437
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :VZP12040.pdf

Objednávka číslo : VZP12041
popis :materiál hygienický,sety,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :5 954,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.2.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :VZP12041.pdf

Objednávka číslo : VZP12042
popis :materiál hygienický,materiál odberový,okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :1 665,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.2.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :VZP12042.pdf

Objednávka číslo : PIK12044
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :10 164,00
číslo zmluvy :043/2010
dátum vyhotovenia :13.2.2012
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12044.pdf

Objednávka číslo : PIK12045
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :680,4
číslo zmluvy :049/2010
dátum vyhotovenia :13.2.2012
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12045.pdf

Objednávka číslo : PIR12043
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :1 815,19
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.2.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12043.pdf

Objednávka číslo : POS12033
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :924,32
číslo zmluvy :036/2011_D1
dátum vyhotovenia :13.2.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12033.pdf

Objednávka číslo : POS12034
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :924,32
číslo zmluvy :036/2011_D1
dátum vyhotovenia :13.2.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12034.pdf

Objednávka číslo : POS12035
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :737,45
číslo zmluvy :033/2011
dátum vyhotovenia :13.2.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12035.pdf

Objednávka číslo : TU12036
popis :PH papieriky
celkom v EUR s DPH :13,22
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.2.2012
dodávateľ :FISHER Slovakia, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Mäsiarska 13, Levoča, 5401
IČO dodávateľa :36483095
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :TU12036.pdf

Objednávka číslo : KRV12014
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.2.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12014.pdf

Objednávka číslo : KRV12015
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :817,38
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.2.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12015.pdf

Objednávka číslo : PEK12035
popis :elektródy
celkom v EUR s DPH :1 670,04
číslo zmluvy :125/2011
dátum vyhotovenia :14.2.2012
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12035.pdf

Objednávka číslo : PEK12036
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :27 880,60
číslo zmluvy :009/2011
dátum vyhotovenia :14.2.2012
dodávateľ :Operatíva spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Strmý vŕšok 163/A, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12036.pdf

Objednávka číslo : PEK12037
popis :defibrilátory
celkom v EUR s DPH :28 500,00
číslo zmluvy :010/2011
dátum vyhotovenia :14.2.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12037.pdf

Objednávka číslo : PIR12044
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3 984,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.2.2012
dodávateľ :RAVIKA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Na Revíne 29/D, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :17321859
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12044.pdf

Objednávka číslo : POS12036
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1 669,80
číslo zmluvy :028/2011
dátum vyhotovenia :14.2.2012
dodávateľ :Operatíva spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Strmý vŕšok 163/A, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12036.pdf

Objednávka číslo : POS12037
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1 609,30
číslo zmluvy :030/2011
dátum vyhotovenia :14.2.2012
dodávateľ :Operatíva spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Strmý vŕšok 163/A, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12037.pdf

Objednávka číslo : POS12038
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1 609,30
číslo zmluvy :030/2011
dátum vyhotovenia :14.2.2012
dodávateľ :Operatíva spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Strmý vŕšok 163/A, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12038.pdf

Objednávka číslo : POS12039
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :760,1
číslo zmluvy :027/2011
dátum vyhotovenia :14.2.2012
dodávateľ :Operatíva spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Strmý vŕšok 163/A, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12039.pdf

Objednávka číslo : POS12040
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 174,00
číslo zmluvy :038/2011_D1
dátum vyhotovenia :14.2.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12040.pdf

Objednávka číslo : VZP12043
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
celkom v EUR s DPH :1 812,36
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.2.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :VZP12043.pdf

Objednávka číslo : VZP12044
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :695,91
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.2.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :VZP12044.pdf

Objednávka číslo : VZP12045
popis :materiál hygienický,sety
celkom v EUR s DPH :3 661,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.2.2012
dodávateľ :Lohmann & Rauscher, s.r.o.
adresa dodávateľa :Gaštanova 15, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :31347827
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :VZP12045.pdf

