Objednávky vyhotovené v júni 2012

Úvod >> Zverejnenie faktúr, objednávok a zmlúv >> Objednávky vyhotovené v roku 2012

Upozornenie ! Stránka obsahuje v časti "digitálna kópia" hypertextové prepojenie na súbor uložený vo formáte PDF, ktorý obsahuje zosnímaný obraz bez možnosti vyhľadávania textu alebo ďalšieho spracovania textu prípadne obsiahnutého v tomto obraze, tento súbor môže byť aj nedostupný. Otvorením hypertextového prepojenia v časti "digitálna kópia" súhlasíte s použitím neštandardného formátu súboru a v tejto súvislosti nemáte žiadne výhrady voči prevádzkovateľovi tohto webového sídla.

Objednávka číslo : CAR12099
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 814,81
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :1.6.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12099.pdf

Objednávka číslo : CAR12100
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :563,8
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :1.6.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12100.pdf

Objednávka číslo : DM12029
popis :sieťky
celkom v EUR s DPH :120,12
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :1.6.2012
dodávateľ :HERDA s.r.o.
adresa dodávateľa :Sokolovská 25, Zvolen, 96001
IČO dodávateľa :36058548
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :DM12029.pdf

Objednávka číslo : DM12032
popis :nákup PC, tlačiarne
celkom v EUR s DPH :1 886,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :1.6.2012
dodávateľ :SMART COMPUTER spol. s r.o.
adresa dodávateľa :J. C. Hronského 11, Zvolen, 96001
IČO dodávateľa :31629881
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM12032.pdf

Objednávka číslo : DM12033
popis :skartovacie zariadenie
celkom v EUR s DPH :215
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :1.6.2012
dodávateľ :SMART COMPUTER spol. s r.o.
adresa dodávateľa :J. C. Hronského 11, Zvolen, 96001
IČO dodávateľa :31629881
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM12033.pdf

Objednávka číslo : KRV12057
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :1.6.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Ján Seleštiansky, primár
digitálna kópia :KRV12057.pdf

Objednávka číslo : PIK12222
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :11 592,00
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :1.6.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12222.pdf

Objednávka číslo : PIK12223
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :12 754,50
číslo zmluvy :069/2012
dátum vyhotovenia :1.6.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12223.pdf

Objednávka číslo : PIK12224
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :12 045,00
číslo zmluvy :062/2012
dátum vyhotovenia :1.6.2012
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12224.pdf

Objednávka číslo : POS12168
popis :protéza cievna
celkom v EUR s DPH :278
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :1.6.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12168.pdf

Objednávka číslo : POS12169
popis :protéza cievna
celkom v EUR s DPH :278
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :1.6.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Primár oddelenia kardiológie
digitálna kópia :POS12169.pdf

Objednávka číslo : TU12149
popis :manžeta
celkom v EUR s DPH :91,2
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :1.6.2012
dodávateľ :CELIMED s.r.o.
adresa dodávateľa :Hagarova 4, Bratislava, 83152
IČO dodávateľa :31403751
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :TU12149.pdf

Objednávka číslo : CAR12101
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 754,72
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :4.6.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12101.pdf

Objednávka číslo : CAR12102
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 595,64
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :4.6.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12102.pdf

Objednávka číslo : CAR12103
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 933,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :4.6.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12103.pdf

Objednávka číslo : CAR12104
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 850,88
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :4.6.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12104.pdf

Objednávka číslo : PEK12142
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :54 292,70
číslo zmluvy :009/2011
dátum vyhotovenia :4.6.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12142.pdf

Objednávka číslo : PEK12143
popis :defibrilátory
celkom v EUR s DPH :19 327,81
číslo zmluvy :012/2011
dátum vyhotovenia :4.6.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12143.pdf

Objednávka číslo : PEK12144
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :7 375,49
číslo zmluvy :010/2011_D1
dátum vyhotovenia :4.6.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12144.pdf

Objednávka číslo : PEK12145
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :5 771,45
číslo zmluvy :011/2011_D1
dátum vyhotovenia :4.6.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12145.pdf

Objednávka číslo : PEK12146
popis :katétre,prvky spojovacie
celkom v EUR s DPH :3 714,86
číslo zmluvy :118/2011
dátum vyhotovenia :4.6.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12146.pdf

Objednávka číslo : PEK12147
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2 718,60
číslo zmluvy :122/2011
dátum vyhotovenia :4.6.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12147.pdf

Objednávka číslo : PEK12148
popis :katétre,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :5 109,00
číslo zmluvy :119/2011
dátum vyhotovenia :4.6.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12148.pdf

Objednávka číslo : TU12152
popis :držiak
celkom v EUR s DPH :199,76
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :4.6.2012
dodávateľ :Dräger Slovensko ,s.r.o.
adresa dodávateľa :Bratislavská 2791/114, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :31439446
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :TU12152.pdf

Objednávka číslo : CAR12105
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 781,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :5.6.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12105.pdf

Objednávka číslo : CAR12106
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 801,35
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :5.6.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12106.pdf

Objednávka číslo : PIK12225
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :3 690,72
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :5.6.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12225.pdf

Objednávka číslo : PIK12226
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :720
číslo zmluvy :068/2012
dátum vyhotovenia :5.6.2012
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12226.pdf

