Objednávky vyhotovené v máji 2012 od 16.5 do 31.5

Úvod >> Zverejnenie faktúr, objednávok a zmlúv >> Objednávky vyhotovené v roku 2012

Upozornenie ! Stránka obsahuje v časti "digitálna kópia" hypertextové prepojenie na súbor uložený vo formáte PDF, ktorý obsahuje zosnímaný obraz bez možnosti vyhľadávania textu alebo ďalšieho spracovania textu prípadne obsiahnutého v tomto obraze, tento súbor môže byť aj nedostupný. Otvorením hypertextového prepojenia v časti "digitálna kópia" súhlasíte s použitím neštandardného formátu súboru a v tejto súvislosti nemáte žiadne výhrady voči prevádzkovateľovi tohto webového sídla.

Objednávka číslo : CAR12066
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :513,29
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12066.pdf

Objednávka číslo : KRV12046
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :544,92
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.5.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :KRV12046.pdf

Objednávka číslo : KRV12049
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.5.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12049.pdf

Objednávka číslo : MAT12017
popis :tlačivá
celkom v EUR s DPH :1 177,48
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.5.2012
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, Lučenec, 98401
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT12017.pdf

Objednávka číslo : OAIM12045
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :750
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.5.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :OAIM12045.pdf

Objednávka číslo : TU12140
popis :penidlo
celkom v EUR s DPH :273,84
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.5.2012
dodávateľ :ProFire, s.r.o.
adresa dodávateľa :Školská 11/A, Slovenský Grob, 90026
IČO dodávateľa :36744174
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :TU12140.pdf

Objednávka číslo : VZP12154
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
celkom v EUR s DPH :1 812,36
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.5.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :VZP12154.pdf

Objednávka číslo : VZP12155
popis :materiál hygienický,materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :1 993,14
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.5.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :VZP12155.pdf

Objednávka číslo : VZP12156
popis :materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :362,96
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.5.2012
dodávateľ :Panep s.r.o.
adresa dodávateľa :Golianova 8, Trenčín, 911 01
IČO dodávateľa :31436226
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :VZP12156.pdf

Objednávka číslo : VZP12157
popis :dezinfekcia,materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :772,27
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.5.2012
dodávateľ :Pharex s.r.o.
adresa dodávateľa :Prieložtek 1, Martin, 036 01
IČO dodávateľa :4073437
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :VZP12157.pdf

Objednávka číslo : VZP12158
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1 056,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.5.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :VZP12158.pdf

Objednávka číslo : VZP12159
popis :dezinfekcia,materiál diagnostický,materiál odberový
celkom v EUR s DPH :1 620,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.5.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :VZP12159.pdf

Objednávka číslo : VZP12160
popis :dezinfekcia,materiál hygienický,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :856,8
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.5.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :VZP12160.pdf

Objednávka číslo : VZP12161
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :189,5
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.5.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :VZP12161.pdf

Objednávka číslo : VZP12162
popis :súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :390,56
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.5.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :VZP12162.pdf

Objednávka číslo : VZP12240
popis :materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :362,96
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.5.2012
dodávateľ :PANEP s.r.o.
adresa dodávateľa :Brněnská 1246, Rosice, 665 01
IČO dodávateľa :25550250
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :VZP12240.pdf

Objednávka číslo : CAR12067
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 996,34
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12067.pdf

Objednávka číslo : CAR12068
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :961,43
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12068.pdf

Objednávka číslo : CAR12069
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 414,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12069.pdf

Objednávka číslo : CAR12070
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 294,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12070.pdf

Objednávka číslo : KRV12047
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :544,92
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.5.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :KRV12047.pdf

Objednávka číslo : OAIM12046
popis :katétre,materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :1 653,12
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.5.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :OAIM12046.pdf

Objednávka číslo : OAIM12047
popis :materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :288,45
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.5.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :OAIM12047.pdf

Objednávka číslo : PIK12193
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :21 314,40
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :17.5.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12193.pdf

Objednávka číslo : PIK12194
popis :kontrast
celkom v EUR s DPH :1 523,68
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12194.pdf

Objednávka číslo : PIR12141
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :11 185,19
číslo zmluvy :046/2012
dátum vyhotovenia :17.5.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :PIR12141.pdf

Objednávka číslo : CAR12071
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 952,08
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12071.pdf

Objednávka číslo : CAR12072
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 355,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12072.pdf

Objednávka číslo : OAIM12048
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :1 680,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.5.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12048.pdf

Objednávka číslo : OAIM12049
popis :materiál hygienický,okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :1 684,13
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.5.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12049.pdf

Objednávka číslo : OAIM12050
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
celkom v EUR s DPH :1 847,88
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.5.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12050.pdf

