Objednávky vyhotovené v septembri 2012

Úvod >> Zverejnenie faktúr, objednávok a zmlúv >> Objednávky vyhotovené v roku 2012

Upozornenie ! Stránka obsahuje v časti "digitálna kópia" hypertextové prepojenie na súbor uložený vo formáte PDF, ktorý obsahuje zosnímaný obraz bez možnosti vyhľadávania textu alebo ďalšieho spracovania textu prípadne obsiahnutého v tomto obraze, tento súbor môže byť aj nedostupný. Otvorením hypertextového prepojenia v časti "digitálna kópia" súhlasíte s použitím neštandardného formátu súboru a v tejto súvislosti nemáte žiadne výhrady voči prevádzkovateľovi tohto webového sídla.

Objednávka číslo : LIEK12003
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :2 255,50
číslo zmluvy :114/2012
dátum vyhotovenia :3.9.2012
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12003.pdf

Objednávka číslo : LIEK12004
popis :kontrast
celkom v EUR s DPH :1 460,03
číslo zmluvy :100/2012
dátum vyhotovenia :3.9.2012
dodávateľ :VERUM, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Krivá 18/515, Košice 1, 4001
IČO dodávateľa :36175854
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12004.pdf

Objednávka číslo : LIEK12005
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :4 237,85
číslo zmluvy :118/2012
dátum vyhotovenia :3.9.2012
dodávateľ :Pharex s.r.o.
adresa dodávateľa :Prieložtek 1, Martin, 036 01
IČO dodávateľa :4073437
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12005.pdf

Objednávka číslo : LIEK12006
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :150,38
číslo zmluvy :112/2012
dátum vyhotovenia :3.9.2012
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12006.pdf

Objednávka číslo : LIEK12007
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 753,17
číslo zmluvy :113/2012
dátum vyhotovenia :3.9.2012
dodávateľ :MEDICAL GROUP SK a.s.
adresa dodávateľa :Turgenevova 19, Košice, 040 01
IČO dodávateľa :31708030
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12007.pdf

Objednávka číslo : LIEK12008
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :278,52
číslo zmluvy :116/2012
dátum vyhotovenia :3.9.2012
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12008.pdf

Objednávka číslo : PEK12255
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :28 305,23
číslo zmluvy :010/2011_D1
dátum vyhotovenia :3.9.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12255.pdf

Objednávka číslo : PEK12256
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :25 593,52
číslo zmluvy :011/2011_D1
dátum vyhotovenia :3.9.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12256.pdf

Objednávka číslo : PEK12257
popis :defibrilátory,elektródy
celkom v EUR s DPH :21 596,30
číslo zmluvy :009/2011_D1
dátum vyhotovenia :3.9.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12257.pdf

Objednávka číslo : PIK12383
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :2 448,00
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :3.9.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12383.pdf

Objednávka číslo : PIK12398
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :5 796,00
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :3.9.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12398.pdf

Objednávka číslo : PIK12399
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :8 890,70
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :3.9.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12399.pdf

Objednávka číslo : PIR12265
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2 255,00
číslo zmluvy :038/2012
dátum vyhotovenia :3.9.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12265.pdf

Objednávka číslo : PIR12266
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :4 113,60
číslo zmluvy :35/2012_D1
dátum vyhotovenia :3.9.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12266.pdf

Objednávka číslo : PIR12267
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :9 300,00
číslo zmluvy :050/2012
dátum vyhotovenia :3.9.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12267.pdf

Objednávka číslo : VZP12353
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
celkom v EUR s DPH :914,11
číslo zmluvy :020/2012
dátum vyhotovenia :3.9.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12353.pdf

Objednávka číslo : VZP12354
popis :kanyly,materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :12 557,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.9.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12354.pdf

Objednávka číslo : VZP12355
popis :kanyly,lepidlá,materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :6 797,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.9.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12355.pdf

Objednávka číslo : VZP12356
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :1 639,73
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.9.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12356.pdf

Objednávka číslo : VZP12357
popis :kanyly,materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :3 382,32
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.9.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12357.pdf

Objednávka číslo : VZP12358
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :1 643,04
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.9.2012
dodávateľ :InaMED s.r.o.
adresa dodávateľa :Ďumbierska 4, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :44484275
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12358.pdf

Objednávka číslo : VZP12359
popis :dezinfekcia,drenáže,inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :2 129,33
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.9.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12359.pdf

Objednávka číslo : VZP12360
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :4 077,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.9.2012
dodávateľ :IMMOMEDICAL CZ s.r.o.
adresa dodávateľa :Novodvorská 994, Praha 4, 14221
IČO dodávateľa :28480830
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12360.pdf

Objednávka číslo : MAT12033
popis :hygienické potreby
celkom v EUR s DPH :451,66
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :4.9.2012
dodávateľ :LORIKA Slovakia, s.r.o.
adresa dodávateľa :Langsfeldova 2, Martin, 036 01
IČO dodávateľa :31621589
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT12033.pdf

