Faktúry zaúčtované v júni 2012 od 1.6 do 15.6

Úvod >> Zverejnenie faktúr, objednávok a zmlúv >> Faktúry zaúčtované v roku 2012

Upozornenie ! Stránka obsahuje v časti "digitálna kópia" hypertextové prepojenie na súbor uložený vo formáte PDF, ktorý obsahuje zosnímaný obraz bez možnosti vyhľadávania textu alebo ďalšieho spracovania textu prípadne obsiahnutého v tomto obraze, tento súbor môže byť aj nedostupný. Otvorením hypertextového prepojenia v časti "digitálna kópia" súhlasíte s použitím neštandardného formátu súboru a v tejto súvislosti nemáte žiadne výhrady voči prevádzkovateľovi tohto webového sídla.

faktúra číslo :DF-12-01345
popis :záloha elektrická energia 6/2012
celkom v EUR s DPH :5 742,00
číslo zmluvy :103/2011
číslo objednávky :
dátum doručenia :1.6.2012
dodávateľ :Stredoslovenská energetika
adresa dodávateľa :Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47,
IČO dodávateľa :36403008
číslo faktúry dodávateľa :62012-1
číslo pošty :/20
digitálna kópia :f.pdf

faktúra číslo :DF-12-01346
popis :záloha elektrická energia 6/2012
celkom v EUR s DPH :5 742,00
číslo zmluvy :103/2011
číslo objednávky :
dátum doručenia :1.6.2012
dodávateľ :Stredoslovenská energetika
adresa dodávateľa :Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47,
IČO dodávateľa :36403008
číslo faktúry dodávateľa :62012-2
číslo pošty :/20
digitálna kópia :f.pdf

faktúra číslo :DF-12-01347
popis :záloha elektrická energia 6/2012
celkom v EUR s DPH :5 916,00
číslo zmluvy :103/2011
číslo objednávky :
dátum doručenia :1.6.2012
dodávateľ :Stredoslovenská energetika
adresa dodávateľa :Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47,
IČO dodávateľa :36403008
číslo faktúry dodávateľa :62012-3
číslo pošty :/20
digitálna kópia :f.pdf

faktúra číslo :DF-12-01530
popis :služby BOZP 5/2012
celkom v EUR s DPH :199,2
číslo zmluvy :025/2009_D1
číslo objednávky :
dátum doručenia :1.6.2012
dodávateľ :A.F.S.System - IPM, s.r.o.
adresa dodávateľa :Dolná 4, Banská Bystrica, 97401,
IČO dodávateľa :36631370
číslo faktúry dodávateľa :20120489
číslo pošty :/20
digitálna kópia :f.pdf

faktúra číslo :DF-12-01533
popis :Materiál z objednávky č.: TU12146 - EKG kábel
celkom v EUR s DPH :156
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU12146
dátum doručenia :1.6.2012
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611,
IČO dodávateľa :36623849
číslo faktúry dodávateľa :20120157
číslo pošty :/20
digitálna kópia :f.pdf

faktúra číslo :DF-12-01546
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PIK12221 - uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :27 000,00
číslo zmluvy :070/2012
číslo objednávky :PIK12221
dátum doručenia :1.6.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06,
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20120753
číslo pošty :2781/2012
digitálna kópia :f122781.pdf

faktúra číslo :DF-12-01561
popis :Materiál z objednávky č.: TU12093 - dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :670,2
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU12093
dátum doručenia :1.6.2012
dodávateľ :Miele s.r.o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 82109,
IČO dodávateľa :35872161
číslo faktúry dodávateľa :3025715
číslo pošty :2776/2012
digitálna kópia :f122776.pdf

faktúra číslo :DF-12-01571
popis :Zdravotnícky materiál z objednávky č.: VZP12188 - materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :19,14
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP12188
dátum doručenia :1.6.2012
dodávateľ :Pharex s.r.o.
adresa dodávateľa :Prieložtek 1, Martin, 036 01, SK
IČO dodávateľa :4073437
číslo faktúry dodávateľa :12210389
číslo pošty :2777/2012
digitálna kópia :f122777.pdf

faktúra číslo :DF-12-01578
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PIK12170 - stenty
celkom v EUR s DPH :2 541,00
číslo zmluvy :059/2012
číslo objednávky :PIK12170
dátum doručenia :1.6.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101,
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300127053
číslo pošty :2779/2012
digitálna kópia :f122779.pdf

faktúra číslo :DF-12-01583
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PIR12149 - katétre
celkom v EUR s DPH :1 752,64
číslo zmluvy :028/2012
číslo objednávky :PIR12149
dátum doručenia :1.6.2012
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, Piešťany, 92101,
IČO dodávateľa :613606
číslo faktúry dodávateľa :111201242
číslo pošty :2774/2012
digitálna kópia :f122774.pdf

faktúra číslo :DF-12-01584
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PIK12216 - katétre
celkom v EUR s DPH :6 926,40
číslo zmluvy :068/2012
číslo objednávky :PIK12216
dátum doručenia :1.6.2012
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, Piešťany, 92101,
IČO dodávateľa :613606
číslo faktúry dodávateľa :111201243
číslo pošty :2775/2012
digitálna kópia :f122775.pdf

faktúra číslo :DF-12-01621
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PIK12160 - stenty
celkom v EUR s DPH :6 680,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK12160
dátum doručenia :1.6.2012
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00, CZ
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20120592
číslo pošty :/20
digitálna kópia :f.pdf

faktúra číslo :DF-12-01684
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: POS12163 - protéza cievna
celkom v EUR s DPH :278
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS12163
dátum doručenia :1.6.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105,
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2122360
číslo pošty :2773/2012
digitálna kópia :f122773.pdf

faktúra číslo :DF-12-01685
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: POS12159 - krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :924,32
číslo zmluvy :036/2011_D1
číslo objednávky :POS12159
dátum doručenia :1.6.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105,
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2122361
číslo pošty :2772/2012
digitálna kópia :f122772.pdf

faktúra číslo :DF-12-01706
popis :Zdravotnícky materiál z objednávky č.: OAIM12046 - materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :477,9
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP12204
dátum doručenia :1.6.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101,
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300127063
číslo pošty :2780/2012
digitálna kópia :f122780.pdf

faktúra číslo :DF-12-01555
popis :mobily 5/2012
celkom v EUR s DPH :935,2
číslo zmluvy :054/2011
číslo objednávky :
dátum doručenia :4.6.2012
dodávateľ :ORANGE Slovensko,a.s.
adresa dodávateľa :Prievozská 6/A, Bratislava, 82109,
IČO dodávateľa :35697270
číslo faktúry dodávateľa :52012
číslo pošty :2791/2012
digitálna kópia :f122791.pdf

faktúra číslo :DF-12-01557
popis :právna pomoc 5/2012
celkom v EUR s DPH :489,16
číslo zmluvy :138/2009
číslo objednávky :
dátum doručenia :4.6.2012
dodávateľ :JUDr.Tatiana Čárska
adresa dodávateľa :Komenského 18B, Banská Bystrica, 97401,
IČO dodávateľa :37832450
číslo faktúry dodávateľa :512012
číslo pošty :2792/2012
digitálna kópia :f122792.pdf

faktúra číslo :DF-12-01558
popis :právna pomoc 5/2012
celkom v EUR s DPH :489,16
číslo zmluvy :119/2010
číslo objednávky :
dátum doručenia :4.6.2012
dodávateľ :JUDr. Alexandra Štefániková
adresa dodávateľa :Národná 11, Banská Bystrica, 97401,
IČO dodávateľa :37948521
číslo faktúry dodávateľa :452012
číslo pošty :2796/2012
digitálna kópia :f122796.pdf

faktúra číslo :DF-12-01559
popis :paušál OPP za 5/2012
celkom v EUR s DPH :192
číslo zmluvy :023/2009_D1
číslo objednávky :
dátum doručenia :4.6.2012
dodávateľ :PYROBOSS, s.r.o.
adresa dodávateľa :Lúčna 64, Banská Bystrica, 97401,
IČO dodávateľa :36644048
číslo faktúry dodávateľa :1120325
číslo pošty :2793/2012
digitálna kópia :f122793.pdf

faktúra číslo :DF-12-01560
popis :kontrola sterilizátorov 5/2012
celkom v EUR s DPH :120,5
číslo zmluvy :055/2010
číslo objednávky :
dátum doručenia :4.6.2012
dodávateľ :Regionálny úrad verejného
adresa dodávateľa :Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica, 97556,
IČO dodávateľa :606979
číslo faktúry dodávateľa :2012146
číslo pošty :2794/2012
digitálna kópia :f122794.pdf

faktúra číslo :DF-12-01562
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.:PIK12221 - uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :45 000,00
číslo zmluvy :070/2012
číslo objednávky :PIK12221
dátum doručenia :4.6.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06,
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20120761
číslo pošty :2808/2012
digitálna kópia :f122808.pdf

faktúra číslo :DF-12-01563
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PIR12109 - katétre
celkom v EUR s DPH :11 880,00
číslo zmluvy :031/2012
číslo objednávky :PIR12109
dátum doručenia :4.6.2012
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01,
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :20120390
číslo pošty :2811/2012
digitálna kópia :f122811.pdf

