Objednávky vyhotovené v marci 2012

Úvod >> Zverejnenie faktúr, objednávok a zmlúv >> Objednávky vyhotovené v roku 2012

Upozornenie ! Stránka obsahuje v časti "digitálna kópia" hypertextové prepojenie na súbor uložený vo formáte PDF, ktorý obsahuje zosnímaný obraz bez možnosti vyhľadávania textu alebo ďalšieho spracovania textu prípadne obsiahnutého v tomto obraze, tento súbor môže byť aj nedostupný. Otvorením hypertextového prepojenia v časti "digitálna kópia" súhlasíte s použitím neštandardného formátu súboru a v tejto súvislosti nemáte žiadne výhrady voči prevádzkovateľovi tohto webového sídla.

Objednávka číslo : KRV12018
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :227,05
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :1.3.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12018.pdf

Objednávka číslo : KRV12029
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :10 642,08
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :1.3.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12029.pdf

Objednávka číslo : PIR12062
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :15 487,39
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :1.3.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12062.pdf

Objednávka číslo : PIR12063
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :1 752,64
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :1.3.2012
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12063.pdf

Objednávka číslo : PIR12064
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :1 815,19
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :1.3.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12064.pdf

Objednávka číslo : PIR12065
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :2 006,59
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :1.3.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12065.pdf

Objednávka číslo : POS12053
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1 609,30
číslo zmluvy :030/2011
dátum vyhotovenia :1.3.2012
dodávateľ :Operatíva spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Strmý vŕšok 163/A, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12053.pdf

Objednávka číslo : POS12054
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :737,45
číslo zmluvy :033/2011
dátum vyhotovenia :1.3.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12054.pdf

Objednávka číslo : POS12055
popis :protéza cievna
celkom v EUR s DPH :278
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :1.3.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12055.pdf

Objednávka číslo : VZP12063
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :675,5
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :1.3.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12063.pdf

Objednávka číslo : VZP12064
popis :kanyly,materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :348,48
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :1.3.2012
dodávateľ :DAHLHAUSEN SK s.r.o.
adresa dodávateľa :ul.J.Kréna 361/13, Nové Mesto nad Váhom, 91501
IČO dodávateľa :36313564
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12064.pdf

Objednávka číslo : OAIM12013
popis :materiál diagnostický,materiál hygienický,okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :2 490,68
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.3.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12013.pdf

Objednávka číslo : VZP12065
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :153,84
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.3.2012
dodávateľ :FAUNA-FLORA
adresa dodávateľa :Partizánska cesta 93, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :650846
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12065.pdf

Objednávka číslo : KRV12020
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :5.3.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :KRV12020.pdf

Objednávka číslo : PIK12063
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1 727,19
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :5.3.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12063.pdf

Objednávka číslo : PIK12064
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :10 800,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :5.3.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12064.pdf

Objednávka číslo : PIK12065
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :15 985,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :5.3.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12065.pdf

Objednávka číslo : PIK12066
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :6 600,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :5.3.2012
dodávateľ :RAVIKA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Na Revíne 29/D, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :17321859
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12066.pdf

Objednávka číslo : VZP12066
popis :materiál hygienický,materiál obalový,materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :2 227,89
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :5.3.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12066.pdf

Objednávka číslo : KRV12019
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :454,1
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :6.3.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12019.pdf

Objednávka číslo : PEK12048
popis :defibrilátory
celkom v EUR s DPH :38 655,63
číslo zmluvy :012/2011
dátum vyhotovenia :6.3.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12048.pdf

Objednávka číslo : PEK12049
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :60 620,91
číslo zmluvy :011/2011_D1
dátum vyhotovenia :6.3.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12049.pdf

Objednávka číslo : PEK12050
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :78 573,32
číslo zmluvy :010/2011_D1
dátum vyhotovenia :6.3.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12050.pdf

Objednávka číslo : PEK12051
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :916,15
číslo zmluvy :122/2011
dátum vyhotovenia :6.3.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12051.pdf

Objednávka číslo : PEK12052
popis :defibrilátory,elektródy
celkom v EUR s DPH :67 282,93
číslo zmluvy :013/2011
dátum vyhotovenia :6.3.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12052.pdf