Objednávka číslo : PIK12227
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :3 965,40
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :5.6.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12227.pdf

Objednávka číslo : PIK12228
popis :kontrast
celkom v EUR s DPH :1 212,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :5.6.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12228.pdf

Objednávka číslo : PIR12162
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :1 991,62
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :5.6.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12162.pdf

Objednávka číslo : PIR12163
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :5 436,00
číslo zmluvy :049/2012
dátum vyhotovenia :5.6.2012
dodávateľ :ADYTON
adresa dodávateľa :Klariská 7, Bratislava, 81103
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12163.pdf

Objednávka číslo : PIR12164
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3 267,00
číslo zmluvy :031/2012
dátum vyhotovenia :5.6.2012
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12164.pdf

Objednávka číslo : PIR12165
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :6 215,00
číslo zmluvy :025/2012
dátum vyhotovenia :5.6.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12165.pdf

Objednávka číslo : PIR12166
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4 298,40
číslo zmluvy :037/2012
dátum vyhotovenia :5.6.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12166.pdf

Objednávka číslo : PIR12167
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :7 920,00
číslo zmluvy :043/2012
dátum vyhotovenia :5.6.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12167.pdf

Objednávka číslo : PIR12168
popis :kontrast
celkom v EUR s DPH :1 353,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :5.6.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12168.pdf

Objednávka číslo : POS12171
popis :krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :737,45
číslo zmluvy :033/2011
dátum vyhotovenia :5.6.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12171.pdf

Objednávka číslo : CAR12107
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :366,43
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :6.6.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12107.pdf

Objednávka číslo : CAR12108
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 880,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :6.6.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12108.pdf

Objednávka číslo : CAR12114
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 846,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :6.6.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12114.pdf

Objednávka číslo : DM12034
popis :notebook, ext. monitor
celkom v EUR s DPH :1 507,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :6.6.2012
dodávateľ :SMART COMPUTER spol. s r.o.
adresa dodávateľa :J. C. Hronského 11, Zvolen, 96001
IČO dodávateľa :31629881
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM12034.pdf

Objednávka číslo : IT12019
popis :Zmena telefónneho čísla účastníka
celkom v EUR s DPH :13
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :6.6.2012
dodávateľ :ORANGE Slovensko,a.s.
adresa dodávateľa :Prievozská 6/A, Bratislava, 82109
IČO dodávateľa :35697270
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT12019.pdf

Objednávka číslo : MAT12018
popis :skartovací stroj
celkom v EUR s DPH :376,8
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :6.6.2012
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, Lučenec, 98401
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT12018.pdf

Objednávka číslo : OAIM12084
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :1 767,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :6.6.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12084.pdf

Objednávka číslo : PIR12169
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1 935,84
číslo zmluvy :035/2012
dátum vyhotovenia :6.6.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12169.pdf

Objednávka číslo : VZP12203
popis :dezinfekcia,materiál hygienický,materiál odberový,sety
celkom v EUR s DPH :787,78
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :6.6.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12203.pdf

Objednávka číslo : VZP12204
popis :dezinfekcia,materiál diagnostický,materiál hygienický,materiál odberový,sety
celkom v EUR s DPH :1 750,86
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :6.6.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12204.pdf

Objednávka číslo : VZP12206
popis :materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :814
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :6.6.2012
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, Nemce, 97401
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12206.pdf

Objednávka číslo : VZP12208
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :850,19
číslo zmluvy :025/2011
dátum vyhotovenia :6.6.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12208.pdf

Objednávka číslo : CAR12109
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 668,04
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :7.6.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12109.pdf

Objednávka číslo : CAR12110
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :858,75
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :7.6.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12110.pdf

Objednávka číslo : CAR12113
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 846,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :7.6.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12113.pdf

Objednávka číslo : MAT12019
popis :kancelárske potreby
celkom v EUR s DPH :60,91
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :7.6.2012
dodávateľ :Jan Volf
adresa dodávateľa :Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :11785250
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT12019.pdf

Objednávka číslo : PEK12150
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :3 410,00
číslo zmluvy :013/2011
dátum vyhotovenia :7.6.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12150.pdf

Objednávka číslo : PEK12151
popis :defibrilátory,elektródy
celkom v EUR s DPH :44 367,73
číslo zmluvy :013/2011
dátum vyhotovenia :7.6.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12151.pdf

Objednávka číslo : PEK12152
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :91 974,44
číslo zmluvy :010/2011_D1
dátum vyhotovenia :7.6.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12152.pdf

Objednávka číslo : PEK12153
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :49 211,33
číslo zmluvy :011/2011_D1
dátum vyhotovenia :7.6.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12153.pdf

Objednávka číslo : PEK12154
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :14 985,30
číslo zmluvy :009/2011
dátum vyhotovenia :7.6.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12154.pdf

Objednávka číslo : TU12163
popis :oxy senzor
celkom v EUR s DPH :330
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :7.6.2012
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU12163.pdf

Objednávka číslo : VZP12209
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :194,4
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :7.6.2012
dodávateľ :VIDRA a spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Štrková 8, Žilina, 1196
IČO dodávateľa :31589561
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12209.pdf

Objednávka číslo : VZP12210
popis :materiál odberový
celkom v EUR s DPH :1 568,89
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :7.6.2012
dodávateľ :Sarstedt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Údernícka 11, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31359825
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12210.pdf

