Objednávky vyhotovené v auguste 2012

Úvod >> Zverejnenie faktúr, objednávok a zmlúv >> Objednávky vyhotovené v roku 2012

Upozornenie ! Stránka obsahuje v časti "digitálna kópia" hypertextové prepojenie na súbor uložený vo formáte PDF, ktorý obsahuje zosnímaný obraz bez možnosti vyhľadávania textu alebo ďalšieho spracovania textu prípadne obsiahnutého v tomto obraze, tento súbor môže byť aj nedostupný. Otvorením hypertextového prepojenia v časti "digitálna kópia" súhlasíte s použitím neštandardného formátu súboru a v tejto súvislosti nemáte žiadne výhrady voči prevádzkovateľovi tohto webového sídla.

Objednávka číslo : MAT12029
popis :čistiace potreby
celkom v EUR s DPH :339,2
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :1.8.2012
dodávateľ :ANIS - Anna Szilagyiová
adresa dodávateľa :Majerská cesta 36, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :32004699
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT12029.pdf

Objednávka číslo : OAIM12108
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :333,59
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :1.8.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12108.pdf

Objednávka číslo : POS12206
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 174,85
číslo zmluvy :035/2011_D1
dátum vyhotovenia :1.8.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12206.pdf

Objednávka číslo : POS12207
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 174,85
číslo zmluvy :035/2011_D1
dátum vyhotovenia :1.8.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12207.pdf

Objednávka číslo : POS12208
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 174,00
číslo zmluvy :038/2011_D1
dátum vyhotovenia :1.8.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12208.pdf

Objednávka číslo : TU12218
popis :oprava MARK V Provis
celkom v EUR s DPH :198
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :1.8.2012
dodávateľ :EDOMED a.s.
adresa dodávateľa :U Vinohradské nemocnice 3, Praha 3, 13000
IČO dodávateľa :63673169
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU12218.pdf

Objednávka číslo : TU12219
popis :difibrilačné elektrody
celkom v EUR s DPH :2 700,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :1.8.2012
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU12219.pdf

Objednávka číslo : PEK12209
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :9 813,25
číslo zmluvy :011/2011_D1
dátum vyhotovenia :2.8.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12209.pdf

Objednávka číslo : PEK12210
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :30 474,32
číslo zmluvy :010/2011_D1
dátum vyhotovenia :2.8.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12210.pdf

Objednávka číslo : PEK12211
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :8 308,30
číslo zmluvy :009/2011_D1
dátum vyhotovenia :2.8.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12211.pdf

Objednávka číslo : PEK12212
popis :sety
celkom v EUR s DPH :11 407,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.8.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12212.pdf

Objednávka číslo : PIR12225
popis :katétre,príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :14 340,00
číslo zmluvy :049/2012
dátum vyhotovenia :2.8.2012
dodávateľ :ADYTON
adresa dodávateľa :Klariská 7, Bratislava, 81103
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12225.pdf

Objednávka číslo : PIR12226
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :9 559,92
číslo zmluvy :035/2012
dátum vyhotovenia :2.8.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12226.pdf

Objednávka číslo : TU12221
popis :oprava ZT
celkom v EUR s DPH :2 078,76
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.8.2012
dodávateľ :Messer Medical Home
adresa dodávateľa :Piešťanská 12, Nové Mesto nad Váhom, 91501
IČO dodávateľa :46378979
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU12221.pdf

Objednávka číslo : KRV12092
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.8.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12092.pdf

Objednávka číslo : MAT12030
popis :kancelárske potreby
celkom v EUR s DPH :106,59
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.8.2012
dodávateľ :Jan Volf
adresa dodávateľa :Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :11785250
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT12030.pdf

Objednávka číslo : OAIM12109
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :2 618,84
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.8.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12109.pdf

Objednávka číslo : OAIM12110
popis :materiál hygienický,materiál odberový,okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :2 813,89
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.8.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12110.pdf

Objednávka číslo : OAIM12111
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :5 301,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.8.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12111.pdf

Objednávka číslo : OAIM12112
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :2 628,94
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.8.2012
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12112.pdf

Objednávka číslo : OAIM12113
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :1 333,07
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.8.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12113.pdf

Objednávka číslo : PIK12328
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :10 747,00
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :3.8.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12328.pdf

Objednávka číslo : POS12209
popis :krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :760,1
číslo zmluvy :027/2011
dátum vyhotovenia :3.8.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12209.pdf

Objednávka číslo : POS12210
popis :protéza cievna
celkom v EUR s DPH :278
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.8.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12210.pdf

Objednávka číslo : VZP12301
popis :prádlo,sety
celkom v EUR s DPH :3 610,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.8.2012
dodávateľ :Lohmann & Rauscher, s.r.o.
adresa dodávateľa :Gaštanova 15, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :31347827
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12301.pdf

Objednávka číslo : VZP12302
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
celkom v EUR s DPH :1 812,36
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.8.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12302.pdf

Objednávka číslo : VZP12303
popis :sety
celkom v EUR s DPH :1 672,81
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.8.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12303.pdf

Objednávka číslo : VZP12304
popis :drenáže,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :1 407,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.8.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12304.pdf

Objednávka číslo : VZP12305
popis :dezinfekcia,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :2 280,72
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.8.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12305.pdf

Objednávka číslo : VZP12306
popis :materiál hygienický,prádlo
celkom v EUR s DPH :1 007,26
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.8.2012
dodávateľ :DINA-HITEX SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :ul. MUDr. A. Chúru 2905/1, Trenčín, 911 01
IČO dodávateľa :36352446
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12306.pdf

Objednávka číslo : VZP12307
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :184,4
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.8.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12307.pdf

Objednávka číslo : VZP12308
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :702,35
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.8.2012
dodávateľ :BIOHEM spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31442617
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12308.pdf