Objednávka číslo : OKJ12001
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2 160,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :4.9.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OKJ12001.pdf

Objednávka číslo : OKJ12003
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :478,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :4.9.2012
dodávateľ :ARID obch. spoločnosť, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošová 2/A, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31350836
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OKJ12003.pdf

Objednávka číslo : PIK12400
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :3 690,72
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :4.9.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12400.pdf

Objednávka číslo : PIK12401
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :36 000,00
číslo zmluvy :070/2012
dátum vyhotovenia :4.9.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12401.pdf

Objednávka číslo : PIK12402
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :21 314,00
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :4.9.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12402.pdf

Objednávka číslo : TU12248
popis :oprava ZT
celkom v EUR s DPH :48,86
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :4.9.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU12248.pdf

Objednávka číslo : TU12249
popis :indikátor
celkom v EUR s DPH :150
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :4.9.2012
dodávateľ :MEDIMPRAX, s.r.o.
adresa dodávateľa :Líščie údolie 57, Bratislava, 84105
IČO dodávateľa :31348904
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU12249.pdf

Objednávka číslo : TU12250
popis :papier rola
celkom v EUR s DPH :76,4
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :4.9.2012
dodávateľ :Miele s.r.o.
adresa dodávateľa :Plynárenská 1, Bratislava, 82109
IČO dodávateľa :35872161
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU12250.pdf

Objednávka číslo : VZP12362
popis :dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :29,4
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :4.9.2012
dodávateľ :Fresenius Medical Care
adresa dodávateľa :Teplická 99, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :31412971
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12362.pdf

Objednávka číslo : VZP12363
popis :dezinfekcia,materiál hygienický,materiál odberový
celkom v EUR s DPH :2 165,02
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :4.9.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12363.pdf

Objednávka číslo : VZP12364
popis :dezinfekcia,materiál hygienický,materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :1 383,72
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :4.9.2012
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Vlčkova 18, Bratislava, 81106
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12364.pdf

Objednávka číslo : VZP12365
popis :dezinfekcia,materiál odberový
celkom v EUR s DPH :2 594,51
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :4.9.2012
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, Veżké Léváre, 90873
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12365.pdf

Objednávka číslo : VZP12369
popis :súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :781,2
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :4.9.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12369.pdf

Objednávka číslo : KRV12109
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :493,36
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :5.9.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12109.pdf

Objednávka číslo : PIK12403
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :8 205,00
číslo zmluvy :058/2012_D1
dátum vyhotovenia :5.9.2012
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12403.pdf

Objednávka číslo : POS12239
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 174,00
číslo zmluvy :038/2011_D1
dátum vyhotovenia :5.9.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12239.pdf

Objednávka číslo : POS12240
popis :lepidlá
celkom v EUR s DPH :5 390,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :5.9.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12240.pdf

Objednávka číslo : POS12241
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :11 420,63
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :5.9.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12241.pdf

Objednávka číslo : POS12242
popis :protéza cievna
celkom v EUR s DPH :278
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :5.9.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12242.pdf

Objednávka číslo : POS12243
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 385,00
číslo zmluvy :035/2011_D1
dátum vyhotovenia :5.9.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12243.pdf

Objednávka číslo : TU12251
popis :káble
celkom v EUR s DPH :475,2
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :5.9.2012
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU12251.pdf

Objednávka číslo : KRV12110
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :6.9.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12110.pdf

Objednávka číslo : LIEK12009
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :736,86
číslo zmluvy :112/2012
dátum vyhotovenia :6.9.2012
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12009.pdf

Objednávka číslo : LIEK12010
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :3 169,16
číslo zmluvy :116/2012
dátum vyhotovenia :6.9.2012
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12010.pdf

Objednávka číslo : LIEK12011
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :746,52
číslo zmluvy :114/2012
dátum vyhotovenia :6.9.2012
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12011.pdf

Objednávka číslo : LIEK12012
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 940,53
číslo zmluvy :118/2012
dátum vyhotovenia :6.9.2012
dodávateľ :Pharex s.r.o.
adresa dodávateľa :Prieložtek 1, Martin, 036 01
IČO dodávateľa :4073437
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12012.pdf

Objednávka číslo : LIEK12013
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :25,61
číslo zmluvy :115/2012
dátum vyhotovenia :6.9.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12013.pdf

Objednávka číslo : PIR12268
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :1 493,71
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :6.9.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12268.pdf

Objednávka číslo : PIR12269
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :4 983,00
číslo zmluvy :049/2012
dátum vyhotovenia :6.9.2012
dodávateľ :ADYTON
adresa dodávateľa :Klariská 7, Bratislava, 81103
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12269.pdf

Objednávka číslo : PIR12270
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :5 580,00
číslo zmluvy :043/2012
dátum vyhotovenia :6.9.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12270.pdf

Objednávka číslo : PIR12271
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4 356,00
číslo zmluvy :040/2012
dátum vyhotovenia :6.9.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12271.pdf