Objednávka číslo : VZP12211
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
celkom v EUR s DPH :1 812,36
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :7.6.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12211.pdf

Objednávka číslo : CAR12111
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 897,26
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :8.6.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12111.pdf

Objednávka číslo : CAR12112
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 925,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :8.6.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12112.pdf

Objednávka číslo : IT12021
popis :reproduktory k PC
celkom v EUR s DPH :14
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :8.6.2012
dodávateľ :SMART COMPUTER spol. s r.o.
adresa dodávateľa :J. C. Hronského 11, Zvolen, 96001
IČO dodávateľa :31629881
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT12021.pdf

Objednávka číslo : NTS12033
popis :žiarovky
celkom v EUR s DPH :35,04
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :8.6.2012
dodávateľ :NARVA B.E.L. Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :J. Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03
IČO dodávateľa :31642454
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :NTS12033.pdf

Objednávka číslo : OAIM12082
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :117,6
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :8.6.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12082.pdf

Objednávka číslo : OAIM12083
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :439
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :8.6.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12083.pdf

Objednávka číslo : OOPP12023
popis :obuv
celkom v EUR s DPH :576,5
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :8.6.2012
dodávateľ :Vladimír Habala V.H.DIZAJN
adresa dodávateľa :Horská 1312/26, Partizánske, 958 01
IČO dodávateľa :35250674
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP12023.pdf

Objednávka číslo : OOPP12024
popis :operačná obuv
celkom v EUR s DPH :37,7
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :8.6.2012
dodávateľ :Natur comfort SK s.r.o.
adresa dodávateľa :Februárová 159, Partizánske, 958 01
IČO dodávateľa :44964391
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP12024.pdf

Objednávka číslo : PEK12155
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :120,12
číslo zmluvy :106/2011
dátum vyhotovenia :8.6.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12155.pdf

Objednávka číslo : PEK12156
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :242,1
číslo zmluvy :106/2011
dátum vyhotovenia :8.6.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12156.pdf

Objednávka číslo : PEK12157
popis :sety
celkom v EUR s DPH :1 800,00
číslo zmluvy :107/2011
dátum vyhotovenia :8.6.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12157.pdf

Objednávka číslo : PIR12170
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :8 640,00
číslo zmluvy :031/2012
dátum vyhotovenia :8.6.2012
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12170.pdf

Objednávka číslo : TU12166
popis :náhradný diel
celkom v EUR s DPH :431,64
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :8.6.2012
dodávateľ :BASCO SK s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 16, Pezinok, 90201
IČO dodávateľa :34140328
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU12166.pdf

Objednávka číslo : TU12171
popis :podložka
celkom v EUR s DPH :92
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :8.6.2012
dodávateľ :Ondřej Zeleňanský -
adresa dodávateľa :Horná 60, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :34989951
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU12171.pdf

Objednávka číslo : VZP12205
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :300
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.6.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12205.pdf

Objednávka číslo : CAR12115
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 951,84
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.6.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12115.pdf

Objednávka číslo : CAR12116
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 596,28
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.6.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12116.pdf

Objednávka číslo : OOPP12025
popis :odevy
celkom v EUR s DPH :297,12
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.6.2012
dodávateľ :JANOLI-výroba odevov
adresa dodávateľa :Uzovce č.54, Uzovce, 8266
IČO dodávateľa :30611172
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP12025.pdf

Objednávka číslo : PIK12229
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :5 862,00
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :11.6.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12229.pdf

Objednávka číslo : PIR12171
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :4 449,17
číslo zmluvy :038/2012
dátum vyhotovenia :11.6.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12171.pdf

Objednávka číslo : PIR12172
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :9 300,00
číslo zmluvy :050/2012
dátum vyhotovenia :11.6.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12172.pdf

Objednávka číslo : PIR12173
popis :kontrast
celkom v EUR s DPH :1 741,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.6.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12173.pdf

Objednávka číslo : CAR12117
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 702,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.6.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12117.pdf

Objednávka číslo : IT12020
popis :spotrebný materiál do tlačiarní
celkom v EUR s DPH :772,77
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.6.2012
dodávateľ :Printech Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Brusno 223, Brusno, 976 62
IČO dodávateľa :44561318
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT12020.pdf

Objednávka číslo : PIK12230
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :7 887,18
číslo zmluvy :060/2012
dátum vyhotovenia :12.6.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12230.pdf

Objednávka číslo : PIR12174
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :16 896,00
číslo zmluvy :049/2012
dátum vyhotovenia :12.6.2012
dodávateľ :ADYTON
adresa dodávateľa :Klariská 7, Bratislava, 81103
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12174.pdf

Objednávka číslo : POS12170
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 174,85
číslo zmluvy :035/2011_D1
dátum vyhotovenia :12.6.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12170.pdf

Objednávka číslo : POS12172
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :8 479,64
číslo zmluvy :026/2011
dátum vyhotovenia :12.6.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12172.pdf

Objednávka číslo : POS12173
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :3 765,50
číslo zmluvy :026/2011
dátum vyhotovenia :12.6.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12173.pdf

Objednávka číslo : POS12175
popis :krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :924,32
číslo zmluvy :036/2011_D1
dátum vyhotovenia :12.6.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12175.pdf

