Objednávky vyhotovené v októbri 2012

Úvod >> Zverejnenie faktúr, objednávok a zmlúv >> Objednávky vyhotovené v roku 2012

Upozornenie ! Stránka obsahuje v časti "digitálna kópia" hypertextové prepojenie na súbor uložený vo formáte PDF, ktorý obsahuje zosnímaný obraz bez možnosti vyhľadávania textu alebo ďalšieho spracovania textu prípadne obsiahnutého v tomto obraze, tento súbor môže byť aj nedostupný. Otvorením hypertextového prepojenia v časti "digitálna kópia" súhlasíte s použitím neštandardného formátu súboru a v tejto súvislosti nemáte žiadne výhrady voči prevádzkovateľovi tohto webového sídla.

Objednávka číslo : DM12051
popis :monitor
celkom v EUR s DPH :117,48
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :1.10.2012
dodávateľ :DeAWAY s.r.o.
adresa dodávateľa :Buzulucká 3, Zvolen, 960 01
IČO dodávateľa :44284179
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM12051.pdf

Objednávka číslo : KRV12118
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :454,1
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :1.10.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12118.pdf

Objednávka číslo : KRV12120
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :1.10.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12120.pdf

Objednávka číslo : OOPP12042
popis :obuv
celkom v EUR s DPH :107,88
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :1.10.2012
dodávateľ :Natur comfort SK s.r.o.
adresa dodávateľa :Februárová 159, Partizánske, 958 01
IČO dodávateľa :44964391
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP12042.pdf

Objednávka číslo : PIK12440
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :14 688,00
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :1.10.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12440.pdf

Objednávka číslo : TU12282
popis :redukčný ventil
celkom v EUR s DPH :202,8
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :1.10.2012
dodávateľ :Ing. Juraj Kaštier JFK PLUS
adresa dodávateľa :Imatra 2450/4, Zvolen, 96001
IČO dodávateľa :46756906
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU12282.pdf

Objednávka číslo : TU12283
popis :EKG kábel
celkom v EUR s DPH :382,34
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :1.10.2012
dodávateľ :PURO-KLIMA Slovakia ,s.r.o.
adresa dodávateľa :Sládkovičova ul. č. 10, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :35725273
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU12283.pdf

Objednávka číslo : IT12029
popis :cd-r média
celkom v EUR s DPH :19,8
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.10.2012
dodávateľ :SQM s.r.o
adresa dodávateľa :Kyjevské námestie 3, Banská Bystrica, 974 04
IČO dodávateľa :36634948
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT12029.pdf

Objednávka číslo : OAIM12144
popis :kanyly,materiál diagnostický,materiál hygienický,okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :6 851,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.10.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12144.pdf

Objednávka číslo : OAIM12146
popis :katétre,príslušenstvo k mimotelovému obehu
celkom v EUR s DPH :2 268,48
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.10.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12146.pdf

Objednávka číslo : OAIM12147
popis :okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :1 618,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.10.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12147.pdf

Objednávka číslo : OAIM12148
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :3 534,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.10.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12148.pdf

Objednávka číslo : OAIM12149
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :1 041,15
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.10.2012
dodávateľ :EUROLAB LAMBDA, a.s.
adresa dodávateľa :T. Milkina 2, Trnava, 917 01
IČO dodávateľa :35869429
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12149.pdf

Objednávka číslo : OAIM12150
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :1 314,47
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.10.2012
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12150.pdf

Objednávka číslo : PEK12280
popis :defibrilátory,elektródy
celkom v EUR s DPH :41 406,20
číslo zmluvy :013/2011_D2
dátum vyhotovenia :2.10.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12280.pdf

Objednávka číslo : PEK12281
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :8 873,62
číslo zmluvy :013/2011_D2
dátum vyhotovenia :2.10.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12281.pdf

Objednávka číslo : PEK12282
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :93 511,00
číslo zmluvy :009/2011_D1
dátum vyhotovenia :2.10.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12282.pdf

Objednávka číslo : PEK12283
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :71 133,27
číslo zmluvy :011/2011_D2
dátum vyhotovenia :2.10.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12283.pdf

Objednávka číslo : PEK12284
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :6 513,51
číslo zmluvy :010/2011_D3
dátum vyhotovenia :2.10.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12284.pdf

