Objednávky vyhotovené v máji 2012 od 1.5 do 15.5

Úvod >> Zverejnenie faktúr, objednávok a zmlúv >> Objednávky vyhotovené v roku 2012

Upozornenie ! Stránka obsahuje v časti "digitálna kópia" hypertextové prepojenie na súbor uložený vo formáte PDF, ktorý obsahuje zosnímaný obraz bez možnosti vyhľadávania textu alebo ďalšieho spracovania textu prípadne obsiahnutého v tomto obraze, tento súbor môže byť aj nedostupný. Otvorením hypertextového prepojenia v časti "digitálna kópia" súhlasíte s použitím neštandardného formátu súboru a v tejto súvislosti nemáte žiadne výhrady voči prevádzkovateľovi tohto webového sídla.

Objednávka číslo : TU12128
popis :park
celkom v EUR s DPH :45,16
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :1.5.2012
dodávateľ :Záhradné centrum Vígľaš
adresa dodávateľa :Vígľaš 565, Vígľaš, 96202
IČO dodávateľa :45902208
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :TU12128.pdf

Objednávka číslo : CAR12045
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :607,64
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12045.pdf

Objednávka číslo : DM12025
popis :minciar krvi
celkom v EUR s DPH :95,04
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.5.2012
dodávateľ :EUROLAB LAMBDA, a.s.
adresa dodávateľa :T. Milkina 2, Trnava, 917 01
IČO dodávateľa :35869429
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :DM12025.pdf

Objednávka číslo : KRV12042
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.5.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :KRV12042.pdf

Objednávka číslo : PIR12112
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :11 185,20
číslo zmluvy :046/2012
dátum vyhotovenia :2.5.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12112.pdf

Objednávka číslo : PIR12124
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :158,4
číslo zmluvy :043/2012
dátum vyhotovenia :2.5.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12124.pdf

Objednávka číslo : PIR12125
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1 194,99
číslo zmluvy :032/2012
dátum vyhotovenia :2.5.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12125.pdf

Objednávka číslo : POS12102
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :1 959,65
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.5.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12102.pdf

Objednávka číslo : POS12103
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :1 777,51
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.5.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12103.pdf

Objednávka číslo : POS12104
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :1 940,37
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.5.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12104.pdf

Objednávka číslo : POS12105
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 430,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.5.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12105.pdf

Objednávka číslo : POS12106
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :278
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.5.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12106.pdf

Objednávka číslo : POS12107
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 174,85
číslo zmluvy :035/2011_D1
dátum vyhotovenia :2.5.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12107.pdf

Objednávka číslo : POS12108
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 174,85
číslo zmluvy :035/2011_D1
dátum vyhotovenia :2.5.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12108.pdf

Objednávka číslo : POS12109
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :737,45
číslo zmluvy :033/2011
dátum vyhotovenia :2.5.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12109.pdf

Objednávka číslo : POS12110
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 415,60
číslo zmluvy :029/2011
dátum vyhotovenia :2.5.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12110.pdf

Objednávka číslo : POS12111
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :1 463,84
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.5.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12111.pdf

Objednávka číslo : POS12112
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :1 471,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.5.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12112.pdf

Objednávka číslo : POS12113
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :1 471,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.5.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12113.pdf

Objednávka číslo : POS12114
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :1 471,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.5.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12114.pdf

Objednávka číslo : POS12116
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :1 463,84
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.5.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12116.pdf

Objednávka číslo : POS12117
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :1 463,84
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.5.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12117.pdf

Objednávka číslo : VZP12140
popis :materiál hygienický,materiál obalový,materiál obväzový,materiál odberový,príslušenstvo k mimotelovému obehu,okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :1 558,19
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.5.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12140.pdf

Objednávka číslo : VZP12141
popis :materiál hygienický,materiál odberový
celkom v EUR s DPH :860,91
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.5.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12141.pdf

Objednávka číslo : CAR12046
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 792,77
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12046.pdf

Objednávka číslo : OAIM12040
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :1 440,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.5.2012
dodávateľ :EUROLAB LAMBDA, a.s.
adresa dodávateľa :T. Milkina 2, Trnava, 917 01
IČO dodávateľa :35869429
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12040.pdf

Objednávka číslo : OAIM12041
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1 810,04
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.5.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12041.pdf

Objednávka číslo : OAIM12042
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :1 767,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.5.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12042.pdf