faktúra číslo :DF-12-01564
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PIR12108 - stenty
celkom v EUR s DPH :3 696,00
číslo zmluvy :031/2012
číslo objednávky :PIR12108
dátum doručenia :4.6.2012
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01,
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :20120389
číslo pošty :2812/2012
digitálna kópia :f122812.pdf

faktúra číslo :DF-12-01565
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PIR12153 - vodiče
celkom v EUR s DPH :2 823,00
číslo zmluvy :032/2012
číslo objednávky :PIR12153
dátum doručenia :4.6.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01,
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20121747
číslo pošty :2816/2012
digitálna kópia :f122816.pdf

faktúra číslo :DF-12-01566
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PIR12160 - stenty
celkom v EUR s DPH :1 161,79
číslo zmluvy :035/2012
číslo objednávky :PIR12160
dátum doručenia :4.6.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01,
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20121742
číslo pošty :2817/2012
digitálna kópia :f122817.pdf

faktúra číslo :DF-12-01567
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PIK12193 - príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :6 287,75
číslo zmluvy :061/2012
číslo objednávky :PIK12193
dátum doručenia :4.6.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01,
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20121737
číslo pošty :2818/2012
digitálna kópia :f122818.pdf

faktúra číslo :DF-12-01568
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PIK12210 - príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :2 770,87
číslo zmluvy :061/2012
číslo objednávky :PIK12210
dátum doručenia :4.6.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01,
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20121777
číslo pošty :2809/2012
digitálna kópia :f122809.pdf

faktúra číslo :DF-12-01570
popis :Zdravotnícky materiál z objednávky č.: PIK12214 - kontrast
celkom v EUR s DPH :1 523,68
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK12214
dátum doručenia :4.6.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01,
IČO dodávateľa :44665474
číslo faktúry dodávateľa :20122123
číslo pošty :2788/2012
digitálna kópia :f122788.pdf

faktúra číslo :DF-12-01572
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PIK12212 - katétre
celkom v EUR s DPH :13 472,16
číslo zmluvy :065/2012
číslo objednávky :PIK12212
dátum doručenia :4.6.2012
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, Banská Bystrica, 97401,
IČO dodávateľa :17911460
číslo faktúry dodávateľa :1205226
číslo pošty :2815/2012
digitálna kópia :f122815.pdf

faktúra číslo :DF-12-01573
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PIK12158 - stenty
celkom v EUR s DPH :6 438,00
číslo zmluvy :065/2012
číslo objednávky :PIK12158
dátum doručenia :4.6.2012
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, Banská Bystrica, 97401,
IČO dodávateľa :17911460
číslo faktúry dodávateľa :1205227
číslo pošty :2814/2012
digitálna kópia :f122814.pdf

faktúra číslo :DF-12-01574
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PIK12217 - katétre
celkom v EUR s DPH :1 952,26
číslo zmluvy :065/2012
číslo objednávky :PIK12217
dátum doručenia :4.6.2012
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, Banská Bystrica, 97401,
IČO dodávateľa :17911460
číslo faktúry dodávateľa :1205228
číslo pošty :2813/2012
digitálna kópia :f122813.pdf

faktúra číslo :DF-12-01575
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PIR12156 - katétre
celkom v EUR s DPH :4 770,00
číslo zmluvy :040/2012
číslo objednávky :PIR12156
dátum doručenia :4.6.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901,
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :12101238
číslo pošty :2810/2012
digitálna kópia :f122810.pdf

faktúra číslo :DF-12-01576
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PIR12158 - katétre
celkom v EUR s DPH :5 208,00
číslo zmluvy :041/2012
číslo objednávky :PIR12158
dátum doručenia :4.6.2012
dodávateľ :TransMedica, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošova 33, Bratislava, 833 12,
IČO dodávateľa :35843683
číslo faktúry dodávateľa :600120265
číslo pošty :2799/2012
digitálna kópia :f122799.pdf

faktúra číslo :DF-12-01577
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PIR12150 - zavádzače
celkom v EUR s DPH :2 495,04
číslo zmluvy :027/2012
číslo objednávky :PIR12150
dátum doručenia :4.6.2012
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102,
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1200800384
číslo pošty :2795/2012
digitálna kópia :f122795.pdf

faktúra číslo :DF-12-01579
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: VZP12190 - dezinfekcia,materiál hygienický,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :1 529,04
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP12190
dátum doručenia :4.6.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101,
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300127203
číslo pošty :2803/2012
digitálna kópia :f122803.pdf

faktúra číslo :DF-12-01580
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: VZP12200 - sety
celkom v EUR s DPH :967,92
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP12200
dátum doručenia :4.6.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101,
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300127207
číslo pošty :2800/2012
digitálna kópia :f122800.pdf

faktúra číslo :DF-12-01581
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: OAIM12048 - materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :1 680,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM12048
dátum doručenia :4.6.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101,
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300127199
číslo pošty :2802/2012
digitálna kópia :f122802.pdf

faktúra číslo :DF-12-01582
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: OAIM12065 - materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :1 680,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM12065
dátum doručenia :4.6.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101,
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300127200
číslo pošty :2801/2012
digitálna kópia :f122801.pdf

faktúra číslo :DF-12-01585
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: TU12144 - káble
celkom v EUR s DPH :305,96
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU12144
dátum doručenia :4.6.2012
dodávateľ :PURO-KLIMA Slovakia ,s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova ul. č. 10, Piešťany, 92101,
IČO dodávateľa :35725273
číslo faktúry dodávateľa :330230231
číslo pošty :2797/2012
digitálna kópia :f122797.pdf

faktúra číslo :DF-12-01632
popis :Objednávka č.: CAR12066-CAR12098 / lieky
celkom v EUR s DPH :50 429,66
číslo zmluvy :
číslo objednávky :CAR12066
dátum doručenia :4.6.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01,
IČO dodávateľa :44665474
číslo faktúry dodávateľa :20125014
číslo pošty :2787/2012
digitálna kópia :f122787.pdf

faktúra číslo :DF-12-01678
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: POS12162 - chlopne
celkom v EUR s DPH :1 609,30
číslo zmluvy :030/2011
číslo objednávky :POS12162
dátum doručenia :4.6.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06,
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20120745
číslo pošty :2807/2012
digitálna kópia :f122807.pdf

faktúra číslo :DF-12-01679
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: POS12161 - chlopne
celkom v EUR s DPH :1 609,30
číslo zmluvy :030/2011
číslo objednávky :POS12161
dátum doručenia :4.6.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06,
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20120744
číslo pošty :2806/2012
digitálna kópia :f122806.pdf

faktúra číslo :DF-12-01680
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: POS12155 - chlopne
celkom v EUR s DPH :2 415,60
číslo zmluvy :029/2011
číslo objednávky :POS12155
dátum doručenia :4.6.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06,
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20120743
číslo pošty :2805/2012
digitálna kópia :f122805.pdf

faktúra číslo :DF-12-01681
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: POS12154 - chlopne
celkom v EUR s DPH :2 415,60
číslo zmluvy :029/2011
číslo objednávky :POS12154
dátum doručenia :4.6.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06,
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20120742
číslo pošty :2804/2012
digitálna kópia :f122804.pdf

faktúra číslo :DF-12-01508
popis :školenie - Zmeny v právnych predpisoch pre účtovníctvo a pre daň z príjmov právnických osôb od 1.1.2012
celkom v EUR s DPH :117
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :5.6.2012
dodávateľ :CENIGA, s.r.o.
adresa dodávateľa :Rusovská cesta 11, Bratislava, 85101,
IČO dodávateľa :44367996
číslo faktúry dodávateľa :62012
číslo pošty :/20
digitálna kópia :f.pdf

faktúra číslo :DF-12-01554
popis :telefóny 5/2012
celkom v EUR s DPH :916,95
číslo zmluvy :005/2011
číslo objednávky :
dátum doručenia :5.6.2012
dodávateľ :Slovak Telekom, a.s.
adresa dodávateľa :Karadžičova 10, Bratislava, 825 13,
IČO dodávateľa :35763469
číslo faktúry dodávateľa :5739161923
číslo pošty :2836/2012
digitálna kópia :f122836.pdf

faktúra číslo :DF-12-01556
popis :Internet Optika 1.6.2012-30.6.2012
celkom v EUR s DPH :348
číslo zmluvy :009/2012
číslo objednávky :
dátum doručenia :5.6.2012
dodávateľ :SWAN, a.s.
adresa dodávateľa :Borská 6, Bratislava, 841 04,
IČO dodávateľa :35680202
číslo faktúry dodávateľa :1120605039
číslo pošty :2870/2012
digitálna kópia :f122870.pdf

faktúra číslo :DF-12-01586
popis :Materiál z objednávky č.: OOPP12007 - obuv zamestnanci
celkom v EUR s DPH :99,47
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OOPP12007
dátum doručenia :5.6.2012
dodávateľ :Natur comfort SK s.r.o.
adresa dodávateľa :Februárová 159, Partizánske, 958 01, SK
IČO dodávateľa :44964391
číslo faktúry dodávateľa :4120462
číslo pošty :2838/2012
digitálna kópia :f122838.pdf

