Objednávky vyhotovené v apríli 2012

Úvod >> Zverejnenie faktúr, objednávok a zmlúv >> Objednávky vyhotovené v roku 2012

Upozornenie ! Stránka obsahuje v časti "digitálna kópia" hypertextové prepojenie na súbor uložený vo formáte PDF, ktorý obsahuje zosnímaný obraz bez možnosti vyhľadávania textu alebo ďalšieho spracovania textu prípadne obsiahnutého v tomto obraze, tento súbor môže byť aj nedostupný. Otvorením hypertextového prepojenia v časti "digitálna kópia" súhlasíte s použitím neštandardného formátu súboru a v tejto súvislosti nemáte žiadne výhrady voči prevádzkovateľovi tohto webového sídla.

Objednávka číslo : KRV12032
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :6 026,94
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :1.4.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :KRV12032.pdf

Objednávka číslo : CAR12008
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 872,19
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.4.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12008.pdf

Objednávka číslo : CAR12009
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 846,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.4.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12009.pdf

Objednávka číslo : MAT12012
popis :čistiace potreby
celkom v EUR s DPH :588,78
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.4.2012
dodávateľ :ANIS - Anna Szilagyiová
adresa dodávateľa :Majerská cesta 36, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :32004699
podpísal, funkcia :JUDr. Nadežda Halusková, námestník úseku OPaĽZ
digitálna kópia :MAT12012.pdf

Objednávka číslo : TU12079
popis :sensor
celkom v EUR s DPH :687,1
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.4.2012
dodávateľ :PURO-KLIMA Slovakia ,s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova ul. č. 10, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :35725273
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :TU12079.pdf

Objednávka číslo : TU12081
popis :oprava - zámky okien
celkom v EUR s DPH :367,97
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.4.2012
dodávateľ :S.E.A.M., s.r.o.
adresa dodávateľa :ul.Orličie 741, Nižná, 2743
IČO dodávateľa :31592261
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :TU12081.pdf

Objednávka číslo : VZP12091
popis :drenáže,materiál hygienický,materiál obväzový,materiál odberový,okruhy dýchacie, dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :7 397,17
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.4.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12091.pdf

Objednávka číslo : VZP12092
popis :dezinfekcia,kanyly,materiál hygienický,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :2 670,22
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.4.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12092.pdf

Objednávka číslo : VZP12093
popis :dezinfekcia,kanyly
celkom v EUR s DPH :1 807,81
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.4.2012
dodávateľ :Pharex s.r.o.
adresa dodávateľa :Prieložtek 1, Martin, 036 01
IČO dodávateľa :4073437
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12093.pdf

Objednávka číslo : VZP12095
popis :materiál odberový
celkom v EUR s DPH :99,58
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.4.2012
dodávateľ :DISPOLAB, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Štúrovo nám.1, Žilina, 1001
IČO dodávateľa :31625746
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12095.pdf

Objednávka číslo : VZP12096
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :125
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.4.2012
dodávateľ :S.A.B. Slovakia s. r. o.
adresa dodávateľa :Vilová 15, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :44674201
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12096.pdf

Objednávka číslo : VZP12097
popis :dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :352,8
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.4.2012
dodávateľ :MED-ART spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Železničná 4, Dunajská Streda,
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12097.pdf

Objednávka číslo : VZP12098
popis :dezinfekcia,drenáže,materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1 708,13
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.4.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12098.pdf

Objednávka číslo : VZP12099
popis :materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :2 329,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.4.2012
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, Nemce, 97401
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12099.pdf

Objednávka číslo : VZP12100
popis :lepidlá
celkom v EUR s DPH :636,9
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.4.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12100.pdf

Objednávka číslo : VZP12101
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :97,3
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.4.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12101.pdf

Objednávka číslo : VZP12102
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :35,64
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.4.2012
dodávateľ :Anti-Germ Slovakia, s.r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 821 02
IČO dodávateľa :17053773
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12102.pdf

Objednávka číslo : CAR12010
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 925,39
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.4.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12010.pdf

Objednávka číslo : CAR12011
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :933,89
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.4.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12011.pdf

Objednávka číslo : PEK12081
popis :ekg papier
celkom v EUR s DPH :422,29
číslo zmluvy :011/2011_D1
dátum vyhotovenia :3.4.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12081.pdf

Objednávka číslo : PEK12082
popis :kontrast
celkom v EUR s DPH :348,36
číslo zmluvy :060/2010
dátum vyhotovenia :3.4.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12082.pdf