Objednávka číslo : PEK12053
popis :defibrilátory
celkom v EUR s DPH :25 300,00
číslo zmluvy :009/2011
dátum vyhotovenia :6.3.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12053.pdf

Objednávka číslo : PEK12054
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :33 807,40
číslo zmluvy :009/2011
dátum vyhotovenia :6.3.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12054.pdf

Objednávka číslo : PIK12067
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :13 472,16
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :6.3.2012
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :17911460
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12067.pdf

Objednávka číslo : PIK12068
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1 118,04
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :6.3.2012
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12068.pdf

Objednávka číslo : PIK12069
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :17 877,74
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :6.3.2012
dodávateľ :RAVIKA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Na Revíne 29/D, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :17321859
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12069.pdf

Objednávka číslo : VZP12067
popis :dezinfekcia,materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1 255,35
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :6.3.2012
dodávateľ :Pharex s.r.o.
adresa dodávateľa :Prieložtek 1, Martin, 036 01
IČO dodávateľa :4073437
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12067.pdf

Objednávka číslo : VZP12068
popis :materiál hygienický,sklo laboratórne,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :322,16
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :6.3.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12068.pdf

Objednávka číslo : VZP12069
popis :dezinfekcia,materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1 282,44
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :6.3.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12069.pdf

Objednávka číslo : VZP12070
popis :materiál odberový
celkom v EUR s DPH :243,38
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :6.3.2012
dodávateľ :Sarstedt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Údernícka 11, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31359825
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12070.pdf

Objednávka číslo : VZP12071
popis :kanyly,materiál hygienický,sety,súpravy infúzne, katetre
celkom v EUR s DPH :10 801,08
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :6.3.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12071.pdf

Objednávka číslo : KRV12021
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :7.3.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12021.pdf

Objednávka číslo : MAT12009
popis :čistiace potreby
celkom v EUR s DPH :578,86
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :7.3.2012
dodávateľ :ANIS - Anna Szilagyiová
adresa dodávateľa :Majerská cesta 36, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :32004699
podpísal, funkcia :JUDr. Nadežda Halusková, námestník úseku OPaĽZ
digitálna kópia :MAT12009.pdf

Objednávka číslo : PEK12055
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :4 254,80
číslo zmluvy :013/2011
dátum vyhotovenia :7.3.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12055.pdf

Objednávka číslo : PIR12066
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2 323,57
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :7.3.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12066.pdf

Objednávka číslo : PIR12067
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :1 815,19
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :7.3.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12067.pdf

Objednávka číslo : PIR12068
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3 559,34
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :7.3.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12068.pdf

Objednávka číslo : PIR12069
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :1 752,64
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :7.3.2012
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12069.pdf

Objednávka číslo : VZP12072
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :235,6
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :7.3.2012
dodávateľ :MSA medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Poštová 3, Bratislava, 81106
IČO dodávateľa :44837127
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12072.pdf

Objednávka číslo : KRV12022
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :454,1
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :8.3.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :KRV12022.pdf

Objednávka číslo : PIR12070
popis :kontrast
celkom v EUR s DPH :3 381,42
číslo zmluvy :060/2010
dátum vyhotovenia :8.3.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12070.pdf

Objednávka číslo : PIR12071
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :2 268,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :8.3.2012
dodávateľ :RAVIKA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Na Revíne 29/D, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :17321859
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12071.pdf

Objednávka číslo : PIR12072
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :5 700,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :8.3.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12072.pdf

Objednávka číslo : PIR12073
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1 194,99
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :8.3.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12073.pdf

Objednávka číslo : MAT12010
popis :kancelárske potreby
celkom v EUR s DPH :183,51
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :9.3.2012
dodávateľ :Jan Volf
adresa dodávateľa :Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :11785250
podpísal, funkcia :JUDr. Nadežda Halusková, námestník úseku OPaĽZ
digitálna kópia :MAT12010.pdf

Objednávka číslo : PIK12070
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :5 772,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :9.3.2012
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12070.pdf

Objednávka číslo : PIK12071
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4 885,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :9.3.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12071.pdf