Objednávka číslo : OAIM12051
popis :materiál hygienický,okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :858
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.5.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12051.pdf

Objednávka číslo : OAIM12067
popis :materiál diagnostický,materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1 439,83
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.5.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12067.pdf

Objednávka číslo : OAIM12068
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1 653,04
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.5.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12068.pdf

Objednávka číslo : OAIM12071
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :1 825,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.5.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12071.pdf

Objednávka číslo : OKJ12006
popis :ekg papier,elektródy
celkom v EUR s DPH :640,56
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.5.2012
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OKJ12006.pdf

Objednávka číslo : PEK12126
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :14 230,53
číslo zmluvy :011/2011_D1
dátum vyhotovenia :18.5.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12126.pdf

Objednávka číslo : PEK12127
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :53 690,00
číslo zmluvy :010/2011_D1
dátum vyhotovenia :18.5.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12127.pdf

Objednávka číslo : PEK12128
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :40 036,70
číslo zmluvy :009/2011
dátum vyhotovenia :18.5.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12128.pdf

Objednávka číslo : PEK12129
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :1 248,00
číslo zmluvy :105/2011
dátum vyhotovenia :18.5.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12129.pdf

Objednávka číslo : PEK12130
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2 655,01
číslo zmluvy :116/2011
dátum vyhotovenia :18.5.2012
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12130.pdf

Objednávka číslo : PEK12131
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :29 862,14
číslo zmluvy :012/2011
dátum vyhotovenia :18.5.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12131.pdf

Objednávka číslo : PEK12132
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :205,2
číslo zmluvy :104/2011
dátum vyhotovenia :18.5.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12132.pdf

Objednávka číslo : PEK12133
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4 410,00
číslo zmluvy :120/2011
dátum vyhotovenia :18.5.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12133.pdf

Objednávka číslo : PEK12134
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4 716,19
číslo zmluvy :114/2011
dátum vyhotovenia :18.5.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12134.pdf

Objednávka číslo : PIK12195
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :508,2
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :18.5.2012
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12195.pdf

Objednávka číslo : PIK12196
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :727,56
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :18.5.2012
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12196.pdf

Objednávka číslo : PIK12197
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :914,4
číslo zmluvy :068/2012
dátum vyhotovenia :18.5.2012
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12197.pdf

Objednávka číslo : PIK12198
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :3 225,00
číslo zmluvy :057/2012
dátum vyhotovenia :18.5.2012
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12198.pdf

Objednávka číslo : PIR12142
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :12 474,00
číslo zmluvy :033/2012
dátum vyhotovenia :18.5.2012
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12142.pdf

Objednávka číslo : PIR12143
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :20 916,00
číslo zmluvy :038/2012
dátum vyhotovenia :18.5.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12143.pdf

Objednávka číslo : PIR12144
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :8 470,00
číslo zmluvy :044/2012
dátum vyhotovenia :18.5.2012
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12144.pdf

Objednávka číslo : VZP12163
popis :materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :1 691,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.5.2012
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, Nemce, 97401
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :VZP12163.pdf

Objednávka číslo : VZP12164
popis :materiál hygienický,materiál obväzový,materiál odberový,okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :1 589,84
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.5.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :VZP12164.pdf

Objednávka číslo : VZP12165
popis :sety,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :1 963,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.5.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :VZP12165.pdf

Objednávka číslo : KRV12050
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :536,11
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.5.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12050.pdf

Objednávka číslo : CAR12073
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 980,41
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12073.pdf

Objednávka číslo : CAR12077
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 844,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12077.pdf

Objednávka číslo : OAIM12052
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :1 767,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.5.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12052.pdf

Objednávka číslo : OAIM12070
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1 475,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.5.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12070.pdf

Objednávka číslo : OOPP12020
popis :odevy
celkom v EUR s DPH :14,9
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.5.2012
dodávateľ :REMPO spol.s r.o.
adresa dodávateľa :Stará Vajnorská 19, Bratislava, 83245
IČO dodávateľa :35819081
podpísal, funkcia :JUDr. Nadežda Halusková, námestník úseku OPaĽZ
digitálna kópia :OOPP12020.pdf

Objednávka číslo : PIK12199
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3 053,33
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :21.5.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12199.pdf

Objednávka číslo : PIK12200
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1 340,00
číslo zmluvy :057/2012
dátum vyhotovenia :21.5.2012
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12200.pdf

Objednávka číslo : PIR12145
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :406,8
číslo zmluvy :050/2012
dátum vyhotovenia :21.5.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12145.pdf

Objednávka číslo : TU12087
popis :páska
celkom v EUR s DPH :115,2
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.5.2012
dodávateľ :BMT, s.r.o.
adresa dodávateľa :Pod Párovcami 5159, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :31444571
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :TU12087.pdf