Objednávka číslo : PEK12083
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :967,68
číslo zmluvy :009/2011
dátum vyhotovenia :3.4.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12083.pdf

Objednávka číslo : PEK12084
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :1 195,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.4.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12084.pdf

Objednávka číslo : PEK12085
popis :defibrilátory,elektródy
celkom v EUR s DPH :60 690,30
číslo zmluvy :009/2011
dátum vyhotovenia :3.4.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12085.pdf

Objednávka číslo : PIK12120
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :5 796,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.4.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12120.pdf

Objednávka číslo : PIK12121
popis :kontrast
celkom v EUR s DPH :7 644,78
číslo zmluvy :060/2010
dátum vyhotovenia :3.4.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12121.pdf

Objednávka číslo : PIK12122
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :13 472,16
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.4.2012
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :17911460
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12122.pdf

Objednávka číslo : PIK12123
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :2 376,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.4.2012
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12123.pdf

Objednávka číslo : PIK12124
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :453,6
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.4.2012
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12124.pdf

Objednávka číslo : PIR12096
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :7 260,77
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.4.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12096.pdf

Objednávka číslo : PIR12097
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2 255,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.4.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12097.pdf

Objednávka číslo : TU12082
popis :ekg kábel
celkom v EUR s DPH :316,8
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.4.2012
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :TU12082.pdf

Objednávka číslo : CAR12012
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :649,98
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :4.4.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12012.pdf

Objednávka číslo : KRV12030
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :4.4.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :KRV12030.pdf

Objednávka číslo : PIK12125
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :11 340,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :4.4.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12125.pdf

Objednávka číslo : PIK12126
popis :sety
celkom v EUR s DPH :19 104,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :4.4.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12126.pdf

Objednávka číslo : PIR12098
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :5 445,58
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :4.4.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12098.pdf

Objednávka číslo : PIR12099
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2 389,97
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :4.4.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12099.pdf

Objednávka číslo : PIR12100
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :6 360,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :4.4.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12100.pdf

Objednávka číslo : PIR12102
popis :katétre,príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :4 999,19
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :4.4.2012
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12102.pdf

Objednávka číslo : TU12084
popis :helium
celkom v EUR s DPH :1 546,37
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :4.4.2012
dodávateľ :MAQUET - o.z-
adresa dodávateľa :Pribinova 25, Bratislava, 81109
IČO dodávateľa :35876859
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, gen. riaditeľ, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU12084.pdf

Objednávka číslo : VZP12103
popis :dezinfekcia,materiál hygienický,materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :1 497,85
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :4.4.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12103.pdf

Objednávka číslo : VZP12104
popis :sety,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :18 674,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :4.4.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12104.pdf

Objednávka číslo : VZP12105
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :1 313,95
číslo zmluvy :025/2011
dátum vyhotovenia :4.4.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12105.pdf

Objednávka číslo : VZP12106
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :2 018,28
číslo zmluvy :026/2011
dátum vyhotovenia :4.4.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12106.pdf

Objednávka číslo : CAR12013
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 927,88
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :5.4.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12013.pdf

Objednávka číslo : CAR12014
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 990,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :5.4.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12014.pdf

Objednávka číslo : CAR12015
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 341,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :5.4.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12015.pdf

Objednávka číslo : KRV12034
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :5.4.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :KRV12034.pdf

Objednávka číslo : POS12089
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 174,85
číslo zmluvy :039/2011_D1
dátum vyhotovenia :5.4.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12089.pdf

Objednávka číslo : POS12090
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 174,85
číslo zmluvy :035/2011_D1
dátum vyhotovenia :5.4.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12090.pdf

Objednávka číslo : KRV12031
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :8.4.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :KRV12031.pdf

Objednávka číslo : CAR12016
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 625,21
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.4.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12016.pdf

Objednávka číslo : PEK12086
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :39 135,80
číslo zmluvy :009/2011
dátum vyhotovenia :10.4.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12086.pdf

Objednávka číslo : PEK12087
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :60 490,65
číslo zmluvy :010/2011_D1
dátum vyhotovenia :10.4.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12087.pdf

Objednávka číslo : PEK12088
popis :defibrilátory
celkom v EUR s DPH :73 772,15
číslo zmluvy :011/2011_D1
dátum vyhotovenia :10.4.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12088.pdf

Objednávka číslo : PEK12089
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :3 190,00
číslo zmluvy :013/2011
dátum vyhotovenia :10.4.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12089.pdf

Objednávka číslo : PEK12090
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :916,15
číslo zmluvy :122/2011
dátum vyhotovenia :10.4.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12090.pdf