Objednávka číslo : PIR12074
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :6 749,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :9.3.2012
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :17911460
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12074.pdf

Objednávka číslo : PIR12075
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :10 008,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :9.3.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12075.pdf

Objednávka číslo : PIR12076
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :6 360,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :9.3.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12076.pdf

Objednávka číslo : DM12019
popis :držiak monitorov
celkom v EUR s DPH :1 292,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.3.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, gen. riaditeľ, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM12019.pdf

Objednávka číslo : IT12009
popis :školenie správcov med. systému PROMIS
celkom v EUR s DPH :159,36
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.3.2012
dodávateľ :PROSOFT s.r.o.
adresa dodávateľa :Letná 27, Košice, 4011
IČO dodávateľa :31666540
podpísal, funkcia :Ing. Edita Beňová, námestník pre ekon. a financov
digitálna kópia :IT12009.pdf

Objednávka číslo : IT12010
popis :spotrebný materiál DVD-RAM
celkom v EUR s DPH :23,2
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.3.2012
dodávateľ :SQM s.r.o
adresa dodávateľa :Kyjevské námestie 3, Banská Bystrica, 974 04
IČO dodávateľa :36634948
podpísal, funkcia :Ing. Edita Beňová, námestník pre ekon. a financov
digitálna kópia :IT12010.pdf

Objednávka číslo : MAT12011
popis :tlačivá
celkom v EUR s DPH :934,76
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.3.2012
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, Lučenec, 98401
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :JUDr. Nadežda Halusková, námestník úseku OPaĽZ
digitálna kópia :MAT12011.pdf

Objednávka číslo : OAIM12014
popis :materiál diagnostický,materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :551
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.3.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12014.pdf

Objednávka číslo : OOPP12011
popis :obuv
celkom v EUR s DPH :343,56
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.3.2012
dodávateľ :Vladimír Habala V.H.DIZAJN
adresa dodávateľa :Horská 1312/26, Partizánske, 958 01
IČO dodávateľa :35250674
podpísal, funkcia :JUDr. Nadežda Halusková, námestník úseku OPaĽZ
digitálna kópia :OOPP12011.pdf

Objednávka číslo : PEK12056
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :1 436,04
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.3.2012
dodávateľ :ARID obchod. spol., s.r.o.
adresa dodávateľa :Júnova 1, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31350836
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12056.pdf

Objednávka číslo : PEK12057
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :50 090,00
číslo zmluvy :010/2011
dátum vyhotovenia :12.3.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12057.pdf

Objednávka číslo : PEK12058
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :10 956,00
číslo zmluvy :009/2011
dátum vyhotovenia :12.3.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12058.pdf

Objednávka číslo : PEK12059
popis :defibrilátory,elektródy
celkom v EUR s DPH :23 916,20
číslo zmluvy :013/2011
dátum vyhotovenia :12.3.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12059.pdf

Objednávka číslo : PIK12072
popis :sety
celkom v EUR s DPH :19 104,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.3.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12072.pdf

Objednávka číslo : PIK12073
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3 463,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.3.2012
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12073.pdf

Objednávka číslo : POS12056
popis :protéza cievna
celkom v EUR s DPH :556
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.3.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12056.pdf

Objednávka číslo : POS12057
popis :inštrumentárium,kanyly
celkom v EUR s DPH :8 019,29
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.3.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12057.pdf

Objednávka číslo : POS12058
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 174,85
číslo zmluvy :039/2011_D1
dátum vyhotovenia :12.3.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12058.pdf

Objednávka číslo : POS12059
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :924,32
číslo zmluvy :036/2011_D1
dátum vyhotovenia :12.3.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12059.pdf

Objednávka číslo : TU12059
popis :tabletovaná soľ
celkom v EUR s DPH :264
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.3.2012
dodávateľ :REMPO spol.s r.o.
adresa dodávateľa :Stará Vajnorská 19, Bratislava, 83245
IČO dodávateľa :35819081
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :TU12059.pdf

Objednávka číslo : TU12062
popis :káble
celkom v EUR s DPH :719,56
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.3.2012
dodávateľ :PURO-KLIMA Slovakia ,s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova ul. č. 10, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :35725273
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :TU12062.pdf