Objednávka číslo : VZP12046
popis :materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :3 017,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.2.2012
dodávateľ :VYGAST
adresa dodávateľa :Oremburská 8, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :32028547
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :VZP12046.pdf

Objednávka číslo : CAR12004
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :33 994,78
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.2.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12004.pdf

Objednávka číslo : DM12014
popis :teplomer
celkom v EUR s DPH :92
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.2.2012
dodávateľ :MCR Technology s.r.o.
adresa dodávateľa :Malženice 199, Malženice, 919 29
IČO dodávateľa :44888902
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :DM12014.pdf

Objednávka číslo : MAT12006
popis :kancelárske potreby
celkom v EUR s DPH :229,17
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.2.2012
dodávateľ :Jan Volf
adresa dodávateľa :Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :11785250
podpísal, funkcia :JUDr. Nadežda Halusková, námestník úseku OPaĽZ
digitálna kópia :MAT12006.pdf

Objednávka číslo : POS12041
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1 609,30
číslo zmluvy :030/2011
dátum vyhotovenia :15.2.2012
dodávateľ :Operatíva spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Strmý vŕšok 163/A, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12041.pdf

Objednávka číslo : KRV12016
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :798,93
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.2.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12016.pdf

Objednávka číslo : PEK12038
popis :defibrilátory,elektródy
celkom v EUR s DPH :23 333,20
číslo zmluvy :009/2011
dátum vyhotovenia :16.2.2012
dodávateľ :Operatíva spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Strmý vŕšok 163/A, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12038.pdf

Objednávka číslo : PEK12039
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :67 503,96
číslo zmluvy :011/2011_D1
dátum vyhotovenia :16.2.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12039.pdf

Objednávka číslo : PIK12046
popis :sety
celkom v EUR s DPH :19 104,00
číslo zmluvy :039/2010
dátum vyhotovenia :16.2.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12046.pdf

Objednávka číslo : DM12015
popis :detektor
celkom v EUR s DPH :89,99
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.2.2012
dodávateľ :METRO Cash and Carry SR,s.r.o.
adresa dodávateľa :Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, 90028
IČO dodávateľa :45952671
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :DM12015.pdf

Objednávka číslo : KRV12017
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :454,1
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.2.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12017.pdf

Objednávka číslo : MAT12005
popis :tlačivá
celkom v EUR s DPH :1 167,07
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.2.2012
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, Lučenec, 98401
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :JUDr. Nadežda Halusková, námestník úseku OPaĽZ
digitálna kópia :MAT12005.pdf

Objednávka číslo : POS12042
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 415,60
číslo zmluvy :029/2011
dátum vyhotovenia :17.2.2012
dodávateľ :Operatíva spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Strmý vŕšok 163/A, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12042.pdf

Objednávka číslo : DM12016
popis :nábytok
celkom v EUR s DPH :126
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.2.2012
dodávateľ :Ján Lietava
adresa dodávateľa :Horná 71, Babiná, 96261
IČO dodávateľa :43152538
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :DM12016.pdf

Objednávka číslo : OAIM12008
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2 023,68
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.2.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :OAIM12008.pdf

Objednávka číslo : OAIM12009
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :3 534,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.2.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12009.pdf

Objednávka číslo : OAIM12010
popis :katétre,okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :5 939,83
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.2.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12010.pdf

Objednávka číslo : OAIM12011
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
celkom v EUR s DPH :1 079,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.2.2012
dodávateľ :FRESENIUS MEDICAL CARE
adresa dodávateľa :Evropská 423/178, Praha 6, 160 00
IČO dodávateľa :45790884
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :OAIM12011.pdf

Objednávka číslo : OAIM12012
popis :sety
celkom v EUR s DPH :5 830,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.2.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12012.pdf