Objednávka číslo : TU12094
popis :výmena žiarovky RTG AXIOM Aristos
celkom v EUR s DPH :47,17
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.4.2012
dodávateľ :SIEMENS,spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Stromova 9, Bratislava 37, 83796
IČO dodávateľa :31349307
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :TU12094.pdf

Objednávka číslo : VZP12107
popis :materiál hygienický,materiál odberový
celkom v EUR s DPH :1 748,21
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.4.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12107.pdf

Objednávka číslo : CAR12017
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 942,68
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.4.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12017.pdf

Objednávka číslo : DM12020
popis :MFP zariadenie
celkom v EUR s DPH :460
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.4.2012
dodávateľ :SMART COMPUTER spol. s r.o.
adresa dodávateľa :J. C. Hronského 11, Zvolen, 96001
IČO dodávateľa :31629881
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM12020.pdf

Objednávka číslo : IT12012
popis :spotrebný materiál pre počítače
celkom v EUR s DPH :189
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.4.2012
dodávateľ :SMART COMPUTER spol. s r.o.
adresa dodávateľa :J. C. Hronského 11, Zvolen, 96001
IČO dodávateľa :31629881
podpísal, funkcia :Ing. Edita Beňová, námestník pre ekon. a financov
digitálna kópia :IT12012.pdf

Objednávka číslo : PEK12091
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :3 227,04
číslo zmluvy :009/2011
dátum vyhotovenia :11.4.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12091.pdf

Objednávka číslo : PEK12092
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :245
číslo zmluvy :010/2011_D1
dátum vyhotovenia :11.4.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12092.pdf

Objednávka číslo : PIR12103
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :6 731,39
číslo zmluvy :028/2012
dátum vyhotovenia :11.4.2012
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12103.pdf

Objednávka číslo : PIR12104
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1 194,99
číslo zmluvy :032/2012
dátum vyhotovenia :11.4.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12104.pdf

Objednávka číslo : PIR12105
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1 161,79
číslo zmluvy :035/2012
dátum vyhotovenia :11.4.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12105.pdf

Objednávka číslo : TU12090
popis :EKG káble
celkom v EUR s DPH :627
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.4.2012
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :TU12090.pdf

Objednávka číslo : CAR12018
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 457,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.4.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12018.pdf

Objednávka číslo : PIR12106
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :12 474,00
číslo zmluvy :033/2012
dátum vyhotovenia :12.4.2012
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 7, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12106.pdf

Objednávka číslo : PIR12107
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :13 376,00
číslo zmluvy :055/2012
dátum vyhotovenia :12.4.2012
dodávateľ :ARID obch. spoločnosť, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošová 2/A, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31350836
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12107.pdf

Objednávka číslo : POS12091
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 174,85
číslo zmluvy :035/2011_D1
dátum vyhotovenia :12.4.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12091.pdf

Objednávka číslo : POS12092
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 174,00
číslo zmluvy :038/2011_D1
dátum vyhotovenia :12.4.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12092.pdf

Objednávka číslo : CAR12019
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 857,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.4.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12019.pdf

Objednávka číslo : CAR12020
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 957,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.4.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12020.pdf

Objednávka číslo : CAR12021
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 847,28
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.4.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12021.pdf

Objednávka číslo : CAR12022
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :767,8
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.4.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12022.pdf

Objednávka číslo : PEK12093
popis :katétre,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :5 868,29
číslo zmluvy :119/2011
dátum vyhotovenia :13.4.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12093.pdf

Objednávka číslo : PEK12094
popis :katétre,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :4 429,37
číslo zmluvy :118/2011
dátum vyhotovenia :13.4.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12094.pdf

Objednávka číslo : PEK12095
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :30 595,40
číslo zmluvy :009/2011
dátum vyhotovenia :13.4.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12095.pdf

Objednávka číslo : PEK12096
popis :defibrilátory
celkom v EUR s DPH :42 002,58
číslo zmluvy :012/2011
dátum vyhotovenia :13.4.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12096.pdf

Objednávka číslo : PEK12097
popis :defibrilátory,elektródy
celkom v EUR s DPH :56 119,67
číslo zmluvy :010/2011_D1
dátum vyhotovenia :13.4.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12097.pdf

Objednávka číslo : TU12093
popis :dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :670,2
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.4.2012
dodávateľ :Miele s.r.o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 82109
IČO dodávateľa :35872161
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :TU12093.pdf

Objednávka číslo : VZP12108
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :612
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.4.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12108.pdf

Objednávka číslo : VZP12110
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :722,64
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.4.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12110.pdf