Objednávka číslo : PEK12285
popis :defibrilátory
celkom v EUR s DPH :48 351,59
číslo zmluvy :010/2011_D1
dátum vyhotovenia :2.10.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12285.pdf

Objednávka číslo : PEK12287
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3 480,00
číslo zmluvy :115/2011
dátum vyhotovenia :2.10.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12287.pdf

Objednávka číslo : PEK12288
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :2 689,20
číslo zmluvy :009/2011_D1
dátum vyhotovenia :2.10.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12288.pdf

Objednávka číslo : PIK12441
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :5 796,00
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :2.10.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12441.pdf

Objednávka číslo : PIK12442
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :36 000,00
číslo zmluvy :070/2012
dátum vyhotovenia :2.10.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12442.pdf

Objednávka číslo : PIK12443
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :727,56
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :2.10.2012
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12443.pdf

Objednávka číslo : VZP12400
popis :dezinfekcia,materiál hygienický,materiál obväzový,prádlo
celkom v EUR s DPH :1 156,02
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.10.2012
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Vlčkova 18, Bratislava, 81106
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12400.pdf

Objednávka číslo : VZP12401
popis :dezinfekcia,materiál hygienický,materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :1 840,90
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.10.2012
dodávateľ :VIDRA a spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Štrková 8, Žilina, 1196
IČO dodávateľa :31589561
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12401.pdf

Objednávka číslo : VZP12402
popis :dezinfekcia,materiál obalový,materiál odberový
celkom v EUR s DPH :2 040,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.10.2012
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, Veżké Léváre, 90873
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12402.pdf

Objednávka číslo : VZP12403
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :240,72
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.10.2012
dodávateľ :DAHLHAUSEN SK s.r.o.
adresa dodávateľa :ul.J.Kréna 361/13, Nové Mesto nad Váhom, 91501
IČO dodávateľa :36313564
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12403.pdf

Objednávka číslo : VZP12404
popis :drenáže,materiál hygienický,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :1 694,66
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :2.10.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12404.pdf

Objednávka číslo : VZP12405
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
celkom v EUR s DPH :17 183,76
číslo zmluvy :020/2012
dátum vyhotovenia :2.10.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12405.pdf

Objednávka číslo : MAT12037
popis :hygienické potreby
celkom v EUR s DPH :501,84
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.10.2012
dodávateľ :LORIKA Slovakia, s.r.o.
adresa dodávateľa :Langsfeldova 2, Martin, 036 01
IČO dodávateľa :31621589
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT12037.pdf

Objednávka číslo : OOPP12043
popis :obuv
celkom v EUR s DPH :405,44
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.10.2012
dodávateľ :Vladimír Habala V.H.DIZAJN
adresa dodávateľa :Horská 1312/26, Partizánske, 958 01
IČO dodávateľa :35250674
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP12043.pdf

Objednávka číslo : TU12285
popis :spomalovací pás - oprava
celkom v EUR s DPH :52,08
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.10.2012
dodávateľ :EMPORO, s.r.o.
adresa dodávateľa :Lazaretská 8, Bratislava1, 81108
IČO dodávateľa :44562195
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU12285.pdf

Objednávka číslo : TU12286
popis :OXY tip - senzor
celkom v EUR s DPH :510
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.10.2012
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU12286.pdf

Objednávka číslo : IT12030
popis :Zásuvka RJ45
celkom v EUR s DPH :28,2
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :4.10.2012
dodávateľ :ORGA-TRADE a.s.
adresa dodávateľa :Račianska 188, Bratislava, 83102
IČO dodávateľa :31402038
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT12030.pdf

Objednávka číslo : LIEK12037
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :801,1
číslo zmluvy :114/2012
dátum vyhotovenia :4.10.2012
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12037.pdf

Objednávka číslo : LIEK12038
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :25,61
číslo zmluvy :115/2012
dátum vyhotovenia :4.10.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12038.pdf

Objednávka číslo : LIEK12039
popis :kontrast
celkom v EUR s DPH :876,02
číslo zmluvy :100/2012
dátum vyhotovenia :4.10.2012
dodávateľ :VERUM, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Krivá 18/515, Košice 1, 4001
IČO dodávateľa :36175854
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12039.pdf

Objednávka číslo : LIEK12040
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :263,6
číslo zmluvy :117/2012
dátum vyhotovenia :4.10.2012
dodávateľ :TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o.
adresa dodávateľa :Lazovná 68, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36020982
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12040.pdf

