Objednávky vyhotovené v júli 2012

Úvod >> Zverejnenie faktúr, objednávok a zmlúv >> Objednávky vyhotovené v roku 2012

Upozornenie ! Stránka obsahuje v časti "digitálna kópia" hypertextové prepojenie na súbor uložený vo formáte PDF, ktorý obsahuje zosnímaný obraz bez možnosti vyhľadávania textu alebo ďalšieho spracovania textu prípadne obsiahnutého v tomto obraze, tento súbor môže byť aj nedostupný. Otvorením hypertextového prepojenia v časti "digitálna kópia" súhlasíte s použitím neštandardného formátu súboru a v tejto súvislosti nemáte žiadne výhrady voči prevádzkovateľovi tohto webového sídla.

Objednávka číslo : PIR12194
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :9 788,17
číslo zmluvy :038/2012
dátum vyhotovenia :2.7.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12194.pdf

Objednávka číslo : PIR12196
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1 590,00
číslo zmluvy :040/2012
dátum vyhotovenia :2.7.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12196.pdf

Objednávka číslo : PIR12197
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1 194,99
číslo zmluvy :032/2012
dátum vyhotovenia :2.7.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12197.pdf

Objednávka číslo : PIR12198
popis :katétre,príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :19 620,00
číslo zmluvy :049/2012
dátum vyhotovenia :2.7.2012
dodávateľ :ADYTON
adresa dodávateľa :Klariská 7, Bratislava, 81103
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12198.pdf

Objednávka číslo : PIR12199
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :8 898,34
číslo zmluvy :038/2012
dátum vyhotovenia :2.7.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12199.pdf

Objednávka číslo : PIR12200
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :14 040,00
číslo zmluvy :031/2012
dátum vyhotovenia :2.7.2012
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12200.pdf

Objednávka číslo : PIR12201
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :9 300,00
číslo zmluvy :050/2012
dátum vyhotovenia :2.7.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12201.pdf

Objednávka číslo : PIR12202
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :4 980,00
číslo zmluvy :026/2012
dátum vyhotovenia :2.7.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12202.pdf

Objednávka číslo : PIR12203
popis :príslušenstvo invazívne,sety
celkom v EUR s DPH :8 929,80
číslo zmluvy :025/2012
dátum vyhotovenia :2.7.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12203.pdf

Objednávka číslo : PIR12204
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :6 231,50
číslo zmluvy :043/2012
dátum vyhotovenia :2.7.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12204.pdf

Objednávka číslo : POS12197
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 174,85
číslo zmluvy :035/2011_D1
dátum vyhotovenia :2.7.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12197.pdf

Objednávka číslo : VZP12249
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :175,23
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.7.2012
dodávateľ :UNIPHARMA Prievidza, a.s.
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12249.pdf

Objednávka číslo : VZP12250
popis :materiál hygienický,materiál odberový,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :1 301,95
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.7.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12250.pdf

Objednávka číslo : VZP12251
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :219,36
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.7.2012
dodávateľ :DAHLHAUSEN SK s.r.o.
adresa dodávateľa :ul.J.Kréna 361/13, Nové Mesto nad Váhom, 91501
IČO dodávateľa :36313564
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12251.pdf

Objednávka číslo : VZP12252
popis :dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :364,8
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.7.2012
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Vlčkova 18, Bratislava, 81106
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12252.pdf

Objednávka číslo : VZP12253
popis :materiál obalový
celkom v EUR s DPH :2 945,79
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.7.2012
dodávateľ :Pharm. Dr. Jozef Valuch
adresa dodávateľa :Azalková 48, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :40888070
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12253.pdf

Objednávka číslo : KRV12074
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.7.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12074.pdf

Objednávka číslo : KRV12077
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.7.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12077.pdf

Objednávka číslo : KRV12087
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.7.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12087.pdf

Objednávka číslo : OAIM12097
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :164,88
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.7.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12097.pdf

Objednávka číslo : PEK12177
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :916,15
číslo zmluvy :122/2011
dátum vyhotovenia :3.7.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12177.pdf

Objednávka číslo : PEK12178
popis :katétre,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :2 894,32
číslo zmluvy :119/2011
dátum vyhotovenia :3.7.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12178.pdf

Objednávka číslo : PIK12269
popis :kontrast
celkom v EUR s DPH :1 818,06
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.7.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12269.pdf

Objednávka číslo : PIR12205
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1 194,99
číslo zmluvy :032/2012
dátum vyhotovenia :3.7.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12205.pdf

Objednávka číslo : POS12198
popis :krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :924,32
číslo zmluvy :036/2011_D1
dátum vyhotovenia :3.7.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12198.pdf