Objednávka číslo : VZP12111
popis :materiál obalový
celkom v EUR s DPH :686,33
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.4.2012
dodávateľ :Pharm. Dr. Jozef Valuch
adresa dodávateľa :Azalková 48, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :40888070
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12111.pdf

Objednávka číslo : VZP12112
popis :materiál odberový
celkom v EUR s DPH :1 963,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.4.2012
dodávateľ :Sarstedt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Údernícka 11, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31359825
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12112.pdf

Objednávka číslo : VZP12114
popis :dezinfekcia,materiál diagnostický,materiál hygienický,materiál odberový,okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :1 967,22
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.4.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12114.pdf

Objednávka číslo : CAR12023
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 744,83
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.4.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12023.pdf

Objednávka číslo : CAR12024
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 082,91
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.4.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12024.pdf

Objednávka číslo : NTS12020
popis :akumulátor
celkom v EUR s DPH :41,9
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.4.2012
dodávateľ :MICRONIX, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Jegorovova 37/14036, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :3164376
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :NTS12020.pdf

Objednávka číslo : PIK12127
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :11 544,00
číslo zmluvy :068/2012
dátum vyhotovenia :16.4.2012
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12127.pdf

Objednávka číslo : PIK12128
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :36 000,00
číslo zmluvy :070/2012
dátum vyhotovenia :16.4.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12128.pdf

Objednávka číslo : PIK12129
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :3 690,72
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :16.4.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12129.pdf

Objednávka číslo : PIK12130
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :11 821,70
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :16.4.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12130.pdf

Objednávka číslo : PIR12110
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :889,83
číslo zmluvy :038/2012
dátum vyhotovenia :16.4.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12110.pdf

Objednávka číslo : PIR12111
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1 194,99
číslo zmluvy :032/2012
dátum vyhotovenia :16.4.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12111.pdf

Objednávka číslo : TU12095
popis :napájací zdroj
celkom v EUR s DPH :1 242,72
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.4.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, gen. riaditeľ, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU12095.pdf

Objednávka číslo : VZP12090
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :358,44
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.4.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12090.pdf

Objednávka číslo : VZP12113
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
celkom v EUR s DPH :1 812,36
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.4.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12113.pdf

Objednávka číslo : VZP12115
popis :dezinfekcia,materiál hygienický,prádlo
celkom v EUR s DPH :1 945,19
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.4.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12115.pdf

Objednávka číslo : VZP12116
popis :dezinfekcia,materiál hygienický,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :1 943,88
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.4.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12116.pdf

Objednávka číslo : VZP12117
popis :materiál odberový
celkom v EUR s DPH :37,42
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.4.2012
dodávateľ :DISPOLAB, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Štúrovo nám.1, Žilina, 1001
IČO dodávateľa :31625746
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12117.pdf

Objednávka číslo : VZP12118
popis :dezinfekcia,materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :666,07
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.4.2012
dodávateľ :Pharex s.r.o.
adresa dodávateľa :Prieložtek 1, Martin, 036 01
IČO dodávateľa :4073437
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12118.pdf

Objednávka číslo : VZP12119
popis :súpravy infúzne, súprava transfúzna
celkom v EUR s DPH :594,5
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.4.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12119.pdf

Objednávka číslo : VZP12120
popis :prádlo,sety
celkom v EUR s DPH :1 782,59
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.4.2012
dodávateľ :Lohmann & Rauscher, s.r.o.
adresa dodávateľa :Gaštanova 15, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :31347827
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12120.pdf

Objednávka číslo : CAR12025
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 993,08
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.4.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12025.pdf

Objednávka číslo : KRV12040
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.4.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :KRV12040.pdf

Objednávka číslo : KRV12041
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :536,11
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.4.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :KRV12041.pdf

Objednávka číslo : OOPP12014
popis :OOPP
celkom v EUR s DPH :265,25
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.4.2012
dodávateľ :REMPO spol.s r.o.
adresa dodávateľa :Stará Vajnorská 19, Bratislava, 83245
IČO dodávateľa :35819081
podpísal, funkcia :JUDr. Nadežda Halusková, námestník úseku OPaĽZ
digitálna kópia :OOPP12014.pdf

Objednávka číslo : PIR12113
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1 194,99
číslo zmluvy :032/2012
dátum vyhotovenia :17.4.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12113.pdf

Objednávka číslo : VZP12109
popis :materiál hygienický,materiál obväzový,materiál odberový
celkom v EUR s DPH :1 960,41
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.4.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12109.pdf