Objednávka číslo : CAR12074
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 912,16
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12074.pdf

Objednávka číslo : CAR12075
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 519,95
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12075.pdf

Objednávka číslo : CAR12076
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 414,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12076.pdf

Objednávka číslo : CAR12078
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :415,08
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12078.pdf

Objednávka číslo : DM12028
popis :ČB laserová tlačiareň
celkom v EUR s DPH :293
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.5.2012
dodávateľ :SMART COMPUTER spol. s r.o.
adresa dodávateľa :J. C. Hronského 11, Zvolen, 96001
IČO dodávateľa :31629881
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM12028.pdf

Objednávka číslo : IT12015
popis :spotrebný materiál do tlačiarní
celkom v EUR s DPH :55,76
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.5.2012
dodávateľ :Printech Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Brusno 223, Brusno, 976 62
IČO dodávateľa :44561318
podpísal, funkcia :Ing. Edita Beňová, námestník pre ekon. a financov
digitálna kópia :IT12015.pdf

Objednávka číslo : IT12016
popis :oprava serveru
celkom v EUR s DPH :520
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.5.2012
dodávateľ :SMART COMPUTER spol. s r.o.
adresa dodávateľa :J. C. Hronského 11, Zvolen, 96001
IČO dodávateľa :31629881
podpísal, funkcia :Ing. Edita Beňová, námestník pre ekon. a financov
digitálna kópia :IT12016.pdf

Objednávka číslo : OAIM12053
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :1 767,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.5.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12053.pdf

Objednávka číslo : OAIM12054
popis :materiál hygienický,okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :1 596,24
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.5.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12054.pdf

Objednávka číslo : OAIM12055
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :1 985,04
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.5.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12055.pdf

Objednávka číslo : OAIM12056
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :1 989,17
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.5.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12056.pdf

Objednávka číslo : OAIM12057
popis :kanyly,materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1 559,99
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.5.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12057.pdf

Objednávka číslo : OAIM12058
popis :katétre,okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :1 808,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.5.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12058.pdf

Objednávka číslo : PEK12135
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :1 434,24
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.5.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12135.pdf

Objednávka číslo : PIK12201
popis :kontrast
celkom v EUR s DPH :1 523,68
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12201.pdf

Objednávka číslo : PIK12202
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :12 900,00
číslo zmluvy :062/2012
dátum vyhotovenia :22.5.2012
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12202.pdf

Objednávka číslo : PIR12146
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :1 163,17
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :22.5.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12146.pdf

Objednávka číslo : POS12115
popis :lepidlá
celkom v EUR s DPH :649
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.5.2012
dodávateľ :InaMED s.r.o.
adresa dodávateľa :Ďumbierska 4, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :44484275
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12115.pdf

Objednávka číslo : TU12135
popis :rekultivácia parku
celkom v EUR s DPH :144
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.5.2012
dodávateľ :EKO-PLANT spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Severná 14, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36029785
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :TU12135.pdf

Objednávka číslo : TU12136
popis :hadice
celkom v EUR s DPH :68,64
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.5.2012
dodávateľ :František Kaštier-JFK PLUS
adresa dodávateľa :Imatra 2450/4, Zvolen, 96001
IČO dodávateľa :41933788
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :TU12136.pdf

Objednávka číslo : VZP12166
popis :materiál hygienický,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :194,2
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.5.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12166.pdf

Objednávka číslo : VZP12167
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
celkom v EUR s DPH :17 040,00
číslo zmluvy :018/2012
dátum vyhotovenia :22.5.2012
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, Bratislava, 85203
IČO dodávateľa :35727578
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12167.pdf

Objednávka číslo : VZP12168
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
celkom v EUR s DPH :51 120,00
číslo zmluvy :018/2012
dátum vyhotovenia :22.5.2012
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, Bratislava, 85203
IČO dodávateľa :35727578
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12168.pdf

Objednávka číslo : VZP12169
popis :materiál odberový,okruhy dýchacie,sety
celkom v EUR s DPH :1 919,88
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.5.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12169.pdf

Objednávka číslo : VZP12170
popis :dezinfekcia,materiál hygienický,súpravy infúzne, sety
celkom v EUR s DPH :1 953,84
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.5.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12170.pdf

Objednávka číslo : VZP12171
popis :sklo laboratórne
celkom v EUR s DPH :128,88
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.5.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12171.pdf

Objednávka číslo : CAR12079
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 983,91
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12079.pdf

Objednávka číslo : CAR12080
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 964,57
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12080.pdf

Objednávka číslo : CAR12081
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :940,1
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12081.pdf

Objednávka číslo : KRV12051
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :681,15
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :KRV12051.pdf

Objednávka číslo : OAIM12059
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :501,96
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12059.pdf