Objednávka číslo : LIEK12041
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :608,23
číslo zmluvy :112/2012
dátum vyhotovenia :4.10.2012
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12041.pdf

Objednávka číslo : LIEK12042
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :2 904,53
číslo zmluvy :116/2012
dátum vyhotovenia :4.10.2012
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12042.pdf

Objednávka číslo : LIEK12043
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 050,01
číslo zmluvy :119/2012
dátum vyhotovenia :4.10.2012
dodávateľ :INTEC PHARMA s.r.o.
adresa dodávateľa :Elektrárenská 4, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :683264
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12043.pdf

Objednávka číslo : LIEK12044
popis :kontrast
celkom v EUR s DPH :3 030,06
číslo zmluvy :102/2012
dátum vyhotovenia :4.10.2012
dodávateľ :VERUM, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Krivá 18/515, Košice 1, 4001
IČO dodávateľa :36175854
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12044.pdf

Objednávka číslo : MAT12038
popis :kancelarske potreby
celkom v EUR s DPH :43,2
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :4.10.2012
dodávateľ :Activa Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Štúrová 13, Bratislava, 814 99
IČO dodávateľa :2020278095
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT12038.pdf

Objednávka číslo : POS12259
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 174,00
číslo zmluvy :038/2011_D1
dátum vyhotovenia :5.10.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12259.pdf

Objednávka číslo : POS12260
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 415,60
číslo zmluvy :029/2011
dátum vyhotovenia :5.10.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12260.pdf

Objednávka číslo : POS12261
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 385,00
číslo zmluvy :035/2011_D1
dátum vyhotovenia :5.10.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12261.pdf

Objednávka číslo : POS12262
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 174,00
číslo zmluvy :037/2011_D1
dátum vyhotovenia :5.10.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12262.pdf

Objednávka číslo : VZP12416
popis :dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :251,22
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :5.10.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12416.pdf

Objednávka číslo : VZP12424
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :12 228,00
číslo zmluvy :049/2012
dátum vyhotovenia :5.10.2012
dodávateľ :ADYTON
adresa dodávateľa :Klariská 7, Bratislava, 81103
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12424.pdf

Objednávka číslo : VZP12425
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :7 248,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :5.10.2012
dodávateľ :ADYTON
adresa dodávateľa :Klariská 7, Bratislava, 81103
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12425.pdf

Objednávka číslo : VZP12426
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :5 436,00
číslo zmluvy :049/2012
dátum vyhotovenia :5.10.2012
dodávateľ :ADYTON
adresa dodávateľa :Klariská 7, Bratislava, 81103
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12426.pdf

Objednávka číslo : KRV12121
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :726,56
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :8.10.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12121.pdf

Objednávka číslo : OAIM12151
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :380,42
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :8.10.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12151.pdf

Objednávka číslo : PEK12289
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :717,12
číslo zmluvy :106/2011
dátum vyhotovenia :8.10.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12289.pdf

Objednávka číslo : PIK12444
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :9 770,00
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :8.10.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12444.pdf

Objednávka číslo : PIK12445
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4 234,80
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :8.10.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12445.pdf

Objednávka číslo : PIK12446
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :1 632,00
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :8.10.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12446.pdf

Objednávka číslo : PIK12447
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :7 404,66
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :8.10.2012
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12447.pdf

Objednávka číslo : PIR12283
popis :sety
celkom v EUR s DPH :8 100,00
číslo zmluvy :025/2012
dátum vyhotovenia :8.10.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12283.pdf

Objednávka číslo : PIR12284
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :9 300,00
číslo zmluvy :050/2012
dátum vyhotovenia :8.10.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12284.pdf

Objednávka číslo : PIR12285
popis :katétre,príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :17 016,00
číslo zmluvy :026/2012
dátum vyhotovenia :8.10.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12285.pdf

Objednávka číslo : PIR12286
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :3 624,00
číslo zmluvy :049/2012
dátum vyhotovenia :8.10.2012
dodávateľ :ADYTON
adresa dodávateľa :Klariská 7, Bratislava, 81103
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12286.pdf

Objednávka číslo : PIR12287
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2 255,00
číslo zmluvy :038/2012
dátum vyhotovenia :8.10.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12287.pdf