Objednávka číslo : PIR12272
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :3 559,34
číslo zmluvy :038/2012
dátum vyhotovenia :6.9.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12272.pdf

Objednávka číslo : VZP12361
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :308,02
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :6.9.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12361.pdf

Objednávka číslo : VZP12366
popis :materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :1 482,14
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :6.9.2012
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, Nemce, 97401
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12366.pdf

Objednávka číslo : VZP12367
popis :dezinfekcia,materiál hygienický,prádlo,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :2 279,35
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :6.9.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12367.pdf

Objednávka číslo : VZP12368
popis :dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :355,53
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :6.9.2012
dodávateľ :MEDIMPRAX, s.r.o.
adresa dodávateľa :Líščie údolie 57, Bratislava, 84105
IČO dodávateľa :31348904
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12368.pdf

Objednávka číslo : VZP12370
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
celkom v EUR s DPH :12 924,00
číslo zmluvy :017/2012_D1
dátum vyhotovenia :6.9.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12370.pdf

Objednávka číslo : PIR12273
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :995,81
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :7.9.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12273.pdf

Objednávka číslo : TU12252
popis :oprava nábytku
celkom v EUR s DPH :175
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :7.9.2012
dodávateľ :Ján Lietava
adresa dodávateľa :Horná 71, Babiná, 96261
IČO dodávateľa :43152538
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU12252.pdf

Objednávka číslo : TU12253
popis :káble
celkom v EUR s DPH :254,4
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :7.9.2012
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU12253.pdf

Objednávka číslo : PEK12258
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :32 036,37
číslo zmluvy :010/2011
dátum vyhotovenia :10.9.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12258.pdf

Objednávka číslo : PEK12259
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :8 190,60
číslo zmluvy :009/2011
dátum vyhotovenia :10.9.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12259.pdf

Objednávka číslo : PEK12260
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :49 187,93
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.9.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12260.pdf

Objednávka číslo : PEK12261
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :1 923,90
číslo zmluvy :013/2011
dátum vyhotovenia :10.9.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12261.pdf

Objednávka číslo : PEK12262
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4 410,00
číslo zmluvy :009/2011
dátum vyhotovenia :10.9.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12262.pdf

Objednávka číslo : PIK12404
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :38 880,00
číslo zmluvy :064/2012_D1
dátum vyhotovenia :10.9.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12404.pdf

Objednávka číslo : PIK12405
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :24 335,00
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :10.9.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12405.pdf

Objednávka číslo : PIK12406
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :20 405,00
číslo zmluvy :062/2012
dátum vyhotovenia :10.9.2012
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12406.pdf

Objednávka číslo : VZP12342
popis :prádlo,sety
celkom v EUR s DPH :4 310,89
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.9.2012
dodávateľ :Lohmann & Rauscher, s.r.o.
adresa dodávateľa :Gaštanova 15, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :31347827
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12342.pdf

Objednávka číslo : VZP12371
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :1 915,08
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.9.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12371.pdf

Objednávka číslo : VZP12372
popis :dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :36,92
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.9.2012
dodávateľ :Fresenius Medical Care
adresa dodávateľa :Teplická 99, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :31412971
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12372.pdf

Objednávka číslo : VZP12373
popis :materiál hygienický,materiál obväzový,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :1 505,49
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.9.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12373.pdf

Objednávka číslo : IT12028
popis :spotrebný materiál do tlačiarní
celkom v EUR s DPH :1 056,07
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.9.2012
dodávateľ :Printech Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Brusno 223, Brusno, 976 62
IČO dodávateľa :44561318
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT12028.pdf

Objednávka číslo : NTS12044
popis :elektro materiál
celkom v EUR s DPH :135,76
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.9.2012
dodávateľ :ACD s.r.o.
adresa dodávateľa :M.R.Štefánika 1689, Detva, 96212
IČO dodávateľa :36618756
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :NTS12044.pdf

Objednávka číslo : OKJ12005
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :245,51
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.9.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OKJ12005.pdf

Objednávka číslo : VZP12374
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :111,36
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.9.2012
dodávateľ :DAHLHAUSEN SK s.r.o.
adresa dodávateľa :ul.J.Kréna 361/13, Nové Mesto nad Váhom, 91501
IČO dodávateľa :36313564
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12374.pdf

Objednávka číslo : VZP12375
popis :dezinfekcia,materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :578,4
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.9.2012
dodávateľ :VIDRA a spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Štrková 8, Žilina, 1196
IČO dodávateľa :31589561
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12375.pdf

Objednávka číslo : VZP12377
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :67,87
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.9.2012
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12377.pdf

Objednávka číslo : VZP12378
popis :dezinfekcia,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :1 005,96
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.9.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12378.pdf

Objednávka číslo : VZP12386
popis :súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :360
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.9.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12386.pdf

Objednávka číslo : KRV12111
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.9.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12111.pdf

Objednávka číslo : LIEK12014
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 132,41
číslo zmluvy :116/2012
dátum vyhotovenia :12.9.2012
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12014.pdf