Objednávka číslo : OFD12002
popis :ekg papier,elektródy
celkom v EUR s DPH :513,36
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.2.2012
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OFD12002.pdf

Objednávka číslo : PIK12047
popis :ekg papier
celkom v EUR s DPH :540
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.2.2012
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12047.pdf

Objednávka číslo : PIK12048
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :15 985,80
číslo zmluvy :041/2010
dátum vyhotovenia :20.2.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12048.pdf

Objednávka číslo : PIR12045
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :1 815,19
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.2.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12045.pdf

Objednávka číslo : PIR12046
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1 239,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.2.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12046.pdf

Objednávka číslo : PIR12047
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :889,83
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.2.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12047.pdf

Objednávka číslo : PIR12048
popis :kontrast
celkom v EUR s DPH :2 090,16
číslo zmluvy :060/2010
dátum vyhotovenia :20.2.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12048.pdf

Objednávka číslo : PIR12049
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :12 474,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.2.2012
dodávateľ :RAVIKA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Na Revíne 29/D, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :17321859
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12049.pdf

Objednávka číslo : PIR12050
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4 050,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.2.2012
dodávateľ :RAVIKA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Na Revíne 29/D, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :17321859
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12050.pdf

Objednávka číslo : PIR12051
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4 680,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.2.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12051.pdf

Objednávka číslo : PIR12052
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :24 926,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.2.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12052.pdf

Objednávka číslo : PIR12053
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :2 550,05
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.2.2012
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12053.pdf

Objednávka číslo : PIR12054
popis :príslušenstvo invazívne,sety
celkom v EUR s DPH :9 768,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.2.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12054.pdf

Objednávka číslo : PIR12055
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :9 960,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.2.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12055.pdf

Objednávka číslo : POS12043
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1 609,30
číslo zmluvy :030/2011
dátum vyhotovenia :20.2.2012
dodávateľ :Operatíva spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Strmý vŕšok 163/A, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12043.pdf

Objednávka číslo : POS12044
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1 609,30
číslo zmluvy :030/2011
dátum vyhotovenia :20.2.2012
dodávateľ :Operatíva spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Strmý vŕšok 163/A, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12044.pdf

Objednávka číslo : POS12045
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :760,1
číslo zmluvy :027/2011
dátum vyhotovenia :20.2.2012
dodávateľ :Operatíva spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Strmý vŕšok 163/A, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12045.pdf

Objednávka číslo : POS12046
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :760,1
číslo zmluvy :027/2011
dátum vyhotovenia :20.2.2012
dodávateľ :Operatíva spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Strmý vŕšok 163/A, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12046.pdf

Objednávka číslo : VZP12047
popis :materiál diagnostický,materiál hygienický,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :771,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.2.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12047.pdf

Objednávka číslo : VZP12048
popis :materiál hygienický,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :807,66
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.2.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12048.pdf

Objednávka číslo : VZP12049
popis :inštrumentárium,materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :661,36
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.2.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12049.pdf

Objednávka číslo : IT12006
popis :spotrebný materiál do tlačiarní
celkom v EUR s DPH :562,8
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.2.2012
dodávateľ :Printech Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Brusno 223, Brusno, 976 62
IČO dodávateľa :44561318
podpísal, funkcia :Ing. Edita Beňová, námestník pre ekon. a financov
digitálna kópia :IT12006.pdf

Objednávka číslo : PIK12049
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :3 804,48
číslo zmluvy :041/2010
dátum vyhotovenia :21.2.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12049.pdf

Objednávka číslo : PIK12050
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :727,56
číslo zmluvy :043/2010_D1
dátum vyhotovenia :21.2.2012
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12050.pdf

Objednávka číslo : PIK12051
popis :kontrast
celkom v EUR s DPH :12 741,30
číslo zmluvy :060/2010
dátum vyhotovenia :21.2.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12051.pdf

Objednávka číslo : PIR12056
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1 194,99
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.2.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12056.pdf