Objednávka číslo : VZP12254
popis :sety
celkom v EUR s DPH :1 513,91
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.7.2012
dodávateľ :Lohmann & Rauscher, s.r.o.
adresa dodávateľa :Gaštanova 15, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :31347827
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12254.pdf

Objednávka číslo : VZP12255
popis :roztoky, sety
celkom v EUR s DPH :1 552,24
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.7.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12255.pdf

Objednávka číslo : OAIM12098
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :466,95
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :4.7.2012
dodávateľ :EUROLAB LAMBDA, a.s.
adresa dodávateľa :T. Milkina 2, Trnava, 917 01
IČO dodávateľa :35869429
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12098.pdf

Objednávka číslo : PEK12179
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :55 151,59
číslo zmluvy :010/2011_D1
dátum vyhotovenia :4.7.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12179.pdf

Objednávka číslo : PEK12180
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :56 588,05
číslo zmluvy :011/2011_D1
dátum vyhotovenia :4.7.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12180.pdf

Objednávka číslo : PEK12181
popis :defibrilátory,elektródy
celkom v EUR s DPH :34 413,50
číslo zmluvy :009/2011
dátum vyhotovenia :4.7.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12181.pdf

Objednávka číslo : PEK12182
popis :elektródy
celkom v EUR s DPH :1 670,04
číslo zmluvy :125/2011
dátum vyhotovenia :4.7.2012
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12182.pdf

Objednávka číslo : PEK12183
popis :elektródy
celkom v EUR s DPH :1 514,92
číslo zmluvy :121/2011
dátum vyhotovenia :4.7.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12183.pdf

Objednávka číslo : PIK12270
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :10 320,00
číslo zmluvy :062/2012
dátum vyhotovenia :4.7.2012
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12270.pdf

Objednávka číslo : PIK12271
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :600
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :4.7.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12271.pdf

Objednávka číslo : KRV12075
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :681,15
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :5.7.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12075.pdf

Objednávka číslo : KRV12076
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :681,15
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :5.7.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12076.pdf

Objednávka číslo : PEK12184
popis :defibrilátory,elektródy
celkom v EUR s DPH :19 774,70
číslo zmluvy :009/2011
dátum vyhotovenia :6.7.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12184.pdf

Objednávka číslo : PEK12185
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :26 017,23
číslo zmluvy :011/2011_D1
dátum vyhotovenia :6.7.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12185.pdf

Objednávka číslo : PEK12186
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :35 425,50
číslo zmluvy :009/2011
dátum vyhotovenia :6.7.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12186.pdf

Objednávka číslo : VZP12256
popis :dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :333,6
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :6.7.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12256.pdf

Objednávka číslo : VZP12257
popis :materiál hygienický,materiál obväzový,materiál odberový
celkom v EUR s DPH :1 736,51
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :6.7.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12257.pdf

Objednávka číslo : VZP12258
popis :kanyly,katétre
celkom v EUR s DPH :1 364,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :6.7.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12258.pdf

Objednávka číslo : VZP12259
popis :materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :253
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :6.7.2012
dodávateľ :MED-ART spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Železničná 4, Dunajská Streda,
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12259.pdf

Objednávka číslo : VZP12260
popis :dezinfekcia,materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :363,6
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :6.7.2012
dodávateľ :VIDRA a spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Štrková 8, Žilina, 1196
IČO dodávateľa :31589561
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12260.pdf

Objednávka číslo : VZP12261
popis :materiál hygienický,materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :252,96
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :6.7.2012
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Vlčkova 18, Bratislava, 81106
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12261.pdf

Objednávka číslo : VZP12262
popis :materiál odberový
celkom v EUR s DPH :500
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :6.7.2012
dodávateľ :S.A.B. Slovakia s. r. o.
adresa dodávateľa :Vilová 15, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :44674201
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12262.pdf

Objednávka číslo : VZP12263
popis :materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :1 123,76
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :6.7.2012
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, Nemce, 97401
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12263.pdf

Objednávka číslo : VZP12264
popis :sety
celkom v EUR s DPH :478,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :6.7.2012
dodávateľ :ARID obch. spoločnosť, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošová 2/A, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31350836
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12264.pdf

Objednávka číslo : KRV12081
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :7.7.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12081.pdf

Objednávka číslo : IT12022
popis :spotrebný materiál do tlačiarní
celkom v EUR s DPH :1 575,88
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :9.7.2012
dodávateľ :Printech Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Brusno 223, Brusno, 976 62
IČO dodávateľa :44561318
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT12022.pdf