Objednávka číslo : OAIM12015
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :764,64
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.3.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12015.pdf

Objednávka číslo : OAIM12016
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :396
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.3.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :OAIM12016.pdf

Objednávka číslo : OAIM12017
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
celkom v EUR s DPH :672
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.3.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :OAIM12017.pdf

Objednávka číslo : OAIM12018
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :5 301,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.3.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :OAIM12018.pdf

Objednávka číslo : PIK12074
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :5 796,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.3.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12074.pdf

Objednávka číslo : PIK12075
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4 936,44
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.3.2012
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12075.pdf

Objednávka číslo : PIK12076
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :5 532,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.3.2012
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12076.pdf

Objednávka číslo : PIR12077
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3 180,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.3.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12077.pdf

Objednávka číslo : POS12060
popis :protéza cievna
celkom v EUR s DPH :278
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.3.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12060.pdf

Objednávka číslo : POS12061
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1 603,80
číslo zmluvy :031/2011
dátum vyhotovenia :13.3.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12061.pdf

Objednávka číslo : TU12064
popis :oprava
celkom v EUR s DPH :804
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.3.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :TU12064.pdf

Objednávka číslo : VZP12073
popis :materiál diagnostický,materiál hygienický,materiál obväzový,materiál odberový,prádlo,sety
celkom v EUR s DPH :4 908,98
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.3.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12073.pdf

Objednávka číslo : VZP12074
popis :dezinfekcia,katétre,materiál hygienický,súpravy infúzne, skalpel jednorázový
celkom v EUR s DPH :2 116,51
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.3.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12074.pdf

Objednávka číslo : VZP12075
popis :materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :655,26
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.3.2012
dodávateľ :Lohmann & Rauscher, s.r.o.
adresa dodávateľa :Gaštanova 15, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :31347827
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12075.pdf

Objednávka číslo : KRV12023
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :771,97
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.3.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :KRV12023.pdf

Objednávka číslo : PIK12077
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :3 690,72
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.3.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12077.pdf

Objednávka číslo : PIK12078
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2 931,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.3.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12078.pdf

Objednávka číslo : PIK12079
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :17 490,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.3.2012
dodávateľ :RAVIKA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Na Revíne 29/D, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :17321859
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12079.pdf

Objednávka číslo : PIK12080
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :5 848,74
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.3.2012
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :17911460
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12080.pdf

Objednávka číslo : PIK12081
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :5 700,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.3.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12081.pdf

Objednávka číslo : PIR12078
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1 194,99
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.3.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12078.pdf

Objednávka číslo : PIR12079
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :1 815,19
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.3.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12079.pdf

Objednávka číslo : TU12067
popis :ekg kábel, bateria
celkom v EUR s DPH :643,2
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.3.2012
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :TU12067.pdf

Objednávka číslo : VZP12076
popis :materiál hygienický,príslušenstvo k mimotelovému obehu
celkom v EUR s DPH :1 182,56
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.3.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12076.pdf

Objednávka číslo : CAR12006
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :32 778,97
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.3.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12006.pdf

Objednávka číslo : IT12011
popis :spotrebný materiál do tlačiarní
celkom v EUR s DPH :1 222,54
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.3.2012
dodávateľ :Printech Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Brusno 223, Brusno, 976 62
IČO dodávateľa :44561318
podpísal, funkcia :Ing. Edita Beňová, námestník pre ekon. a financov
digitálna kópia :IT12011.pdf

Objednávka číslo : PIK12082
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :6 901,28
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.3.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12082.pdf

Objednávka číslo : POS12062
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 174,00
číslo zmluvy :037/2011_D1
dátum vyhotovenia :15.3.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12062.pdf

Objednávka číslo : VZP12077
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :221,76
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.3.2012
dodávateľ :DAHLHAUSEN SK s.r.o.
adresa dodávateľa :ul.J.Kréna 361/13, Nové Mesto nad Váhom, 91501
IČO dodávateľa :36313564
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12077.pdf

Objednávka číslo : VZP12078
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1 056,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.3.2012
dodávateľ :Anti-Germ Slovakia, s.r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 821 02
IČO dodávateľa :17053773
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12078.pdf