Objednávka číslo : CAR12026
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 953,34
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.4.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12026.pdf

Objednávka číslo : CAR12027
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 587,72
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.4.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12027.pdf

Objednávka číslo : CAR12028
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 880,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.4.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12028.pdf

Objednávka číslo : KRV12033
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :1 044,43
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.4.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12033.pdf

Objednávka číslo : MAT12013
popis :tlačivá
celkom v EUR s DPH :1 051,19
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.4.2012
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, Lučenec, 98401
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :JUDr. Nadežda Halusková, námestník úseku OPaĽZ
digitálna kópia :MAT12013.pdf

Objednávka číslo : MAT12014
popis :kancelárske potreby
celkom v EUR s DPH :164,07
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.4.2012
dodávateľ :Jan Volf
adresa dodávateľa :Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :11785250
podpísal, funkcia :JUDr. Nadežda Halusková, námestník úseku OPaĽZ
digitálna kópia :MAT12014.pdf

Objednávka číslo : OAIM12025
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1 971,51
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.4.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :OAIM12025.pdf

Objednávka číslo : OAIM12026
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :1 767,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.4.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12026.pdf

Objednávka číslo : OAIM12027
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :1 852,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.4.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12027.pdf

Objednávka číslo : OAIM12028
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :1 580,76
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.4.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12028.pdf

Objednávka číslo : PIR12115
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :9 900,00
číslo zmluvy :043/2012
dátum vyhotovenia :18.4.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12115.pdf

Objednávka číslo : VZP12121
popis :materiál obväzový,prádlo
celkom v EUR s DPH :837,7
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.4.2012
dodávateľ :Lohmann & Rauscher, s.r.o.
adresa dodávateľa :Gaštanova 15, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :31347827
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12121.pdf

Objednávka číslo : VZP12122
popis :dezinfekcia,materiál hygienický,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :989,64
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.4.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12122.pdf

Objednávka číslo : VZP12123
popis :materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :484,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.4.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12123.pdf

Objednávka číslo : VZP12124
popis :materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :1 449,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.4.2012
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, Nemce, 97401
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12124.pdf

Objednávka číslo : CAR12029
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 795,79
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.4.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12029.pdf

Objednávka číslo : OAIM12029
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :1 527,84
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.4.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12029.pdf

Objednávka číslo : OAIM12030
popis :katétre,materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1 961,24
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.4.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12030.pdf

Objednávka číslo : OAIM12031
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1 614,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.4.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12031.pdf

Objednávka číslo : OAIM12032
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :1 783,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.4.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12032.pdf

Objednávka číslo : OAIM12033
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :454,32
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.4.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :OAIM12033.pdf

Objednávka číslo : OAIM12034
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :280
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.4.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :OAIM12034.pdf

Objednávka číslo : PIK12131
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :17 490,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.4.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12131.pdf

Objednávka číslo : PIK12132
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :10 472,00
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :19.4.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12132.pdf

Objednávka číslo : PIK12133
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :11 000,00
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :19.4.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12133.pdf

Objednávka číslo : PIK12134
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :7 870,50
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :19.4.2012
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12134.pdf

Objednávka číslo : PIK12135
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :6 901,27
číslo zmluvy :060/2012
dátum vyhotovenia :19.4.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12135.pdf

Objednávka číslo : PIK12136
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :8 379,25
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :19.4.2012
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12136.pdf

Objednávka číslo : PIK12137
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :5 796,00
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :19.4.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12137.pdf

Objednávka číslo : PIK12138
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4 425,60
číslo zmluvy :068/2012
dátum vyhotovenia :19.4.2012
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12138.pdf

Objednávka číslo : PIK12139
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :13 651,00
číslo zmluvy :062/2012
dátum vyhotovenia :19.4.2012
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 7, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12139.pdf

Objednávka číslo : PIK12140
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :25 509,00
číslo zmluvy :069/2012
dátum vyhotovenia :19.4.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12140.pdf

Objednávka číslo : PIK12141
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :11 858,00
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :19.4.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12141.pdf

Objednávka číslo : PIK12142
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :9 199,96
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :19.4.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12142.pdf

Objednávka číslo : PIK12143
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :8 156,30
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :19.4.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12143.pdf

Objednávka číslo : TU12103
popis :tabl. soľ
celkom v EUR s DPH :264
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.4.2012
dodávateľ :REMPO spol.s r.o.
adresa dodávateľa :Stará Vajnorská 19, Bratislava, 83245
IČO dodávateľa :35819081
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :TU12103.pdf