Objednávka číslo : POS12176
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :1 903,44
číslo zmluvy :025/2011
dátum vyhotovenia :12.6.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12176.pdf

Objednávka číslo : POS12178
popis :krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :737,45
číslo zmluvy :033/2011
dátum vyhotovenia :12.6.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12178.pdf

Objednávka číslo : POS12179
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1 669,80
číslo zmluvy :028/2011
dátum vyhotovenia :12.6.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12179.pdf

Objednávka číslo : POS12180
popis :krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :760,1
číslo zmluvy :027/2011
dátum vyhotovenia :12.6.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12180.pdf

Objednávka číslo : POS12181
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1 603,80
číslo zmluvy :031/2011
dátum vyhotovenia :12.6.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12181.pdf

Objednávka číslo : POS12182
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 174,00
číslo zmluvy :038/2011_D2
dátum vyhotovenia :12.6.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12182.pdf

Objednávka číslo : POS12183
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :1 471,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.6.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12183.pdf

Objednávka číslo : POS12184
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :1 758,35
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.6.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12184.pdf

Objednávka číslo : POS12185
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :459,6
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.6.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12185.pdf

Objednávka číslo : VZP12207
popis :materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :465,99
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.6.2012
dodávateľ :Lohmann & Rauscher, s.r.o.
adresa dodávateľa :Gaštanova 15, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :31347827
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12207.pdf

Objednávka číslo : CAR12118
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 918,78
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.6.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12118.pdf

Objednávka číslo : KRV12058
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :771,97
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.6.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12058.pdf

Objednávka číslo : KRV12059
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.6.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12059.pdf

Objednávka číslo : PIK12231
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :11 180,40
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :13.6.2012
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12231.pdf

Objednávka číslo : PIK12232
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :7 730,03
číslo zmluvy :065/2012
dátum vyhotovenia :13.6.2012
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :17911460
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12232.pdf

Objednávka číslo : PIK12233
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :10 020,00
číslo zmluvy :057/2012
dátum vyhotovenia :13.6.2012
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12233.pdf

Objednávka číslo : PIR12175
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1 680,00
číslo zmluvy :026/2012
dátum vyhotovenia :13.6.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12175.pdf

Objednávka číslo : PIR12176
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :13 248,00
číslo zmluvy :043/2012
dátum vyhotovenia :13.6.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12176.pdf

Objednávka číslo : CAR12119
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 894,39
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.6.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12119.pdf

Objednávka číslo : KRV12060
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.6.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12060.pdf

Objednávka číslo : PIR12177
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :889,83
číslo zmluvy :038/2012
dátum vyhotovenia :14.6.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12177.pdf

Objednávka číslo : PIR12178
popis :kontrast
celkom v EUR s DPH :676,6
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.6.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12178.pdf

Objednávka číslo : CAR12120
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 907,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.6.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12120.pdf

Objednávka číslo : CAR12121
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :820,43
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.6.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12121.pdf

Objednávka číslo : CAR12122
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 880,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.6.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12122.pdf

Objednávka číslo : POS12186
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 174,85
číslo zmluvy :039/2011_D1
dátum vyhotovenia :15.6.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12186.pdf

Objednávka číslo : TU12174
popis :tabletovaná soľ
celkom v EUR s DPH :264
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.6.2012
dodávateľ :REMPO spol.s r.o.
adresa dodávateľa :Stará Vajnorská 19, Bratislava, 83245
IČO dodávateľa :35819081
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU12174.pdf

Objednávka číslo : VZP12212
popis :materiál hygienický,materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :518,01
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.6.2012
dodávateľ :Lohmann & Rauscher, s.r.o.
adresa dodávateľa :Gaštanova 15, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :31347827
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12212.pdf

Objednávka číslo : VZP12213
popis :dezinfekcia,materiál hygienický,materiál odberový,okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :1 528,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.6.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12213.pdf

Objednávka číslo : VZP12214
popis :dezinfekcia,materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :636,82
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.6.2012
dodávateľ :VIDRA a spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Štrková 8, Žilina, 1196
IČO dodávateľa :31589561
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12214.pdf

Objednávka číslo : VZP12215
popis :súpravy transfuzne
celkom v EUR s DPH :177,88
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.6.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12215.pdf

Objednávka číslo : VZP12216
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :542,52
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.6.2012
dodávateľ :DINA-HITEX SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :ul. MUDr. A. Chúru 2905/1, Trenčín, 911 01
IČO dodávateľa :36352446
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12216.pdf

Objednávka číslo : VZP12217
popis :materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :253
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.6.2012
dodávateľ :MED-ART spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Železničná 4, Dunajská Streda,
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12217.pdf

Objednávka číslo : VZP12218
popis :dezinfekcia,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :259,2
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.6.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12218.pdf

Objednávka číslo : MAT12021
popis :čistiace potreby
celkom v EUR s DPH :506,79
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.6.2012
dodávateľ :ANIS - Anna Szilagyiová
adresa dodávateľa :Majerská cesta 36, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :32004699
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT12021.pdf

Objednávka číslo : MAT12022
popis :tlačivá
celkom v EUR s DPH :727,04
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.6.2012
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, Lučenec, 98401
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT12022.pdf