Objednávka číslo : VZP12309
popis :materiál hygienický,okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :202
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.8.2012
dodávateľ :S.A.B. Slovakia s. r. o.
adresa dodávateľa :Vilová 15, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :44674201
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12309.pdf

Objednávka číslo : VZP12310
popis :dezinfekcia,materiál hygienický,materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :902,54
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.8.2012
dodávateľ :VIDRA a spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Štrková 8, Žilina, 1196
IČO dodávateľa :31589561
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12310.pdf

Objednávka číslo : VZP12311
popis :dezinfekcia,materiál hygienický,materiál obväzový,materiál odberový,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :3 380,82
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.8.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12311.pdf

Objednávka číslo : VZP12330
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :7 560,00
číslo zmluvy :031/2012
dátum vyhotovenia :3.8.2012
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12330.pdf

Objednávka číslo : KRV12088
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :6.8.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12088.pdf

Objednávka číslo : KRV12089
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :1 135,25
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :6.8.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12089.pdf

Objednávka číslo : OAIM12114
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :724,2
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :6.8.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12114.pdf

Objednávka číslo : OAIM12115
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2 622,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :6.8.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12115.pdf

Objednávka číslo : OAIM12116
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :4 450,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :6.8.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12116.pdf

Objednávka číslo : OAIM12117
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :1 680,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :6.8.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12117.pdf

Objednávka číslo : PIK12329
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2 340,00
číslo zmluvy :065/2012
dátum vyhotovenia :6.8.2012
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :17911460
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12329.pdf

Objednávka číslo : PIK12330
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :3 690,72
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :6.8.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12330.pdf

Objednávka číslo : PIR12227
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :2 753,19
číslo zmluvy :046/2012
dátum vyhotovenia :6.8.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12227.pdf

Objednávka číslo : PIR12228
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :1 752,64
číslo zmluvy :028/2012
dátum vyhotovenia :6.8.2012
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12228.pdf

Objednávka číslo : PIR12229
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :3 960,00
číslo zmluvy :043/2012
dátum vyhotovenia :6.8.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12229.pdf

Objednávka číslo : PIR12230
popis :kontrast
celkom v EUR s DPH :2 029,83
číslo zmluvy :099/2012
dátum vyhotovenia :6.8.2012
dodávateľ :VERUM, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Krivá 18/515, Košice 1, 4001
IČO dodávateľa :36175854
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12230.pdf

Objednávka číslo : PIR12231
popis :kontrast
celkom v EUR s DPH :876,02
číslo zmluvy :100/2012
dátum vyhotovenia :6.8.2012
dodávateľ :VERUM, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Krivá 18/515, Košice 1, 4001
IČO dodávateľa :36175854
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12231.pdf

Objednávka číslo : PIR12232
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :9 300,00
číslo zmluvy :050/2012
dátum vyhotovenia :6.8.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12232.pdf

Objednávka číslo : VZP12312
popis :materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :506
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :6.8.2012
dodávateľ :MED-ART spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Železničná 4, Dunajská Streda,
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12312.pdf

Objednávka číslo : VZP12313
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1 013,76
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :6.8.2012
dodávateľ :Anti-Germ Slovakia, s.r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 821 02
IČO dodávateľa :17053773
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12313.pdf

Objednávka číslo : PIK12331
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :13 472,16
číslo zmluvy :065/2012
dátum vyhotovenia :7.8.2012
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :17911460
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12331.pdf

Objednávka číslo : PIK12332
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :2 800,00
číslo zmluvy :058/2012
dátum vyhotovenia :7.8.2012
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12332.pdf

Objednávka číslo : POS12211
popis :protéza cievna
celkom v EUR s DPH :278
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :7.8.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12211.pdf

Objednávka číslo : POS12212
popis :krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :924,32
číslo zmluvy :036/2012
dátum vyhotovenia :7.8.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12212.pdf

Objednávka číslo : POS12213
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 174,85
číslo zmluvy :039/2011
dátum vyhotovenia :7.8.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12213.pdf

Objednávka číslo : POS12214
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1 603,80
číslo zmluvy :031/2011
dátum vyhotovenia :7.8.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12214.pdf

Objednávka číslo : TU12228
popis :septické boxy
celkom v EUR s DPH :194,64
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :7.8.2012
dodávateľ :KAISER+ KRAFT, s.r.o.
adresa dodávateľa :Palárikova 3, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36786080
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU12228.pdf

Objednávka číslo : OAIM12118
popis :materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :305,12
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :8.8.2012
dodávateľ :MSM Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Lesná 880, Holíč, 90851
IČO dodávateľa :31440479
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12118.pdf

Objednávka číslo : OAIM12119
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :419,04
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :8.8.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12119.pdf

Objednávka číslo : PEK12213
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :10 824,32
číslo zmluvy :010/2011_D1
dátum vyhotovenia :8.8.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12213.pdf

Objednávka číslo : PEK12214
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :49 211,33
číslo zmluvy :011/2011_D1
dátum vyhotovenia :8.8.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12214.pdf

Objednávka číslo : PEK12215
popis :defibrilátory,elektródy
celkom v EUR s DPH :44 367,73
číslo zmluvy :013/2011_D1
dátum vyhotovenia :8.8.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12215.pdf

Objednávka číslo : PEK12217
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :5 108,40
číslo zmluvy :009/2011_D1
dátum vyhotovenia :8.8.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12217.pdf

Objednávka číslo : PEK12218
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2 358,10
číslo zmluvy :114/2011
dátum vyhotovenia :8.8.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12218.pdf

Objednávka číslo : PEK12219
popis :katétre,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :2 214,68
číslo zmluvy :118/2011
dátum vyhotovenia :8.8.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12219.pdf

Objednávka číslo : PEK12220
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1 832,30
číslo zmluvy :122/2011
dátum vyhotovenia :8.8.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12220.pdf