faktúra číslo :DF-12-01587
popis :Objednávka č.: TU12134 - oprava elektromag.ventil
celkom v EUR s DPH :978
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :5.6.2012
dodávateľ :BMT, s.r.o.
adresa dodávateľa :Pod Párovcami 5159, Piešťany, 921 01,
IČO dodávateľa :31444571
číslo faktúry dodávateľa :112124
číslo pošty :2843/2012
digitálna kópia :f122843.pdf

faktúra číslo :DF-12-01588
popis :zmluvný servis 5/2012
celkom v EUR s DPH :11 851,20
číslo zmluvy :092/2011
číslo objednávky :
dátum doručenia :5.6.2012
dodávateľ :SIEMENS,spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Stromova 9, Bratislava 37, 83796,
IČO dodávateľa :31349307
číslo faktúry dodávateľa :95013981
číslo pošty :2844/2012
digitálna kópia :f122844.pdf

faktúra číslo :DF-12-01589
popis :Materiál z objednávky č.: TU12149 - manžeta
celkom v EUR s DPH :91,2
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU12149
dátum doručenia :5.6.2012
dodávateľ :CELIMED s.r.o.
adresa dodávateľa :Hagarova 4, Bratislava, 83152,
IČO dodávateľa :31403751
číslo faktúry dodávateľa :1204299
číslo pošty :2869/2012
digitálna kópia :f122869.pdf

faktúra číslo :DF-12-01590
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PIR12148 - stenty
celkom v EUR s DPH :1 243,00
číslo zmluvy :025/2012
číslo objednávky :PIR12148
dátum doručenia :5.6.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101,
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300127294
číslo pošty :2848/2012
digitálna kópia :f122848.pdf

faktúra číslo :DF-12-01591
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: VZP12200 - materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :150
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP12200
dátum doručenia :5.6.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101,
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300127284
číslo pošty :2849/2012
digitálna kópia :f122849.pdf

faktúra číslo :DF-12-01592
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: VZP12181, VZP12189, VZP12172 - materiál hygienický,uzávery cievne, materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :1 724,72
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP12189
dátum doručenia :5.6.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701, SK
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :120700919
číslo pošty :2851/2012
digitálna kópia :f122851.pdf

faktúra číslo :DF-12-01593
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: OAIM12054 - materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :748,8
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM12054
dátum doručenia :5.6.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701, SK
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :120700918
číslo pošty :2850/2012
digitálna kópia :f122850.pdf

faktúra číslo :DF-12-01594
popis :Zdravotnícky materiál z objednávky č.: VZP12191 - materiál odberový
celkom v EUR s DPH :1 904,02
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP12191
dátum doručenia :5.6.2012
dodávateľ :Sarstedt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Údernícka 11, Bratislava, 85101,
IČO dodávateľa :31359825
číslo faktúry dodávateľa :21202238
číslo pošty :2861/2012
digitálna kópia :f122861.pdf

faktúra číslo :DF-12-01595
popis :Zdravotnícky materiál z objednávky č.: VZP12198 - materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :207
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP12198
dátum doručenia :5.6.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105,
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2122385
číslo pošty :2862/2012
digitálna kópia :f122862.pdf

faktúra číslo :DF-12-01596
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: VZP12197 - príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :860
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP12197
dátum doručenia :5.6.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105,
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2122384
číslo pošty :2863/2012
digitálna kópia :f122863.pdf

faktúra číslo :DF-12-01597
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PIR12158 - katétre
celkom v EUR s DPH :1 116,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR12158
dátum doručenia :5.6.2012
dodávateľ :TransMedica, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošova 33, Bratislava, 833 12,
IČO dodávateľa :35843683
číslo faktúry dodávateľa :600120271
číslo pošty :2847/2012
digitálna kópia :f122847.pdf

faktúra číslo :DF-12-01598
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PIK12224 - stenty
celkom v EUR s DPH :12 045,00
číslo zmluvy :062/2012
číslo objednávky :PIK12224
dátum doručenia :5.6.2012
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101,
IČO dodávateľa :31385265
číslo faktúry dodávateľa :800120561
číslo pošty :2846/2012
digitálna kópia :f122846.pdf

faktúra číslo :DF-12-01599
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PIK12193 - príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :106,57
číslo zmluvy :061/2012
číslo objednávky :PIK12193
dátum doručenia :5.6.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01,
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20121804
číslo pošty :2860/2012
digitálna kópia :f122860.pdf

faktúra číslo :DF-12-01600
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PIK12210 - príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :18 543,53
číslo zmluvy :061/2012
číslo objednávky :PIK12210
dátum doručenia :5.6.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01,
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20121803
číslo pošty :2859/2012
digitálna kópia :f122859.pdf

faktúra číslo :DF-12-01601
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PIK12222 - vodiče
celkom v EUR s DPH :11 592,00
číslo zmluvy :061/2012
číslo objednávky :PIK12222
dátum doručenia :5.6.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01,
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20121784
číslo pošty :2858/2012
digitálna kópia :f122858.pdf

faktúra číslo :DF-12-01602
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PEK12146 - katétre,prvky spojovacie
celkom v EUR s DPH :3 714,86
číslo zmluvy :118/2011
číslo objednávky :PEK12146
dátum doručenia :5.6.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01,
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20121787
číslo pošty :2855/2012
digitálna kópia :f122855.pdf

faktúra číslo :DF-12-01603
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PEK12147 - katétre
celkom v EUR s DPH :2 718,60
číslo zmluvy :122/2011
číslo objednávky :PEK12147
dátum doručenia :5.6.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01,
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20121789
číslo pošty :2854/2012
digitálna kópia :f122854.pdf

faktúra číslo :DF-12-01604
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PEK12148 - katétre,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :5 109,00
číslo zmluvy :119/2011
číslo objednávky :PEK12148
dátum doručenia :5.6.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01,
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20121790
číslo pošty :2853/2012
digitálna kópia :f122853.pdf

faktúra číslo :DF-12-01605
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PEK12145 - kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :5 771,45
číslo zmluvy :011/2011_D1
číslo objednávky :PEK12145
dátum doručenia :5.6.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01,
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20121785
číslo pošty :2856/2012
digitálna kópia :f122856.pdf

faktúra číslo :DF-12-01606
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PEK12142 - defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :54 292,70
číslo zmluvy :009/2011
číslo objednávky :PEK12142
dátum doručenia :5.6.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06,
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20120768
číslo pošty :2852/2012
digitálna kópia :f122852.pdf

faktúra číslo :DF-12-01607
popis :Materiál z objednávky č.: TU12141 - držiak
celkom v EUR s DPH :198,61
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU12141
dátum doručenia :5.6.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101,
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300126994
číslo pošty :2864/2012
digitálna kópia :f122864.pdf

faktúra číslo :DF-12-01683
popis :Zdravotnícky materiál z objednávky č.: POS12158 - inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :735,95
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS12158
dátum doručenia :5.6.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01,
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20121779
číslo pošty :2857/2012
digitálna kópia :f122857.pdf

faktúra číslo :DF-12-01609
popis :Materiál z objednávky č.: TU12159 - práškový hasiaci prístroj
celkom v EUR s DPH :43,2
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU12159
dátum doručenia :6.6.2012
dodávateľ :PYROBOSS, s.r.o.
adresa dodávateľa :Lúčna 64, Banská Bystrica, 97401,
IČO dodávateľa :36644048
číslo faktúry dodávateľa :9120215
číslo pošty :2881/2012
digitálna kópia :f122881.pdf

faktúra číslo :DF-12-01610
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PIK1215 - katétre
celkom v EUR s DPH :9 574,60
číslo zmluvy :064/2012
číslo objednávky :PIK12215
dátum doručenia :6.6.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101,
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :120232
číslo pošty :2887/2012
digitálna kópia :f122887.pdf

faktúra číslo :DF-12-01611
popis :Zdravotnícky materiál z objednávky č.: VZP12171 - sklo laboratórne
celkom v EUR s DPH :128,88
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP12171
dátum doručenia :6.6.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101,
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :102139
číslo pošty :2888/2012
digitálna kópia :f122888.pdf

faktúra číslo :DF-12-01612
popis :Zdravotnícky materiál z objednávky č.: VZP12187 - materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :125,04
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP12187
dátum doručenia :6.6.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101,
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :102165
číslo pošty :2889/2012
digitálna kópia :f122889.pdf

faktúra číslo :DF-12-01613
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: VZP12192 - elektródy
celkom v EUR s DPH :394,34
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP12192
dátum doručenia :6.6.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101,
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :590960
číslo pošty :2890/2012
digitálna kópia :f122890.pdf

faktúra číslo :DF-12-01614
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: VZP12193 - kanyly
celkom v EUR s DPH :1 788,80
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP12193
dátum doručenia :6.6.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101,
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :1805452012
číslo pošty :2891/2012
digitálna kópia :f122891.pdf

faktúra číslo :DF-12-01615
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: VZP12194 - kanyly
celkom v EUR s DPH :1 392,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP12194
dátum doručenia :6.6.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101,
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :180546
číslo pošty :2893/2012
digitálna kópia :f122893.pdf