Objednávka číslo : VZP12079
popis :súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :390,56
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.3.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12079.pdf

Objednávka číslo : VZP12080
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :874
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.3.2012
dodávateľ :S.A.B. Slovakia s. r. o.
adresa dodávateľa :Vilová 15, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :44674201
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12080.pdf

Objednávka číslo : OAIM12019
popis :katétre,materiál diagnostický,materiál hygienický,okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :11 547,85
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.3.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12019.pdf

Objednávka číslo : PIK12083
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :13 090,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.3.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12083.pdf

Objednávka číslo : PIR12080
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :1 815,19
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.3.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12080.pdf

Objednávka číslo : NTS12016
popis :elektro materiál
celkom v EUR s DPH :88,42
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.3.2012
dodávateľ :MICRONIX, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Jegorovova 37/14036, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :3164376
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :NTS12016.pdf

Objednávka číslo : OAIM12020
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
celkom v EUR s DPH :2 646,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.3.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12020.pdf

Objednávka číslo : OAIM12021
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :2 628,94
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.3.2012
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 7, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12021.pdf

Objednávka číslo : PEK12060
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :7 075,20
číslo zmluvy :013/2011
dátum vyhotovenia :20.3.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12060.pdf

Objednávka číslo : PEK12061
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :21 159,38
číslo zmluvy :011/2011
dátum vyhotovenia :20.3.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12061.pdf

Objednávka číslo : PEK12062
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4 349,71
číslo zmluvy :118/2011
dátum vyhotovenia :20.3.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12062.pdf

Objednávka číslo : PEK12063
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1 115,32
číslo zmluvy :122/2011
dátum vyhotovenia :20.3.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12063.pdf

Objednávka číslo : PEK12064
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1 632,35
číslo zmluvy :109/2011
dátum vyhotovenia :20.3.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12064.pdf

Objednávka číslo : PEK12065
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :13 240,00
číslo zmluvy :010/2011
dátum vyhotovenia :20.3.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12065.pdf

Objednávka číslo : PEK12066
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :63 970,50
číslo zmluvy :009/2011
dátum vyhotovenia :20.3.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12066.pdf

Objednávka číslo : PEK12067
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :2 689,20
číslo zmluvy :009/2011
dátum vyhotovenia :20.3.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12067.pdf

Objednávka číslo : PIK12084
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1 016,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.3.2012
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12084.pdf

Objednávka číslo : PIK12085
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :1 632,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.3.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12085.pdf

Objednávka číslo : PIR12081
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :889,83
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.3.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12081.pdf

Objednávka číslo : PIR12082
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1 161,79
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.3.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12082.pdf

Objednávka číslo : POS12063
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 174,85
číslo zmluvy :035/2011_D1
dátum vyhotovenia :20.3.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12063.pdf

Objednávka číslo : POS12064
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1 609,30
číslo zmluvy :030/2011
dátum vyhotovenia :20.3.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12064.pdf

Objednávka číslo : POS12065
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1 609,30
číslo zmluvy :030/2011
dátum vyhotovenia :20.3.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12065.pdf

Objednávka číslo : VZP12081
popis :materiál hygienický,materiál obväzový,materiál odberový,príslušenstvo k mimotelovému obehu,okruhy dýchacie,sety,drenáže
celkom v EUR s DPH :8 881,35
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.3.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12081.pdf

Objednávka číslo : VZP12082
popis :dezinfekcia,materiál odberový,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :1 508,88
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.3.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12082.pdf

Objednávka číslo : VZP12083
popis :materiál obväzový,sety
celkom v EUR s DPH :3 072,87
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.3.2012
dodávateľ :Lohmann & Rauscher, s.r.o.
adresa dodávateľa :Gaštanova 15, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :31347827
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12083.pdf

Objednávka číslo : VZP12084
popis :materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :1 009,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.3.2012
dodávateľ :VYGAST
adresa dodávateľa :Oremburská 8, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :32028547
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12084.pdf

Objednávka číslo : VZP12085
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :917,11
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.3.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12085.pdf

Objednávka číslo : NTS12017
popis :batérie
celkom v EUR s DPH :20,95
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.3.2012
dodávateľ :MICRONIX, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Jegorovova 37/14036, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :3164376
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :NTS12017.pdf