Objednávka číslo : OAIM12060
popis :materiál diagnostický,okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :1 970,44
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12060.pdf

Objednávka číslo : OAIM12061
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1 835,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12061.pdf

Objednávka číslo : OAIM12062
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1 809,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12062.pdf

Objednávka číslo : OAIM12063
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :1 908,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12063.pdf

Objednávka číslo : OAIM12064
popis :katétre,materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :1 973,88
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12064.pdf

Objednávka číslo : OAIM12065
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :1 680,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12065.pdf

Objednávka číslo : OAIM12066
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :1 752,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12066.pdf

Objednávka číslo : OAIM12069
popis :katétre,materiál diagnostický,materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1 812,39
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12069.pdf

Objednávka číslo : OAIM12072
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :1 737,96
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12072.pdf

Objednávka číslo : OAIM12073
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1 747,98
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12073.pdf

Objednávka číslo : PIK12203
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :10 164,00
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12203.pdf

Objednávka číslo : PIR12108
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :11 088,00
číslo zmluvy :031/2012
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12108.pdf

Objednávka číslo : PIR12109
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :16 200,00
číslo zmluvy :031/2012
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12109.pdf

Objednávka číslo : PIR12114
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :3 624,00
číslo zmluvy :049/2012
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :ADYTON
adresa dodávateľa :Klariská 7, Bratislava, 81103
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12114.pdf

Objednávka číslo : PIR12147
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1 194,99
číslo zmluvy :032/2012
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12147.pdf

Objednávka číslo : PIR12148
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :12 430,00
číslo zmluvy :025/2012
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12148.pdf

Objednávka číslo : POS12118
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :1 959,65
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12118.pdf

Objednávka číslo : POS12119
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :1 777,51
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12119.pdf

Objednávka číslo : POS12120
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 940,37
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12120.pdf

Objednávka číslo : POS12121
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1 591,89
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12121.pdf

Objednávka číslo : POS12122
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :1 770,56
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12122.pdf

Objednávka číslo : POS12123
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :1 999,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12123.pdf

Objednávka číslo : POS12124
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :1 463,84
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12124.pdf

Objednávka číslo : POS12125
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :1 463,84
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12125.pdf

Objednávka číslo : POS12126
popis :krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :760,1
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12126.pdf

Objednávka číslo : POS12127
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1 609,30
číslo zmluvy :030/2011
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12127.pdf

Objednávka číslo : POS12128
popis :krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :760,1
číslo zmluvy :027/2011
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12128.pdf

Objednávka číslo : POS12129
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1 609,30
číslo zmluvy :030/2011
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12129.pdf

Objednávka číslo : POS12130
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1 609,30
číslo zmluvy :030/2011
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12130.pdf

Objednávka číslo : POS12131
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1 609,30
číslo zmluvy :030/2011
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12131.pdf

Objednávka číslo : POS12132
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1 609,30
číslo zmluvy :030/2011
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12132.pdf

Objednávka číslo : POS12133
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1 669,80
číslo zmluvy :028/2011
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12133.pdf

Objednávka číslo : POS12134
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1 669,80
číslo zmluvy :028/2011
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12134.pdf

Objednávka číslo : POS12135
popis :krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :737,45
číslo zmluvy :033/2011
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12135.pdf

Objednávka číslo : POS12136
popis :krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :924,32
číslo zmluvy :036/2011_D1
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12136.pdf

Objednávka číslo : POS12137
popis :krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :924,32
číslo zmluvy :036/2011_D1
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12137.pdf

Objednávka číslo : POS12138
popis :krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :924,32
číslo zmluvy :036/2011_D1
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12138.pdf

Objednávka číslo : POS12139
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 174,85
číslo zmluvy :035/2011_D1
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12139.pdf

Objednávka číslo : POS12140
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 174,85
číslo zmluvy :035/2011_D1
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12140.pdf

Objednávka číslo : POS12141
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 174,85
číslo zmluvy :035/2011_D1
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12141.pdf

Objednávka číslo : POS12142
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 174,85
číslo zmluvy :039/2011_D1
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12142.pdf

Objednávka číslo : POS12143
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 174,85
číslo zmluvy :039/2011_D1
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12143.pdf

Objednávka číslo : POS12144
popis :krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :924,32
číslo zmluvy :036/2011_D1
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12144.pdf

Objednávka číslo : POS12145
popis :krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :924,32
číslo zmluvy :036/2011_D1
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12145.pdf

Objednávka číslo : POS12146
popis :krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :737,45
číslo zmluvy :033/2011
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12146.pdf

Objednávka číslo : POS12147
popis :krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :737,45
číslo zmluvy :033/2011
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12147.pdf

Objednávka číslo : POS12148
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 174,00
číslo zmluvy :038/2011_D1
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12148.pdf