Objednávka číslo : PIR12233
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :10 395,00
číslo zmluvy :041/2012_D1
dátum vyhotovenia :8.8.2012
dodávateľ :TransMedica, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošova 33, Bratislava, 833 12
IČO dodávateľa :35843683
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12233.pdf

Objednávka číslo : PIR12234
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :6 360,00
číslo zmluvy :040/2012
dátum vyhotovenia :8.8.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12234.pdf

Objednávka číslo : PIR12235
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1 194,99
číslo zmluvy :032/2012
dátum vyhotovenia :8.8.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12235.pdf

Objednávka číslo : POS12215
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1 603,80
číslo zmluvy :031/2011
dátum vyhotovenia :8.8.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12215.pdf

Objednávka číslo : POS12216
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 415,60
číslo zmluvy :029/2011
dátum vyhotovenia :8.8.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12216.pdf

Objednávka číslo : VZP12314
popis :materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :1 184,26
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :8.8.2012
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, Nemce, 97401
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12314.pdf

Objednávka číslo : VZP12315
popis :dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :349,52
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :8.8.2012
dodávateľ :MEDIMPRAX, s.r.o.
adresa dodávateľa :Líščie údolie 57, Bratislava, 84105
IČO dodávateľa :31348904
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12315.pdf

Objednávka číslo : VZP12316
popis :materiál hygienický,materiál obväzový,materiál odberový
celkom v EUR s DPH :253,3
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :8.8.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12316.pdf

Objednávka číslo : VZP12317
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :103,2
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :8.8.2012
dodávateľ :DINA-HITEX SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :ul. MUDr. A. Chúru 2905/1, Trenčín, 911 01
IČO dodávateľa :36352446
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12317.pdf

Objednávka číslo : VZP12318
popis :dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :175,2
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :8.8.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12318.pdf

Objednávka číslo : VZP12319
popis :materiál hygienický,materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :460,87
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :8.8.2012
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Vlčkova 18, Bratislava, 81106
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12319.pdf

Objednávka číslo : DM12039
popis :držiak pre Acculan
celkom v EUR s DPH :393,98
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :9.8.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM12039.pdf

Objednávka číslo : PIK12333
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :396
číslo zmluvy :070/2012
dátum vyhotovenia :9.8.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12333.pdf

Objednávka číslo : PIK12334
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :5 796,00
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :9.8.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12334.pdf

Objednávka číslo : KRV12090
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :681,15
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.8.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12090.pdf

Objednávka číslo : PIK12336
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :12 754,50
číslo zmluvy :069/2012
dátum vyhotovenia :10.8.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12336.pdf

Objednávka číslo : PIR12236
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :1 356,00
číslo zmluvy :050/2012
dátum vyhotovenia :10.8.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12236.pdf

Objednávka číslo : PIR12237
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :219
číslo zmluvy :026/2012
dátum vyhotovenia :10.8.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12237.pdf

Objednávka číslo : PIR12238
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :17 568,00
číslo zmluvy :041/2012_D1
dátum vyhotovenia :10.8.2012
dodávateľ :TransMedica, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošova 33, Bratislava, 833 12
IČO dodávateľa :35843683
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12238.pdf

Objednávka číslo : POS12217
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 430,00
číslo zmluvy :032/2011
dátum vyhotovenia :10.8.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12217.pdf

Objednávka číslo : POS12218
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 174,85
číslo zmluvy :035/2011_D1
dátum vyhotovenia :10.8.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12218.pdf

Objednávka číslo : POS12219
popis :protéza cievna
celkom v EUR s DPH :278
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.8.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12219.pdf

Objednávka číslo : TU12232
popis :samolepky
celkom v EUR s DPH :58,56
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.8.2012
dodávateľ :FERRAGRAFIK
adresa dodávateľa :Sládkovičova 6/13, Žiar nad Hronom, 96501
IČO dodávateľa :35298995
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU12232.pdf

Objednávka číslo : VZP12321
popis :materiál odberový
celkom v EUR s DPH :718,97
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.8.2012
dodávateľ :Sarstedt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Údernícka 11, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31359825
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12321.pdf

Objednávka číslo : MAT12031
popis :tlačivá
celkom v EUR s DPH :1 252,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.8.2012
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, Lučenec, 98401
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT12031.pdf

Objednávka číslo : OAIM12120
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
celkom v EUR s DPH :2 614,85
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.8.2012
dodávateľ :FRESENIUS MEDICAL CARE
adresa dodávateľa :Evropská 423/178, Praha 6, 160 00
IČO dodávateľa :45790884
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12120.pdf

Objednávka číslo : PEK12216
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :29 324,90
číslo zmluvy :009/2011_D1
dátum vyhotovenia :13.8.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12216.pdf

Objednávka číslo : PEK12221
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :11 624,38
číslo zmluvy :013/2011_D1
dátum vyhotovenia :13.8.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12221.pdf

Objednávka číslo : PEK12222
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :17 948,70
číslo zmluvy :009/2011_D1
dátum vyhotovenia :13.8.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12222.pdf

Objednávka číslo : PEK12223
popis :defibrilátory,elektródy
celkom v EUR s DPH :34 650,00
číslo zmluvy :009/2011_D1
dátum vyhotovenia :13.8.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12223.pdf

Objednávka číslo : PEK12224
popis :katétre,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :3 456,00
číslo zmluvy :124/2011
dátum vyhotovenia :13.8.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12224.pdf

Objednávka číslo : PEK12225
popis :elektródy
celkom v EUR s DPH :361,68
číslo zmluvy :121/2011
dátum vyhotovenia :13.8.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12225.pdf

Objednávka číslo : PEK12226
popis :defibrilátory
celkom v EUR s DPH :28 500,00
číslo zmluvy :010/2011_D1
dátum vyhotovenia :13.8.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12226.pdf

Objednávka číslo : PIK12335
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :12 045,00
číslo zmluvy :062/2012
dátum vyhotovenia :13.8.2012
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12335.pdf