Objednávka číslo : PIR12288
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :6 660,00
číslo zmluvy :048/2012
dátum vyhotovenia :8.10.2012
dodávateľ :TransMedica, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošova 33, Bratislava, 833 12
IČO dodávateľa :35843683
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12288.pdf

Objednávka číslo : PIR12289
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :1 593,50
číslo zmluvy :028/2012
dátum vyhotovenia :8.10.2012
dodávateľ :EGAMED spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Ratnovce 4, Piešťany, 92101
IČO dodávateľa :613606
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12289.pdf

Objednávka číslo : POS12263
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :1 999,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :8.10.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12263.pdf

Objednávka číslo : VZP12407
popis :dezinfekcia,materiál hygienický,materiál obväzový,materiál odberový,sety
celkom v EUR s DPH :4 245,30
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :8.10.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12407.pdf

Objednávka číslo : VZP12408
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :740,64
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :8.10.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12408.pdf

Objednávka číslo : VZP12409
popis :dezinfekcia,materiál hygienický,materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :2 666,19
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :8.10.2012
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Vlčkova 18, Bratislava, 81106
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12409.pdf

Objednávka číslo : VZP12410
popis :materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :1 187,78
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :8.10.2012
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, Nemce, 97401
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12410.pdf

Objednávka číslo : VZP12411
popis :dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :610,56
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :8.10.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12411.pdf

Objednávka číslo : MAT12039
popis :vrecia odpadové
celkom v EUR s DPH :201,6
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :9.10.2012
dodávateľ :PAPERA s.r.o.
adresa dodávateľa :Čerešňová 17, Banská Bystrica, 974 05
IČO dodávateľa :46082182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT12039.pdf

Objednávka číslo : OAIM12152
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
celkom v EUR s DPH :1 398,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :9.10.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12152.pdf

Objednávka číslo : PEK12290
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :18 685,98
číslo zmluvy :012/2011
dátum vyhotovenia :9.10.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12290.pdf

Objednávka číslo : PEK12291
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :75 077,35
číslo zmluvy :010/2011
dátum vyhotovenia :9.10.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12291.pdf

Objednávka číslo : PEK12292
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :48 196,50
číslo zmluvy :009/2011_D1
dátum vyhotovenia :9.10.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12292.pdf

Objednávka číslo : PEK12293
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1 632,35
číslo zmluvy :122/2011
dátum vyhotovenia :9.10.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12293.pdf

Objednávka číslo : PIR12290
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1 194,99
číslo zmluvy :032/2012
dátum vyhotovenia :9.10.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12290.pdf

Objednávka číslo : PIR12291
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :5 436,00
číslo zmluvy :049/2012
dátum vyhotovenia :9.10.2012
dodávateľ :ADYTON
adresa dodávateľa :Klariská 7, Bratislava, 81103
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12291.pdf

Objednávka číslo : DM12052
popis :vozík
celkom v EUR s DPH :388,8
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.10.2012
dodávateľ :EMPORO, s.r.o.
adresa dodávateľa :Lazaretská 8, Bratislava1, 81108
IČO dodávateľa :44562195
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM12052.pdf

Objednávka číslo : KRV12122
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.10.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12122.pdf

Objednávka číslo : KRV12123
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :5 000,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.10.2012
dodávateľ :Fak.nem.s pol. F.D.Roosevelta
adresa dodávateľa :Nám.L.Svobodu 1, Banská Bystrica, 97517
IČO dodávateľa :165549
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12123.pdf

Objednávka číslo : PEK12294
popis :elektródy
celkom v EUR s DPH :657,8
číslo zmluvy :013/2011_D1
dátum vyhotovenia :10.10.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12294.pdf

Objednávka číslo : PEK12295
popis :katétre,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :3 013,80
číslo zmluvy :119/2011
dátum vyhotovenia :10.10.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12295.pdf

Objednávka číslo : PEK12296
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1 740,00
číslo zmluvy :115/2011
dátum vyhotovenia :10.10.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12296.pdf

Objednávka číslo : VZP12412
popis :materiál diagnostický,materiál hygienický,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :317,4
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.10.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12412.pdf

Objednávka číslo : VZP12413
popis :materiál hygienický,materiál odberový
celkom v EUR s DPH :3 649,09
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.10.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12413.pdf

Objednávka číslo : VZP12414
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
celkom v EUR s DPH :1 812,36
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.10.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12414.pdf