Objednávka číslo : POS12149
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1 603,80
číslo zmluvy :031/2011
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12149.pdf

Objednávka číslo : POS12150
popis :protéza cievna
celkom v EUR s DPH :273,76
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12150.pdf

Objednávka číslo : POS12151
popis :protéza cievna
celkom v EUR s DPH :278
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12151.pdf

Objednávka číslo : POS12152
popis :protéza cievna
celkom v EUR s DPH :834
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12152.pdf

Objednávka číslo : POS12153
popis :protéza cievna
celkom v EUR s DPH :556
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12153.pdf

Objednávka číslo : VZP12172
popis :dezinfekcia,kanyly,materiál diagnostický,materiál odberový,sety
celkom v EUR s DPH :1 980,72
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12172.pdf

Objednávka číslo : VZP12173
popis :materiál hygienický,materiál odberový,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :1 776,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12173.pdf

Objednávka číslo : VZP12174
popis :materiál hygienický,sety,uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :1 993,01
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12174.pdf

Objednávka číslo : VZP12175
popis :materiál hygienický,materiál obväzový,prádlo,sety
celkom v EUR s DPH :1 910,83
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :Lohmann & Rauscher, s.r.o.
adresa dodávateľa :Gaštanova 15, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :31347827
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12175.pdf

Objednávka číslo : VZP12176
popis :materiál hygienický,materiál obväzový,sety
celkom v EUR s DPH :1 763,96
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :Lohmann & Rauscher, s.r.o.
adresa dodávateľa :Gaštanova 15, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :31347827
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12176.pdf

Objednávka číslo : VZP12177
popis :sety,uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :1 814,87
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12177.pdf

Objednávka číslo : VZP12178
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :1 968,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12178.pdf

Objednávka číslo : VZP12179
popis :materiál hygienický,uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :1 944,51
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12179.pdf

Objednávka číslo : VZP12180
popis :sety
celkom v EUR s DPH :1 998,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12180.pdf

Objednávka číslo : VZP12181
popis :materiál hygienický,uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :1 888,47
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12181.pdf

Objednávka číslo : VZP12182
popis :materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :1 009,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, Nemce, 97401
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12182.pdf

Objednávka číslo : VZP12183
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :285,4
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12183.pdf

Objednávka číslo : VZP12185
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :75,9
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.5.2012
dodávateľ :FAUNA-FLORA
adresa dodávateľa :Partizánska cesta 93, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :650846
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12185.pdf

Objednávka číslo : CAR12082
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 880,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12082.pdf

Objednávka číslo : CAR12083
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :577,16
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12083.pdf

Objednávka číslo : IT12017
popis :spotrebný materiál do tlačiarní
celkom v EUR s DPH :881,02
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.5.2012
dodávateľ :Printech Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Brusno 223, Brusno, 976 62
IČO dodávateľa :44561318
podpísal, funkcia :Ing. Edita Beňová, námestník pre ekon. a financov
digitálna kópia :IT12017.pdf

Objednávka číslo : IT12018
popis :spotrebný materiál pre počítače
celkom v EUR s DPH :100,9
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.5.2012
dodávateľ :SMART COMPUTER spol. s r.o.
adresa dodávateľa :J. C. Hronského 11, Zvolen, 96001
IČO dodávateľa :31629881
podpísal, funkcia :Ing. Edita Beňová, námestník pre ekon. a financov
digitálna kópia :IT12018.pdf

Objednávka číslo : OAIM12074
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
celkom v EUR s DPH :1 079,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.5.2012
dodávateľ :FRESENIUS MEDICAL CARE
adresa dodávateľa :Evropská 423/178, Praha 6, 160 00
IČO dodávateľa :45790884
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12074.pdf

Objednávka číslo : OAIM12075
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :1 257,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.5.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12075.pdf

Objednávka číslo : OAIM12076
popis :materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :1 573,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.5.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12076.pdf

Objednávka číslo : OAIM12077
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1 087,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.5.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :OAIM12077.pdf

Objednávka číslo : OAIM12078
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1 087,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.5.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :OAIM12078.pdf

Objednávka číslo : OAIM12079
popis :materiál hygienický,materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :1 305,69
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.5.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12079.pdf

Objednávka číslo : OAIM12080
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
celkom v EUR s DPH :672
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.5.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12080.pdf

Objednávka číslo : PIK12204
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :5 796,00
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :24.5.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12204.pdf

Objednávka číslo : PIK12205
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3 444,00
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :24.5.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12205.pdf

Objednávka číslo : PIK12206
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1 016,40
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :24.5.2012
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12206.pdf

Objednávka číslo : PIR12149
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :1 752,64
číslo zmluvy :028/2012
dátum vyhotovenia :24.5.2012
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12149.pdf