Objednávka číslo : MAT12023
popis :kancelárske potreby
celkom v EUR s DPH :145,48
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.6.2012
dodávateľ :Jan Volf
adresa dodávateľa :Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :11785250
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT12023.pdf

Objednávka číslo : PEK12158
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :3 835,70
číslo zmluvy :013/2011
dátum vyhotovenia :18.6.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12158.pdf

Objednávka číslo : PEK12159
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :11 330,13
číslo zmluvy :010/2011_D1
dátum vyhotovenia :18.6.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12159.pdf

Objednávka číslo : PEK12160
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :30 022,30
číslo zmluvy :009/2011
dátum vyhotovenia :18.6.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12160.pdf

Objednávka číslo : PEK12161
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :5 184,00
číslo zmluvy :124/2011
dátum vyhotovenia :18.6.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12161.pdf

Objednávka číslo : PEK12162
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3 909,60
číslo zmluvy :108/2011
dátum vyhotovenia :18.6.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12162.pdf

Objednávka číslo : PIK12235
popis :kontrast
celkom v EUR s DPH :1 363,59
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.6.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12235.pdf

Objednávka číslo : POS12187
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 430,00
číslo zmluvy :032/2011
dátum vyhotovenia :18.6.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12187.pdf

Objednávka číslo : OAIM12085
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :318
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.6.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12085.pdf

Objednávka číslo : OAIM12086
popis :súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :790
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.6.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12086.pdf

Objednávka číslo : OAIM12087
popis :materiál diagnostický,materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1 681,22
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.6.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12087.pdf

Objednávka číslo : OAIM12088
popis :materiál diagnostický,materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1 635,44
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.6.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12088.pdf

Objednávka číslo : OAIM12090
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :1 767,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.6.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12090.pdf

Objednávka číslo : PEK12163
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :43 575,27
číslo zmluvy :011/2011_D1
dátum vyhotovenia :19.6.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12163.pdf

Objednávka číslo : PIR12179
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :1 812,00
číslo zmluvy :049/2012
dátum vyhotovenia :19.6.2012
dodávateľ :ADYTON
adresa dodávateľa :Klariská 7, Bratislava, 81103
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12179.pdf

Objednávka číslo : PIR12180
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :2 509,36
číslo zmluvy :028/2012
dátum vyhotovenia :19.6.2012
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12180.pdf

Objednávka číslo : PIR12181
popis :stenty,vodiče
celkom v EUR s DPH :10 659,50
číslo zmluvy :043/2012
dátum vyhotovenia :19.6.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12181.pdf

Objednávka číslo : POS12188
popis :lepidlá
celkom v EUR s DPH :649
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.6.2012
dodávateľ :InaMED s.r.o.
adresa dodávateľa :Ďumbierska 4, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :44484275
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12188.pdf

Objednávka číslo : TU12176
popis :výmena aku.batérie
celkom v EUR s DPH :205,2
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.6.2012
dodávateľ :COVIDIEN ECE s.r.o.
adresa dodávateľa :Galvaniho 7/a, Bratislava, 82104
IČO dodávateľa :35947446
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU12176.pdf

Objednávka číslo : TU12177
popis :oprava germicídneho žiariča
celkom v EUR s DPH :12
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.6.2012
dodávateľ :Nexa, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sasinkova 9, Piešťany, 92141
IČO dodávateľa :36239798
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU12177.pdf

Objednávka číslo : VZP12219
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :132
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.6.2012
dodávateľ :MSA medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Poštová 3, Bratislava, 81106
IČO dodávateľa :44837127
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12219.pdf

Objednávka číslo : VZP12220
popis :dezinfekcia,materiál hygienický,materiál obväzový,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :1 627,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.6.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12220.pdf

Objednávka číslo : VZP12221
popis :dezinfekcia,materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :335,8
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.6.2012
dodávateľ :MED-ART spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Železničná 4, Dunajská Streda,
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12221.pdf

Objednávka číslo : VZP12222
popis :dezinfekcia,materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1 271,65
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.6.2012
dodávateľ :VIDRA a spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Štrková 8, Žilina, 1196
IČO dodávateľa :31589561
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12222.pdf

Objednávka číslo : VZP12223
popis :dezinfekcia,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :1 435,92
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.6.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12223.pdf

Objednávka číslo : VZP12224
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :150
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.6.2012
dodávateľ :S.A.B. Slovakia s. r. o.
adresa dodávateľa :Vilová 15, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :44674201
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12224.pdf

Objednávka číslo : VZP12225
popis :prádlo
celkom v EUR s DPH :175,5
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.6.2012
dodávateľ :DINA-HITEX SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :ul. MUDr. A. Chúru 2905/1, Trenčín, 911 01
IČO dodávateľa :36352446
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12225.pdf

Objednávka číslo : VZP12226
popis :materiál odberový
celkom v EUR s DPH :220
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.6.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12226.pdf

Objednávka číslo : KRV12067
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.6.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12067.pdf

Objednávka číslo : KRV12069
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.6.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12069.pdf

Objednávka číslo : PEK12164
popis :elektródy
celkom v EUR s DPH :1 775,40
číslo zmluvy :013/2011
dátum vyhotovenia :20.6.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12164.pdf

Objednávka číslo : PIK12236
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3 908,00
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :20.6.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12236.pdf