faktúra číslo :DF-12-01616
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: VZP12195 - kanyly
celkom v EUR s DPH :1 038,40
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP12195
dátum doručenia :6.6.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101,
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :180547
číslo pošty :2892/2012
digitálna kópia :f122892.pdf

faktúra číslo :DF-12-01617
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PIK12213 - katétre
celkom v EUR s DPH :3 925,71
číslo zmluvy :064/2012
číslo objednávky :PIK12213
dátum doručenia :6.6.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101,
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :120233
číslo pošty :2885/2012
digitálna kópia :f122885.pdf

faktúra číslo :DF-12-01619
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PEK12143 - defibrilátory
celkom v EUR s DPH :19 327,81
číslo zmluvy :012/2011
číslo objednávky :PEK12143
dátum doručenia :6.6.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102,
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :12020672
číslo pošty :2879/2012
digitálna kópia :f122879.pdf

faktúra číslo :DF-12-01620
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PIK12223 - stenty
celkom v EUR s DPH :12 754,50
číslo zmluvy :069/2012
číslo objednávky :PIK12223
dátum doručenia :6.6.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901,
IČO dodávateľa :36547263
číslo faktúry dodávateľa :12101271
číslo pošty :2884/2012
digitálna kópia :f122884.pdf

faktúra číslo :DF-12-01622
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: VZP12200 - materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :150
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP12200
dátum doručenia :6.6.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101,
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300127355
číslo pošty :2895/2012
digitálna kópia :f122895.pdf

faktúra číslo :DF-12-01624
popis :Objednávka č.: TU12115 - servis servoventilátor
celkom v EUR s DPH :92,4
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :6.6.2012
dodávateľ :COVIDIEN ECE s.r.o.
adresa dodávateľa :Galvaniho 7/a, Bratislava, 82104,
IČO dodávateľa :35947446
číslo faktúry dodávateľa :1435
číslo pošty :2877/2012
digitálna kópia :f122877.pdf

faktúra číslo :DF-12-01625
popis :PHM 5/2012
celkom v EUR s DPH :119,22
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :6.6.2012
dodávateľ :SHELL Slovakia, s.r.o.
adresa dodávateľa :Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK
IČO dodávateľa :31361081
číslo faktúry dodávateľa :349453
číslo pošty :2878/2012
digitálna kópia :f122878.pdf

faktúra číslo :DF-12-01626
popis :zneškodnenie odpadu
celkom v EUR s DPH :484,99
číslo zmluvy :034/2011
číslo objednávky :
dátum doručenia :6.6.2012
dodávateľ :.A.S.A. SLOVENSKO s.r.o.
adresa dodávateľa :Bratislavská 18, Zohor, 900 51,
IČO dodávateľa :31318762
číslo faktúry dodávateľa :144010525
číslo pošty :2882/2012
digitálna kópia :f122882.pdf

faktúra číslo :DF-12-01690
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PIR12114 - príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :3 624,00
číslo zmluvy :049/2012
číslo objednávky :PIR12114
dátum doručenia :6.6.2012
dodávateľ :ADYTON
adresa dodávateľa :Klariská 7, Bratislava, 81103, SK
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :120031
číslo pošty :2894/2012
digitálna kópia :f122894.pdf

faktúra číslo :DF-12-01608
popis :preprava biologického materiálu 5/2012
celkom v EUR s DPH :312
číslo zmluvy :047/2011_D1
číslo objednávky :
dátum doručenia :7.6.2012
dodávateľ :UCB Servis spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Trencianska 26/A, Bratislava, 821 09,
IČO dodávateľa :35847271
číslo faktúry dodávateľa :2012080
číslo pošty :2897/2012
digitálna kópia :f122897.pdf

faktúra číslo :DF-12-01623
popis :Objednávka č.: TU12115 - servis servoventilátor
celkom v EUR s DPH :1 248,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :7.6.2012
dodávateľ :COVIDIEN ECE s.r.o.
adresa dodávateľa :Galvaniho 7/a, Bratislava, 82104,
IČO dodávateľa :35947446
číslo faktúry dodávateľa :1436
číslo pošty :2927/2012
digitálna kópia :f122927.pdf

faktúra číslo :DF-12-01627
popis :Objednávka č.: TU12160 - servisná prehliadka, oprava PEUGEOT
celkom v EUR s DPH :459,34
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :7.6.2012
dodávateľ :LION CAR, s.r.o.
adresa dodávateľa :Partizánska cesta 83, Banská Bystrica, 97401,
IČO dodávateľa :36053961
číslo faktúry dodávateľa :212030718
číslo pošty :2940/2012
digitálna kópia :f122940.pdf

faktúra číslo :DF-12-01628
popis :Materiál z objednávky č.: DM12032 - nákup PC, tlačiarne, LCD
celkom v EUR s DPH :1 886,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :DM12032
dátum doručenia :7.6.2012
dodávateľ :SMART COMPUTER spol. s r.o.
adresa dodávateľa :J. C. Hronského 11, Zvolen, 96001,
IČO dodávateľa :31629881
číslo faktúry dodávateľa :12100300
číslo pošty :2936/2012
digitálna kópia :f122936.pdf

faktúra číslo :DF-12-01629
popis :Materiál z objednávky č.: DM12031 - nákup notebook
celkom v EUR s DPH :1 652,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :DM12031
dátum doručenia :7.6.2012
dodávateľ :SMART COMPUTER spol. s r.o.
adresa dodávateľa :J. C. Hronského 11, Zvolen, 96001,
IČO dodávateľa :31629881
číslo faktúry dodávateľa :12100301
číslo pošty :2937/2012
digitálna kópia :f122937.pdf

faktúra číslo :DF-12-01630
popis :Materiál z objednávky č.: DM12030 - nákup PC, tlačiarne
celkom v EUR s DPH :1 877,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :DM12030
dátum doručenia :7.6.2012
dodávateľ :SMART COMPUTER spol. s r.o.
adresa dodávateľa :J. C. Hronského 11, Zvolen, 96001,
IČO dodávateľa :31629881
číslo faktúry dodávateľa :12100302
číslo pošty :2938/2012
digitálna kópia :f122938.pdf

faktúra číslo :DF-12-01631
popis :Materiál z objednávky č.: DM12033 - skartovacie zariadenie
celkom v EUR s DPH :215
číslo zmluvy :
číslo objednávky :DM12033
dátum doručenia :7.6.2012
dodávateľ :SMART COMPUTER spol. s r.o.
adresa dodávateľa :J. C. Hronského 11, Zvolen, 96001,
IČO dodávateľa :31629881
číslo faktúry dodávateľa :12100304
číslo pošty :2939/2012
digitálna kópia :f122939.pdf

faktúra číslo :DF-12-01638
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PIK12208 - katétre
celkom v EUR s DPH :5 676,00
číslo zmluvy :062/2012
číslo objednávky :PIK12208
dátum doručenia :7.6.2012
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101,
IČO dodávateľa :31385265
číslo faktúry dodávateľa :800120577
číslo pošty :2900/2012
digitálna kópia :f122900.pdf

faktúra číslo :DF-12-01639
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PIK12202 - katétre
celkom v EUR s DPH :1 032,00
číslo zmluvy :062/2012
číslo objednávky :PIK12202
dátum doručenia :7.6.2012
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101,
IČO dodávateľa :31385265
číslo faktúry dodávateľa :800120575
číslo pošty :2901/2012
digitálna kópia :f122901.pdf

faktúra číslo :DF-12-01640
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PI12150 - zavádzače
celkom v EUR s DPH :3 742,56
číslo zmluvy :027/2012
číslo objednávky :PIR12150
dátum doručenia :7.6.2012
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102,
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1200800407
číslo pošty :2921/2012
digitálna kópia :f122921.pdf

faktúra číslo :DF-12-01641
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PIK12206 - katétre
celkom v EUR s DPH :813,12
číslo zmluvy :063/2012
číslo objednávky :PIK12206
dátum doručenia :7.6.2012
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102,
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1200800405
číslo pošty :2924/2012
digitálna kópia :f122924.pdf

faktúra číslo :DF-12-01642
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PIR12154 - vodiče,zavádzače
celkom v EUR s DPH :759,36
číslo zmluvy :027/2012
číslo objednávky :PIR12154
dátum doručenia :7.6.2012
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102,
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1200800408
číslo pošty :2923/2012
digitálna kópia :f122923.pdf

faktúra číslo :DF-12-01643
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PIR12144 - príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :8 470,00
číslo zmluvy :044/2012
číslo objednávky :PIR12144
dátum doručenia :7.6.2012
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102,
IČO dodávateľa :680885
číslo faktúry dodávateľa :1200800404
číslo pošty :2922/2012
digitálna kópia :f122922.pdf

faktúra číslo :DF-12-01644
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PIR12061 - zavádzače
celkom v EUR s DPH :1 349,88
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIR12061
dátum doručenia :7.6.2012
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, Banská Bystrica, 97401,
IČO dodávateľa :17911460
číslo faktúry dodávateľa :1203074
číslo pošty :2906/2012
digitálna kópia :f122906.pdf

faktúra číslo :DF-12-01645
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: VZP12196 - kanyly
celkom v EUR s DPH :1 390,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP12196
dátum doručenia :7.6.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105,
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2122488
číslo pošty :2930/2012
digitálna kópia :f122930.pdf