Objednávka číslo : PIR12150
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :6 237,60
číslo zmluvy :027/2012
dátum vyhotovenia :24.5.2012
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12150.pdf

Objednávka číslo : PIR12151
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :12 389,96
číslo zmluvy :042/2012
dátum vyhotovenia :24.5.2012
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12151.pdf

Objednávka číslo : POS12154
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 415,60
číslo zmluvy :029/2011
dátum vyhotovenia :24.5.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12154.pdf

Objednávka číslo : POS12155
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 415,60
číslo zmluvy :029/2011
dátum vyhotovenia :24.5.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12155.pdf

Objednávka číslo : VZP12184
popis :materiál hygienický,prádlo,sety
celkom v EUR s DPH :1 961,13
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.5.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12184.pdf

Objednávka číslo : VZP12187
popis :drenáže,materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1 208,44
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.5.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12187.pdf

Objednávka číslo : VZP12188
popis :inštrumentárium,materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :226,8
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.5.2012
dodávateľ :Pharex s.r.o.
adresa dodávateľa :Prieložtek 1, Martin, 036 01
IČO dodávateľa :4073437
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12188.pdf

Objednávka číslo : CAR12084
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 880,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12084.pdf

Objednávka číslo : CAR12085
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 827,18
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12085.pdf

Objednávka číslo : CAR12086
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 913,75
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12086.pdf

Objednávka číslo : CAR12087
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :759,6
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12087.pdf

Objednávka číslo : KRV12053
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :798,93
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.5.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12053.pdf

Objednávka číslo : PIK12207
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :16 200,00
číslo zmluvy :069/2012
dátum vyhotovenia :25.5.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12207.pdf

Objednávka číslo : PIK12208
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :15 480,00
číslo zmluvy :062/2012
dátum vyhotovenia :25.5.2012
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12208.pdf

Objednávka číslo : PIK12209
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :9 840,00
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :25.5.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12209.pdf

Objednávka číslo : PIK12210
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :21 314,40
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :25.5.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12210.pdf

Objednávka číslo : PIK12211
popis :sety
celkom v EUR s DPH :19 104,00
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :25.5.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12211.pdf

Objednávka číslo : PIK12212
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :13 472,16
číslo zmluvy :065/2012
dátum vyhotovenia :25.5.2012
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :17911460
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12212.pdf

Objednávka číslo : PIK12213
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :8 723,80
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :25.5.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12213.pdf

Objednávka číslo : PIK12214
popis :kontrast
celkom v EUR s DPH :1 523,68
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12214.pdf

Objednávka číslo : PEK12136
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :4 651,90
číslo zmluvy :013/2011
dátum vyhotovenia :27.5.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12136.pdf

Objednávka číslo : PEK12137
popis :defibrilátory
celkom v EUR s DPH :41 824,33
číslo zmluvy :011/2011_D1
dátum vyhotovenia :27.5.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12137.pdf

Objednávka číslo : PEK12138
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :36 574,17
číslo zmluvy :010/2011_D1
dátum vyhotovenia :27.5.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12138.pdf

Objednávka číslo : PEK12139
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :39 689,10
číslo zmluvy :009/2011
dátum vyhotovenia :27.5.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12139.pdf

Objednávka číslo : PEK12140
popis :katétre,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :2 254,51
číslo zmluvy :118/2011
dátum vyhotovenia :27.5.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12140.pdf

Objednávka číslo : PEK12141
popis :katétre,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :2 894,32
číslo zmluvy :119/2011
dátum vyhotovenia :27.5.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12141.pdf

Objednávka číslo : CAR12088
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 885,12
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12088.pdf

Objednávka číslo : CAR12089
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 471,21
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12089.pdf

Objednávka číslo : CAR12090
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 908,14
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12090.pdf

Objednávka číslo : DM12030
popis :nákup PC, tlačiarne
celkom v EUR s DPH :1 877,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.5.2012
dodávateľ :SMART COMPUTER spol. s r.o.
adresa dodávateľa :J. C. Hronského 11, Zvolen, 96001
IČO dodávateľa :31629881
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM12030.pdf

Objednávka číslo : KRV12052
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :227,05
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.5.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12052.pdf

Objednávka číslo : PIK12215
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :12 701,00
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :28.5.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12215.pdf

Objednávka číslo : PIK12216
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :6 926,40
číslo zmluvy :068/2012
dátum vyhotovenia :28.5.2012
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12216.pdf

Objednávka číslo : PIR12152
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :586,2
číslo zmluvy :036/2012
dátum vyhotovenia :28.5.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12152.pdf

Objednávka číslo : PIR12154
popis :vodiče,zavádzače
celkom v EUR s DPH :759,36
číslo zmluvy :027/2012
dátum vyhotovenia :28.5.2012
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12154.pdf