Objednávka číslo : PIK12237
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :10 800,00
číslo zmluvy :069/2012
dátum vyhotovenia :20.6.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12237.pdf

Objednávka číslo : PIR12182
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :6 360,00
číslo zmluvy :040/2012
dátum vyhotovenia :20.6.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12182.pdf

Objednávka číslo : POS12189
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1 609,30
číslo zmluvy :030/2011
dátum vyhotovenia :20.6.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12189.pdf

Objednávka číslo : POS12190
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1 609,30
číslo zmluvy :030/2011
dátum vyhotovenia :20.6.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12190.pdf

Objednávka číslo : POS12191
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 415,60
číslo zmluvy :029/2011
dátum vyhotovenia :20.6.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12191.pdf

Objednávka číslo : KRV12068
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :908,2
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.6.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12068.pdf

Objednávka číslo : KRV12071
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.6.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12071.pdf

Objednávka číslo : OAIM12091
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :318
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.6.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12091.pdf

Objednávka číslo : OAIM12092
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :1 990,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.6.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12092.pdf

Objednávka číslo : PIK12239
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :13 472,16
číslo zmluvy :065/2012
dátum vyhotovenia :21.6.2012
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :17911460
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12239.pdf

Objednávka číslo : PIK12240
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :17 006,00
číslo zmluvy :069/2012
dátum vyhotovenia :21.6.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12240.pdf

Objednávka číslo : PIR12183
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2 669,50
číslo zmluvy :038/2012
dátum vyhotovenia :21.6.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12183.pdf

Objednávka číslo : PIR12184
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1 194,99
číslo zmluvy :032/2012
dátum vyhotovenia :21.6.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12184.pdf

Objednávka číslo : PIR12185
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :483,95
číslo zmluvy :035/2012
dátum vyhotovenia :21.6.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12185.pdf

Objednávka číslo : PIR12186
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :488,5
číslo zmluvy :036/2012
dátum vyhotovenia :21.6.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12186.pdf

Objednávka číslo : PIR12187
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3 180,00
číslo zmluvy :040/2012
dátum vyhotovenia :21.6.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12187.pdf

Objednávka číslo : PIR12188
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :6 760,00
číslo zmluvy :052/2012
dátum vyhotovenia :21.6.2012
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12188.pdf

Objednávka číslo : POS12192
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 174,00
číslo zmluvy :037/2011_D1
dátum vyhotovenia :21.6.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12192.pdf

Objednávka číslo : VZP12227
popis :súpravy infúzne, transfuzne
celkom v EUR s DPH :887,4
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.6.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12227.pdf

Objednávka číslo : VZP12228
popis :súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :216
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.6.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12228.pdf

Objednávka číslo : VZP12229
popis :materiál hygienický,materiál odberový
celkom v EUR s DPH :1 400,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.6.2012
dodávateľ :S.A.B. Slovakia s. r. o.
adresa dodávateľa :Vilová 15, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :44674201
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12229.pdf

Objednávka číslo : VZP12230
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :361,78
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.6.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12230.pdf

Objednávka číslo : VZP12231
popis :materiál odberový
celkom v EUR s DPH :93,08
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.6.2012
dodávateľ :DISPOLAB, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Štúrovo nám.1, Žilina, 1001
IČO dodávateľa :31625746
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12231.pdf

Objednávka číslo : KRV12070
popis :služby krvnej banky
celkom v EUR s DPH :5 000,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.6.2012
dodávateľ :Fak.nem.s pol. F.D.Roosevelta
adresa dodávateľa :Nám.L.Svobodu 1, Banská Bystrica, 97517
IČO dodávateľa :165549
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12070.pdf

Objednávka číslo : KRV12072
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :454,1
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.6.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12072.pdf

Objednávka číslo : KRV12073
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.6.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12073.pdf

Objednávka číslo : PEK12149
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :5 788,63
číslo zmluvy :119/2011
dátum vyhotovenia :22.6.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12149.pdf

Objednávka číslo : PEK12165
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1 179,05
číslo zmluvy :114/2011
dátum vyhotovenia :22.6.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12165.pdf

Objednávka číslo : PEK12166
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1 589,33
číslo zmluvy :122/2011
dátum vyhotovenia :22.6.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12166.pdf

Objednávka číslo : PEK12167
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1 632,35
číslo zmluvy :109/2011
dátum vyhotovenia :22.6.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12167.pdf

Objednávka číslo : PIR12189
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3 180,00
číslo zmluvy :040/2012
dátum vyhotovenia :22.6.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12189.pdf

Objednávka číslo : PIR12190
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :2 719,20
číslo zmluvy :048/2012
dátum vyhotovenia :22.6.2012
dodávateľ :TransMedica, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošova 33, Bratislava, 833 12
IČO dodávateľa :35843683
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12190.pdf

Objednávka číslo : VZP12232
popis :prádlo,sety
celkom v EUR s DPH :1 665,88
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.6.2012
dodávateľ :Lohmann & Rauscher, s.r.o.
adresa dodávateľa :Gaštanova 15, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :31347827
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12232.pdf

Objednávka číslo : VZP12233
popis :materiál hygienický,prádlo,sety
celkom v EUR s DPH :3 367,44
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.6.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12233.pdf

Objednávka číslo : VZP12234
popis :drenáže
celkom v EUR s DPH :1 111,32
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.6.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12234.pdf