Objednávka číslo : OAIM12043
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1 764,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.5.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12043.pdf

Objednávka číslo : OAIM12044
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1 439,83
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.5.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12044.pdf

Objednávka číslo : PEK12113
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :58 841,20
číslo zmluvy :009/2011
dátum vyhotovenia :3.5.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12113.pdf

Objednávka číslo : PEK12114
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :54 506,82
číslo zmluvy :010/2011_D1
dátum vyhotovenia :3.5.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12114.pdf

Objednávka číslo : PEK12115
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :59 750,91
číslo zmluvy :011/2011_D1
dátum vyhotovenia :3.5.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12115.pdf

Objednávka číslo : PIK12154
popis :kontrast
celkom v EUR s DPH :1 698,84
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12154.pdf

Objednávka číslo : PIK12155
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :13 472,16
číslo zmluvy :065/2012
dátum vyhotovenia :3.5.2012
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :17911460
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12155.pdf

Objednávka číslo : PIR12126
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :11 185,19
číslo zmluvy :046/2012
dátum vyhotovenia :3.5.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12126.pdf

Objednávka číslo : PIR12127
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :9 300,00
číslo zmluvy :050/2012
dátum vyhotovenia :3.5.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12127.pdf

Objednávka číslo : PIR12128
popis :kontrast
celkom v EUR s DPH :1 741,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12128.pdf

Objednávka číslo : CAR12047
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 925,86
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :4.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12047.pdf

Objednávka číslo : CAR12048
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 954,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :4.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12048.pdf

Objednávka číslo : CAR12049
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 705,46
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :4.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12049.pdf

Objednávka číslo : CAR12050
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 294,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :4.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12050.pdf

Objednávka číslo : KRV12048
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :1 068,73
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :4.5.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12048.pdf

Objednávka číslo : PEK12116
popis :katétre,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :6 644,05
číslo zmluvy :118/2011
dátum vyhotovenia :4.5.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12116.pdf

Objednávka číslo : PEK12117
popis :katétre,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :2 894,32
číslo zmluvy :119/2011
dátum vyhotovenia :4.5.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12117.pdf

Objednávka číslo : PIK12156
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :9 120,00
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :4.5.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12156.pdf

Objednávka číslo : PIK12157
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :9 160,00
číslo zmluvy :066/2012
dátum vyhotovenia :4.5.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12157.pdf

Objednávka číslo : PIK12158
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :8 584,00
číslo zmluvy :065/2012
dátum vyhotovenia :4.5.2012
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :17911460
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12158.pdf

Objednávka číslo : PIK12159
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :9 020,00
číslo zmluvy :060/2012
dátum vyhotovenia :4.5.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12159.pdf

Objednávka číslo : PIK12160
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :6 680,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :4.5.2012
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12160.pdf

Objednávka číslo : PIK12161
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :4 346,10
číslo zmluvy :060/2012
dátum vyhotovenia :4.5.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12161.pdf

Objednávka číslo : PIR12129
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :7 020,00
číslo zmluvy :040/2012
dátum vyhotovenia :4.5.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :PIR12129.pdf

Objednávka číslo : TU12116
popis :EKG papier
celkom v EUR s DPH :156
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :4.5.2012
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :TU12116.pdf

Objednávka číslo : PIK12162
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :5 796,00
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :6.5.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12162.pdf

Objednávka číslo : CAR12051
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 341,79
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :7.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12051.pdf

Objednávka číslo : CAR12052
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 414,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :7.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12052.pdf

Objednávka číslo : IT12014
popis :spotrebný materiál do tlačiarní
celkom v EUR s DPH :449,53
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :7.5.2012
dodávateľ :Printech Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Brusno 223, Brusno, 976 62
IČO dodávateľa :44561318
podpísal, funkcia :Ing. Edita Beňová, námestník pre ekon. a financov
digitálna kópia :IT12014.pdf

Objednávka číslo : KRV12044
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :7.5.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :KRV12044.pdf

Objednávka číslo : PIR12130
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1 194,99
číslo zmluvy :032/2012
dátum vyhotovenia :7.5.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12130.pdf

Objednávka číslo : PIR12131
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :9 960,00
číslo zmluvy :026/2012
dátum vyhotovenia :7.5.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12131.pdf

Objednávka číslo : CAR12053
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 979,38
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :9.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12053.pdf

Objednávka číslo : CAR12054
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :746,68
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :9.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12054.pdf