Objednávka číslo : PIK12337
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :420
číslo zmluvy :070/2012
dátum vyhotovenia :13.8.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12337.pdf

Objednávka číslo : PIK12338
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1 675,00
číslo zmluvy :057/2012
dátum vyhotovenia :13.8.2012
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12338.pdf

Objednávka číslo : PIK12339
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :7 740,00
číslo zmluvy :062/2012
dátum vyhotovenia :13.8.2012
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12339.pdf

Objednávka číslo : POS12221
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 174,85
číslo zmluvy :035/2011_D1
dátum vyhotovenia :13.8.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12221.pdf

Objednávka číslo : POS12222
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :8 380,76
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.8.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12222.pdf

Objednávka číslo : POS12223
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :4 891,15
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.8.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12223.pdf

Objednávka číslo : VZP12267
popis :elektródy,materiál hygienický,príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :968,81
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.8.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12267.pdf

Objednávka číslo : VZP12322
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :347
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.8.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12322.pdf

Objednávka číslo : VZP12323
popis :materiál hygienický,prádlo
celkom v EUR s DPH :3 009,99
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.8.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12323.pdf

Objednávka číslo : PIK12340
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :8 100,00
číslo zmluvy :069/2012
dátum vyhotovenia :14.8.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12340.pdf

Objednávka číslo : PIK12342
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :11 775,00
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :14.8.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12342.pdf

Objednávka číslo : PIK12343
popis :kontrast
celkom v EUR s DPH :3 787,58
číslo zmluvy :102/2012
dátum vyhotovenia :14.8.2012
dodávateľ :VERUM, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Krivá 18/515, Košice 1, 4001
IČO dodávateľa :36175854
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12343.pdf

Objednávka číslo : PIK12344
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :12 705,00
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :14.8.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12344.pdf

Objednávka číslo : PIK12345
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :11 426,25
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :14.8.2012
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12345.pdf

Objednávka číslo : PIK12346
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :11 500,01
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :14.8.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12346.pdf

Objednávka číslo : PIK12347
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :12 150,00
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :14.8.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12347.pdf

Objednávka číslo : PIR12239
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :25 123,55
číslo zmluvy :046/2012
dátum vyhotovenia :14.8.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12239.pdf

Objednávka číslo : PIR12240
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :792
číslo zmluvy :043/2012
dátum vyhotovenia :14.8.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12240.pdf

Objednávka číslo : POS12224
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :6 817,58
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.8.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12224.pdf

Objednávka číslo : POS12225
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1 669,80
číslo zmluvy :028/2011
dátum vyhotovenia :14.8.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12225.pdf

Objednávka číslo : TU12234
popis :helium
celkom v EUR s DPH :1 546,37
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.8.2012
dodávateľ :MAQUET - o.z-
adresa dodávateľa :Pribinova 25, Bratislava, 81109
IČO dodávateľa :35876859
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU12234.pdf

Objednávka číslo : VZP12324
popis :dezinfekcia,materiál hygienický,materiál obväzový,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :1 575,04
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.8.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12324.pdf

Objednávka číslo : KRV12094
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.8.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12094.pdf

Objednávka číslo : KRV12095
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :720,41
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.8.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12095.pdf

Objednávka číslo : MAT12032
popis :kancelárske potreby
celkom v EUR s DPH :59,48
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.8.2012
dodávateľ :Jan Volf
adresa dodávateľa :Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :11785250
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT12032.pdf

Objednávka číslo : OAIM12121
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :1 409,09
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.8.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12121.pdf

Objednávka číslo : PEK12227
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3 909,60
číslo zmluvy :108/2011
dátum vyhotovenia :15.8.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12227.pdf

Objednávka číslo : PIK12348
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :36 000,00
číslo zmluvy :070/2012
dátum vyhotovenia :15.8.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12348.pdf

Objednávka číslo : PIR12242
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1 089,00
číslo zmluvy :031/2012
dátum vyhotovenia :15.8.2012
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12242.pdf

Objednávka číslo : CAR12126
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :41 446,04
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.8.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12126.pdf

Objednávka číslo : KRV12097
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :454,1
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.8.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12097.pdf

Objednávka číslo : PEK12228
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :1 265,58
číslo zmluvy :026/2011
dátum vyhotovenia :16.8.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12228.pdf

Objednávka číslo : PEK12229
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :170,01
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.8.2012
dodávateľ :W-Star Zdrav.zásob., s.r.o.
adresa dodávateľa :Kapisztóryho 5, Nové Zámky, 940 58
IČO dodávateľa :36564184
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12229.pdf

Objednávka číslo : PEK12230
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :425,1
číslo zmluvy :025/2011
dátum vyhotovenia :16.8.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12230.pdf

Objednávka číslo : PEK12231
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :4 756,29
číslo zmluvy :011/2011_D1
dátum vyhotovenia :16.8.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12231.pdf

Objednávka číslo : PEK12232
popis :defibrilátory,elektródy
celkom v EUR s DPH :23 571,26
číslo zmluvy :010/2011_D1
dátum vyhotovenia :16.8.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12232.pdf

Objednávka číslo : PEK12233
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :36 781,80
číslo zmluvy :009/2011_D1
dátum vyhotovenia :16.8.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12233.pdf

Objednávka číslo : PEK12234
popis :katétre,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :4 469,20
číslo zmluvy :118/2011
dátum vyhotovenia :16.8.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12234.pdf

Objednávka číslo : PEK12235
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1 589,33
číslo zmluvy :122/2011
dátum vyhotovenia :16.8.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12235.pdf

Objednávka číslo : PEK12236
popis :katétre,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :5 069,17
číslo zmluvy :119/2011
dátum vyhotovenia :16.8.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12236.pdf

Objednávka číslo : PIK12349
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :12 352,56
číslo zmluvy :067/2012
dátum vyhotovenia :16.8.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12349.pdf