Objednávka číslo : LIEK12015
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :512,16
číslo zmluvy :115/2012
dátum vyhotovenia :12.9.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12015.pdf

Objednávka číslo : LIEK12016
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 407,44
číslo zmluvy :118/2012
dátum vyhotovenia :12.9.2012
dodávateľ :Pharex s.r.o.
adresa dodávateľa :Prieložtek 1, Martin, 036 01
IČO dodávateľa :4073437
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12016.pdf

Objednávka číslo : LIEK12017
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 842,30
číslo zmluvy :114/2012
dátum vyhotovenia :12.9.2012
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12017.pdf

Objednávka číslo : LIEK12018
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :514,17
číslo zmluvy :113/2012
dátum vyhotovenia :12.9.2012
dodávateľ :MEDICAL GROUP SK a.s.
adresa dodávateľa :Turgenevova 19, Košice, 040 01
IČO dodávateľa :31708030
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12018.pdf

Objednávka číslo : LIEK12019
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :429,49
číslo zmluvy :112/2012
dátum vyhotovenia :12.9.2012
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12019.pdf

Objednávka číslo : LIEK12020
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :145,29
číslo zmluvy :117/2012
dátum vyhotovenia :12.9.2012
dodávateľ :TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o.
adresa dodávateľa :Lazovná 68, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36020982
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12020.pdf

Objednávka číslo : PIK12407
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :5 568,90
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :12.9.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12407.pdf

Objednávka číslo : PIK12408
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :10 164,00
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :12.9.2012
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12408.pdf

Objednávka číslo : PIK12409
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :4 749,00
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :12.9.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12409.pdf

Objednávka číslo : PIR12274
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :10 560,00
číslo zmluvy :049/2012
dátum vyhotovenia :12.9.2012
dodávateľ :ADYTON
adresa dodávateľa :Klariská 7, Bratislava, 81103
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12274.pdf

Objednávka číslo : DM12044
popis :počítač centrála záloha OAIM
celkom v EUR s DPH :805
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.9.2012
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM12044.pdf

Objednávka číslo : KRV12107
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :454,1
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.9.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12107.pdf

Objednávka číslo : PEK12263
popis :defibrilátory,elektródy
celkom v EUR s DPH :64 497,40
číslo zmluvy :009/2011
dátum vyhotovenia :13.9.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12263.pdf

Objednávka číslo : PEK12264
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :75 741,14
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :13.9.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12264.pdf

Objednávka číslo : DM12046
popis :kreslo
celkom v EUR s DPH :432,12
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.9.2012
dodávateľ :INTERCHAIR s.r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :31402623
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM12046.pdf

Objednávka číslo : OAIM12133
popis :materiál diagnostický,materiál hygienický,okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :7 827,70
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.9.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12133.pdf

Objednávka číslo : OAIM12134
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :1 314,47
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.9.2012
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12134.pdf

Objednávka číslo : OAIM12135
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :5 301,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.9.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12135.pdf

Objednávka číslo : OAIM12136
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :1 680,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.9.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12136.pdf

Objednávka číslo : OAIM12137
popis :katétre,materiál odberový
celkom v EUR s DPH :2 590,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.9.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12137.pdf

Objednávka číslo : OAIM12138
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :899,76
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.9.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12138.pdf

Objednávka číslo : OAIM12139
popis :materiál diagnostický,okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :2 147,46
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.9.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12139.pdf

Objednávka číslo : PEK12265
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :1 923,90
číslo zmluvy :013/2011
dátum vyhotovenia :14.9.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12265.pdf

Objednávka číslo : PEK12266
popis :defibrilátory,elektródy
celkom v EUR s DPH :78 250,68
číslo zmluvy :011/2011
dátum vyhotovenia :14.9.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12266.pdf

Objednávka číslo : TU12262
popis :kábel
celkom v EUR s DPH :130
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.9.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU12262.pdf

Objednávka číslo : VZP12376
popis :materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :1 177,72
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.9.2012
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Vlčkova 18, Bratislava, 81106
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12376.pdf

Objednávka číslo : VZP12379
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :1 067,21
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.9.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12379.pdf

Objednávka číslo : VZP12380
popis :kanyly,materiál hygienický,materiál obväzový,materiál odberový
celkom v EUR s DPH :1 249,65
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.9.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12380.pdf

Objednávka číslo : VZP12381
popis :dezinfekcia,kanyly
celkom v EUR s DPH :656,7
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.9.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12381.pdf

Objednávka číslo : VZP12382
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :447,2
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.9.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12382.pdf

Objednávka číslo : VZP12384
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :726,83
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.9.2012
dodávateľ :BIOHEM spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31442617
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12384.pdf

Objednávka číslo : CAR12128
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :11 689,47
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.9.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12128.pdf

Objednávka číslo : OFD12004
popis :ekg papier,elektródy
celkom v EUR s DPH :470,4
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.9.2012
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OFD12004.pdf

Objednávka číslo : PIK12410
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :10 494,00
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :17.9.2012
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12410.pdf