Objednávka číslo : VZP12415
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :96
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.10.2012
dodávateľ :VITAMED.SK s. r. o.
adresa dodávateľa :1. mája 45, Pezinok, 902 01
IČO dodávateľa :45487090
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12415.pdf

Objednávka číslo : IT12031
popis :Rozšírenie funkcionalít ekon. systému NAV 5.0 SP1
celkom v EUR s DPH :907,5
číslo zmluvy :136/2009
dátum vyhotovenia :11.10.2012
dodávateľ :WBI, s.r.o.
adresa dodávateľa :Pluhová 50/A, Bratislava, 831 01
IČO dodávateľa :35685018
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT12031.pdf

Objednávka číslo : KRV12126
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.10.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12126.pdf

Objednávka číslo : NTS12051
popis :elektro materiál
celkom v EUR s DPH :186,84
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.10.2012
dodávateľ :ACD s.r.o.
adresa dodávateľa :M.R.Štefánika 1689, Detva, 96212
IČO dodávateľa :36618756
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :NTS12051.pdf

Objednávka číslo : TU12296
popis :kábel OFD
celkom v EUR s DPH :168
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.10.2012
dodávateľ :DMS spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Stierova 21, Košice, 4011
IČO dodávateľa :36587095
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU12296.pdf

Objednávka číslo : KRV12124
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :681,15
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.10.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12124.pdf

Objednávka číslo : KRV12125
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.10.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12125.pdf

Objednávka číslo : OAIM12145
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
celkom v EUR s DPH :3 248,75
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.10.2012
dodávateľ :FRESENIUS MEDICAL CARE
adresa dodávateľa :Evropská 423/178, Praha 6, 160 00
IČO dodávateľa :45790884
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12145.pdf

Objednávka číslo : PEK12297
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :27 785,95
číslo zmluvy :012/2011
dátum vyhotovenia :12.10.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12297.pdf

Objednávka číslo : PEK12298
popis :defibrilátory
celkom v EUR s DPH :19 327,81
číslo zmluvy :012/2011
dátum vyhotovenia :12.10.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12298.pdf

Objednávka číslo : PEK12299
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :8 699,42
číslo zmluvy :118/2011
dátum vyhotovenia :12.10.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12299.pdf

Objednávka číslo : PEK12300
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :26 199,45
číslo zmluvy :011/2011_D1
dátum vyhotovenia :12.10.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12300.pdf

Objednávka číslo : PEK12301
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :7 736,30
číslo zmluvy :009/2011_D1
dátum vyhotovenia :12.10.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12301.pdf

Objednávka číslo : PIK12448
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :10 164,00
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :12.10.2012
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12448.pdf

Objednávka číslo : PIK12449
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :8 640,00
číslo zmluvy :069/2012_D1
dátum vyhotovenia :12.10.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12449.pdf

Objednávka číslo : PIK12450
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4 885,00
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :12.10.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12450.pdf

Objednávka číslo : IT12032
popis :spotrebný materiál do tlačiarní
celkom v EUR s DPH :920,48
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.10.2012
dodávateľ :Printech Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Brusno 223, Brusno, 976 62
IČO dodávateľa :44561318
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT12032.pdf

Objednávka číslo : KRV12129
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.10.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12129.pdf

Objednávka číslo : LIEK12045
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :2 140,49
číslo zmluvy :116/2012
dátum vyhotovenia :15.10.2012
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12045.pdf

Objednávka číslo : LIEK12046
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 442,00
číslo zmluvy :114/2012
dátum vyhotovenia :15.10.2012
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12046.pdf

Objednávka číslo : LIEK12047
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :3 853,38
číslo zmluvy :113/2012
dátum vyhotovenia :15.10.2012
dodávateľ :MEDICAL GROUP SK a.s.
adresa dodávateľa :Turgenevova 19, Košice, 040 01
IČO dodávateľa :31708030
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12047.pdf

Objednávka číslo : LIEK12048
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :140,84
číslo zmluvy :115/2012
dátum vyhotovenia :15.10.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12048.pdf

Objednávka číslo : LIEK12049
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :41,51
číslo zmluvy :117/2012
dátum vyhotovenia :15.10.2012
dodávateľ :TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o.
adresa dodávateľa :Lazovná 68, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36020982
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12049.pdf