Objednávka číslo : TU12041
popis :oprava-RTG Axiom ZEE,146294
celkom v EUR s DPH :446,84
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.2.2012
dodávateľ :SIEMENS,spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Stromova 9, Bratislava 37, 83796
IČO dodávateľa :31349307
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :TU12041.pdf

Objednávka číslo : TU12042
popis :EKG zvody
celkom v EUR s DPH :518,4
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.2.2012
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :TU12042.pdf

Objednávka číslo : PEK12040
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :17 722,10
číslo zmluvy :009/2011
dátum vyhotovenia :22.2.2012
dodávateľ :Operatíva spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Strmý vŕšok 163/A, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12040.pdf

Objednávka číslo : PEK12041
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :27 008,67
číslo zmluvy :010/2011
dátum vyhotovenia :22.2.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12041.pdf

Objednávka číslo : PEK12042
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :5 333,90
číslo zmluvy :013/2011
dátum vyhotovenia :22.2.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12042.pdf

Objednávka číslo : PEK12043
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :8 029,98
číslo zmluvy :011/2011_D1
dátum vyhotovenia :22.2.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12043.pdf

Objednávka číslo : PEK12044
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :3 927,37
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.2.2012
dodávateľ :BIO G, spol. s r.o
adresa dodávateľa :Kazanská 46, Bratislava, 82106
IČO dodávateľa :34123415
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12044.pdf

Objednávka číslo : PIK12052
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :3 690,72
číslo zmluvy :041/2010
dátum vyhotovenia :22.2.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12052.pdf

Objednávka číslo : PIK12053
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :834
číslo zmluvy :039/2010
dátum vyhotovenia :22.2.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12053.pdf

Objednávka číslo : PIK12054
popis :ekg papier
celkom v EUR s DPH :780
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.2.2012
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12054.pdf

Objednávka číslo : PIR12057
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :1 815,19
číslo zmluvy :019/2010_D2
dátum vyhotovenia :22.2.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12057.pdf

Objednávka číslo : PIR12058
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :9 300,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.2.2012
dodávateľ :Operatíva spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Strmý vŕšok 163/A, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12058.pdf

Objednávka číslo : PIR12059
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :6 749,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.2.2012
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :17911460
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12059.pdf

Objednávka číslo : TU12044
popis :hadica na mimotel obeh
celkom v EUR s DPH :24
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.2.2012
dodávateľ :Rays, s.r.o.
adresa dodávateľa :K Výstavisku 527/4, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :44952732
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :TU12044.pdf

Objednávka číslo : TU12046
popis :kanistre
celkom v EUR s DPH :436,13
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.2.2012
dodávateľ :PURO-KLIMA Slovakia ,s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova ul. č. 10, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :35725273
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :TU12046.pdf

Objednávka číslo : VZP12050
popis :materiál hygienický,materiál odberový,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :1 930,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.2.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12050.pdf

Objednávka číslo : VZP12051
popis :materiál hygienický,materiál odberový
celkom v EUR s DPH :1 543,17
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.2.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12051.pdf

Objednávka číslo : VZP12052
popis :materiál hygienický, nástroje jednorázové
celkom v EUR s DPH :632,37
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.2.2012
dodávateľ :Pharex s.r.o.
adresa dodávateľa :Prieložtek 1, Martin, 036 01
IČO dodávateľa :4073437
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12052.pdf

Objednávka číslo : MAT12007
popis :výplatné pasky
celkom v EUR s DPH :278,4
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.2.2012
dodávateľ :VEMA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Prievozská 14/A, Bratislava, 82109
IČO dodávateľa :31355374
podpísal, funkcia :JUDr. Nadežda Halusková, námestník úseku OPaĽZ
digitálna kópia :MAT12007.pdf