Objednávka číslo : VZP12235
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :828
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.6.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12235.pdf

Objednávka číslo : VZP12236
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :221,76
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.6.2012
dodávateľ :DAHLHAUSEN SK s.r.o.
adresa dodávateľa :ul.J.Kréna 361/13, Nové Mesto nad Váhom, 91501
IČO dodávateľa :36313564
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12236.pdf

Objednávka číslo : PEK12168
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :8 244,54
číslo zmluvy :011/2011_D1
dátum vyhotovenia :25.6.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12168.pdf

Objednávka číslo : PEK12169
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :49 751,59
číslo zmluvy :010/2011_D1
dátum vyhotovenia :25.6.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12169.pdf

Objednávka číslo : PEK12170
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :75 114,60
číslo zmluvy :009/2011
dátum vyhotovenia :25.6.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12170.pdf

Objednávka číslo : PEK12171
popis :defibrilátory
celkom v EUR s DPH :17 380,00
číslo zmluvy :009/2011
dátum vyhotovenia :25.6.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12171.pdf

Objednávka číslo : PIK12241
popis :sety
celkom v EUR s DPH :26 280,00
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :25.6.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12241.pdf

Objednávka číslo : PIK12242
popis :sety
celkom v EUR s DPH :19 104,00
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :25.6.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12242.pdf

Objednávka číslo : PIK12243
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :8 156,31
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :25.6.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12243.pdf

Objednávka číslo : PIK12244
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :11 426,25
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :25.6.2012
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12244.pdf

Objednávka číslo : PIK12245
popis :kontrast
celkom v EUR s DPH :1 515,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.6.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12245.pdf

Objednávka číslo : PIR12191
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3 180,00
číslo zmluvy :040/2012
dátum vyhotovenia :25.6.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12191.pdf

Objednávka číslo : PIR12192
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :24 948,00
číslo zmluvy :033/2012
dátum vyhotovenia :25.6.2012
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12192.pdf

Objednávka číslo : PIR12193
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :19 980,00
číslo zmluvy :031/2012
dátum vyhotovenia :25.6.2012
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12193.pdf

Objednávka číslo : POS12193
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1 669,80
číslo zmluvy :028/2011
dátum vyhotovenia :25.6.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12193.pdf

Objednávka číslo : POS12194
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 174,85
číslo zmluvy :035/2011_D1
dátum vyhotovenia :25.6.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12194.pdf

Objednávka číslo : VZP12237
popis :materiál obalový
celkom v EUR s DPH :340,8
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.6.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12237.pdf

Objednávka číslo : VZP12238
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :59
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.6.2012
dodávateľ :Fénix Bratislava, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Jána Zigmundíka 296/6, Vrbové, 92203
IČO dodávateľa :35730854
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12238.pdf

Objednávka číslo : VZP12239
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :326,87
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.6.2012
dodávateľ :VITAMED.SK s. r. o.
adresa dodávateľa :1. mája 45, Pezinok, 902 01
IČO dodávateľa :45487090
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12239.pdf

Objednávka číslo : OAIM12093
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :1 767,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.6.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12093.pdf

Objednávka číslo : PIK12234
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :3 672,00
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :26.6.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12234.pdf

Objednávka číslo : PIK12246
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :23 320,00
číslo zmluvy :062/2012
dátum vyhotovenia :26.6.2012
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12246.pdf

Objednávka číslo : PIK12247
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :5 862,00
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :26.6.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12247.pdf

Objednávka číslo : PIK12248
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :11 858,00
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :26.6.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12248.pdf

Objednávka číslo : PIK12249
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :8 235,04
číslo zmluvy :067/2012
dátum vyhotovenia :26.6.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12249.pdf

Objednávka číslo : PIK12250
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4 936,44
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :26.6.2012
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12250.pdf

Objednávka číslo : PIK12251
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :8 279,96
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :26.6.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12251.pdf

Objednávka číslo : PIK12252
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :13 090,00
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :26.6.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12252.pdf

Objednávka číslo : PIK12253
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :13 750,00
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :26.6.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12253.pdf

Objednávka číslo : PIK12254
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :14 575,00
číslo zmluvy :069/2012
dátum vyhotovenia :26.6.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12254.pdf

Objednávka číslo : PIK12255
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :13 117,50
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :26.6.2012
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12255.pdf

Objednávka číslo : PIK12256
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :11 275,00
číslo zmluvy :060/2012
dátum vyhotovenia :26.6.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12256.pdf

Objednávka číslo : PIK12257
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :14 245,00
číslo zmluvy :067/2012
dátum vyhotovenia :26.6.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12257.pdf

Objednávka číslo : PIK12259
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4 792,20
číslo zmluvy :067/2012
dátum vyhotovenia :26.6.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12259.pdf

Objednávka číslo : OAIM12094
popis :materiál diagnostický,materiál hygienický,okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :5 452,79
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.6.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12094.pdf

Objednávka číslo : OAIM12095
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :123
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.6.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12095.pdf

Objednávka číslo : OOPP12027
popis :obuv
celkom v EUR s DPH :395,6
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.6.2012
dodávateľ :Natur comfort SK s.r.o.
adresa dodávateľa :Februárová 159, Partizánske, 958 01
IČO dodávateľa :44964391
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP12027.pdf