Objednávka číslo : VZP12126
popis :materiál obalový
celkom v EUR s DPH :604,49
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.4.2012
dodávateľ :Pharm. Dr. Jozef Valuch
adresa dodávateľa :Azalková 48, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :40888070
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12126.pdf

Objednávka číslo : CAR12030
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 818,92
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.4.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12030.pdf

Objednávka číslo : CAR12031
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 918,56
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.4.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12031.pdf

Objednávka číslo : NTS12021
popis :kábel PIK
celkom v EUR s DPH :330
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.4.2012
dodávateľ :Peter Jánoška
adresa dodávateľa :Tatranská 87, Banská Bystrica, 97411
IČO dodávateľa :32027028
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :NTS12021.pdf

Objednávka číslo : PEK12098
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :69 555,22
číslo zmluvy :011/2011_D1
dátum vyhotovenia :20.4.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12098.pdf

Objednávka číslo : PEK12099
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :5 005,00
číslo zmluvy :013/2011
dátum vyhotovenia :20.4.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 14
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12099.pdf

Objednávka číslo : PEK12100
popis :defibrilátory,elektródy
celkom v EUR s DPH :21 903,20
číslo zmluvy :013/2011
dátum vyhotovenia :20.4.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12100.pdf

Objednávka číslo : PEK12101
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :20 999,99
číslo zmluvy :011/2011_D1
dátum vyhotovenia :20.4.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12101.pdf

Objednávka číslo : PEK12102
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :1 397,67
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.4.2012
dodávateľ :ARID obch. spoločnosť, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošová 2/A, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31350836
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12102.pdf

Objednávka číslo : PEK12103
popis :elektródy
celkom v EUR s DPH :1 957,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.4.2012
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Primár oddelenia kardiológie
digitálna kópia :PEK12103.pdf

Objednávka číslo : PEK12104
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :4 854,65
číslo zmluvy :010/2011_D1
dátum vyhotovenia :20.4.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12104.pdf

Objednávka číslo : PEK12105
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :32 428,00
číslo zmluvy :009/2011
dátum vyhotovenia :20.4.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12105.pdf

Objednávka číslo : PIK12144
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :2 388,00
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :20.4.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12144.pdf

Objednávka číslo : POS12093
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :924,32
číslo zmluvy :036/2011_D1
dátum vyhotovenia :20.4.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12093.pdf

Objednávka číslo : POS12094
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :924,32
číslo zmluvy :036/2011_D1
dátum vyhotovenia :20.4.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12094.pdf

Objednávka číslo : POS12095
popis :krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :737,45
číslo zmluvy :033/2011
dátum vyhotovenia :20.4.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12095.pdf

Objednávka číslo : POS12096
popis :krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :737,45
číslo zmluvy :033/2011
dátum vyhotovenia :20.4.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12096.pdf

Objednávka číslo : POS12097
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 174,85
číslo zmluvy :035/2011_D1
dátum vyhotovenia :20.4.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12097.pdf

Objednávka číslo : POS12098
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 174,85
číslo zmluvy :035/2011_D1
dátum vyhotovenia :20.4.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12098.pdf

Objednávka číslo : POS12099
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1 603,80
číslo zmluvy :031/2011
dátum vyhotovenia :20.4.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12099.pdf

Objednávka číslo : POS12100
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1 609,30
číslo zmluvy :030/2011
dátum vyhotovenia :20.4.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12100.pdf

Objednávka číslo : POS12101
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :1 999,00
číslo zmluvy :010/2011
dátum vyhotovenia :20.4.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12101.pdf

Objednávka číslo : VZP12125
popis :dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :126,74
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.4.2012
dodávateľ :MEDIMPRAX, s.r.o.
adresa dodávateľa :Líščie údolie 57, Bratislava, 84105
IČO dodávateľa :31348904
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12125.pdf

Objednávka číslo : VZP12127
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :607,1
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.4.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12127.pdf

Objednávka číslo : VZP12128
popis :dezinfekcia,materiál diagnostický,materiál hygienický,materiál obväzový,okruhy dýchacie,prádlo
celkom v EUR s DPH :1 977,02
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.4.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12128.pdf

Objednávka číslo : VZP12129
popis :materiál hygienický,materiál odberový,sety,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :1 805,04
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.4.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12129.pdf

Objednávka číslo : VZP12131
popis :materiál hygienický,materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :413,92
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.4.2012
dodávateľ :Lohmann & Rauscher, s.r.o.
adresa dodávateľa :Gaštanova 15, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :31347827
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12131.pdf