faktúra číslo :DF-12-01646
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PIK12157 - stenty
celkom v EUR s DPH :9 160,00
číslo zmluvy :066/2012
číslo objednávky :PIK12157
dátum doručenia :7.6.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105,
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2122489
číslo pošty :2933/2012
digitálna kópia :f122933.pdf

faktúra číslo :DF-12-01647
popis :Zdravotnícky materiál z objednávky č.: VZP12198 - materiál zdravotnícky
celkom v EUR s DPH :1 242,00
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP12198
dátum doručenia :7.6.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105,
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2122487
číslo pošty :2932/2012
digitálna kópia :f122932.pdf

faktúra číslo :DF-12-01648
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: VZP12197 - príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :896
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP12197
dátum doručenia :7.6.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105,
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2122486
číslo pošty :2931/2012
digitálna kópia :f122931.pdf

faktúra číslo :DF-12-01649
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PIR12151 - stenty
celkom v EUR s DPH :12 389,96
číslo zmluvy :042/2012
číslo objednávky :PIR12151
dátum doručenia :7.6.2012
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101,
IČO dodávateľa :31424562
číslo faktúry dodávateľa :20120417
číslo pošty :2934/2012
digitálna kópia :f122934.pdf

faktúra číslo :DF-12-01650
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: OAIM12012 - kanyly
celkom v EUR s DPH :286,8
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM12012
dátum doručenia :7.6.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101,
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300127474
číslo pošty :2904/2012
digitálna kópia :f122904.pdf

faktúra číslo :DF-12-01651
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PIK12270 - stenty
celkom v EUR s DPH :847
číslo zmluvy :059/2012
číslo objednávky :PIK12170
dátum doručenia :7.6.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101,
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300127487
číslo pošty :2905/2012
digitálna kópia :f122905.pdf

faktúra číslo :DF-12-01652
popis :Zdravotnícky materiál z objednávky č.: VZP12190 - materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :85,32
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP12190
dátum doručenia :7.6.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101,
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300127187
číslo pošty :2916/2012
digitálna kópia :f122916.pdf

faktúra číslo :DF-12-01653
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PIR12152 - katétre
celkom v EUR s DPH :293,1
číslo zmluvy :036/2012
číslo objednávky :PIR12152
dátum doručenia :7.6.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101,
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :120240
číslo pošty :2929/2012
digitálna kópia :f122929.pdf

faktúra číslo :DF-12-01655
popis :Materiál z objednávky č.: TU12165 - špeciálne plyny
celkom v EUR s DPH :1 860,64
číslo zmluvy :066/2008
číslo objednávky :
dátum doručenia :7.6.2012
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Odborárska 23, Bratislava, 83102,
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4021135290
číslo pošty :2917/2012
digitálna kópia :f122917.pdf

faktúra číslo :DF-12-01670
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: POS12165 - chlopne
celkom v EUR s DPH :2 174,85
číslo zmluvy :035/2011_D1
číslo objednávky :POS12165
dátum doručenia :7.6.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105,
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2122455
číslo pošty :2920/2012
digitálna kópia :f122920.pdf

faktúra číslo :DF-12-01671
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: POS12164 - krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :924,32
číslo zmluvy :036/2011_D1
číslo objednávky :POS12164
dátum doručenia :7.6.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105,
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2122442
číslo pošty :2919/2012
digitálna kópia :f122919.pdf

faktúra číslo :DF-12-01672
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: POS12169 - protéza cievna
celkom v EUR s DPH :278
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS12169
dátum doručenia :7.6.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105,
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2122390
číslo pošty :2915/2012
digitálna kópia :f122915.pdf

faktúra číslo :DF-12-01676
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: POS12166 - chlopne
celkom v EUR s DPH :1 609,30
číslo zmluvy :030/2011
číslo objednávky :POS12166
dátum doručenia :7.6.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06,
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20120780
číslo pošty :2899/2012
digitálna kópia :f122899.pdf

faktúra číslo :DF-12-01677
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: POS12167 - chlopne
celkom v EUR s DPH :1 669,80
číslo zmluvy :028/2011
číslo objednávky :POS12167
dátum doručenia :7.6.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06,
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20120781
číslo pošty :2898/2012
digitálna kópia :f122898.pdf

faktúra číslo :DF-12-01698
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: POS12168 - protéza cievna
celkom v EUR s DPH :278
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS12168
dátum doručenia :7.6.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105,
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2122389
číslo pošty :2914/2012
digitálna kópia :f122914.pdf

faktúra číslo :DF-12-01702
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PIK12225 - uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :3 690,72
číslo zmluvy :061/2012
číslo objednávky :PIK12225
dátum doručenia :7.6.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01,
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20121807
číslo pošty :2902/2012
digitálna kópia :f122902.pdf

faktúra číslo :DF-12-01705
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: OAIM12046 - kanyly
celkom v EUR s DPH :286,8
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM12046
dátum doručenia :7.6.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101,
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300127475
číslo pošty :2903/2012
digitálna kópia :f122903.pdf

faktúra číslo :DF-12-01716
popis :storno DD-12-0027
celkom v EUR s DPH :23,72
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :7.6.2012
dodávateľ :K-system, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :SNP 2780/170, Žiar nad Hronom, 96501, SK
IČO dodávateľa :31623387
číslo faktúry dodávateľa :120122501
číslo pošty :2918/2012
digitálna kópia :f122918.pdf

faktúra číslo :DF-12-01840
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PEK12144 - elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :7 375,49
číslo zmluvy :010/2011_D1
číslo objednávky :PEK12144
dátum doručenia :7.6.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101,
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :180544
číslo pošty :2928/2012
digitálna kópia :f122928.pdf

faktúra číslo :DF-12-01633
popis :Objednávka č.: MAT12018 - skartovací stroj
celkom v EUR s DPH :376,8
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT12018
dátum doručenia :8.6.2012
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, Lučenec, 98401,
IČO dodávateľa :32627211
číslo faktúry dodávateľa :703712012
číslo pošty :2943/2012
digitálna kópia :f122943.pdf

faktúra číslo :DF-12-01634
popis :Materiál z objednávky č.: MAT12019 - kancelárske potreby
celkom v EUR s DPH :60,9
číslo zmluvy :
číslo objednávky :MAT12019
dátum doručenia :8.6.2012
dodávateľ :Jan Volf
adresa dodávateľa :Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica, 97401, SK
IČO dodávateľa :11785250
číslo faktúry dodávateľa :2012200142
číslo pošty :2944/2012
digitálna kópia :f122944.pdf

faktúra číslo :DF-12-01635
popis :prepravné zamestnanci 5/2012
celkom v EUR s DPH :353,2
číslo zmluvy :102/2011
číslo objednávky :
dátum doručenia :8.6.2012
dodávateľ :EXPRES TAXI
adresa dodávateľa :Tatranská 90, Banská Bystrica, 97411,
IČO dodávateľa :37330403
číslo faktúry dodávateľa :52012
číslo pošty :2961/2012
digitálna kópia :f122961.pdf

faktúra číslo :DF-12-01636
popis :pranie prádla 5/2012
celkom v EUR s DPH :4 826,88
číslo zmluvy :076/2008
číslo objednávky :
dátum doručenia :8.6.2012
dodávateľ :ISS FACILITY SERVICES
adresa dodávateľa :Mokráň Zahon 2, Bratislava, 82104,
IČO dodávateľa :31345212
číslo faktúry dodávateľa :12004238
číslo pošty :2956/2012
digitálna kópia :f122956.pdf

faktúra číslo :DF-12-01637
popis :upratovanie 5/2012
celkom v EUR s DPH :19 412,09
číslo zmluvy :076/2008
číslo objednávky :
dátum doručenia :8.6.2012
dodávateľ :ISS FACILITY SERVICES
adresa dodávateľa :Mokráň Zahon 2, Bratislava, 82104,
IČO dodávateľa :31345212
číslo faktúry dodávateľa :12004240
číslo pošty :2958/2012
digitálna kópia :f122958.pdf

faktúra číslo :DF-12-01654
popis :mesačný paušálny poplatok 6/2012
celkom v EUR s DPH :397,99
číslo zmluvy :136/2009
číslo objednávky :
dátum doručenia :8.6.2012
dodávateľ :WBI, s.r.o.
adresa dodávateľa :Pluhová 50/A, Bratislava, 831 01,
IČO dodávateľa :35685018
číslo faktúry dodávateľa :1120606
číslo pošty :2953/2012
digitálna kópia :f122953.pdf

faktúra číslo :DF-12-01656
popis :strážna služba 5/2012
celkom v EUR s DPH :3 852,43
číslo zmluvy :076/2008
číslo objednávky :
dátum doručenia :8.6.2012
dodávateľ :ISS FACILITY SERVICES
adresa dodávateľa :Mokráň Zahon 2, Bratislava, 82104,
IČO dodávateľa :31345212
číslo faktúry dodávateľa :12004237
číslo pošty :2955/2012
digitálna kópia :f122955.pdf