Objednávka číslo : OAIM12022
popis :kanyly,katétre,okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :5 600,03
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.3.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12022.pdf

Objednávka číslo : PIK12086
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4 350,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.3.2012
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12086.pdf

Objednávka číslo : PIK12087
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4 361,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.3.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12087.pdf

Objednávka číslo : PIK12088
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :36 000,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.3.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12088.pdf

Objednávka číslo : PIK12089
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2 541,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.3.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12089.pdf

Objednávka číslo : PIK12090
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2 505,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.3.2012
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12090.pdf

Objednávka číslo : PIK12091
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2 470,51
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.3.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12091.pdf

Objednávka číslo : PIK12092
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2 625,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.3.2012
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :17911460
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12092.pdf

Objednávka číslo : PIK12093
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :5 247,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.3.2012
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12093.pdf

Objednávka číslo : PIK12094
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :5 500,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.3.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12094.pdf

Objednávka číslo : PIK12095
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2 354,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.3.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12095.pdf

Objednávka číslo : PIK12096
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2 255,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.3.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12096.pdf

Objednávka číslo : PIK12097
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :5 830,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.3.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12097.pdf

Objednávka číslo : PIR12083
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1 194,99
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.3.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12083.pdf

Objednávka číslo : POS12066
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1 609,30
číslo zmluvy :030/2011
dátum vyhotovenia :21.3.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12066.pdf

Objednávka číslo : POS12067
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1 609,30
číslo zmluvy :030/2011
dátum vyhotovenia :21.3.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12067.pdf

Objednávka číslo : POS12068
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :760,1
číslo zmluvy :027/2011
dátum vyhotovenia :21.3.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12068.pdf

Objednávka číslo : POS12069
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :760,1
číslo zmluvy :027/2011
dátum vyhotovenia :21.3.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12069.pdf

Objednávka číslo : POS12070
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :5 123,44
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.3.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12070.pdf

Objednávka číslo : POS12071
popis :lepidlá
celkom v EUR s DPH :4 851,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.3.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12071.pdf

Objednávka číslo : POS12072
popis :lepidlá
celkom v EUR s DPH :2 325,54
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.3.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12072.pdf

Objednávka číslo : TU12074
popis :EKG papier
celkom v EUR s DPH :117,6
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.3.2012
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :TU12074.pdf

Objednávka číslo : KRV12028
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.3.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12028.pdf

Objednávka číslo : NTS12018
popis :ups baterie
celkom v EUR s DPH :62,86
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.3.2012
dodávateľ :MICRONIX, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Jegorovova 37/14036, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :3164376
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :NTS12018.pdf

Objednávka číslo : PIK12098
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :4 015,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.3.2012
dodávateľ :RAVIKA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Na Revíne 29/D, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :17321859
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12098.pdf

Objednávka číslo : PIK12099
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :4 251,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.3.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12099.pdf

Objednávka číslo : PIK12100
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :4 599,98
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.3.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12100.pdf

Objednávka číslo : PIK12101
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :4 078,15
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.3.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12101.pdf

Objednávka číslo : PIK12102
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3 808,75
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.3.2012
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12102.pdf

Objednávka číslo : PIR12084
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :9 360,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.3.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12084.pdf

Objednávka číslo : POS12074
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 174,85
číslo zmluvy :035/2011_D1
dátum vyhotovenia :22.3.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12074.pdf

Objednávka číslo : TU12075
popis :biologiciká rekultivácia
celkom v EUR s DPH :396
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.3.2012
dodávateľ :Záhradné centrum Vígľaš
adresa dodávateľa :Vígľaš 565, Vígľaš, 96202
IČO dodávateľa :45902208
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :TU12075.pdf

Objednávka číslo : KRV12025
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :908,2
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.3.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :KRV12025.pdf

Objednávka číslo : KRV12026
popis :služby krvnej banky
celkom v EUR s DPH :5 000,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.3.2012
dodávateľ :Fak.nem.s pol. F.D.Roosevelta
adresa dodávateľa :Nám.L.Svobodu 1, Banská Bystrica, 97517
IČO dodávateľa :165549
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12026.pdf