Objednávka číslo : CAR12032
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 977,55
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.4.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12032.pdf

Objednávka číslo : NTS12022
popis :baterky
celkom v EUR s DPH :88,42
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.4.2012
dodávateľ :MICRONIX, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Jegorovova 37/14036, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :3164376
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :NTS12022.pdf

Objednávka číslo : PIR12116
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :1 014,60
číslo zmluvy :050/2012
dátum vyhotovenia :23.4.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12116.pdf

Objednávka číslo : VZP12130
popis :materiál hygienický,materiál odberový,sety
celkom v EUR s DPH :1 693,25
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.4.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12130.pdf

Objednávka číslo : VZP12132
popis :materiál hygienický,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :289,32
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.4.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12132.pdf

Objednávka číslo : VZP12133
popis :sety
celkom v EUR s DPH :1 683,84
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.4.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12133.pdf

Objednávka číslo : VZP12134
popis :materiál obväzový,prádlo
celkom v EUR s DPH :297,89
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.4.2012
dodávateľ :Pharex s.r.o.
adresa dodávateľa :Prieložtek 1, Martin, 036 01
IČO dodávateľa :4073437
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12134.pdf

Objednávka číslo : CAR12033
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :416,32
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.4.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12033.pdf

Objednávka číslo : IT12013
popis :spotrebný materiál do tlačiarní
celkom v EUR s DPH :941,2
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.4.2012
dodávateľ :Printech Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Brusno 223, Brusno, 976 62
IČO dodávateľa :44561318
podpísal, funkcia :Ing. Edita Beňová, námestník pre ekon. a financov
digitálna kópia :IT12013.pdf

Objednávka číslo : PEK12106
popis :katétre,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :2 894,32
číslo zmluvy :119/2011
dátum vyhotovenia :24.4.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12106.pdf

Objednávka číslo : PEK12107
popis :katétre,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :2 214,68
číslo zmluvy :118/2011
dátum vyhotovenia :24.4.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12107.pdf

Objednávka číslo : PEK12108
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2 844,05
číslo zmluvy :114/2011
dátum vyhotovenia :24.4.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12108.pdf

Objednávka číslo : PEK12109
popis :prvky spojovacie
celkom v EUR s DPH :828
číslo zmluvy :123/2011
dátum vyhotovenia :24.4.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12109.pdf

Objednávka číslo : PEK12110
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :1 882,44
číslo zmluvy :009/2011
dátum vyhotovenia :24.4.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12110.pdf

Objednávka číslo : PIK12145
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :5 764,53
číslo zmluvy :067/2012
dátum vyhotovenia :24.4.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12145.pdf

Objednávka číslo : PIK12146
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :5 796,00
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :24.4.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12146.pdf

Objednávka číslo : PIK12147
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1 295,39
číslo zmluvy :060/2012
dátum vyhotovenia :24.4.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12147.pdf

Objednávka číslo : PIK12148
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3 444,00
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :24.4.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12148.pdf

Objednávka číslo : PIK12149
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3 053,33
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :24.4.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12149.pdf

Objednávka číslo : PIK12150
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :14 575,00
číslo zmluvy :062/2012
dátum vyhotovenia :24.4.2012
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 7, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12150.pdf

Objednávka číslo : PIR12117
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :889,83
číslo zmluvy :038/2012
dátum vyhotovenia :24.4.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12117.pdf

Objednávka číslo : PIR12118
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :5 338,98
číslo zmluvy :038/2012
dátum vyhotovenia :24.4.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12118.pdf

Objednávka číslo : PIR12119
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :12 463,00
číslo zmluvy :043/2012
dátum vyhotovenia :24.4.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12119.pdf

Objednávka číslo : PIR12120
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :19 888,00
číslo zmluvy :025/2012
dátum vyhotovenia :24.4.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12120.pdf

Objednávka číslo : CAR12034
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 896,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.4.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :CAR12034.pdf

Objednávka číslo : CAR12035
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 973,63
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.4.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :CAR12035.pdf

Objednávka číslo : PEK12111
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :19 147,70
číslo zmluvy :009/2011
dátum vyhotovenia :25.4.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12111.pdf

Objednávka číslo : PEK12112
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :47 299,00
číslo zmluvy :010/2011_D1
dátum vyhotovenia :25.4.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12112.pdf

Objednávka číslo : TU12101
popis :káble
celkom v EUR s DPH :562,98
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.4.2012
dodávateľ :PURO-KLIMA Slovakia ,s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova ul. č. 10, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :35725273
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :TU12101.pdf