Objednávka číslo : MAT12008
popis :ochrané pomôcky
celkom v EUR s DPH :120,91
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.2.2012
dodávateľ :REMPO spol.s r.o.
adresa dodávateľa :Stará Vajnorská 19, Bratislava, 83245
IČO dodávateľa :35819081
podpísal, funkcia :JUDr. Nadežda Halusková, námestník úseku OPaĽZ
digitálna kópia :MAT12008.pdf

Objednávka číslo : OOPP12007
popis :obuv
celkom v EUR s DPH :331,6
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.2.2012
dodávateľ :Natur comfort SK s.r.o.
adresa dodávateľa :Februárová 159, Partizánske, 958 01
IČO dodávateľa :44964391
podpísal, funkcia :JUDr. Nadežda Halusková, námestník úseku OPaĽZ
digitálna kópia :OOPP12007.pdf

Objednávka číslo : PIK12055
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :16 512,00
číslo zmluvy :042/2010
dátum vyhotovenia :23.2.2012
dodávateľ :RAVIKA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Na Revíne 29/D, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :17321859
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12055.pdf

Objednávka číslo : PIR12060
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :3 630,38
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.2.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12060.pdf

Objednávka číslo : POS12048
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 174,85
číslo zmluvy :035/2011_D1
dátum vyhotovenia :23.2.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12048.pdf

Objednávka číslo : OOPP12008
popis :prádlo
celkom v EUR s DPH :330,03
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.2.2012
dodávateľ :JANOLI-výroba odevov
adresa dodávateľa :Uzovce č.54, Uzovce, 8266
IČO dodávateľa :30611172
podpísal, funkcia :JUDr. Nadežda Halusková, námestník úseku OPaĽZ
digitálna kópia :OOPP12008.pdf

Objednávka číslo : PIK12056
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1 725,00
číslo zmluvy :040/2010_D1
dátum vyhotovenia :24.2.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12056.pdf

Objednávka číslo : POS12049
popis :protéza cievna
celkom v EUR s DPH :278
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.2.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12049.pdf

Objednávka číslo : POS12050
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :8 807,42
číslo zmluvy :025/2011
dátum vyhotovenia :24.2.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12050.pdf

Objednávka číslo : POS12051
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :954,4
číslo zmluvy :026/2011
dátum vyhotovenia :24.2.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12051.pdf

Objednávka číslo : IT12007
popis :spotrebný materiál pre pc
celkom v EUR s DPH :128
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.2.2012
dodávateľ :SMART COMPUTER spol. s r.o.
adresa dodávateľa :J. C. Hronského 11, Zvolen, 96001
IČO dodávateľa :31629881
podpísal, funkcia :Ing. Edita Beňová, námestník pre ekon. a financov
digitálna kópia :IT12007.pdf

Objednávka číslo : PEK12045
popis :elektródy
celkom v EUR s DPH :5 127,10
číslo zmluvy :009/2011
dátum vyhotovenia :27.2.2012
dodávateľ :Operatíva spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Strmý vŕšok 163/A, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12045.pdf

Objednávka číslo : PEK12046
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :7 204,67
číslo zmluvy :011/2011_D1
dátum vyhotovenia :27.2.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12046.pdf

Objednávka číslo : PEK12047
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :27 746,89
číslo zmluvy :010/2011_D1
dátum vyhotovenia :27.2.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12047.pdf

Objednávka číslo : PIK12057
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :12 754,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.2.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12057.pdf

Objednávka číslo : POS12052
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :341
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.2.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12052.pdf

Objednávka číslo : VZP12053
popis :materiál hygienický,materiál obväzový,prádlo,sety
celkom v EUR s DPH :4 311,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.2.2012
dodávateľ :Lohmann & Rauscher, s.r.o.
adresa dodávateľa :Gaštanova 15, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :31347827
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12053.pdf

Objednávka číslo : VZP12054
popis :materiál hygienický,sety
celkom v EUR s DPH :1 377,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.2.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12054.pdf