Objednávka číslo : DM12042
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :3 348,00
číslo zmluvy :043/2012
dátum vyhotovenia :9.5.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM12042.pdf

Objednávka číslo : KRV12043
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :1 453,12
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :9.5.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :KRV12043.pdf

Objednávka číslo : KRV12045
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :9.5.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :KRV12045.pdf

Objednávka číslo : NTS12025
popis :montážny elektro materiál
celkom v EUR s DPH :702
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :9.5.2012
dodávateľ :Nexa, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sasinkova 9, Piešťany, 92141
IČO dodávateľa :36239798
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :NTS12025.pdf

Objednávka číslo : PIK12163
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :36 000,00
číslo zmluvy :070/2012
dátum vyhotovenia :9.5.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12163.pdf

Objednávka číslo : PIK12164
popis :sety
celkom v EUR s DPH :26 280,00
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :9.5.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12164.pdf

Objednávka číslo : PIK12165
popis :kontrast
celkom v EUR s DPH :1 698,84
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :9.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12165.pdf

Objednávka číslo : PIR12132
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :14 064,00
číslo zmluvy :029/2012
dátum vyhotovenia :9.5.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12132.pdf

Objednávka číslo : PIR12134
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2 700,00
číslo zmluvy :033/2012
dátum vyhotovenia :9.5.2012
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12134.pdf

Objednávka číslo : TU12117
popis :tlakomer
celkom v EUR s DPH :57,96
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :9.5.2012
dodávateľ :ABO SLOVAKIA s.r.o.
adresa dodávateľa :Majerská cesta 3, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36009270
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :TU12117.pdf

Objednávka číslo : VZP12144
popis :materiál hygienický,materiál obalový,sety
celkom v EUR s DPH :1 794,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :9.5.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12144.pdf

Objednávka číslo : VZP12145
popis :sety
celkom v EUR s DPH :478,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :9.5.2012
dodávateľ :ARID obch. spoločnosť, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošová 2/A, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31350836
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12145.pdf

Objednávka číslo : CAR12055
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 760,77
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12055.pdf

Objednávka číslo : CAR12056
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 957,83
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12056.pdf

Objednávka číslo : MAT12015
popis :čistiace potreby
celkom v EUR s DPH :351,5
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.5.2012
dodávateľ :ANIS - Anna Szilagyiová
adresa dodávateľa :Majerská cesta 36, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :32004699
podpísal, funkcia :JUDr. Nadežda Halusková, námestník úseku OPaĽZ
digitálna kópia :MAT12015.pdf

Objednávka číslo : MAT12016
popis :kancelárske potreby
celkom v EUR s DPH :74,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.5.2012
dodávateľ :Jan Volf
adresa dodávateľa :Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :11785250
podpísal, funkcia :JUDr. Nadežda Halusková, námestník úseku OPaĽZ
digitálna kópia :MAT12016.pdf

Objednávka číslo : NTS12027
popis :baterka
celkom v EUR s DPH :88,42
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.5.2012
dodávateľ :MICRONIX, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Jegorovova 37/14036, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :3164376
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :NTS12027.pdf

Objednávka číslo : PEK12118
popis :kontrast
celkom v EUR s DPH :870,9
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12118.pdf

Objednávka číslo : PEK12119
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :12 409,10
číslo zmluvy :013/2011
dátum vyhotovenia :10.5.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12119.pdf

Objednávka číslo : PEK12120
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :53 206,24
číslo zmluvy :010/2011_D1
dátum vyhotovenia :10.5.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12120.pdf

Objednávka číslo : PEK12121
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :55 286,75
číslo zmluvy :011/2011_D1
dátum vyhotovenia :10.5.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12121.pdf

Objednávka číslo : PEK12122
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :13 447,50
číslo zmluvy :009/2011
dátum vyhotovenia :10.5.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12122.pdf

Objednávka číslo : PIK12166
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :4 896,00
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :10.5.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12166.pdf

Objednávka číslo : PIK12167
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :508,2
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :10.5.2012
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12167.pdf

Objednávka číslo : PIR12135
popis :katétre,vodiče
celkom v EUR s DPH :8 815,38
číslo zmluvy :035/2012
dátum vyhotovenia :10.5.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12135.pdf

Objednávka číslo : PIR12136
popis :sety
celkom v EUR s DPH :8 100,00
číslo zmluvy :025/2012
dátum vyhotovenia :10.5.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12136.pdf