Objednávka číslo : TU12105
popis :tienitko
celkom v EUR s DPH :695,11
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.4.2012
dodávateľ :SIEMENS,spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Stromova 9, Bratislava 37, 83796
IČO dodávateľa :31349307
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :TU12105.pdf

Objednávka číslo : VZP12135
popis :dezinfekcia,materiál hygienický,sety,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :1 628,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.4.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12135.pdf

Objednávka číslo : VZP12136
popis :materiál hygienický,sety
celkom v EUR s DPH :1 947,81
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.4.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12136.pdf

Objednávka číslo : VZP12137
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1 600,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.4.2012
dodávateľ :S.A.B. Slovakia s. r. o.
adresa dodávateľa :Vilová 15, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :44674201
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12137.pdf

Objednávka číslo : VZP12138
popis :materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :583,19
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.4.2012
dodávateľ :Lohmann & Rauscher, s.r.o.
adresa dodávateľa :Gaštanova 15, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :31347827
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12138.pdf

Objednávka číslo : CAR12036
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 982,81
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.4.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :CAR12036.pdf

Objednávka číslo : DM12024
popis :hadica, PHP
celkom v EUR s DPH :189,6
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.4.2012
dodávateľ :PYROBOSS, s.r.o.
adresa dodávateľa :Lúčna 64, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36644048
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :DM12024.pdf

Objednávka číslo : NTS12024
popis :baterky
celkom v EUR s DPH :220,85
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.4.2012
dodávateľ :D.A.V. spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Skuteckého 19, Banská Bystrica, 97400
IČO dodávateľa :31574661
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :NTS12024.pdf

Objednávka číslo : OAIM12035
popis :materiál hygienický,okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :1 989,95
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.4.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :OAIM12035.pdf

Objednávka číslo : OAIM12036
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1 983,46
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.4.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :OAIM12036.pdf

Objednávka číslo : OAIM12037
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :1 767,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.4.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :OAIM12037.pdf

Objednávka číslo : OAIM12038
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :1 908,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.4.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :OAIM12038.pdf

Objednávka číslo : OAIM12039
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :1 618,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.4.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :OAIM12039.pdf

Objednávka číslo : PIK12151
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :13 416,00
číslo zmluvy :062/2012
dátum vyhotovenia :26.4.2012
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12151.pdf

Objednávka číslo : PIR12121
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :4 955,98
číslo zmluvy :042/2012
dátum vyhotovenia :26.4.2012
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :PIR12121.pdf

Objednávka číslo : PIR12122
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :18 399,84
číslo zmluvy :046/2012
dátum vyhotovenia :26.4.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :PIR12122.pdf

Objednávka číslo : CAR12037
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 993,03
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.4.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :CAR12037.pdf

Objednávka číslo : CAR12038
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 880,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.4.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :CAR12038.pdf

Objednávka číslo : CAR12039
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 663,48
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.4.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :CAR12039.pdf

Objednávka číslo : CAR12040
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 863,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.4.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :CAR12040.pdf

Objednávka číslo : CAR12041
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 294,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.4.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :CAR12041.pdf

Objednávka číslo : KRV12035
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :454,1
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.4.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :KRV12035.pdf

Objednávka číslo : KRV12036
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.4.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :KRV12036.pdf

Objednávka číslo : KRV12039
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.4.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :KRV12039.pdf

Objednávka číslo : OOPP12018
popis :OOPP
celkom v EUR s DPH :362,2
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.4.2012
dodávateľ :REMPO spol.s r.o.
adresa dodávateľa :Stará Vajnorská 19, Bratislava, 83245
IČO dodávateľa :35819081
podpísal, funkcia :JUDr. Nadežda Halusková, námestník úseku OPaĽZ
digitálna kópia :OOPP12018.pdf

Objednávka číslo : KRV12038
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.4.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :KRV12038.pdf

Objednávka číslo : CAR12042
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 671,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.4.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :CAR12042.pdf

Objednávka číslo : CAR12043
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 752,56
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.4.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :CAR12043.pdf

Objednávka číslo : CAR12044
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 035,92
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.4.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :CAR12044.pdf

Objednávka číslo : KRV12037
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :317,87
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.4.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :KRV12037.pdf

Objednávka číslo : PIK12152
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :9 147,60
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :30.4.2012
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12152.pdf

Objednávka číslo : PIK12153
popis :sety
celkom v EUR s DPH :19 104,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.4.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12153.pdf

Objednávka číslo : VZP12139
popis :materiál odberový
celkom v EUR s DPH :1 242,06
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.4.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12139.pdfCopyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.