Objednávka číslo : VZP12055
popis :kanyly,materiál hygienický,materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :7 060,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.2.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12055.pdf

Objednávka číslo : VZP12056
popis :kanyly,materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1 536,74
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.2.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12056.pdf

Objednávka číslo : VZP12057
popis :dezinfekcia,materiál hygienický,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :599,64
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.2.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12057.pdf

Objednávka číslo : VZP12058
popis :materiál hygienický,materiál obväzový,materiál odberový
celkom v EUR s DPH :1 588,78
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.2.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12058.pdf

Objednávka číslo : DM12017
popis :počítačová zostava bez monitora
celkom v EUR s DPH :633
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.2.2012
dodávateľ :SMART COMPUTER spol. s r.o.
adresa dodávateľa :J. C. Hronského 11, Zvolen, 96001
IČO dodávateľa :31629881
podpísal, funkcia :Ing. Edita Beňová, námestník pre ekon. a financov
digitálna kópia :DM12017.pdf

Objednávka číslo : PIR12061
popis :príslušenstvo invazívne,zavádzače
celkom v EUR s DPH :3 725,76
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.2.2012
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :17911460
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12061.pdf

Objednávka číslo : TU12049
popis :oprava sensora
celkom v EUR s DPH :117,71
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.2.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :TU12049.pdf

Objednávka číslo : CAR12005
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :30 167,73
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.2.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12005.pdf

Objednávka číslo : KRV12024
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :9 362,54
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.2.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12024.pdf

Objednávka číslo : NTS12012
popis :elektro materiál
celkom v EUR s DPH :52,52
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.2.2012
dodávateľ :D.A.V. spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Skuteckého 19, Banská Bystrica, 97400
IČO dodávateľa :31574661
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :NTS12012.pdf

Objednávka číslo : OOPP12009
popis :obuv
celkom v EUR s DPH :66,32
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.2.2012
dodávateľ :Natur comfort SK s.r.o.
adresa dodávateľa :Februárová 159, Partizánske, 958 01
IČO dodávateľa :44964391
podpísal, funkcia :JUDr. Nadežda Halusková, námestník úseku OPaĽZ
digitálna kópia :OOPP12009.pdf

Objednávka číslo : OOPP12010
popis :odevy
celkom v EUR s DPH :87,1
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.2.2012
dodávateľ :JANOLI-výroba odevov
adresa dodávateľa :Uzovce č.54, Uzovce, 8266
IČO dodávateľa :30611172
podpísal, funkcia :JUDr. Nadežda Halusková, námestník úseku OPaĽZ
digitálna kópia :OOPP12010.pdf

Objednávka číslo : PIK12058
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4 006,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.2.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12058.pdf

Objednávka číslo : PIK12059
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :11 592,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.2.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12059.pdf

Objednávka číslo : PIK12060
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :762
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.2.2012
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12060.pdf

Objednávka číslo : PIK12061
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :11 180,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.2.2012
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12061.pdf

Objednávka číslo : PIK12062
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :36 000,00
číslo zmluvy :009/2011
dátum vyhotovenia :29.2.2012
dodávateľ :Operatíva spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Strmý vŕšok 163/A, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12062.pdf

Objednávka číslo : TU12050
popis :tesnenie pasta
celkom v EUR s DPH :472,8
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.2.2012
dodávateľ :BMT, s.r.o.
adresa dodávateľa :Pod Párovcami 5159, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :31444571
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :TU12050.pdf

Objednávka číslo : VZP12060
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
celkom v EUR s DPH :1 812,36
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.2.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12060.pdf

Objednávka číslo : VZP12061
popis :materiál hygienický,materiál odberový,okruhy dýchacie, materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :1 108,57
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.2.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12061.pdf

Objednávka číslo : VZP12062
popis :materiál hygienický,súpravy infúzne, dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :1 124,52
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.2.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12062.pdfCopyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.