Objednávka číslo : MAT12024
popis :páska do štítkovača Dymo
celkom v EUR s DPH :58,56
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :9.7.2012
dodávateľ :Michal Záhora - MIZA
adresa dodávateľa :Rudohorská 2002/27, Banská Bystrica, 974 11
IČO dodávateľa :44052111
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT12024.pdf

Objednávka číslo : MAT12025
popis :výplatné pásky
celkom v EUR s DPH :278,4
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :9.7.2012
dodávateľ :VEMA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Prievozská 14/A, Bratislava, 82109
IČO dodávateľa :31355374
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT12025.pdf

Objednávka číslo : PIK12272
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :10 800,00
číslo zmluvy :069/2012
dátum vyhotovenia :9.7.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12272.pdf

Objednávka číslo : PIK12273
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4 617,60
číslo zmluvy :068/2012
dátum vyhotovenia :9.7.2012
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12273.pdf

Objednávka číslo : PIK12274
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :5 796,00
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :9.7.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12274.pdf

Objednávka číslo : PIK12275
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :10 603,19
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :9.7.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12275.pdf

Objednávka číslo : POS12199
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :1 999,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :9.7.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12199.pdf

Objednávka číslo : PIR12206
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :21 120,00
číslo zmluvy :049/2012
dátum vyhotovenia :10.7.2012
dodávateľ :ADYTON
adresa dodávateľa :Klariská 7, Bratislava, 81103
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12206.pdf

Objednávka číslo : POS12200
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 174,85
číslo zmluvy :035/2011_D1
dátum vyhotovenia :10.7.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12200.pdf

Objednávka číslo : VZP12265
popis :dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :489,74
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.7.2012
dodávateľ :MEDIMPRAX, s.r.o.
adresa dodávateľa :Líščie údolie 57, Bratislava, 84105
IČO dodávateľa :31348904
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12265.pdf

Objednávka číslo : VZP12266
popis :materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :5 755,22
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.7.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12266.pdf

Objednávka číslo : VZP12268
popis :nôž mikrochirurgický
celkom v EUR s DPH :147,25
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.7.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12268.pdf

Objednávka číslo : PIK12276
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :13 604,80
číslo zmluvy :069/2012
dátum vyhotovenia :11.7.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12276.pdf

Objednávka číslo : PIK12277
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :12 705,00
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :11.7.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12277.pdf

Objednávka číslo : PIK12278
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :7 887,18
číslo zmluvy :060/2012
dátum vyhotovenia :11.7.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12278.pdf

Objednávka číslo : PIK12279
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :12 045,00
číslo zmluvy :062/2012
dátum vyhotovenia :11.7.2012
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12279.pdf

Objednávka číslo : PIK12280
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :11 426,25
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :11.7.2012
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12280.pdf

Objednávka číslo : PIK12281
popis :kontrast
celkom v EUR s DPH :1 818,06
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.7.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12281.pdf

Objednávka číslo : PIK12282
popis :ekg papier
celkom v EUR s DPH :780
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.7.2012
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12282.pdf

Objednávka číslo : PIR12207
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :14 064,00
číslo zmluvy :029/2012
dátum vyhotovenia :11.7.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12207.pdf

Objednávka číslo : POS12201
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :4 477,39
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.7.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12201.pdf

Objednávka číslo : VZP12269
popis :súpravy infúzne, transfuzne
celkom v EUR s DPH :1 122,04
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.7.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12269.pdf

Objednávka číslo : VZP12270
popis :dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :1 024,08
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.7.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12270.pdf

Objednávka číslo : VZP12271
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :79,2
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.7.2012
dodávateľ :MSA medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Poštová 3, Bratislava, 81106
IČO dodávateľa :44837127
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12271.pdf

Objednávka číslo : VZP12272
popis :dezinfekcia,materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :920,95
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.7.2012
dodávateľ :VIDRA a spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Štrková 8, Žilina, 1196
IČO dodávateľa :31589561
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12272.pdf

Objednávka číslo : VZP12273
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :178,2
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.7.2012
dodávateľ :DINA-HITEX SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :ul. MUDr. A. Chúru 2905/1, Trenčín, 911 01
IČO dodávateľa :36352446
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12273.pdf

Objednávka číslo : VZP12274
popis :dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :141,36
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.7.2012
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Vlčkova 18, Bratislava, 81106
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12274.pdf

Objednávka číslo : VZP12275
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
celkom v EUR s DPH :1 812,36
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.7.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12275.pdf

Objednávka číslo : DM12038
popis :pc zostava + monitor
celkom v EUR s DPH :775
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.7.2012
dodávateľ :SMART COMPUTER spol. s r.o.
adresa dodávateľa :J. C. Hronského 11, Zvolen, 96001
IČO dodávateľa :31629881
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM12038.pdf