Objednávka číslo : PIK12350
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :2 415,00
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :16.8.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12350.pdf

Objednávka číslo : PIK12351
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2 750,00
číslo zmluvy :060/2012
dátum vyhotovenia :16.8.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12351.pdf

Objednávka číslo : PIK12352
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2 889,60
číslo zmluvy :062/2012_D1
dátum vyhotovenia :16.8.2012
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12352.pdf

Objednávka číslo : PIK12353
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :20 405,00
číslo zmluvy :062/2012
dátum vyhotovenia :16.8.2012
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12353.pdf

Objednávka číslo : PIK12354
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :9 020,00
číslo zmluvy :060/2012
dátum vyhotovenia :16.8.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12354.pdf

Objednávka číslo : POS12226
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 415,60
číslo zmluvy :029/2011
dátum vyhotovenia :16.8.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12226.pdf

Objednávka číslo : POS12227
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 174,85
číslo zmluvy :039/2011_D1
dátum vyhotovenia :16.8.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12227.pdf

Objednávka číslo : POS12228
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 174,85
číslo zmluvy :035/2011_D1
dátum vyhotovenia :16.8.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12228.pdf

Objednávka číslo : VZP12325
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :4 898,95
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.8.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12325.pdf

Objednávka číslo : VZP12326
popis :materiál hygienický,materiál odberový
celkom v EUR s DPH :763,74
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.8.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12326.pdf

Objednávka číslo : VZP12327
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :550,97
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.8.2012
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Vlčkova 18, Bratislava, 81106
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12327.pdf

Objednávka číslo : VZP12328
popis :prádlo
celkom v EUR s DPH :234,9
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.8.2012
dodávateľ :DINA-HITEX SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :ul. MUDr. A. Chúru 2905/1, Trenčín, 911 01
IČO dodávateľa :36352446
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12328.pdf

Objednávka číslo : VZP12329
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :400,8
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.8.2012
dodávateľ :S.A.B. Slovakia s. r. o.
adresa dodávateľa :Vilová 15, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :44674201
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12329.pdf

Objednávka číslo : PIK12355
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :10 164,00
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :17.8.2012
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12355.pdf

Objednávka číslo : PIK12356
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :5 796,00
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :17.8.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12356.pdf

Objednávka číslo : PIK12357
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :727,56
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :17.8.2012
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12357.pdf

Objednávka číslo : POS12229
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 415,60
číslo zmluvy :029/2011
dátum vyhotovenia :17.8.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12229.pdf

Objednávka číslo : KRV12096
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.8.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12096.pdf

Objednávka číslo : PIR12241
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1 194,99
číslo zmluvy :032/2012
dátum vyhotovenia :20.8.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12241.pdf

Objednávka číslo : PIR12243
popis :katétre,príslušenstvo invazívne,stenty
celkom v EUR s DPH :5 898,40
číslo zmluvy :033/2012
dátum vyhotovenia :20.8.2012
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12243.pdf

Objednávka číslo : PIR12244
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4 770,00
číslo zmluvy :040/2012
dátum vyhotovenia :20.8.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12244.pdf

Objednávka číslo : PIR12245
popis :katétre,príslušenstvo invazívne,zavádzače
celkom v EUR s DPH :7 309,74
číslo zmluvy :028/2012
dátum vyhotovenia :20.8.2012
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12245.pdf

Objednávka číslo : POS12230
popis :krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :737,45
číslo zmluvy :033/2011
dátum vyhotovenia :20.8.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12230.pdf

Objednávka číslo : POS12231
popis :krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :924,32
číslo zmluvy :036/2011_D1
dátum vyhotovenia :20.8.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12231.pdf

Objednávka číslo : POS12232
popis :protéza cievna
celkom v EUR s DPH :556
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.8.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12232.pdf

Objednávka číslo : VZP12331
popis :dezinfekcia,materiál odberový
celkom v EUR s DPH :743,42
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.8.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12331.pdf

Objednávka číslo : VZP12332
popis :dezinfekcia,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :611,76
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.8.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12332.pdf

Objednávka číslo : VZP12333
popis :materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :595,65
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.8.2012
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, Nemce, 97401
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12333.pdf

Objednávka číslo : VZP12334
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :563
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.8.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12334.pdf

Objednávka číslo : OAIM12122
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :636
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.8.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12122.pdf

Objednávka číslo : OAIM12123
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :1 010,52
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.8.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12123.pdf

Objednávka číslo : OAIM12124
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :5 301,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.8.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12124.pdf

Objednávka číslo : OAIM12125
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :1 009,99
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.8.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12125.pdf

Objednávka číslo : OAIM12126
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :912,6
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.8.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12126.pdf

Objednávka číslo : OAIM12127
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :701,92
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.8.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12127.pdf

Objednávka číslo : PIR12246
popis :katétre,príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :18 865,00
číslo zmluvy :049/2012
dátum vyhotovenia :21.8.2012
dodávateľ :ADYTON
adresa dodávateľa :Klariská 7, Bratislava, 81103
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12246.pdf

Objednávka číslo : PIR12247
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :6 160,00
číslo zmluvy :031/2012
dátum vyhotovenia :21.8.2012
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12247.pdf

Objednávka číslo : PIR12248
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :6 228,83
číslo zmluvy :038/2012
dátum vyhotovenia :21.8.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12248.pdf

Objednávka číslo : PIR12249
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4 301,91
číslo zmluvy :035/2012
dátum vyhotovenia :21.8.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12249.pdf

Objednávka číslo : PIR12250
popis :stenty,vodiče
celkom v EUR s DPH :22 363,00
číslo zmluvy :043/2012
dátum vyhotovenia :21.8.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12250.pdf

Objednávka číslo : PIR12251
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :4 980,00
číslo zmluvy :026/2012
dátum vyhotovenia :21.8.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12251.pdf