Objednávka číslo : PIK12411
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :9 020,00
číslo zmluvy :060/2012
dátum vyhotovenia :17.9.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12411.pdf

Objednávka číslo : PIK12412
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :5 698,00
číslo zmluvy :067/2012
dátum vyhotovenia :17.9.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12412.pdf

Objednávka číslo : PIK12413
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :15 305,40
číslo zmluvy :069/2012
dátum vyhotovenia :17.9.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12413.pdf

Objednávka číslo : PIK12414
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :5 700,00
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :17.9.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12414.pdf

Objednávka číslo : TU12263
popis :ekg káble
celkom v EUR s DPH :554,4
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.9.2012
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU12263.pdf

Objednávka číslo : TU12264
popis :káble
celkom v EUR s DPH :336
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.9.2012
dodávateľ :DMS spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Stierova 21, Košice, 4011
IČO dodávateľa :36587095
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU12264.pdf

Objednávka číslo : TU12265
popis :manžeta OMRON
celkom v EUR s DPH :91,2
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.9.2012
dodávateľ :CELIMED s.r.o.
adresa dodávateľa :Hagarova 4, Bratislava, 83152
IČO dodávateľa :31403751
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU12265.pdf

Objednávka číslo : DM12047
popis :HW upgrade Barracuda Web Filter + služby na 1 rok
celkom v EUR s DPH :4 789,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.9.2012
dodávateľ :SHIFTCOM s.r.o.
adresa dodávateľa :Prokopova 498, Louny, 440 01
IČO dodávateľa :28720946
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM12047.pdf

Objednávka číslo : KRV12116
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.9.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12116.pdf

Objednávka číslo : PIK12416
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :13 552,00
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :18.9.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12416.pdf

Objednávka číslo : PIK12417
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :8 100,00
číslo zmluvy :069/2012_D1
dátum vyhotovenia :18.9.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12417.pdf

Objednávka číslo : PIK12418
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :1 932,00
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :18.9.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12418.pdf

Objednávka číslo : PIK12419
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4 234,80
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :18.9.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12419.pdf

Objednávka číslo : VZP12383
popis :materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :399,85
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.9.2012
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12383.pdf

Objednávka číslo : VZP12397
popis :materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :387,44
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.9.2012
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Vlčkova 18, Bratislava, 81106
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12397.pdf

Objednávka číslo : DM12048
popis :barometer
celkom v EUR s DPH :38,84
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.9.2012
dodávateľ :Kelvin, s.r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 2, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :36478776
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM12048.pdf

Objednávka číslo : KRV12115
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.9.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12115.pdf

Objednávka číslo : MAT12036
popis :kancelárske potreby
celkom v EUR s DPH :229,28
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.9.2012
dodávateľ :Jan Volf
adresa dodávateľa :Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :11785250
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT12036.pdf

Objednávka číslo : OAIM12141
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :486
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.9.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12141.pdf

Objednávka číslo : PIR12276
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :9 168,00
číslo zmluvy :040/2012
dátum vyhotovenia :19.9.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12276.pdf

Objednávka číslo : PIR12277
popis :stenty,vodiče
celkom v EUR s DPH :15 811,00
číslo zmluvy :043/2012
dátum vyhotovenia :19.9.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12277.pdf

Objednávka číslo : PIR12278
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :1 980,00
číslo zmluvy :048/2012
dátum vyhotovenia :19.9.2012
dodávateľ :TransMedica, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošova 33, Bratislava, 833 12
IČO dodávateľa :35843683
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12278.pdf

Objednávka číslo : VZP12385
popis :dezinfekcia,materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :648,7
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.9.2012
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, Veżké Léváre, 90873
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12385.pdf

Objednávka číslo : VZP12387
popis :materiál hygienický,materiál obväzový,prádlo
celkom v EUR s DPH :2 413,51
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.9.2012
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Vlčkova 18, Bratislava, 81106
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12387.pdf

Objednávka číslo : VZP12388
popis :drenáže
celkom v EUR s DPH :816,6
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.9.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12388.pdf

Objednávka číslo : VZP12389
popis :materiál hygienický,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :574,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.9.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12389.pdf

Objednávka číslo : VZP12390
popis :materiál hygienický,prádlo,sety,súpravy infúzne,uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :9 261,81
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.9.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12390.pdf

Objednávka číslo : VZP12391
popis :materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :1 851,96
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.9.2012
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, Nemce, 97401
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12391.pdf

Objednávka číslo : KRV12114
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :408,69
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.9.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12114.pdf

Objednávka číslo : LIEK12022
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :2 554,65
číslo zmluvy :113/2012
dátum vyhotovenia :20.9.2012
dodávateľ :MEDICAL GROUP SK a.s.
adresa dodávateľa :Turgenevova 19, Košice, 040 01
IČO dodávateľa :31708030
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12022.pdf

Objednávka číslo : LIEK12023
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :2 757,19
číslo zmluvy :118/2012
dátum vyhotovenia :20.9.2012
dodávateľ :Pharex s.r.o.
adresa dodávateľa :Prieložtek 1, Martin, 036 01
IČO dodávateľa :4073437
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12023.pdf