Objednávka číslo : IT12023
popis :zdroje pre počítače
celkom v EUR s DPH :107
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.7.2012
dodávateľ :SMART COMPUTER spol. s r.o.
adresa dodávateľa :J. C. Hronského 11, Zvolen, 96001
IČO dodávateľa :31629881
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT12023.pdf

Objednávka číslo : TU12182
popis :káble
celkom v EUR s DPH :1 633,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.7.2012
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU12182.pdf

Objednávka číslo : CAR12124
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :24 710,37
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.7.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12124.pdf

Objednávka číslo : MAT12026
popis :čistiace potreby
celkom v EUR s DPH :539,83
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.7.2012
dodávateľ :ANIS - Anna Szilagyiová
adresa dodávateľa :Majerská cesta 36, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :32004699
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT12026.pdf

Objednávka číslo : OAIM12099
popis :materiál diagnostický,materiál hygienický,okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :3 029,66
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.7.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12099.pdf

Objednávka číslo : OAIM12100
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :5 301,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.7.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12100.pdf

Objednávka číslo : OOPP12028
popis :púzdra pvc na čip karty
celkom v EUR s DPH :89,8
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.7.2012
dodávateľ :Jana Vrábelová - WILLIAM
adresa dodávateľa :Poštová 342/6, Bratislava, 81106
IČO dodávateľa :22657797
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP12028.pdf

Objednávka číslo : PEK12187
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :7 306,12
číslo zmluvy :013/2011
dátum vyhotovenia :16.7.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12187.pdf

Objednávka číslo : PEK12188
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :6 210,92
číslo zmluvy :011/2011_D1
dátum vyhotovenia :16.7.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12188.pdf

Objednávka číslo : PEK12189
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :106 278,81
číslo zmluvy :010/2011_D1
dátum vyhotovenia :16.7.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12189.pdf

Objednávka číslo : PEK12190
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :25 048,10
číslo zmluvy :009/2011_D1
dátum vyhotovenia :16.7.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12190.pdf

Objednávka číslo : PIK12283
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :3 864,00
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :16.7.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12283.pdf

Objednávka číslo : PIK12284
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3 564,04
číslo zmluvy :067/2012
dátum vyhotovenia :16.7.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12284.pdf

Objednávka číslo : PIK12285
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :6 542,85
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :16.7.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12285.pdf

Objednávka číslo : PIK12286
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :3 108,00
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :16.7.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12286.pdf

Objednávka číslo : TU12192
popis :oprava zavlažovač
celkom v EUR s DPH :19,39
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.7.2012
dodávateľ :Rays, s.r.o.
adresa dodávateľa :K Výstavisku 527/4, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :44952732
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU12192.pdf

Objednávka číslo : TU12195
popis :ekg papier
celkom v EUR s DPH :774,24
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.7.2012
dodávateľ :SIEMENS,spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Stromova 9, Bratislava 37, 83796
IČO dodávateľa :31349307
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU12195.pdf

Objednávka číslo : VZP12276
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
celkom v EUR s DPH :17 183,80
číslo zmluvy :020/2012
dátum vyhotovenia :16.7.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12276.pdf

Objednávka číslo : VZP12277
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
celkom v EUR s DPH :17 040,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.7.2012
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, Bratislava, 85203
IČO dodávateľa :35727578
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12277.pdf

Objednávka číslo : KRV12078
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.7.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12078.pdf

Objednávka číslo : MAT12027
popis :kancelárske potreby
celkom v EUR s DPH :151,11
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.7.2012
dodávateľ :Jan Volf
adresa dodávateľa :Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :11785250
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT12027.pdf

Objednávka číslo : OAIM12101
popis :materiál diagnostický,okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :4 707,52
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.7.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12101.pdf

Objednávka číslo : OAIM12102
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :2 628,94
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.7.2012
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12102.pdf

Objednávka číslo : PIK12287
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1 952,26
číslo zmluvy :065/2012
dátum vyhotovenia :17.7.2012
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :17911460
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12287.pdf

Objednávka číslo : PIK12288
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4 936,44
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :17.7.2012
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12288.pdf

Objednávka číslo : PIK12289
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :10 164,00
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :17.7.2012
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12289.pdf

Objednávka číslo : PIK12290
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :13 472,16
číslo zmluvy :065/2012
dátum vyhotovenia :18.7.2012
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :17911460
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12290.pdf

Objednávka číslo : PIK12291
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :36 000,00
číslo zmluvy :070/2012
dátum vyhotovenia :18.7.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12291.pdf