Objednávka číslo : VZP12086
popis :kanyly,materiál hygienický,materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :6 545,39
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.3.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12086.pdf

Objednávka číslo : VZP12087
popis :kanyly,materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :3 065,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.3.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12087.pdf

Objednávka číslo : VZP12088
popis :drenáže,kanyly,okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :4 606,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.3.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12088.pdf

Objednávka číslo : KRV12027
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :681,15
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.3.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12027.pdf

Objednávka číslo : OAIM12023
popis :materiál hygienický,okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :1 530,59
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.3.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12023.pdf

Objednávka číslo : PEK12068
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :5 005,00
číslo zmluvy :013/2011
dátum vyhotovenia :26.3.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12068.pdf

Objednávka číslo : PEK12069
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :7 469,67
číslo zmluvy :010/2011
dátum vyhotovenia :26.3.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12069.pdf

Objednávka číslo : PEK12070
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :22 339,90
číslo zmluvy :009/2011
dátum vyhotovenia :26.3.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12070.pdf

Objednávka číslo : PIK12103
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4 920,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.3.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12103.pdf

Objednávka číslo : PIK12104
popis :sety
celkom v EUR s DPH :19 710,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.3.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12104.pdf

Objednávka číslo : PIK12105
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :15 996,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.3.2012
dodávateľ :RAVIKA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Na Revíne 29/D, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :17321859
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12105.pdf

Objednávka číslo : PIK12106
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :3 690,72
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.3.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12106.pdf

Objednávka číslo : PIK12107
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :6 038,64
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.3.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12107.pdf

Objednávka číslo : PIK12108
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :3 300,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.3.2012
dodávateľ :RAVIKA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Na Revíne 29/D, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :17321859
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12108.pdf

Objednávka číslo : PIK12109
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :4 320,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.3.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12109.pdf

Objednávka číslo : PIK12110
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :5 862,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.3.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12110.pdf

Objednávka číslo : PIK12111
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :8 470,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.3.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12111.pdf

Objednávka číslo : PIK12112
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :12 754,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.3.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12112.pdf

Objednávka číslo : PIR12085
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :1 815,19
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.3.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12085.pdf

Objednávka číslo : PIR12086
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :14 064,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.3.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12086.pdf

Objednávka číslo : PIR12087
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3 180,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.3.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12087.pdf

Objednávka číslo : PIR12088
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :26 640,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.3.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12088.pdf

Objednávka číslo : VZP12089
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
celkom v EUR s DPH :1 812,36
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.3.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12089.pdf

Objednávka číslo : NTS12019
popis :baterie
celkom v EUR s DPH :57,34
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.3.2012
dodávateľ :D.A.V. spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Skuteckého 19, Banská Bystrica, 97400
IČO dodávateľa :31574661
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :NTS12019.pdf

Objednávka číslo : PEK12071
popis :defibrilátory
celkom v EUR s DPH :38 655,63
číslo zmluvy :012/2011
dátum vyhotovenia :27.3.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12071.pdf

Objednávka číslo : PEK12072
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :26 581,87
číslo zmluvy :011/2011_D1
dátum vyhotovenia :27.3.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12072.pdf

Objednávka číslo : PEK12073
popis :katétre,prvky spojovacie
celkom v EUR s DPH :3 125,34
číslo zmluvy :119/2011
dátum vyhotovenia :27.3.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12073.pdf

Objednávka číslo : PEK12074
popis :katétre,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :2 214,68
číslo zmluvy :118/2011
dátum vyhotovenia :27.3.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12074.pdf

Objednávka číslo : PIK12113
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1 952,26
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.3.2012
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :17911460
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12113.pdf

Objednávka číslo : PIK12114
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :10 164,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.3.2012
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12114.pdf

Objednávka číslo : PIK12115
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1 140,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.3.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12115.pdf

Objednávka číslo : PIR12089
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :1 815,19
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.3.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12089.pdf

Objednávka číslo : OAIM12024
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :3 534,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.3.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12024.pdf

Objednávka číslo : PEK12075
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1 080,00
číslo zmluvy :123/2011
dátum vyhotovenia :28.3.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12075.pdf