Objednávka číslo : LIEK12024
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :224,15
číslo zmluvy :112/2012
dátum vyhotovenia :20.9.2012
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12024.pdf

Objednávka číslo : LIEK12025
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :290,59
číslo zmluvy :117/2012
dátum vyhotovenia :20.9.2012
dodávateľ :TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o.
adresa dodávateľa :Lazovná 68, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36020982
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12025.pdf

Objednávka číslo : LIEK12026
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :580,52
číslo zmluvy :114/2012
dátum vyhotovenia :20.9.2012
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12026.pdf

Objednávka číslo : LIEK12027
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 679,20
číslo zmluvy :116/2012
dátum vyhotovenia :20.9.2012
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12027.pdf

Objednávka číslo : LIEK12028
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :25,61
číslo zmluvy :115/2012
dátum vyhotovenia :20.9.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12028.pdf

Objednávka číslo : PEK12267
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :31 505,16
číslo zmluvy :010/2011_D1
dátum vyhotovenia :20.9.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12267.pdf

Objednávka číslo : PEK12268
popis :defibrilátory
celkom v EUR s DPH :19 327,81
číslo zmluvy :012/2011
dátum vyhotovenia :20.9.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12268.pdf

Objednávka číslo : PEK12269
popis :defibrilátory,elektródy
celkom v EUR s DPH :41 406,20
číslo zmluvy :013/2011_D1
dátum vyhotovenia :20.9.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12269.pdf

Objednávka číslo : PEK12270
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :4 067,80
číslo zmluvy :013/2011_D1
dátum vyhotovenia :20.9.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12270.pdf

Objednávka číslo : PEK12271
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :24 057,00
číslo zmluvy :009/2011_D1
dátum vyhotovenia :20.9.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12271.pdf

Objednávka číslo : PIK12420
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :8 723,80
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :20.9.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12420.pdf

Objednávka číslo : TU12269
popis :tablet soľ
celkom v EUR s DPH :264
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.9.2012
dodávateľ :REMPO spol.s r.o.
adresa dodávateľa :Stará Vajnorská 19, Bratislava, 83245
IČO dodávateľa :35819081
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU12269.pdf

Objednávka číslo : TU12270
popis :nádradný diel prietokomer
celkom v EUR s DPH :188,76
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.9.2012
dodávateľ :POLYMED medical, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zámocká 30, Bratislava, 81101
IČO dodávateľa :36365785
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU12270.pdf

Objednávka číslo : MAT12035
popis :tlačivá
celkom v EUR s DPH :1 081,17
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.9.2012
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, Lučenec, 98401
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT12035.pdf

Objednávka číslo : OAIM12140
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :399,8
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.9.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12140.pdf

Objednávka číslo : OAIM12142
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :71,84
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.9.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12142.pdf

Objednávka číslo : OAIM12143
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :1 755,38
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.9.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12143.pdf

Objednávka číslo : PIK12422
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :17 168,01
číslo zmluvy :065/2012
dátum vyhotovenia :21.9.2012
dodávateľ :JUPI Ing.Juraj Pisch
adresa dodávateľa :Oremburská 8, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :17911460
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12422.pdf

Objednávka číslo : PIK12423
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :11 011,00
číslo zmluvy :074/2012_D1
dátum vyhotovenia :21.9.2012
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12423.pdf

Objednávka číslo : PIK12425
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :18 920,00
číslo zmluvy :069/2012_D1
dátum vyhotovenia :21.9.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12425.pdf

Objednávka číslo : PIK12426
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :9 680,00
číslo zmluvy :074/2012
dátum vyhotovenia :21.9.2012
dodávateľ :A care, s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova 10, Piešťany, 921 01
IČO dodávateľa :35724609
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12426.pdf

Objednávka číslo : TU12272
popis :CO2 snímač
celkom v EUR s DPH :538,2
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :21.9.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU12272.pdf

Objednávka číslo : PEK12273
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :850,19
číslo zmluvy :025/2011
dátum vyhotovenia :24.9.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12273.pdf

Objednávka číslo : PEK12274
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :16 044,60
číslo zmluvy :009/2011_D1
dátum vyhotovenia :24.9.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12274.pdf

Objednávka číslo : PEK12275
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :4 202,73
číslo zmluvy :011/2011_D1
dátum vyhotovenia :24.9.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12275.pdf

Objednávka číslo : PEK12276
popis :katétre,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :2 374,00
číslo zmluvy :118/2011
dátum vyhotovenia :24.9.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12276.pdf

Objednávka číslo : PEK12277
popis :katétre,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :2 894,32
číslo zmluvy :119/2011
dátum vyhotovenia :24.9.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12277.pdf

Objednávka číslo : PIK12428
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :7 404,66
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :24.9.2012
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12428.pdf

Objednávka číslo : PIK12429
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :7 380,00
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :24.9.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12429.pdf