Objednávka číslo : PIK12292
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3 444,00
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :18.7.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12292.pdf

Objednávka číslo : POS12202
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1 609,30
číslo zmluvy :030/2011
dátum vyhotovenia :18.7.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12202.pdf

Objednávka číslo : TU12198
popis :informačné fólie
celkom v EUR s DPH :91,2
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.7.2012
dodávateľ :Ing. Norbert Švanda
adresa dodávateľa :M. Rázusa 2226/26, Zvolen, 96001
IČO dodávateľa :33304211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU12198.pdf

Objednávka číslo : VZP12278
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :1 075,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.7.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12278.pdf

Objednávka číslo : VZP12279
popis :sety
celkom v EUR s DPH :9 333,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.7.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12279.pdf

Objednávka číslo : VZP12280
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :7 438,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.7.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12280.pdf

Objednávka číslo : OAIM12103
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :1 010,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.7.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12103.pdf

Objednávka číslo : OAIM12104
popis :materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :309,12
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.7.2012
dodávateľ :MSM Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Lesná 880, Holíč, 90851
IČO dodávateľa :31440479
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12104.pdf

Objednávka číslo : PIK12293
popis :kontrast
celkom v EUR s DPH :3 787,58
číslo zmluvy :102/2012
dátum vyhotovenia :19.7.2012
dodávateľ :VERUM, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Krivá 18/515, Košice 1, 4001
IČO dodávateľa :36175854
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12293.pdf

Objednávka číslo : POS12203
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1 669,80
číslo zmluvy :028/2011
dátum vyhotovenia :19.7.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12203.pdf

Objednávka číslo : TU12201
popis :termo papier
celkom v EUR s DPH :787,2
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.7.2012
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU12201.pdf

Objednávka číslo : VZP12281
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :1 404,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.7.2012
dodávateľ :BIOHEM spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31442617
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12281.pdf

Objednávka číslo : VZP12300
popis :materiál odberový
celkom v EUR s DPH :1
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.7.2012
dodávateľ :PULImedical spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nádražná 34, Ivanka pri Dunaji, 90028
IČO dodávateľa :31344399
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12300.pdf

Objednávka číslo : POS12204
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 174,85
číslo zmluvy :035/2011_D1
dátum vyhotovenia :20.7.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12204.pdf

Objednávka číslo : KRV12084
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.7.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12084.pdf

Objednávka číslo : MAT12028
popis :tlačivá
celkom v EUR s DPH :845,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.7.2012
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, Lučenec, 98401
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT12028.pdf

Objednávka číslo : PEK12191
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :7 154,50
číslo zmluvy :010/2011_D1
dátum vyhotovenia :23.7.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12191.pdf

Objednávka číslo : PEK12192
popis :defibrilátory
celkom v EUR s DPH :19 327,81
číslo zmluvy :012/2011
dátum vyhotovenia :23.7.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12192.pdf

Objednávka číslo : PEK12193
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :6 266,70
číslo zmluvy :013/2011
dátum vyhotovenia :23.7.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12193.pdf

Objednávka číslo : PEK12194
popis :defibrilátory,elektródy
celkom v EUR s DPH :21 903,20
číslo zmluvy :013/2011
dátum vyhotovenia :23.7.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12194.pdf

Objednávka číslo : PEK12195
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :35 356,20
číslo zmluvy :009/2011_D1
dátum vyhotovenia :23.7.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12195.pdf

Objednávka číslo : PEK12196
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :4 642,20
číslo zmluvy :011/2011_D1
dátum vyhotovenia :23.7.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12196.pdf

Objednávka číslo : PEK12197
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4 705,25
číslo zmluvy :122/2011
dátum vyhotovenia :23.7.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12197.pdf

Objednávka číslo : PEK12198
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1 179,05
číslo zmluvy :114/2011
dátum vyhotovenia :23.7.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12198.pdf

Objednávka číslo : PEK12199
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :6 030,64
číslo zmluvy :118/2011
dátum vyhotovenia :23.7.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12199.pdf

Objednávka číslo : PEK12200
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2 854,49
číslo zmluvy :119/2011
dátum vyhotovenia :23.7.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12200.pdf

Objednávka číslo : PEK12201
popis :elektródy
celkom v EUR s DPH :1 514,92
číslo zmluvy :121/2011
dátum vyhotovenia :23.7.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12201.pdf

Objednávka číslo : PIK12294
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2 766,00
číslo zmluvy :068/2012
dátum vyhotovenia :23.7.2012
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12294.pdf