Objednávka číslo : PIK12260
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :5 796,00
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :27.6.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12260.pdf

Objednávka číslo : PIK12261
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4 298,80
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :27.6.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12261.pdf

Objednávka číslo : PIK12262
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3 950,00
číslo zmluvy :066/2012
dátum vyhotovenia :27.6.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12262.pdf

Objednávka číslo : PIK12263
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :12 100,00
číslo zmluvy :074/2012
dátum vyhotovenia :27.6.2012
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12263.pdf

Objednávka číslo : PIK12264
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :17 600,00
číslo zmluvy :075/2012
dátum vyhotovenia :27.6.2012
dodávateľ :PURO-KLIMA Slovakia ,s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova ul. č. 10, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :35725273
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12264.pdf

Objednávka číslo : PIR12195
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :18 694,50
číslo zmluvy :043/2012
dátum vyhotovenia :27.6.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12195.pdf

Objednávka číslo : POS12195
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 174,85
číslo zmluvy :035/2011_D1
dátum vyhotovenia :27.6.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12195.pdf

Objednávka číslo : VZP12241
popis :dezinfekcia,materiál hygienický,materiál obväzový,sety
celkom v EUR s DPH :2 888,93
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.6.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12241.pdf

Objednávka číslo : VZP12242
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :271,44
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.6.2012
dodávateľ :VIDRA a spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Štrková 8, Žilina, 1196
IČO dodávateľa :31589561
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12242.pdf

Objednávka číslo : VZP12243
popis :materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :804,38
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.6.2012
dodávateľ :Lohmann & Rauscher, s.r.o.
adresa dodávateľa :Gaštanova 15, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :31347827
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12243.pdf

Objednávka číslo : VZP12244
popis :prádlo
celkom v EUR s DPH :486
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.6.2012
dodávateľ :DINA-HITEX SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :ul. MUDr. A. Chúru 2905/1, Trenčín, 911 01
IČO dodávateľa :36352446
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12244.pdf

Objednávka číslo : VZP12245
popis :sety
celkom v EUR s DPH :4 983,84
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.6.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12245.pdf

Objednávka číslo : VZP12246
popis :dezinfekcia,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :652,8
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.6.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12246.pdf

Objednávka číslo : VZP12247
popis :materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :1 386,22
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.6.2012
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, Nemce, 97401
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12247.pdf

Objednávka číslo : VZP12248
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :561,88
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.6.2012
dodávateľ :BIOHEM spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31442617
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12248.pdf

Objednávka číslo : NTS12035
popis :batérie
celkom v EUR s DPH :141
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.6.2012
dodávateľ :D.A.V. spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Skuteckého 19, Banská Bystrica, 97400
IČO dodávateľa :31574661
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :NTS12035.pdf

Objednávka číslo : PIK12258
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :5 700,00
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :28.6.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12258.pdf

Objednávka číslo : POS12196
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 174,85
číslo zmluvy :035/2011_D1
dátum vyhotovenia :28.6.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12196.pdf

Objednávka číslo : TU12119
popis :oprava ZT
celkom v EUR s DPH :6 863,04
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.6.2012
dodávateľ :SIEMENS,spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Stromova 9, Bratislava 37, 83796
IČO dodávateľa :31349307
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU12119.pdf

Objednávka číslo : OAIM12096
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :3 712,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.6.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12096.pdf

Objednávka číslo : PEK12172
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :38 291,00
číslo zmluvy :009/2011
dátum vyhotovenia :29.6.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12172.pdf

Objednávka číslo : PEK12173
popis :defibrilátory
celkom v EUR s DPH :19 327,81
číslo zmluvy :012/2011
dátum vyhotovenia :29.6.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12173.pdf

Objednávka číslo : PEK12174
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :3 190,00
číslo zmluvy :013/2011
dátum vyhotovenia :29.6.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12174.pdf

Objednávka číslo : PEK12175
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :46 077,17
číslo zmluvy :011/2011_D1
dátum vyhotovenia :29.6.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12175.pdf

Objednávka číslo : PEK12176
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :2 254,65
číslo zmluvy :010/2011_D1
dátum vyhotovenia :29.6.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12176.pdf

Objednávka číslo : PIK12265
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :720
číslo zmluvy :068/2012
dátum vyhotovenia :29.6.2012
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12265.pdf

Objednávka číslo : PIK12266
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3 401,20
číslo zmluvy :069/2012
dátum vyhotovenia :29.6.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12266.pdf

Objednávka číslo : PIK12267
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3 679,98
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :29.6.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12267.pdf

Objednávka číslo : PIK12268
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3 262,52
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :29.6.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12268.pdf

Objednávka číslo : TU12181
popis :elektrody
celkom v EUR s DPH :550,8
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.6.2012
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU12181.pdf

Objednávka číslo : TU12183
popis :vlajky
celkom v EUR s DPH :46,32
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.6.2012
dodávateľ :2U s.r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 70, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :17315786
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU12183.pdf

Objednávka číslo : CAR12123
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :45 690,45
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.6.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12123.pdf

Objednávka číslo : KRV12080
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :11 409,07
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.6.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12080.pdf

Objednávka číslo : KRV12082
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.6.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12082.pdf

Objednávka číslo : KRV12086
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.6.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12086.pdfCopyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.