faktúra číslo :DF-12-01657
popis :prenájom rohoží 5/2012
celkom v EUR s DPH :79,99
číslo zmluvy :076/2008
číslo objednávky :
dátum doručenia :8.6.2012
dodávateľ :ISS FACILITY SERVICES
adresa dodávateľa :Mokráň Zahon 2, Bratislava, 82104,
IČO dodávateľa :31345212
číslo faktúry dodávateľa :12004239
číslo pošty :2957/2012
digitálna kópia :f122957.pdf

faktúra číslo :DF-12-01658
popis :stočné 5/2012
celkom v EUR s DPH :291,98
číslo zmluvy :018/2009
číslo objednávky :
dátum doručenia :8.6.2012
dodávateľ :Stredosl.vodár.prev.spol, a.s.
adresa dodávateľa :Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 97401,
IČO dodávateľa :36644030
číslo faktúry dodávateľa :220253350
číslo pošty :2947/2012
digitálna kópia :f122947.pdf

faktúra číslo :DF-12-01659
popis :stočné 5/2012
celkom v EUR s DPH :294,49
číslo zmluvy :018/2009
číslo objednávky :
dátum doručenia :8.6.2012
dodávateľ :Stredosl.vodár.prev.spol, a.s.
adresa dodávateľa :Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 97401,
IČO dodávateľa :36644030
číslo faktúry dodávateľa :220253351
číslo pošty :2948/2012
digitálna kópia :f122948.pdf

faktúra číslo :DF-12-01660
popis :vodné a stočné 5/2012
celkom v EUR s DPH :33,49
číslo zmluvy :018/2009
číslo objednávky :
dátum doručenia :8.6.2012
dodávateľ :Stredosl.vodár.prev.spol, a.s.
adresa dodávateľa :Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 97401,
IČO dodávateľa :36644030
číslo faktúry dodávateľa :220252878
číslo pošty :2951/2012
digitálna kópia :f122951.pdf

faktúra číslo :DF-12-01661
popis :vodné a stočné 5/2012
celkom v EUR s DPH :154,55
číslo zmluvy :018/2009
číslo objednávky :
dátum doručenia :8.6.2012
dodávateľ :Stredosl.vodár.prev.spol, a.s.
adresa dodávateľa :Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 97401,
IČO dodávateľa :36644030
číslo faktúry dodávateľa :220252879
číslo pošty :2950/2012
digitálna kópia :f122950.pdf

faktúra číslo :DF-12-01662
popis :vodné a stočné 5/2012
celkom v EUR s DPH :880,92
číslo zmluvy :018/2009
číslo objednávky :
dátum doručenia :8.6.2012
dodávateľ :Stredosl.vodár.prev.spol, a.s.
adresa dodávateľa :Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 97401,
IČO dodávateľa :36644030
číslo faktúry dodávateľa :220252880
číslo pošty :2949/2012
digitálna kópia :f122949.pdf

faktúra číslo :DF-12-01691
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PIR12155 - katétre,zavádzače
celkom v EUR s DPH :3 465,79
číslo zmluvy :028/2012
číslo objednávky :PIR12155
dátum doručenia :8.6.2012
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, Piešťany, 92101,
IČO dodávateľa :613606
číslo faktúry dodávateľa :111201328
číslo pošty :2952/2012
digitálna kópia :f122952.pdf

faktúra číslo :DF-12-01663
popis :záloha plyn 7/2012
celkom v EUR s DPH :3 812,00
číslo zmluvy :094/2011
číslo objednávky :
dátum doručenia :11.6.2012
dodávateľ :Slovenský plyn.priemysel, a.s.
adresa dodávateľa :Mlynské nivy 44/a, Bratislava, 82511,
IČO dodávateľa :35815256
číslo faktúry dodávateľa :4202103911
číslo pošty :2972/2012
digitálna kópia :f122972.pdf

faktúra číslo :DF-12-01664
popis :nájomné zásobníka - špeciálne plyny
celkom v EUR s DPH :477,99
číslo zmluvy :066/2008
číslo objednávky :
dátum doručenia :11.6.2012
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Odborárska 23, Bratislava, 83102,
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4021050282
číslo pošty :2969/2012
digitálna kópia :f122969.pdf

faktúra číslo :DF-12-01665
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PIR12163 - príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :5 436,00
číslo zmluvy :049/2012
číslo objednávky :PIR12163
dátum doručenia :11.6.2012
dodávateľ :ADYTON
adresa dodávateľa :Klariská 7, Bratislava, 81103, SK
IČO dodávateľa :45849765
číslo faktúry dodávateľa :12003
číslo pošty :2979/2012
digitálna kópia :f122979.pdf

faktúra číslo :DF-12-01666
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PIR12169 - katétre
celkom v EUR s DPH :1 451,88
číslo zmluvy :035/2012
číslo objednávky :PIR12169
dátum doručenia :11.6.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01,
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20121847
číslo pošty :2977/2012
digitálna kópia :f122977.pdf

faktúra číslo :DF-12-01667
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PIR12158 - katétre
celkom v EUR s DPH :744
číslo zmluvy :041/2012
číslo objednávky :PIR12158
dátum doručenia :11.6.2012
dodávateľ :TransMedica, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošova 33, Bratislava, 833 12,
IČO dodávateľa :35843683
číslo faktúry dodávateľa :600120278
číslo pošty :2978/2012
digitálna kópia :f122978.pdf

faktúra číslo :DF-12-01668
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PIR12170 - katétre
celkom v EUR s DPH :2 160,00
číslo zmluvy :031/2012
číslo objednávky :PIR12170
dátum doručenia :11.6.2012
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01,
IČO dodávateľa :35724609
číslo faktúry dodávateľa :20120417
číslo pošty :2975/2012
digitálna kópia :f122975.pdf

faktúra číslo :DF-12-01669
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: POS12160 - krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :737,45
číslo zmluvy :033/2011
číslo objednávky :POS12160
dátum doručenia :11.6.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105,
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2122458
číslo pošty :2968/2012
digitálna kópia :f122968.pdf

faktúra číslo :DF-12-01682
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PIR12162 - uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :1 991,62
číslo zmluvy :061/2012
číslo objednávky :PIR12162
dátum doručenia :11.6.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01,
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20121846
číslo pošty :2980/2012
digitálna kópia :f122980.pdf

faktúra číslo :DF-12-01692
popis :Materiál z objednávky č.: DM12034 - notebook, ext. monitor
celkom v EUR s DPH :1 507,20
číslo zmluvy :
číslo objednávky :DM12034
dátum doručenia :11.6.2012
dodávateľ :SMART COMPUTER spol. s r.o.
adresa dodávateľa :J. C. Hronského 11, Zvolen, 96001,
IČO dodávateľa :31629881
číslo faktúry dodávateľa :12100313
číslo pošty :2962/2012
digitálna kópia :f122962.pdf

faktúra číslo :DF-12-01693
popis :Materiál z objednávky č.: IT12021 - reproduktory k PC
celkom v EUR s DPH :14
číslo zmluvy :
číslo objednávky :IT12021
dátum doručenia :11.6.2012
dodávateľ :SMART COMPUTER spol. s r.o.
adresa dodávateľa :J. C. Hronského 11, Zvolen, 96001,
IČO dodávateľa :31629881
číslo faktúry dodávateľa :12100312
číslo pošty :2963/2012
digitálna kópia :f122963.pdf

faktúra číslo :DF-12-01700
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PIK12226 - príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :720
číslo zmluvy :068/2012
číslo objednávky :PIK12226
dátum doručenia :11.6.2012
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, Piešťany, 92101,
IČO dodávateľa :613606
číslo faktúry dodávateľa :111201338
číslo pošty :2973/2012
digitálna kópia :f122973.pdf

faktúra číslo :DF-12-01733
popis :Materiál z objednávky č.: TU12163 - oxy senzor
celkom v EUR s DPH :330
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU12163
dátum doručenia :11.6.2012
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611,
IČO dodávateľa :36623849
číslo faktúry dodávateľa :20120164
číslo pošty :2974/2012
digitálna kópia :f122974.pdf

faktúra číslo :DF-12-01734
popis :Materiál z objednávky č.: DM12029 - sieťky na okná
celkom v EUR s DPH :120,12
číslo zmluvy :
číslo objednávky :DM12029
dátum doručenia :11.6.2012
dodávateľ :HERDA s.r.o.
adresa dodávateľa :Sokolovská 25, Zvolen, 96001,
IČO dodávateľa :36058548
číslo faktúry dodávateľa :212059
číslo pošty :2982/2012
digitálna kópia :f122982.pdf

faktúra číslo :DF-12-01761
popis :špeciálne plyny 5/2012
celkom v EUR s DPH :106,15
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :11.6.2012
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Odborárska 23, Bratislava, 83102,
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4021050012
číslo pošty :2970/2012
digitálna kópia :f122970.pdf

faktúra číslo :DF-12-01799
popis :Objednávka č.: TU12151 - zapojenie zdrav. zariadenia
celkom v EUR s DPH :274,56
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :11.6.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01,
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :21120029
číslo pošty :2981/2012
digitálna kópia :f122981.pdf