Objednávka číslo : PIK12295
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1 340,00
číslo zmluvy :057/2012_D1
dátum vyhotovenia :23.7.2012
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12295.pdf

Objednávka číslo : PIK12296
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :3 225,00
číslo zmluvy :058/2012_D1
dátum vyhotovenia :23.7.2012
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12296.pdf

Objednávka číslo : PIK12297
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3 276,00
číslo zmluvy :074/2012
dátum vyhotovenia :23.7.2012
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12297.pdf

Objednávka číslo : TU12202
popis :Hasiaci prístroj
celkom v EUR s DPH :86,4
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.7.2012
dodávateľ :PYROBOSS, s.r.o.
adresa dodávateľa :Lúčna 64, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36644048
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU12202.pdf

Objednávka číslo : OAIM12105
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :922,95
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.7.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12105.pdf

Objednávka číslo : OAIM12106
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :401,81
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.7.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12106.pdf

Objednávka číslo : PIK12298
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2 100,00
číslo zmluvy :075/2012
dátum vyhotovenia :24.7.2012
dodávateľ :PURO-KLIMA Slovakia ,s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova ul. č. 10, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :35725273
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12298.pdf

Objednávka číslo : PIR12208
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :293,1
číslo zmluvy :036/2012_D1
dátum vyhotovenia :24.7.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12208.pdf

Objednávka číslo : PIR12209
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :1 593,78
číslo zmluvy :028/2012
dátum vyhotovenia :24.7.2012
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12209.pdf

Objednávka číslo : PIR12210
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :11 790,00
číslo zmluvy :040/2012
dátum vyhotovenia :24.7.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12210.pdf

Objednávka číslo : PIR12211
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :11 520,00
číslo zmluvy :043/2012
dátum vyhotovenia :24.7.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12211.pdf

Objednávka číslo : PIR12212
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1 680,00
číslo zmluvy :026/2012
dátum vyhotovenia :24.7.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12212.pdf

Objednávka číslo : PIR12213
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :6 215,00
číslo zmluvy :025/2012
dátum vyhotovenia :24.7.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12213.pdf

Objednávka číslo : PIR12214
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4 980,00
číslo zmluvy :038/2012
dátum vyhotovenia :24.7.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12214.pdf

Objednávka číslo : PIR12215
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :21 645,00
číslo zmluvy :031/2012
dátum vyhotovenia :24.7.2012
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12215.pdf

Objednávka číslo : PIR12216
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :4 113,60
číslo zmluvy :032/2012
dátum vyhotovenia :24.7.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12216.pdf

Objednávka číslo : PIR12217
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :5 280,00
číslo zmluvy :049/2012
dátum vyhotovenia :24.7.2012
dodávateľ :ADYTON
adresa dodávateľa :Klariská 7, Bratislava, 81103
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12217.pdf

Objednávka číslo : PIR12218
popis :kontrast
celkom v EUR s DPH :2 029,83
číslo zmluvy :099/2012
dátum vyhotovenia :24.7.2012
dodávateľ :VERUM, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Krivá 18/515, Košice 1, 4001
IČO dodávateľa :36175854
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12218.pdf

Objednávka číslo : TU12205
popis :oprava
celkom v EUR s DPH :2 581,86
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.7.2012
dodávateľ :SIEMENS,spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Stromova 9, Bratislava 37, 83796
IČO dodávateľa :31349307
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU12205.pdf

Objednávka číslo : TU12206
popis :káble
celkom v EUR s DPH :276
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.7.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU12206.pdf

Objednávka číslo : PIK12299
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :5 796,00
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :25.7.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12299.pdf

Objednávka číslo : PIK12300
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1 295,00
číslo zmluvy :066/2012
dátum vyhotovenia :25.7.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12300.pdf

Objednávka číslo : PIK12301
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1 980,00
číslo zmluvy :071/2012
dátum vyhotovenia :25.7.2012
dodávateľ :TransMedica, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošova 33, Bratislava, 833 12
IČO dodávateľa :35843683
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12301.pdf

Objednávka číslo : PIK12302
popis :sety
celkom v EUR s DPH :19 104,00
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :25.7.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12302.pdf

Objednávka číslo : PIK12303
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :5 772,00
číslo zmluvy :068/2012
dátum vyhotovenia :25.7.2012
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12303.pdf

Objednávka číslo : POS12205
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 174,85
číslo zmluvy :035/2011_D1
dátum vyhotovenia :25.7.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12205.pdf

Objednávka číslo : TU12212
popis :dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :670,2
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.7.2012
dodávateľ :Miele s.r.o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 82109
IČO dodávateľa :35872161
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU12212.pdf