Objednávka číslo : PIK12430
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :27 475,00
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :24.9.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12430.pdf

Objednávka číslo : PIK12431
popis :sety
celkom v EUR s DPH :19 104,00
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :24.9.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12431.pdf

Objednávka číslo : PIK12432
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :7 637,22
číslo zmluvy :067/2012
dátum vyhotovenia :24.9.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12432.pdf

Objednávka číslo : PIK12433
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :34 020,00
číslo zmluvy :064/2012_D1
dátum vyhotovenia :24.9.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12433.pdf

Objednávka číslo : PIK12434
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2 590,00
číslo zmluvy :066/2012
dátum vyhotovenia :24.9.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12434.pdf

Objednávka číslo : PIK12435
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :11 529,06
číslo zmluvy :067/2012
dátum vyhotovenia :24.9.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12435.pdf

Objednávka číslo : PIK12436
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :7 110,00
číslo zmluvy :066/2012
dátum vyhotovenia :24.9.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12436.pdf

Objednávka číslo : PIK12437
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :8 244,00
číslo zmluvy :066/2012
dátum vyhotovenia :24.9.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12437.pdf

Objednávka číslo : PIK12438
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :5 280,00
číslo zmluvy :075/2012
dátum vyhotovenia :24.9.2012
dodávateľ :PURO-KLIMA Slovakia ,s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova ul. č. 10, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :35725273
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12438.pdf

Objednávka číslo : PIR12275
popis :katétre,príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :14 940,00
číslo zmluvy :049/2012
dátum vyhotovenia :24.9.2012
dodávateľ :ADYTON
adresa dodávateľa :Klariská 7, Bratislava, 81103
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12275.pdf

Objednávka číslo : PIR12279
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4 980,00
číslo zmluvy :038/2012
dátum vyhotovenia :24.9.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12279.pdf

Objednávka číslo : POS12244
popis :protéza cievna
celkom v EUR s DPH :834
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.9.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12244.pdf

Objednávka číslo : POS12245
popis :protéza cievna
celkom v EUR s DPH :351,87
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.9.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12245.pdf

Objednávka číslo : TU12273
popis :výsadba drevín
celkom v EUR s DPH :377,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.9.2012
dodávateľ :Záhradné centrum Vígľaš
adresa dodávateľa :Vígľaš 565, Vígľaš, 96202
IČO dodávateľa :45902208
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU12273.pdf

Objednávka číslo : TU12274
popis :soľ technická
celkom v EUR s DPH :247,8
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.9.2012
dodávateľ :REMPO spol.s r.o.
adresa dodávateľa :Stará Vajnorská 19, Bratislava, 83245
IČO dodávateľa :35819081
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU12274.pdf

Objednávka číslo : VZP12392
popis :dezinfekcia,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :669,84
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.9.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12392.pdf

Objednávka číslo : VZP12393
popis :kanyly,materiál hygienický,materiál odberový
celkom v EUR s DPH :1 837,61
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.9.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12393.pdf

Objednávka číslo : VZP12394
popis :materiál hygienický,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :1 024,92
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.9.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12394.pdf

Objednávka číslo : VZP12395
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
celkom v EUR s DPH :1 812,36
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.9.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12395.pdf

Objednávka číslo : VZP12396
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
celkom v EUR s DPH :17 183,76
číslo zmluvy :020/2012
dátum vyhotovenia :24.9.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12396.pdf

Objednávka číslo : OOPP12040
popis :Obuv pracovná
celkom v EUR s DPH :34,9
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.9.2012
dodávateľ :REMPO spol.s r.o.
adresa dodávateľa :Stará Vajnorská 19, Bratislava, 83245
IČO dodávateľa :35819081
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP12040.pdf

Objednávka číslo : PEK12278
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :950,26
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.9.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12278.pdf

Objednávka číslo : PEK12279
popis :vodiče,zavádzače
celkom v EUR s DPH :1 318,98
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.9.2012
dodávateľ :ARID obch. spoločnosť, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošová 2/A, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31350836
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12279.pdf

Objednávka číslo : PIK12424
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :29 150,00
číslo zmluvy :062/2012
dátum vyhotovenia :25.9.2012
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12424.pdf

Objednávka číslo : PIK12439
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2 875,32
číslo zmluvy :067/2012
dátum vyhotovenia :25.9.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12439.pdf

Objednávka číslo : PIR12280
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1 194,99
číslo zmluvy :032/2012
dátum vyhotovenia :25.9.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12280.pdf

Objednávka číslo : POS12246
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :1 999,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.9.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12246.pdf

Objednávka číslo : POS12247
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1 603,80
číslo zmluvy :031/2011
dátum vyhotovenia :25.9.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12247.pdf

Objednávka číslo : POS12248
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1 603,80
číslo zmluvy :031/2011
dátum vyhotovenia :25.9.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12248.pdf

Objednávka číslo : POS12249
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 174,00
číslo zmluvy :038/2011_D1
dátum vyhotovenia :25.9.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12249.pdf