Objednávka číslo : PIR12137
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :9 900,00
číslo zmluvy :033/2012
dátum vyhotovenia :10.5.2012
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12137.pdf

Objednávka číslo : TU12114
popis :baterky
celkom v EUR s DPH :696
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.5.2012
dodávateľ :Ing. Miroslav Kalinka
adresa dodávateľa :Rakovo 147, Pribovce, 3842
IČO dodávateľa :33574704
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :TU12114.pdf

Objednávka číslo : VZP12146
popis :materiál hygienický,materiál obväzový,materiál odberový
celkom v EUR s DPH :1 806,13
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.5.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12146.pdf

Objednávka číslo : CAR12057
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 686,48
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12057.pdf

Objednávka číslo : CAR12058
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 176,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12058.pdf

Objednávka číslo : CAR12059
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 979,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12059.pdf

Objednávka číslo : CAR12060
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :496,95
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12060.pdf

Objednávka číslo : CAR12061
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 812,86
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12061.pdf

Objednávka číslo : DM12026
popis :laserová tlačiareň
celkom v EUR s DPH :146,5
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.5.2012
dodávateľ :SMART COMPUTER spol. s r.o.
adresa dodávateľa :J. C. Hronského 11, Zvolen, 96001
IČO dodávateľa :31629881
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM12026.pdf

Objednávka číslo : DM12027
popis :farebná laserová tlačiareň
celkom v EUR s DPH :396
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.5.2012
dodávateľ :SMART COMPUTER spol. s r.o.
adresa dodávateľa :J. C. Hronského 11, Zvolen, 96001
IČO dodávateľa :31629881
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM12027.pdf

Objednávka číslo : NTS12028
popis :akumulátor - dvere
celkom v EUR s DPH :104,76
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.5.2012
dodávateľ :MICRONIX, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Jegorovova 37/14036, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :3164376
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :NTS12028.pdf

Objednávka číslo : PEK12123
popis :materiál vyšetrovací
celkom v EUR s DPH :790,87
číslo zmluvy :025/2012
dátum vyhotovenia :11.5.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12123.pdf

Objednávka číslo : PEK12124
popis :katétre,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :2 894,32
číslo zmluvy :119/2011
dátum vyhotovenia :11.5.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12124.pdf

Objednávka číslo : PEK12125
popis :katétre,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :2 254,51
číslo zmluvy :118/2011
dátum vyhotovenia :11.5.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12125.pdf

Objednávka číslo : PIK12168
popis :kontrast
celkom v EUR s DPH :1 698,84
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12168.pdf

Objednávka číslo : PIK12169
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :13 500,00
číslo zmluvy :069/2012
dátum vyhotovenia :11.5.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12169.pdf

Objednávka číslo : PIR12138
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1 161,79
číslo zmluvy :035/2012
dátum vyhotovenia :11.5.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12138.pdf

Objednávka číslo : CAR12062
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 744,34
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12062.pdf

Objednávka číslo : CAR12063
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 880,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12063.pdf

Objednávka číslo : CAR12064
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 667,22
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12064.pdf

Objednávka číslo : NTS12029
popis :relé
celkom v EUR s DPH :45,6
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.5.2012
dodávateľ :Nexa, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sasinkova 9, Piešťany, 92141
IČO dodávateľa :36239798
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :NTS12029.pdf

Objednávka číslo : PIK12170
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :12 705,00
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :14.5.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12170.pdf

Objednávka číslo : PIK12171
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3 455,51
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :14.5.2012
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12171.pdf

Objednávka číslo : PIK12172
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :25 509,00
číslo zmluvy :069/2012
dátum vyhotovenia :14.5.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12172.pdf

Objednávka číslo : PIK12173
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1 952,26
číslo zmluvy :065/2012
dátum vyhotovenia :14.5.2012
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :17911460
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12173.pdf

Objednávka číslo : PIK12174
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :1 632,00
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :14.5.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12174.pdf

Objednávka číslo : PIK12175
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :8 156,30
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :14.5.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12175.pdf

Objednávka číslo : PIK12176
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3 908,00
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :14.5.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12176.pdf

Objednávka číslo : TU12120
popis :baterky
celkom v EUR s DPH :578
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.5.2012
dodávateľ :Ing. Miroslav Kalinka
adresa dodávateľa :Rakovo 147, Pribovce, 3842
IČO dodávateľa :33574704
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :TU12120.pdf