Objednávka číslo : VZP12282
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :793,03
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.7.2012
dodávateľ :Lohmann & Rauscher, s.r.o.
adresa dodávateľa :Gaštanova 15, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :31347827
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12282.pdf

Objednávka číslo : VZP12283
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :4 395,82
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.7.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12283.pdf

Objednávka číslo : VZP12284
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1 100,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.7.2012
dodávateľ :S.A.B. Slovakia s. r. o.
adresa dodávateľa :Vilová 15, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :44674201
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12284.pdf

Objednávka číslo : VZP12285
popis :materiál hygienický,materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :577,2
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.7.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12285.pdf

Objednávka číslo : VZP12286
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :1 241,26
číslo zmluvy :025/2011
dátum vyhotovenia :25.7.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12286.pdf

Objednávka číslo : VZP12287
popis :materiál hygienický,materiál obväzový,materiál odberový,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :849,91
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.7.2012
dodávateľ :VIDRA a spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Štrková 8, Žilina, 1196
IČO dodávateľa :31589561
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12287.pdf

Objednávka číslo : VZP12288
popis :drenáže,materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :2 873,82
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.7.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12288.pdf

Objednávka číslo : VZP12289
popis :materiál hygienický,materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :1 155,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.7.2012
dodávateľ :Lohmann & Rauscher, s.r.o.
adresa dodávateľa :Gaštanova 15, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :31347827
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12289.pdf

Objednávka číslo : VZP12290
popis :dezinfekcia,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :1 264,68
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.7.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12290.pdf

Objednávka číslo : VZP12291
popis :materiál diagnostický,materiál hygienický,materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :1 040,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.7.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12291.pdf

Objednávka číslo : VZP12292
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :75,49
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.7.2012
dodávateľ :VIDRA a spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Štrková 8, Žilina, 1196
IČO dodávateľa :31589561
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12292.pdf

Objednávka číslo : VZP12293
popis :materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :1 848,44
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.7.2012
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, Nemce, 97401
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12293.pdf

Objednávka číslo : VZP12320
popis :materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :264
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.7.2012
dodávateľ :Lohmann & Rauscher, s.r.o.
adresa dodávateľa :Gaštanova 15, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :31347827
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12320.pdf

Objednávka číslo : KRV12083
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :227,05
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.7.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12083.pdf

Objednávka číslo : PIK12304
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :9 058,54
číslo zmluvy :067/2012
dátum vyhotovenia :26.7.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12304.pdf

Objednávka číslo : PIK12305
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :13 799,93
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :26.7.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12305.pdf

Objednávka číslo : PIK12306
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :6 957,03
číslo zmluvy :065/2012
dátum vyhotovenia :26.7.2012
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :17911460
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12306.pdf

Objednávka číslo : PIR12219
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :2 899,68
číslo zmluvy :028/2012
dátum vyhotovenia :26.7.2012
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12219.pdf

Objednávka číslo : PIR12220
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :3 348,00
číslo zmluvy :043/2012
dátum vyhotovenia :26.7.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12220.pdf

Objednávka číslo : TU12213
popis :elektródy, ekg pepaier
celkom v EUR s DPH :374,4
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.7.2012
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU12213.pdf

Objednávka číslo : VZP12294
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :89
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.7.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12294.pdf

Objednávka číslo : VZP12295
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :147,25
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.7.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12295.pdf

Objednávka číslo : KRV12085
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.7.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12085.pdf

Objednávka číslo : PIK12307
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :17 490,00
číslo zmluvy :062/2012
dátum vyhotovenia :27.7.2012
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12307.pdf

Objednávka číslo : PIK12308
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3 420,00
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :27.7.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12308.pdf

Objednávka číslo : PIK12309
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2 875,32
číslo zmluvy :067/2012
dátum vyhotovenia :27.7.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12309.pdf

Objednávka číslo : PIK12310
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :6 776,00
číslo zmluvy :074/2012
dátum vyhotovenia :27.7.2012
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12310.pdf

Objednávka číslo : PIK12311
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :8 976,00
číslo zmluvy :071/2012
dátum vyhotovenia :27.7.2012
dodávateľ :TransMedica, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošova 33, Bratislava, 833 12
IČO dodávateľa :35843683
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12311.pdf

Objednávka číslo : PIK12312
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2 750,00
číslo zmluvy :060/2012
dátum vyhotovenia :27.7.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12312.pdf

Objednávka číslo : PIK12314
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :7 227,00
číslo zmluvy :062/2012
dátum vyhotovenia :27.7.2012
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12314.pdf