Objednávka číslo : POS12156
popis :lepidlá
celkom v EUR s DPH :5 390,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.5.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12156.pdf

Objednávka číslo : POS12157
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 430,00
číslo zmluvy :032/2011
dátum vyhotovenia :28.5.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12157.pdf

Objednávka číslo : TU12131
popis :baterka
celkom v EUR s DPH :237
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.5.2012
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :TU12131.pdf

Objednávka číslo : TU12141
popis :držiak
celkom v EUR s DPH :199
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.5.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :TU12141.pdf

Objednávka číslo : CAR12091
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 696,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12091.pdf

Objednávka číslo : CAR12092
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 812,86
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12092.pdf

Objednávka číslo : CAR12093
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 942,51
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12093.pdf

Objednávka číslo : CAR12094
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :975,09
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12094.pdf

Objednávka číslo : NTS12031
popis :elektr. materiál
celkom v EUR s DPH :154,12
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.5.2012
dodávateľ :D.A.V. spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Skuteckého 19, Banská Bystrica, 97400
IČO dodávateľa :31574661
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :NTS12031.pdf

Objednávka číslo : OAIM12081
popis :súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :464
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.5.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12081.pdf

Objednávka číslo : PIR12155
popis :katétre,zavádzače
celkom v EUR s DPH :3 465,79
číslo zmluvy :028/2012
dátum vyhotovenia :29.5.2012
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12155.pdf

Objednávka číslo : PIR12156
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4 770,00
číslo zmluvy :040/2012
dátum vyhotovenia :29.5.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12156.pdf

Objednávka číslo : PIR12157
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :672
číslo zmluvy :026/2012
dátum vyhotovenia :29.5.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12157.pdf

Objednávka číslo : POS12158
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :735,95
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.5.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12158.pdf

Objednávka číslo : POS12159
popis :krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :924,32
číslo zmluvy :036/2011_D1
dátum vyhotovenia :29.5.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12159.pdf

Objednávka číslo : POS12160
popis :krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :737,45
číslo zmluvy :033/2011
dátum vyhotovenia :29.5.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12160.pdf

Objednávka číslo : POS12161
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1 609,30
číslo zmluvy :030/2011
dátum vyhotovenia :29.5.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12161.pdf

Objednávka číslo : POS12162
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1 609,30
číslo zmluvy :030/2011
dátum vyhotovenia :29.5.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12162.pdf

Objednávka číslo : POS12163
popis :protéza cievna
celkom v EUR s DPH :278
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.5.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12163.pdf

Objednávka číslo : CAR12095
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 869,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12095.pdf

Objednávka číslo : CAR12096
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 951,28
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12096.pdf

Objednávka číslo : KRV12056
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.5.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :KRV12056.pdf

Objednávka číslo : NTS12032
popis :centrálny ovládač
celkom v EUR s DPH :91,16
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.5.2012
dodávateľ :K-system, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :SNP 2780/170, Žiar nad Hronom, 96501
IČO dodávateľa :31623387
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :NTS12032.pdf

Objednávka číslo : OOPP12021
popis :odevy
celkom v EUR s DPH :59,6
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.5.2012
dodávateľ :REMPO spol.s r.o.
adresa dodávateľa :Stará Vajnorská 19, Bratislava, 83245
IČO dodávateľa :35819081
podpísal, funkcia :JUDr. Nadežda Halusková, námestník úseku OPaĽZ
digitálna kópia :OOPP12021.pdf

Objednávka číslo : PIK12217
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1 952,26
číslo zmluvy :065/2012
dátum vyhotovenia :30.5.2012
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :17911460
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12217.pdf

Objednávka číslo : PIK12218
popis :kontrast
celkom v EUR s DPH :1 523,68
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12218.pdf

Objednávka číslo : PIK12219
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1 727,19
číslo zmluvy :060/2012
dátum vyhotovenia :30.5.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12219.pdf

Objednávka číslo : PIR12153
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :2 823,00
číslo zmluvy :032/2012
dátum vyhotovenia :30.5.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12153.pdf

Objednávka číslo : PIR12158
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :7 068,00
číslo zmluvy :041/2012
dátum vyhotovenia :30.5.2012
dodávateľ :TransMedica, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošova 33, Bratislava, 833 12
IČO dodávateľa :35843683
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12158.pdf

Objednávka číslo : PIR12159
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :12 463,00
číslo zmluvy :043/2012
dátum vyhotovenia :30.5.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12159.pdf

Objednávka číslo : PIR12160
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1 161,79
číslo zmluvy :035/2012
dátum vyhotovenia :30.5.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12160.pdf

Objednávka číslo : POS12164
popis :krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :924,32
číslo zmluvy :036/2011_D1
dátum vyhotovenia :30.5.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12164.pdf