Objednávka číslo : POS12233
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 415,60
číslo zmluvy :029/2011
dátum vyhotovenia :21.8.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12233.pdf

Objednávka číslo : NTS12041
popis :elektrika materiál
celkom v EUR s DPH :277,34
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.8.2012
dodávateľ :D.A.V. spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Skuteckého 19, Banská Bystrica, 97400
IČO dodávateľa :31574661
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :NTS12041.pdf

Objednávka číslo : OAIM12128
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :360
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.8.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12128.pdf

Objednávka číslo : OOPP12032
popis :OOPP
celkom v EUR s DPH :59,6
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.8.2012
dodávateľ :REMPO spol.s r.o.
adresa dodávateľa :Stará Vajnorská 19, Bratislava, 83245
IČO dodávateľa :35819081
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP12032.pdf

Objednávka číslo : PIK12358
popis :sety
celkom v EUR s DPH :19 104,00
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :22.8.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12358.pdf

Objednávka číslo : PIK12359
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :762
číslo zmluvy :068/2012
dátum vyhotovenia :22.8.2012
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12359.pdf

Objednávka číslo : PIK12360
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :8 503,04
číslo zmluvy :065/2012
dátum vyhotovenia :22.8.2012
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :17911460
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12360.pdf

Objednávka číslo : PIK12361
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :12 879,94
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :22.8.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12361.pdf

Objednávka číslo : PIK12362
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :7 900,00
číslo zmluvy :066/2012
dátum vyhotovenia :22.8.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12362.pdf

Objednávka číslo : PIK12363
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :13 117,50
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :22.8.2012
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12363.pdf

Objednávka číslo : PIK12364
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4 936,44
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :22.8.2012
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12364.pdf

Objednávka číslo : PIK12365
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :6 542,85
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :22.8.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12365.pdf

Objednávka číslo : PIK12366
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :36 450,00
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :22.8.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12366.pdf

Objednávka číslo : PIK12367
popis :sety
celkom v EUR s DPH :26 280,00
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :22.8.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12367.pdf

Objednávka číslo : PIK12368
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :430,8
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :22.8.2012
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12368.pdf

Objednávka číslo : PIK12369
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1 340,00
číslo zmluvy :057/2012
dátum vyhotovenia :22.8.2012
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12369.pdf

Objednávka číslo : PIK12370
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :8 584,00
číslo zmluvy :065/2012
dátum vyhotovenia :22.8.2012
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :17911460
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12370.pdf

Objednávka číslo : PIK12371
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :14 915,00
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :22.8.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12371.pdf

Objednávka číslo : PIR12252
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :13 590,64
číslo zmluvy :033/2012
dátum vyhotovenia :22.8.2012
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12252.pdf

Objednávka číslo : PIR12253
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :6 644,00
číslo zmluvy :049/2012
dátum vyhotovenia :22.8.2012
dodávateľ :ADYTON
adresa dodávateľa :Klariská 7, Bratislava, 81103
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12253.pdf

Objednávka číslo : TU12239
popis :tovar
celkom v EUR s DPH :628,92
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.8.2012
dodávateľ :POLYMED medical, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 81101
IČO dodávateľa :36365785
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU12239.pdf

Objednávka číslo : VZP12335
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
celkom v EUR s DPH :12 924,00
číslo zmluvy :017/2012_D1
dátum vyhotovenia :22.8.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12335.pdf

Objednávka číslo : VZP12336
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
celkom v EUR s DPH :17 183,76
číslo zmluvy :020/2012
dátum vyhotovenia :22.8.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12336.pdf

Objednávka číslo : VZP12337
popis :dezinfekcia,materiál diagnostický,materiál hygienický,materiál odberový,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :1 777,44
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.8.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12337.pdf

Objednávka číslo : VZP12338
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :580
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.8.2012
dodávateľ :S.A.B. Slovakia s. r. o.
adresa dodávateľa :Vilová 15, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :44674201
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12338.pdf

Objednávka číslo : PEK12237
popis :katétre,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :2 894,32
číslo zmluvy :119/2011
dátum vyhotovenia :23.8.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12237.pdf

Objednávka číslo : PEK12238
popis :sety
celkom v EUR s DPH :9 333,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.8.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12238.pdf

Objednávka číslo : PEK12239
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1 179,05
číslo zmluvy :114/2011
dátum vyhotovenia :23.8.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12239.pdf

Objednávka číslo : PEK12240
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2 174,86
číslo zmluvy :118/2011
dátum vyhotovenia :23.8.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12240.pdf

Objednávka číslo : PEK12241
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :8 776,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.8.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12241.pdf

Objednávka číslo : PEK12242
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :87 919,88
číslo zmluvy :010/2011_D1
dátum vyhotovenia :23.8.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12242.pdf

Objednávka číslo : PEK12243
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :45 800,15
číslo zmluvy :011/2011_D1
dátum vyhotovenia :23.8.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12243.pdf

Objednávka číslo : PEK12244
popis :defibrilátory
celkom v EUR s DPH :19 327,81
číslo zmluvy :012/2011
dátum vyhotovenia :23.8.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12244.pdf

Objednávka číslo : PEK12245
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :26 602,40
číslo zmluvy :009/2011_D1
dátum vyhotovenia :23.8.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12245.pdf

Objednávka číslo : PEK12246
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :1 434,24
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.8.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12246.pdf

Objednávka číslo : PEK12247
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :9 099,97
číslo zmluvy :012/2011
dátum vyhotovenia :23.8.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12247.pdf

Objednávka číslo : PEK12248
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :2 689,20
číslo zmluvy :009/2011_D1
dátum vyhotovenia :23.8.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12248.pdf

Objednávka číslo : PIK12372
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :9 317,00
číslo zmluvy :074/2012_D1
dátum vyhotovenia :23.8.2012
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12372.pdf