faktúra číslo :DF-12-01674
popis :strava pacienti 5/2012
celkom v EUR s DPH :22 644,78
číslo zmluvy :076/2008
číslo objednávky :
dátum doručenia :12.6.2012
dodávateľ :ISS FACILITY SERVICES
adresa dodávateľa :Mokráň Zahon 2, Bratislava, 82104,
IČO dodávateľa :31345212
číslo faktúry dodávateľa :12004420
číslo pošty :2989/2012
digitálna kópia :f122989.pdf

faktúra číslo :DF-12-01675
popis :strava zamestnanci 5/2012
celkom v EUR s DPH :11 255,70
číslo zmluvy :076/2008
číslo objednávky :
dátum doručenia :12.6.2012
dodávateľ :ISS FACILITY SERVICES
adresa dodávateľa :Mokráň Zahon 2, Bratislava, 82104,
IČO dodávateľa :31345212
číslo faktúry dodávateľa :12004421
číslo pošty :2988/2012
digitálna kópia :f122988.pdf

faktúra číslo :DF-12-01699
popis :Zdravotnícky materiál z objednávky č.: VZP12206 - materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :814
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP12206
dátum doručenia :12.6.2012
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, Nemce, 97401, SK
IČO dodávateľa :37069713
číslo faktúry dodávateľa :1206038
číslo pošty :2984/2012
digitálna kópia :f122984.pdf

faktúra číslo :DF-12-01701
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: VZP12208 - šitie
celkom v EUR s DPH :850,19
číslo zmluvy :025/2011
číslo objednávky :VZP12208
dátum doručenia :12.6.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01,
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20121864
číslo pošty :2986/2012
digitálna kópia :f122986.pdf

faktúra číslo :DF-12-01703
popis :Zdravotnícky materiál z objednávky č.: OAIM12019 - materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :2 338,15
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM12019
dátum doručenia :12.6.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701, SK
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :120700941
číslo pošty :2993/2012
digitálna kópia :f122993.pdf

faktúra číslo :DF-12-01704
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: OAIM12056 - okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :1 989,17
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM12056
dátum doručenia :12.6.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701, SK
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :120700939
číslo pošty :2991/2012
digitálna kópia :f122991.pdf

faktúra číslo :DF-12-01707
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PIK12227 - príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :2 323,44
číslo zmluvy :059/2012
číslo objednávky :PIK12227
dátum doručenia :12.6.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101,
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300127709
číslo pošty :2995/2012
digitálna kópia :f122995.pdf

faktúra číslo :DF-12-01708
popis :Zdravotnícky materiál z objednávky č.: VZP12204 - dezinfekcia,materiál diagnostický,materiál hygienický,materiál odberový,sety
celkom v EUR s DPH :1 655,28
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP12204
dátum doručenia :12.6.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101,
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300127701
číslo pošty :2996/2012
digitálna kópia :f122996.pdf

faktúra číslo :DF-12-01714
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: OAIM12036,35,60,61,62,79 - materiál hygienický, katétre
celkom v EUR s DPH :10 893,94
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OAIM12079
dátum doručenia :12.6.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701, SK
IČO dodávateľa :44078145
číslo faktúry dodávateľa :120700940
číslo pošty :2992/2012
digitálna kópia :f122992.pdf

faktúra číslo :DF-12-01743
popis :Materiál z objednávky č.: TU12173 - špeciálne plyny
celkom v EUR s DPH :106,15
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :12.6.2012
dodávateľ :Linde Gas k.s.
adresa dodávateľa :Odborárska 23, Bratislava, 83102,
IČO dodávateľa :31373861
číslo faktúry dodávateľa :4021170226
číslo pošty :2990/2012
digitálna kópia :f122990.pdf

faktúra číslo :DF-12-01763
popis :Stprno DD-12-0028 - nedodaný tovar
celkom v EUR s DPH :735,95
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :12.6.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01,
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20121868
číslo pošty :2985/2012
digitálna kópia :f122985.pdf

faktúra číslo :DF-12-01694
popis :Objednávka č.: TU12129 - oxy sensor - oprava
celkom v EUR s DPH :561,6
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :13.6.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01,
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20121867
číslo pošty :2998/2012
digitálna kópia :f122998.pdf

faktúra číslo :DF-12-01695
popis :Objednávka č.: IT12020 - spotrebný materiál do tlačiarní - tonery
celkom v EUR s DPH :772,77
číslo zmluvy :
číslo objednávky :IT12020
dátum doručenia :13.6.2012
dodávateľ :Printech Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Brusno 223, Brusno, 976 62, SK
IČO dodávateľa :44561318
číslo faktúry dodávateľa :120120188
číslo pošty :3022/2012
digitálna kópia :f123022.pdf

faktúra číslo :DF-12-01696
popis :Zberné jazdy - preprava pošty 5/2012
celkom v EUR s DPH :92,99
číslo zmluvy :040/2009
číslo objednávky :
dátum doručenia :13.6.2012
dodávateľ :Slovenská pošta, a.s.
adresa dodávateľa :Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, 97599,
IČO dodávateľa :36631124
číslo faktúry dodávateľa :9000605995
číslo pošty :3002/2012
digitálna kópia :f123002.pdf

faktúra číslo :DF-12-01697
popis :Obajednávka č.: SLUZ12007 - Hospodárske noviny
celkom v EUR s DPH :93,75
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :13.6.2012
dodávateľ :ECOPRESS a.s.
adresa dodávateľa :Seberíniho 1, Bratislava, 82007, SK
IČO dodávateľa :31333524
číslo faktúry dodávateľa :9360242
číslo pošty :3005/2012
digitálna kópia :f123005.pdf

faktúra číslo :DF-12-01709
popis :zneškodnenie odpadu 6/2012
celkom v EUR s DPH :464,78
číslo zmluvy :034/2011
číslo objednávky :
dátum doručenia :13.6.2012
dodávateľ :.A.S.A. SLOVENSKO s.r.o.
adresa dodávateľa :Bratislavská 18, Zohor, 900 51,
IČO dodávateľa :31318762
číslo faktúry dodávateľa :144010626
číslo pošty :3007/2012
digitálna kópia :f123007.pdf

faktúra číslo :DF-12-01710
popis :vyúčtovanie - elektrická energia 5/2012
celkom v EUR s DPH :1 645,42
číslo zmluvy :103/2011
číslo objednávky :
dátum doručenia :13.6.2012
dodávateľ :Stredoslovenská energetika
adresa dodávateľa :Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47,
IČO dodávateľa :36403008
číslo faktúry dodávateľa :52012
číslo pošty :3004/2012
digitálna kópia :f123004.pdf

faktúra číslo :DF-12-01711
popis :služby metrológie 6/2012
celkom v EUR s DPH :52,98
číslo zmluvy :016/2006
číslo objednávky :
dátum doručenia :13.6.2012
dodávateľ :Slovenská legálna metrológia
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica, 97401,
IČO dodávateľa :37954521
číslo faktúry dodávateľa :512308348
číslo pošty :3006/2012
digitálna kópia :f123006.pdf

faktúra číslo :DF-12-01712
popis :služby metrológie 6/2012
celkom v EUR s DPH :75,6
číslo zmluvy :016/2006
číslo objednávky :
dátum doručenia :13.6.2012
dodávateľ :Slovenská legálna metrológia
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica, 97401,
IČO dodávateľa :37954521
číslo faktúry dodávateľa :512308349
číslo pošty :3001/2012
digitálna kópia :f123001.pdf

faktúra číslo :DF-12-01713
popis :služby metrológie 6/2012
celkom v EUR s DPH :49,14
číslo zmluvy :016/2006
číslo objednávky :
dátum doručenia :13.6.2012
dodávateľ :Slovenská legálna metrológia
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica, 97401,
IČO dodávateľa :37954521
číslo faktúry dodávateľa :512308350
číslo pošty :3003/2012
digitálna kópia :f123003.pdf

faktúra číslo :DF-12-01718
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PIR12161 - katétre
celkom v EUR s DPH :2 988,00
číslo zmluvy :038/2012
číslo objednávky :PIR12161
dátum doručenia :13.6.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102,
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :12020776
číslo pošty :3020/2012
digitálna kópia :f123020.pdf

faktúra číslo :DF-12-01719
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PIK12230 - stenty
celkom v EUR s DPH :6 901,28
číslo zmluvy :060/2012
číslo objednávky :PIK12230
dátum doručenia :13.6.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102,
IČO dodávateľa :35849258
číslo faktúry dodávateľa :12020778
číslo pošty :3019/2012
digitálna kópia :f123019.pdf

faktúra číslo :DF-12-01795
popis :Materiál z objednávky č.: TU12064 - senzory
celkom v EUR s DPH :804
číslo zmluvy :
číslo objednávky :TU12064
dátum doručenia :13.6.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01,
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20121857
číslo pošty :2999/2012
digitálna kópia :f122999.pdf

faktúra číslo :DF-12-01717
popis :Zdravotnícky materiál z objednávky č.: VZP12209 - materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :194,4
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP12209
dátum doručenia :14.6.2012
dodávateľ :VIDRA a spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Štrková 8, Žilina, 1196, SK
IČO dodávateľa :31589561
číslo faktúry dodávateľa :6177
číslo pošty :3037/2012
digitálna kópia :f123037.pdf