Objednávka číslo : LIEK12050
popis :kontrast
celkom v EUR s DPH :3 030,06
číslo zmluvy :102/2012
dátum vyhotovenia :15.10.2012
dodávateľ :VERUM, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Krivá 18/515, Košice 1, 4001
IČO dodávateľa :36175854
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12050.pdf

Objednávka číslo : LIEK12051
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :973,14
číslo zmluvy :112/2012
dátum vyhotovenia :15.10.2012
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12051.pdf

Objednávka číslo : LIEK12052
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :124,54
číslo zmluvy :117/2012
dátum vyhotovenia :15.10.2012
dodávateľ :TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o.
adresa dodávateľa :Lazovná 68, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36020982
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12052.pdf

Objednávka číslo : LIEK12053
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :2 100,01
číslo zmluvy :119/2012
dátum vyhotovenia :15.10.2012
dodávateľ :INTEC PHARMA s.r.o.
adresa dodávateľa :Elektrárenská 4, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :683264
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12053.pdf

Objednávka číslo : LIEK12054
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :2 762,19
číslo zmluvy :113/2012
dátum vyhotovenia :15.10.2012
dodávateľ :MEDICAL GROUP SK a.s.
adresa dodávateľa :Turgenevova 19, Košice, 040 01
IČO dodávateľa :31708030
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12054.pdf

Objednávka číslo : LIEK12055
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 477,30
číslo zmluvy :114/2012
dátum vyhotovenia :15.10.2012
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12055.pdf

Objednávka číslo : LIEK12056
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :3 303,91
číslo zmluvy :116/2012
dátum vyhotovenia :15.10.2012
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12056.pdf

Objednávka číslo : LIEK12057
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :543,24
číslo zmluvy :112/2012
dátum vyhotovenia :15.10.2012
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12057.pdf

Objednávka číslo : LIEK12058
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :8 256,41
číslo zmluvy :118/2012
dátum vyhotovenia :15.10.2012
dodávateľ :Pharex s.r.o.
adresa dodávateľa :Prieložtek 1, Martin, 036 01
IČO dodávateľa :4073437
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12058.pdf

Objednávka číslo : LIEK12059
popis :kontrast
celkom v EUR s DPH :1 460,03
číslo zmluvy :100/2012
dátum vyhotovenia :15.10.2012
dodávateľ :VERUM, spol. s r.o. Košice
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 6, Košice, 4001
IČO dodávateľa :36175854
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12059.pdf

Objednávka číslo : MAT12040
popis :čistiace potreby
celkom v EUR s DPH :289,49
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.10.2012
dodávateľ :ANIS - Anna Szilagyiová
adresa dodávateľa :Majerská cesta 36, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :32004699
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT12040.pdf

Objednávka číslo : PIR12292
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2 255,00
číslo zmluvy :038/2012
dátum vyhotovenia :15.10.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12292.pdf

Objednávka číslo : PIR12293
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :9 960,00
číslo zmluvy :038/2012
dátum vyhotovenia :15.10.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12293.pdf

Objednávka číslo : PIR12294
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :10 560,00
číslo zmluvy :049/2012
dátum vyhotovenia :15.10.2012
dodávateľ :ADYTON
adresa dodávateľa :Klariská 7, Bratislava, 81103
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12294.pdf

Objednávka číslo : PIR12295
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :9 900,00
číslo zmluvy :033/2012
dátum vyhotovenia :15.10.2012
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12295.pdf

Objednávka číslo : PIR12296
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :5 148,00
číslo zmluvy :050/2012
dátum vyhotovenia :15.10.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12296.pdf

Objednávka číslo : PIR12297
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1 680,00
číslo zmluvy :026/2012
dátum vyhotovenia :15.10.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12297.pdf

Objednávka číslo : POS12264
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :11 072,43
číslo zmluvy :026/2011
dátum vyhotovenia :15.10.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12264.pdf

Objednávka číslo : POS12265
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :5 145,34
číslo zmluvy :025/2011
dátum vyhotovenia :15.10.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12265.pdf

Objednávka číslo : POS12266
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :1 241,26
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.10.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12266.pdf

Objednávka číslo : POS12267
popis :protéza cievna
celkom v EUR s DPH :556
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.10.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12267.pdf

Objednávka číslo : VZP12417
popis :dezinfekcia,materiál hygienický,prádlo,sety
celkom v EUR s DPH :3 056,78
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.10.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12417.pdf