Objednávka číslo : PIK12373
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :6 901,28
číslo zmluvy :060/2012
dátum vyhotovenia :23.8.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12373.pdf

Objednávka číslo : PIR12254
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :6 237,60
číslo zmluvy :027/2012
dátum vyhotovenia :23.8.2012
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12254.pdf

Objednávka číslo : PIR12255
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :318,7
číslo zmluvy :028/2012
dátum vyhotovenia :23.8.2012
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12255.pdf

Objednávka číslo : PIR12256
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :7 527,60
číslo zmluvy :043/2012
dátum vyhotovenia :23.8.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12256.pdf

Objednávka číslo : POS12234
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1 609,30
číslo zmluvy :030/2011
dátum vyhotovenia :23.8.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12234.pdf

Objednávka číslo : POS12235
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1 669,80
číslo zmluvy :028/2011
dátum vyhotovenia :23.8.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12235.pdf

Objednávka číslo : POS12236
popis :protéza cievna
celkom v EUR s DPH :278
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.8.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12236.pdf

Objednávka číslo : VZP12339
popis :dezinfekcia,materiál hygienický,sety
celkom v EUR s DPH :3 792,15
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.8.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12339.pdf

Objednávka číslo : VZP12340
popis :dezinfekcia,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :688,56
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.8.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12340.pdf

Objednávka číslo : VZP12341
popis :dezinfekcia,materiál hygienický,materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :491,09
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.8.2012
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Vlčkova 18, Bratislava, 81106
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12341.pdf

Objednávka číslo : VZP12343
popis :materiál odberový
celkom v EUR s DPH :310,7
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.8.2012
dodávateľ :Sarstedt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Údernícka 11, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31359825
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12343.pdf

Objednávka číslo : VZP12344
popis :prádlo
celkom v EUR s DPH :294,3
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.8.2012
dodávateľ :DINA-HITEX SK spol. s r.o.
adresa dodávateľa :ul. MUDr. A. Chúru 2905/1, Trenčín, 911 01
IČO dodávateľa :36352446
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12344.pdf

Objednávka číslo : VZP12345
popis :materiál hygienický,sklo laboratórne,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :1 115,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.8.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12345.pdf

Objednávka číslo : KRV12100
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.8.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12100.pdf

Objednávka číslo : PIK12374
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3 444,00
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :24.8.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12374.pdf

Objednávka číslo : PIK12375
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3 564,04
číslo zmluvy :067/2012
dátum vyhotovenia :24.8.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12375.pdf

Objednávka číslo : PIK12376
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :13 472,16
číslo zmluvy :065/2012
dátum vyhotovenia :24.8.2012
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :17911460
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12376.pdf

Objednávka číslo : PIK12377
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :508,2
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :24.8.2012
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12377.pdf

Objednávka číslo : PIK12378
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :5 700,00
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :24.8.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12378.pdf

Objednávka číslo : PIK12379
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3 872,40
číslo zmluvy :068/2012
dátum vyhotovenia :24.8.2012
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12379.pdf

Objednávka číslo : PIR12257
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :18 694,50
číslo zmluvy :043/2012
dátum vyhotovenia :24.8.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12257.pdf

Objednávka číslo : KRV12103
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :1 072,22
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.8.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12103.pdf

Objednávka číslo : KRV12098
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.8.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12098.pdf

Objednávka číslo : KRV12101
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.8.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12101.pdf

Objednávka číslo : KRV12102
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :802,42
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.8.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12102.pdf

Objednávka číslo : KRV12104
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :681,15
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.8.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12104.pdf

Objednávka číslo : KRV12108
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.8.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12108.pdf

Objednávka číslo : KRV12099
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :544,92
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.8.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12099.pdf

Objednávka číslo : KRV12105
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.8.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12105.pdf

Objednávka číslo : PIR12258
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :219
číslo zmluvy :026/2012
dátum vyhotovenia :27.8.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12258.pdf

Objednávka číslo : PIR12259
popis :príslušenstvo invazívne,sety
celkom v EUR s DPH :9 759,60
číslo zmluvy :025/2012
dátum vyhotovenia :27.8.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12259.pdf

Objednávka číslo : PIR12260
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :215,4
číslo zmluvy :027/2012
dátum vyhotovenia :27.8.2012
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12260.pdf

Objednávka číslo : KRV12106
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :454,1
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.8.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12106.pdf

Objednávka číslo : LIEK12002
popis :kontrast
celkom v EUR s DPH :3 787,58
číslo zmluvy :102/2012
dátum vyhotovenia :28.8.2012
dodávateľ :VERUM, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Krivá 18/515, Košice 1, 4001
IČO dodávateľa :36175854
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12002.pdf

Objednávka číslo : OAIM12129
popis :materiál diagnostický,materiál hygienický,okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :2 206,51
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.8.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12129.pdf

Objednávka číslo : OAIM12130
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
celkom v EUR s DPH :1 398,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.8.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12130.pdf

Objednávka číslo : PEK12250
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :60 391,97
číslo zmluvy :011/2011_D1
dátum vyhotovenia :28.8.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12250.pdf

Objednávka číslo : PEK12251
popis :defibrilátory
celkom v EUR s DPH :17 000,00
číslo zmluvy :010/2011_D1
dátum vyhotovenia :28.8.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12251.pdf

Objednávka číslo : PEK12252
popis :defibrilátory,elektródy
celkom v EUR s DPH :18 419,67
číslo zmluvy :010/2011_D1
dátum vyhotovenia :28.8.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12252.pdf

Objednávka číslo : PEK12253
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :31 454,50
číslo zmluvy :009/2011_D1
dátum vyhotovenia :28.8.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12253.pdf

Objednávka číslo : PEK12254
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :10 874,28
číslo zmluvy :118/2011
dátum vyhotovenia :28.8.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12254.pdf