Objednávka číslo : POS12165
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 174,85
číslo zmluvy :035/2011_D1
dátum vyhotovenia :30.5.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12165.pdf

Objednávka číslo : POS12166
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1 609,30
číslo zmluvy :028/2011
dátum vyhotovenia :30.5.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12166.pdf

Objednávka číslo : POS12167
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1 669,80
číslo zmluvy :028/2011
dátum vyhotovenia :30.5.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12167.pdf

Objednávka číslo : TU12144
popis :káble
celkom v EUR s DPH :1 202,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.5.2012
dodávateľ :PURO-KLIMA Slovakia ,s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova ul. č. 10, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :35725273
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, gen. riaditeľ, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU12144.pdf

Objednávka číslo : TU12145
popis :madrace
celkom v EUR s DPH :850
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.5.2012
dodávateľ :Internetové nákupy s.r.o.
adresa dodávateľa :Strážnická 19, 90901, SKALICA
IČO dodávateľa :44977573
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, gen. riaditeľ, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU12145.pdf

Objednávka číslo : TU12146
popis :kábel
celkom v EUR s DPH :156
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.5.2012
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :TU12146.pdf

Objednávka číslo : VZP12189
popis :dezinfekcia,materiál hygienický,materiál obväzový,materiál odberový
celkom v EUR s DPH :1 302,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.5.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12189.pdf

Objednávka číslo : VZP12190
popis :dezinfekcia,materiál hygienický,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :1 614,36
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.5.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12190.pdf

Objednávka číslo : VZP12191
popis :materiál odberový
celkom v EUR s DPH :1 904,02
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.5.2012
dodávateľ :Sarstedt spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Údernícka 11, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31359825
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12191.pdf

Objednávka číslo : VZP12192
popis :elektródy
celkom v EUR s DPH :394,34
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.5.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12192.pdf

Objednávka číslo : VZP12193
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :1 788,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.5.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12193.pdf

Objednávka číslo : VZP12194
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :1 740,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.5.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12194.pdf

Objednávka číslo : VZP12195
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :1 853,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.5.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12195.pdf

Objednávka číslo : VZP12196
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :1 390,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.5.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12196.pdf

Objednávka číslo : VZP12197
popis :kanyly,príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :1 756,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.5.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12197.pdf

Objednávka číslo : VZP12198
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1 449,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.5.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12198.pdf

Objednávka číslo : VZP12199
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :1 895,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.5.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12199.pdf

Objednávka číslo : VZP12200
popis :materiál hygienický,sety
celkom v EUR s DPH :1 267,92
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.5.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12200.pdf

Objednávka číslo : CAR12097
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 391,96
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12097.pdf

Objednávka číslo : CAR12098
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 224,57
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.5.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12098.pdf

Objednávka číslo : DM12031
popis :nákup notebook
celkom v EUR s DPH :1 652,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.5.2012
dodávateľ :SMART COMPUTER spol. s r.o.
adresa dodávateľa :J. C. Hronského 11, Zvolen, 96001
IČO dodávateľa :31629881
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM12031.pdf

Objednávka číslo : KRV12054
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.5.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :KRV12054.pdf

Objednávka číslo : KRV12055
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :908,2
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.5.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :PhDr. Viera Jaceková, námestník pre úsek ošetrovateľ
digitálna kópia :KRV12055.pdf

Objednávka číslo : KRV12061
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :1 957,52
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.5.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12061.pdf

Objednávka číslo : KRV12062
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :1 982,47
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.5.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12062.pdf

Objednávka číslo : KRV12063
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :1 990,32
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.5.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12063.pdf

Objednávka číslo : KRV12064
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :1 957,48
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.5.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12064.pdf

Objednávka číslo : KRV12065
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :1 955,97
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.5.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12065.pdf

Objednávka číslo : KRV12066
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :1 868,97
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.5.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12066.pdf

Objednávka číslo : PIK12220
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2 345,00
číslo zmluvy :057/2012
dátum vyhotovenia :31.5.2012
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12220.pdf

Objednávka číslo : PIK12221
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :72 000,00
číslo zmluvy :070/2012
dátum vyhotovenia :31.5.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12221.pdf

Objednávka číslo : PIR12161
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2 988,00
číslo zmluvy :038/2012
dátum vyhotovenia :31.5.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Peter Mečiar, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12161.pdf

Objednávka číslo : TU12159
popis :práškový hasiaci prístroj
celkom v EUR s DPH :43,2
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.5.2012
dodávateľ :PYROBOSS, s.r.o.
adresa dodávateľa :Lúčna 64, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36644048
podpísal, funkcia :Ing. Peter Hronský, námestník úsek techn. a prevád
digitálna kópia :TU12159.pdfCopyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.