Objednávka číslo : PIR12090
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :2 823,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.3.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12090.pdf

Objednávka číslo : PIR12091
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :18 694,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.3.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12091.pdf

Objednávka číslo : PIR12092
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :9 300,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.3.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12092.pdf

Objednávka číslo : PIR12093
popis :príslušenstvo invazívne,sety
celkom v EUR s DPH :9 768,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.3.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12093.pdf

Objednávka číslo : PIR12094
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :3 564,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.3.2012
dodávateľ :RAVIKA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Na Revíne 29/D, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :17321859
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12094.pdf

Objednávka číslo : PIK12116
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1 740,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.3.2012
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12116.pdf

Objednávka číslo : PIK12117
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :1 788,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.3.2012
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12117.pdf

Objednávka číslo : PIK12118
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :10 389,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.3.2012
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12118.pdf

Objednávka číslo : PIK12119
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :10 747,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.3.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12119.pdf

Objednávka číslo : POS12073
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1 609,30
číslo zmluvy :028/2011
dátum vyhotovenia :29.3.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12073.pdf

Objednávka číslo : POS12075
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1 609,30
číslo zmluvy :028/2011
dátum vyhotovenia :29.3.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12075.pdf

Objednávka číslo : POS12076
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1 609,30
číslo zmluvy :028/2011
dátum vyhotovenia :29.3.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12076.pdf

Objednávka číslo : POS12077
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 174,85
číslo zmluvy :035/2011_D1
dátum vyhotovenia :29.3.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12077.pdf

Objednávka číslo : POS12078
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :924,32
číslo zmluvy :036/2011_D1
dátum vyhotovenia :29.3.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12078.pdf

Objednávka číslo : POS12079
popis :krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :924,32
číslo zmluvy :036/2011_D1
dátum vyhotovenia :29.3.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12079.pdf

Objednávka číslo : POS12080
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :737,45
číslo zmluvy :033/2011
dátum vyhotovenia :29.3.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12080.pdf

Objednávka číslo : POS12081
popis :krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :737,45
číslo zmluvy :033/2011
dátum vyhotovenia :29.3.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12081.pdf

Objednávka číslo : POS12082
popis :protéza cievna
celkom v EUR s DPH :278
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.3.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12082.pdf

Objednávka číslo : POS12083
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :4 249,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.3.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12083.pdf

Objednávka číslo : PEK12076
popis :defibrilátory,elektródy
celkom v EUR s DPH :49 375,66
číslo zmluvy :011/2011_D1
dátum vyhotovenia :30.3.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12076.pdf

Objednávka číslo : PEK12077
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :7 104,21
číslo zmluvy :011/2011_D1
dátum vyhotovenia :30.3.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12077.pdf

Objednávka číslo : PEK12078
popis :defibrilátory
celkom v EUR s DPH :33 981,99
číslo zmluvy :011/2011_D1
dátum vyhotovenia :30.3.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12078.pdf

Objednávka číslo : PEK12079
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :52 351,59
číslo zmluvy :010/2011_D1
dátum vyhotovenia :30.3.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12079.pdf

Objednávka číslo : PEK12080
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :24 699,40
číslo zmluvy :009/2011
dátum vyhotovenia :30.3.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12080.pdf

Objednávka číslo : PIR12095
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :1 815,19
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.3.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12095.pdf

Objednávka číslo : POS12084
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :737,45
číslo zmluvy :033/2011
dátum vyhotovenia :30.3.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12084.pdf

Objednávka číslo : POS12085
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :8 305,02
číslo zmluvy :026/2011
dátum vyhotovenia :30.3.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12085.pdf

Objednávka číslo : POS12086
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :10 949,82
číslo zmluvy :026/2011
dátum vyhotovenia :30.3.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12086.pdf

Objednávka číslo : POS12087
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :10 452,06
číslo zmluvy :026/2011
dátum vyhotovenia :30.3.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12087.pdf

Objednávka číslo : POS12088
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :4 597,85
číslo zmluvy :025/2011
dátum vyhotovenia :30.3.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12088.pdf

Objednávka číslo : CAR12007
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :40 664,36
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.3.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12007.pdfCopyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.