Objednávka číslo : PIK12381
popis :sety
celkom v EUR s DPH :2 308,80
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :28.8.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12381.pdf

Objednávka číslo : PIK12382
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4 234,80
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :28.8.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12382.pdf

Objednávka číslo : POS12237
popis :protéza cievna
celkom v EUR s DPH :556
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.8.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12237.pdf

Objednávka číslo : MAT12034
popis :čistiace potreby
celkom v EUR s DPH :326,36
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.8.2012
dodávateľ :ANIS - Anna Szilagyiová
adresa dodávateľa :Majerská cesta 36, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :32004699
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT12034.pdf

Objednávka číslo : OAIM12131
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :1 280,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.8.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12131.pdf

Objednávka číslo : OAIM12132
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :5 301,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.8.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12132.pdf

Objednávka číslo : PIK12384
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3 276,00
číslo zmluvy :074/2012
dátum vyhotovenia :30.8.2012
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12384.pdf

Objednávka číslo : PIK12385
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2 100,00
číslo zmluvy :075/2012
dátum vyhotovenia :30.8.2012
dodávateľ :PURO-KLIMA Slovakia ,s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova ul. č. 10, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :35725273
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12385.pdf

Objednávka číslo : PIK12386
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1 295,00
číslo zmluvy :066/2012
dátum vyhotovenia :30.8.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12386.pdf

Objednávka číslo : PIK12387
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1 980,00
číslo zmluvy :071/2012
dátum vyhotovenia :30.8.2012
dodávateľ :TransMedica, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošova 33, Bratislava, 833 12
IČO dodávateľa :35843683
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12387.pdf

Objednávka číslo : PIK12388
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4 792,20
číslo zmluvy :067/2012
dátum vyhotovenia :30.8.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12388.pdf

Objednávka číslo : PIK12389
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :9 160,00
číslo zmluvy :066/2012
dátum vyhotovenia :30.8.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12389.pdf

Objednávka číslo : PIK12390
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :9 680,00
číslo zmluvy :074/2012
dátum vyhotovenia :30.8.2012
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12390.pdf

Objednávka číslo : PIK12391
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :5 698,00
číslo zmluvy :067/2012
dátum vyhotovenia :30.8.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12391.pdf

Objednávka číslo : PIK12392
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :7 040,00
číslo zmluvy :075/2012
dátum vyhotovenia :30.8.2012
dodávateľ :PURO-KLIMA Slovakia ,s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova ul. č. 10, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :35725273
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12392.pdf

Objednávka číslo : PIK12393
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :8 078,40
číslo zmluvy :071/2012
dátum vyhotovenia :30.8.2012
dodávateľ :TransMedica, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošova 33, Bratislava, 833 12
IČO dodávateľa :35843683
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12393.pdf

Objednávka číslo : PIK12394
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :8 503,00
číslo zmluvy :069/2012
dátum vyhotovenia :30.8.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12394.pdf

Objednávka číslo : PIK12395
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :9 460,00
číslo zmluvy :069/2012
dátum vyhotovenia :30.8.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12395.pdf

Objednávka číslo : PIK12396
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :4 818,00
číslo zmluvy :062/2012
dátum vyhotovenia :30.8.2012
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12396.pdf

Objednávka číslo : PIR12261
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3 180,00
číslo zmluvy :040/2012
dátum vyhotovenia :30.8.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12261.pdf

Objednávka číslo : PIR12262
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :10 800,00
číslo zmluvy :031/2012
dátum vyhotovenia :30.8.2012
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12262.pdf

Objednávka číslo : PIR12263
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :10 560,00
číslo zmluvy :049/2012
dátum vyhotovenia :30.8.2012
dodávateľ :ADYTON
adresa dodávateľa :Klariská 7, Bratislava, 81103
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12263.pdf

Objednávka číslo : PIR12264
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1 464,00
číslo zmluvy :033/2012
dátum vyhotovenia :30.8.2012
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12264.pdf

Objednávka číslo : POS12238
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 385,00
číslo zmluvy :035/2011_D1
dátum vyhotovenia :30.8.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12238.pdf

Objednávka číslo : TU12215
popis :pasta BARIETA
celkom v EUR s DPH :141,6
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.8.2012
dodávateľ :BMT, s.r.o.
adresa dodávateľa :Pod Párovcami 5159, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :31444571
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU12215.pdf

Objednávka číslo : VZP12346
popis :materiál hygienický,materiál obalový,materiál odberový
celkom v EUR s DPH :1 118,11
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.8.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12346.pdf

Objednávka číslo : VZP12347
popis :inštrumentárium,materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :63
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.8.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12347.pdf

Objednávka číslo : VZP12348
popis :lepidlá
celkom v EUR s DPH :636,9
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.8.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12348.pdf

Objednávka číslo : VZP12349
popis :inštrumentárium,prvky spojovacie
celkom v EUR s DPH :384,25
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.8.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12349.pdf

Objednávka číslo : VZP12350
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :554,4
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.8.2012
dodávateľ :DAHLHAUSEN SK s.r.o.
adresa dodávateľa :ul.J.Kréna 361/13, Nové Mesto nad Váhom, 91501
IČO dodávateľa :36313564
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12350.pdf

Objednávka číslo : VZP12351
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
celkom v EUR s DPH :2 154,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.8.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12351.pdf

Objednávka číslo : CAR12127
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :75 453,23
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.8.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12127.pdf

Objednávka číslo : KRV12112
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :8 564,75
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.8.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12112.pdf

Objednávka číslo : PIK12397
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :5 280,00
číslo zmluvy :072/2012
dátum vyhotovenia :31.8.2012
dodávateľ :MSM Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Lesná 880, Holíč, 90851
IČO dodávateľa :31440479
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12397.pdf

Objednávka číslo : TU12243
popis :manžeta
celkom v EUR s DPH :40,73
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.8.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU12243.pdfCopyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.