faktúra číslo :DF-12-01720
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PIR12209 - katétre
celkom v EUR s DPH :984
číslo zmluvy :059/2012
číslo objednávky :PIK12209
dátum doručenia :14.6.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101,
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300127864
číslo pošty :3039/2012
digitálna kópia :f123039.pdf

faktúra číslo :DF-12-01721
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PIR12165 - stenty
celkom v EUR s DPH :3 729,00
číslo zmluvy :025/2012
číslo objednávky :PIR12165
dátum doručenia :14.6.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101,
IČO dodávateľa :31350780
číslo faktúry dodávateľa :300127715
číslo pošty :3036/2012
digitálna kópia :f123036.pdf

faktúra číslo :DF-12-01722
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PIR12137 - stenty
celkom v EUR s DPH :9 900,00
číslo zmluvy :033/2012
číslo objednávky :PIR12137
dátum doručenia :14.6.2012
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101,
IČO dodávateľa :31385265
číslo faktúry dodávateľa :800120609
číslo pošty :3038/2012
digitálna kópia :f123038.pdf

faktúra číslo :DF-12-01723
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PIR12161 - katétre
celkom v EUR s DPH :483,96
číslo zmluvy :035/2012
číslo objednávky :PIR12169
dátum doručenia :14.6.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01,
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20121897
číslo pošty :3050/2012
digitálna kópia :f123050.pdf

faktúra číslo :DF-12-01724
popis :Zdravotnícky materiál z objednávky č.: PIK12218 - kontrast
celkom v EUR s DPH :1 523,68
číslo zmluvy :
číslo objednávky :PIK12218
dátum doručenia :14.6.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01,
IČO dodávateľa :44665474
číslo faktúry dodávateľa :20122127
číslo pošty :3028/2012
digitálna kópia :f123028.pdf

faktúra číslo :DF-12-01725
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PIR12172 - uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :9 300,00
číslo zmluvy :050/2012
číslo objednávky :PIR12172
dátum doručenia :14.6.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06,
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20120818
číslo pošty :3045/2012
digitálna kópia :f123045.pdf

faktúra číslo :DF-12-01726
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PEK12154 - elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :14 985,30
číslo zmluvy :009/2011
číslo objednávky :PEK12154
dátum doručenia :14.6.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06,
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20120815
číslo pošty :3044/2012
digitálna kópia :f123044.pdf

faktúra číslo :DF-12-01727
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PEK12155 - zavádzače
celkom v EUR s DPH :120,12
číslo zmluvy :106/2011
číslo objednávky :PEK12155
dátum doručenia :14.6.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06,
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20120816
číslo pošty :3043/2012
digitálna kópia :f123043.pdf

faktúra číslo :DF-12-01728
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PEK12157 - sety
celkom v EUR s DPH :1 800,00
číslo zmluvy :107/2011
číslo objednávky :PEK12157
dátum doručenia :14.6.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06,
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20120817
číslo pošty :3042/2012
digitálna kópia :f123042.pdf

faktúra číslo :DF-12-01729
popis :Objednávka č. TU12129 - oprava oxysenzor
celkom v EUR s DPH :327,36
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :14.6.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01,
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20120031
číslo pošty :35/2030
digitálna kópia :f3035.pdf

faktúra číslo :DF-12-01736
popis :Materiál z objednávky č.: NTS12032 - centrálny ovládač
celkom v EUR s DPH :91,16
číslo zmluvy :
číslo objednávky :NTS12032
dátum doručenia :14.6.2012
dodávateľ :K-system, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :SNP 2780/170, Žiar nad Hronom, 96501, SK
IČO dodávateľa :31623387
číslo faktúry dodávateľa :120122859
číslo pošty :3029/2012
digitálna kópia :f123029.pdf

faktúra číslo :DF-12-01737
popis :Objednávky č.: KRV12056- KRV12043 - krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :20 073,72
číslo zmluvy :
číslo objednávky :KRV12043
dátum doručenia :14.6.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14,
IČO dodávateľa :30853915
číslo faktúry dodávateľa :201200858
číslo pošty :3032/2012
digitálna kópia :f123032.pdf

faktúra číslo :DF-12-01748
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: POS12176 - šitie
celkom v EUR s DPH :1 903,44
číslo zmluvy :025/2011
číslo objednávky :POS12176
dátum doručenia :14.6.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01,
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20121898
číslo pošty :3049/2012
digitálna kópia :f123049.pdf

faktúra číslo :DF-12-01749
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: POS12185 - heart string III
celkom v EUR s DPH :459,6
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS12185
dátum doručenia :14.6.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01,
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20121901
číslo pošty :3048/2012
digitálna kópia :f123048.pdf

faktúra číslo :DF-12-01750
popis :Zdravotnícky materiál z objednávky č.: POS12183 - inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :1 471,90
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS12183
dátum doručenia :14.6.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01,
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20121899
číslo pošty :3047/2012
digitálna kópia :f123047.pdf

faktúra číslo :DF-12-01751
popis :Zdravotnícky materiál z objednávky č.: POS12184 - inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :1 758,35
číslo zmluvy :
číslo objednávky :POS12184
dátum doručenia :14.6.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01,
IČO dodávateľa :17312001
číslo faktúry dodávateľa :20121900
číslo pošty :3046/2012
digitálna kópia :f123046.pdf

faktúra číslo :DF-12-01752
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: POS12179 - chlopne
celkom v EUR s DPH :1 669,80
číslo zmluvy :028/2011
číslo objednávky :POS12179
dátum doručenia :14.6.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06,
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20120820
číslo pošty :3041/2012
digitálna kópia :f123041.pdf

faktúra číslo :DF-12-01753
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: POS12180 - krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :760,1
číslo zmluvy :027/2011
číslo objednávky :POS12180
dátum doručenia :14.6.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06,
IČO dodávateľa :35757329
číslo faktúry dodávateľa :20120821
číslo pošty :3040/2012
digitálna kópia :f123040.pdf

faktúra číslo :DF-12-01735
popis :Materiál z objednávky č.: OOPP12024 - operačná obuv
celkom v EUR s DPH :37,7
číslo zmluvy :
číslo objednávky :OOPP12024
dátum doručenia :15.6.2012
dodávateľ :Natur comfort SK s.r.o.
adresa dodávateľa :Februárová 159, Partizánske, 958 01, SK
IČO dodávateľa :44964391
číslo faktúry dodávateľa :4120530
číslo pošty :3062/2012
digitálna kópia :f123062.pdf

faktúra číslo :DF-12-01738
popis :Objednávka č.: TU12157 - odborná prehliadka
celkom v EUR s DPH :108
číslo zmluvy :
číslo objednávky :
dátum doručenia :15.6.2012
dodávateľ :W-SERVIS
adresa dodávateľa :Bazovského 17, Zvolen, 96001,
IČO dodávateľa :43314309
číslo faktúry dodávateľa :2012110
číslo pošty :3060/2012
digitálna kópia :f123060.pdf

faktúra číslo :DF-12-01739
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PIK12229 - katétre
celkom v EUR s DPH :5 862,00
číslo zmluvy :064/2012
číslo objednávky :PIK12229
dátum doručenia :15.6.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101,
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :120250
číslo pošty :3051/2012
digitálna kópia :f123051.pdf

faktúra číslo :DF-12-01740
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: VZP12195 - kanyly
celkom v EUR s DPH :814,8
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP12195
dátum doručenia :15.6.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101,
IČO dodávateľa :602175
číslo faktúry dodávateľa :180596
číslo pošty :3052/2012
digitálna kópia :f123052.pdf

faktúra číslo :DF-12-01741
popis :Zdravotnícky materiál z objednávky č.: VZP12161 - materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :151,6
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP12161
dátum doručenia :15.6.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105,
IČO dodávateľa :612791
číslo faktúry dodávateľa :2122622
číslo pošty :3054/2012
digitálna kópia :f123054.pdf

faktúra číslo :DF-12-01742
popis :Špeciálny zdravotnícky materiál z objednávky č.: PIK12200 - katétre
celkom v EUR s DPH :1 340,00
číslo zmluvy :057/2012
číslo objednávky :PIK12200
dátum doručenia :15.6.2012
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00, CZ
IČO dodávateľa :41192923
číslo faktúry dodávateľa :20120615
číslo pošty :3059/2012
digitálna kópia :f123059.pdf

faktúra číslo :DF-12-01796
popis :Zdravotnícky materiál z objednávky č.: VZP12175 - materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :24,48
číslo zmluvy :
číslo objednávky :VZP12175
dátum doručenia :15.6.2012
dodávateľ :Lohmann & Rauscher, s.r.o.
adresa dodávateľa :Gaštanova 15, Bratislava, 81104,
IČO dodávateľa :31347827
číslo faktúry dodávateľa :422682
číslo pošty :3058/2012
digitálna kópia :f123058.pdf

faktúra číslo :DF-12-01899
popis :
celkom v EUR s DPH :5 556,46
číslo zmluvy :
číslo objednávky :CAR12112
dátum doručenia :15.6.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01,
IČO dodávateľa :44665474
číslo faktúry dodávateľa :201250162012
číslo pošty :/20
digitálna kópia :f.pdfCopyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.