Objednávka číslo : PIK12315
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :9 353,30
číslo zmluvy :069/2012
dátum vyhotovenia :27.7.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12315.pdf

Objednávka číslo : PIK12316
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :9 160,00
číslo zmluvy :066/2012
dátum vyhotovenia :27.7.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12316.pdf

Objednávka číslo : PIK12317
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :9 020,00
číslo zmluvy :060/2012
dátum vyhotovenia :27.7.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12317.pdf

Objednávka číslo : PIK12318
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :9 200,00
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :27.7.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12318.pdf

Objednávka číslo : PIK12319
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :10 472,00
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :27.7.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12319.pdf

Objednávka číslo : PIK12320
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :10 494,00
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :27.7.2012
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12320.pdf

Objednávka číslo : PIK12321
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :8 584,00
číslo zmluvy :065/2012
dátum vyhotovenia :27.7.2012
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :17911460
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12321.pdf

Objednávka číslo : PIK12323
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :8 547,00
číslo zmluvy :067/2012
dátum vyhotovenia :27.7.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12323.pdf

Objednávka číslo : PIR12221
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1 194,99
číslo zmluvy :032/2012
dátum vyhotovenia :27.7.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12221.pdf

Objednávka číslo : PIR12222
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :21 600,00
číslo zmluvy :031/2012
dátum vyhotovenia :27.7.2012
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12222.pdf

Objednávka číslo : IT12027
popis :spotrebný materiál do tlačiarní
celkom v EUR s DPH :1 183,84
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.7.2012
dodávateľ :Printech Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Brusno 223, Brusno, 976 62
IČO dodávateľa :44561318
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT12027.pdf

Objednávka číslo : NTS12038
popis :baterky
celkom v EUR s DPH :98,6
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.7.2012
dodávateľ :D.A.V. spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Skuteckého 19, Banská Bystrica, 97400
IČO dodávateľa :31574661
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :NTS12038.pdf

Objednávka číslo : OAIM12107
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :374,4
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.7.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12107.pdf

Objednávka číslo : PEK12202
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :4 014,82
číslo zmluvy :011/2011_D1
dátum vyhotovenia :30.7.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava,
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12202.pdf

Objednávka číslo : PEK12203
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :9 586,70
číslo zmluvy :013/2011
dátum vyhotovenia :30.7.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12203.pdf

Objednávka číslo : PEK12204
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :25 115,23
číslo zmluvy :010/2011_D1
dátum vyhotovenia :30.7.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12204.pdf

Objednávka číslo : PEK12205
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :19 200,50
číslo zmluvy :009/2011_D1
dátum vyhotovenia :30.7.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12205.pdf

Objednávka číslo : PEK12206
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :9 099,97
číslo zmluvy :012/2011
dátum vyhotovenia :30.7.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12206.pdf

Objednávka číslo : PEK12207
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :7 938,00
číslo zmluvy :124/2011
dátum vyhotovenia :30.7.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12207.pdf

Objednávka číslo : PEK12208
popis :katétre,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :2 214,68
číslo zmluvy :118/2011
dátum vyhotovenia :30.7.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12208.pdf

Objednávka číslo : PIK12324
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :6 320,00
číslo zmluvy :066/2012
dátum vyhotovenia :30.7.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12324.pdf

Objednávka číslo : PIK12325
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3 520,00
číslo zmluvy :075/2012
dátum vyhotovenia :30.7.2012
dodávateľ :PURO-KLIMA Slovakia ,s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova ul. č. 10, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :35725273
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12325.pdf

Objednávka číslo : PIK12326
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :4 840,00
číslo zmluvy :074/2012_D1
dátum vyhotovenia :30.7.2012
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12326.pdf

Objednávka číslo : PIK12327
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :21 314,40
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :30.7.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12327.pdf

Objednávka číslo : PIR12223
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :8 227,20
číslo zmluvy :032/2012
dátum vyhotovenia :30.7.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12223.pdf

Objednávka číslo : PIR12224
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :11 949,85
číslo zmluvy :032/2012
dátum vyhotovenia :30.7.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12224.pdf

Objednávka číslo : VZP12296
popis :materiál hygienický,materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :1 207,85
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.7.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12296.pdf

Objednávka číslo : VZP12297
popis :súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :1 814,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.7.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12297.pdf

Objednávka číslo : VZP12298
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :296,1
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.7.2012
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Vlčkova 18, Bratislava, 81106
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12298.pdf

Objednávka číslo : CAR12125
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :31 246,85
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.7.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12125.pdf

Objednávka číslo : KRV12091
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.7.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12091.pdf

Objednávka číslo : KRV12093
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :6 992,29
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.7.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12093.pdfCopyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.