Objednávka číslo : TU12121
popis :alyxcol cool
celkom v EUR s DPH :528
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.5.2012
dodávateľ :Slovnaft a.s.
adresa dodávateľa :Vlčie hrdlo, Bratislava 23, 82412
IČO dodávateľa :31322832
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :TU12121.pdf

Objednávka číslo : VZP12147
popis :dezinfekcia,materiál hygienický,prádlo,sety
celkom v EUR s DPH :1 941,29
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.5.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12147.pdf

Objednávka číslo : VZP12148
popis :drenáže
celkom v EUR s DPH :1 470,42
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.5.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12148.pdf

Objednávka číslo : VZP12149
popis :materiál odberový,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :1 412,28
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.5.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12149.pdf

Objednávka číslo : VZP12150
popis :prádlo,sety
celkom v EUR s DPH :1 955,67
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.5.2012
dodávateľ :Lohmann & Rauscher, s.r.o.
adresa dodávateľa :Gaštanova 15, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :31347827
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12150.pdf

Objednávka číslo : VZP12151
popis :materiál hygienický,materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :390,41
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.5.2012
dodávateľ :Pharex s.r.o.
adresa dodávateľa :Prieložtek 1, Martin, 036 01
IČO dodávateľa :4073437
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12151.pdf

Objednávka číslo : VZP12152
popis :materiál hygienický,sety
celkom v EUR s DPH :1 649,66
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.5.2012
dodávateľ :Lohmann & Rauscher, s.r.o.
adresa dodávateľa :Gaštanova 15, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :31347827
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12152.pdf

Objednávka číslo : CAR12065
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :526,74
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12065.pdf

Objednávka číslo : PIK12177
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :2 940,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.5.2012
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12177.pdf

Objednávka číslo : PIK12178
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3 872,40
číslo zmluvy :068/2012
dátum vyhotovenia :15.5.2012
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12178.pdf

Objednávka číslo : PIK12179
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :26 235,00
číslo zmluvy :069/2012
dátum vyhotovenia :15.5.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12179.pdf

Objednávka číslo : PIK12180
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :11 000,00
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :15.5.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12180.pdf

Objednávka číslo : PIK12181
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :13 090,00
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :15.5.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12181.pdf

Objednávka číslo : PIK12182
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :10 494,00
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :15.5.2012
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12182.pdf

Objednávka číslo : PIK12183
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :7 875,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.5.2012
dodávateľ :Trans Medica
adresa dodávateľa :Bárdošova 2/a, Bratislava, 83121
IČO dodávateľa :35843683
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12183.pdf

Objednávka číslo : PIK12184
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :17 490,00
číslo zmluvy :062/2012
dátum vyhotovenia :15.5.2012
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12184.pdf

Objednávka číslo : PIK12185
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3 509,25
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.5.2012
dodávateľ :Trans Medica
adresa dodávateľa :Bárdošova 2/a, Bratislava, 83121
IČO dodávateľa :35843683
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12185.pdf

Objednávka číslo : PIK12186
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3 943,59
číslo zmluvy :060/2012
dátum vyhotovenia :15.5.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12186.pdf

Objednávka číslo : PIK12187
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1 444,80
číslo zmluvy :062/2012
dátum vyhotovenia :15.5.2012
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12187.pdf

Objednávka číslo : PIK12188
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :8 279,97
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :15.5.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12188.pdf

Objednávka číslo : PIK12189
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :8 379,25
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :15.5.2012
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12189.pdf

Objednávka číslo : PIK12190
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :7 411,54
číslo zmluvy :067/2012
dátum vyhotovenia :15.5.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12190.pdf

Objednávka číslo : PIK12191
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :16 863,00
číslo zmluvy :062/2012
dátum vyhotovenia :15.5.2012
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12191.pdf

Objednávka číslo : PIK12192
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :4 638,04
číslo zmluvy :065/2012
dátum vyhotovenia :15.5.2012
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :17911460
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12192.pdf

Objednávka číslo : PIR12139
popis :stenty,vodiče
celkom v EUR s DPH :13 888,60
číslo zmluvy :043/2012
dátum vyhotovenia :15.5.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :PIR12139.pdf

Objednávka číslo : PIR12140
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :3 505,27
číslo zmluvy :028/2012
dátum vyhotovenia :15.5.2012
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :PIR12140.pdfCopyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.