Objednávka číslo : POS12250
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 174,00
číslo zmluvy :038/2011_D1
dátum vyhotovenia :25.9.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12250.pdf

Objednávka číslo : POS12251
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 415,60
číslo zmluvy :029/2011
dátum vyhotovenia :25.9.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12251.pdf

Objednávka číslo : POS12252
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1 669,80
číslo zmluvy :028/2011
dátum vyhotovenia :25.9.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12252.pdf

Objednávka číslo : POS12253
popis :krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :737,45
číslo zmluvy :033/2011
dátum vyhotovenia :25.9.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12253.pdf

Objednávka číslo : POS12254
popis :krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :737,45
číslo zmluvy :033/2011
dátum vyhotovenia :25.9.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12254.pdf

Objednávka číslo : POS12255
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 415,60
číslo zmluvy :029/2011
dátum vyhotovenia :25.9.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12255.pdf

Objednávka číslo : DM12049
popis :rozšírenie siete DECTA o nové základne
celkom v EUR s DPH :1 099,58
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.9.2012
dodávateľ :Marian Dudáš - MOVIKOM
adresa dodávateľa :Javornícka 33, Banská Bystrica, 97411
IČO dodávateľa :37331787
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM12049.pdf

Objednávka číslo : KRV12117
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.9.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12117.pdf

Objednávka číslo : NTS12047
popis :elektro materiál
celkom v EUR s DPH :32
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.9.2012
dodávateľ :D.A.V. spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Skuteckého 19, Banská Bystrica, 97400
IČO dodávateľa :31574661
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :NTS12047.pdf

Objednávka číslo : PIR12281
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1 194,99
číslo zmluvy :032/2012
dátum vyhotovenia :26.9.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12281.pdf

Objednávka číslo : TU12279
popis :ND - O2 senzor
celkom v EUR s DPH :288
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.9.2012
dodávateľ :COVIDIEN ECE s.r.o.
adresa dodávateľa :Galvaniho 7/a, Bratislava, 82104
IČO dodávateľa :35947446
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU12279.pdf

Objednávka číslo : KRV12119
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :272,46
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.9.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12119.pdf

Objednávka číslo : LIEK12029
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :2 641,84
číslo zmluvy :118/2012
dátum vyhotovenia :27.9.2012
dodávateľ :Pharex s.r.o.
adresa dodávateľa :Prieložtek 1, Martin, 036 01
IČO dodávateľa :4073437
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12029.pdf

Objednávka číslo : LIEK12030
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :467,3
číslo zmluvy :112/2012
dátum vyhotovenia :27.9.2012
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12030.pdf

Objednávka číslo : LIEK12031
popis :kontrast
celkom v EUR s DPH :2 029,83
číslo zmluvy :099/2012
dátum vyhotovenia :27.9.2012
dodávateľ :VERUM, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Krivá 18/515, Košice 1, 4001
IČO dodávateľa :36175854
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12031.pdf

Objednávka číslo : LIEK12032
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :124,54
číslo zmluvy :117/2012
dátum vyhotovenia :27.9.2012
dodávateľ :TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o.
adresa dodávateľa :Lazovná 68, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36020982
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12032.pdf

Objednávka číslo : LIEK12033
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 235,89
číslo zmluvy :113/2012
dátum vyhotovenia :27.9.2012
dodávateľ :MEDICAL GROUP SK a.s.
adresa dodávateľa :Turgenevova 19, Košice, 040 01
IČO dodávateľa :31708030
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12033.pdf

Objednávka číslo : LIEK12034
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :3 360,02
číslo zmluvy :119/2012
dátum vyhotovenia :27.9.2012
dodávateľ :INTEC PHARMA s.r.o.
adresa dodávateľa :Elektrárenská 4, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :683264
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12034.pdf

Objednávka číslo : LIEK12035
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :360,7
číslo zmluvy :116/2012
dátum vyhotovenia :27.9.2012
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12035.pdf

Objednávka číslo : LIEK12036
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :3 553,24
číslo zmluvy :114/2012
dátum vyhotovenia :27.9.2012
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12036.pdf

Objednávka číslo : PIR12282
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :14 064,00
číslo zmluvy :029/2012
dátum vyhotovenia :27.9.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12282.pdf

Objednávka číslo : POS12256
popis :protéza cievna
celkom v EUR s DPH :2 204,83
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.9.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12256.pdf

Objednávka číslo : POS12257
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :4 413,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.9.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12257.pdf

Objednávka číslo : POS12258
popis :elektródy
celkom v EUR s DPH :3 689,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.9.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12258.pdf

Objednávka číslo : VZP12398
popis :dezinfekcia,materiál hygienický,prádlo,sety
celkom v EUR s DPH :3 461,15
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.9.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12398.pdf

Objednávka číslo : VZP12399
popis :dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :921,12
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.9.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12399.pdf

Objednávka číslo : CAR12129
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :18 617,35
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.9.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12129.pdf

Objednávka číslo : KRV12128
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :9 013,19
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.9.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12128.pdfCopyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.