Objednávka číslo : VZP12418
popis :dezinfekcia,materiál hygienický,materiál obväzový,prádlo
celkom v EUR s DPH :1 503,48
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.10.2012
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Vlčkova 18, Bratislava, 81106
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12418.pdf

Objednávka číslo : VZP12419
popis :drenáže,materiál hygienický,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :1 484,74
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.10.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12419.pdf

Objednávka číslo : VZP12420
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :865,7
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.10.2012
dodávateľ :BIOHEM spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31442617
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12420.pdf

Objednávka číslo : VZP12421
popis :materiál hygienický,sety
celkom v EUR s DPH :1 597,26
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.10.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12421.pdf

Objednávka číslo : VZP12422
popis :sety
celkom v EUR s DPH :2 402,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.10.2012
dodávateľ :Lohmann & Rauscher, s.r.o.
adresa dodávateľa :Gaštanova 15, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :31347827
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12422.pdf

Objednávka číslo : VZP12423
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :300
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.10.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12423.pdf

Objednávka číslo : VZP12428
popis :materiál obalový
celkom v EUR s DPH :383,95
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :15.10.2012
dodávateľ :Pharm. Dr. Jozef Valuch
adresa dodávateľa :Azalková 48, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :40888070
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12428.pdf

Objednávka číslo : CAR12130
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :13 582,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.10.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12130.pdf

Objednávka číslo : KRV12127
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :544,92
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.10.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12127.pdf

Objednávka číslo : MAT12041
popis :kancelárske potreby
celkom v EUR s DPH :250,17
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :16.10.2012
dodávateľ :Jan Volf
adresa dodávateľa :Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :11785250
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT12041.pdf

Objednávka číslo : PIK12451
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :41 310,00
číslo zmluvy :064/2012_D1
dátum vyhotovenia :16.10.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12451.pdf

Objednávka číslo : PIK12452
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :13 604,80
číslo zmluvy :069/2012
dátum vyhotovenia :16.10.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12452.pdf

Objednávka číslo : POS12268
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 385,00
číslo zmluvy :035/2011
dátum vyhotovenia :17.10.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12268.pdf

Objednávka číslo : POS12269
popis :krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :924,32
číslo zmluvy :036/2011_D1
dátum vyhotovenia :17.10.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12269.pdf

Objednávka číslo : POS12270
popis :krúžok anuloplastický
celkom v EUR s DPH :737,45
číslo zmluvy :033/2011
dátum vyhotovenia :17.10.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12270.pdf

Objednávka číslo : OAIM12153
popis :materiál hygienický,okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :6 328,95
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.10.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12153.pdf

Objednávka číslo : PIK12453
popis :ekg papier
celkom v EUR s DPH :780
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.10.2012
dodávateľ :TANGRA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Nová 26, Selce, 97611
IČO dodávateľa :36623849
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12453.pdf

Objednávka číslo : POS12271
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 385,00
číslo zmluvy :035/2011_D1
dátum vyhotovenia :18.10.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12271.pdf

Objednávka číslo : VZP12427
popis :prádlo
celkom v EUR s DPH :2 067,86
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.10.2012
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, Veżké Léváre, 90873
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12427.pdf

Objednávka číslo : VZP12429
popis :dezinfekcia,materiál odberový
celkom v EUR s DPH :1 245,95
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.10.2012
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, Veżké Léváre, 90873
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12429.pdf

Objednávka číslo : VZP12430
popis :súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :914,4
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.10.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12430.pdf

Objednávka číslo : VZP12431
popis :materiál hygienický,materiál obväzový,materiál odberový,okruhy dýchacie,sety
celkom v EUR s DPH :4 038,85
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.10.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12431.pdf

Objednávka číslo : VZP12432
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :167,04
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.10.2012
dodávateľ :DAHLHAUSEN SK s.r.o.
adresa dodávateľa :ul.J.Kréna 361/13, Nové Mesto nad Váhom, 91501
IČO dodávateľa :36313564
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12432.pdf

Objednávka číslo : VZP12434
popis :materiál diagnostický,materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :356,8
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.10.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12434.pdf

Objednávka číslo : IT12034
popis :nákup čipových kariet MiFare + KABA
celkom v EUR s DPH :749
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.10.2012
dodávateľ :ŠOTO s.r.o.
adresa dodávateľa :Šancová 46, Bratislava, 81101
IČO dodávateľa :3139297
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT12034.pdf

Objednávka číslo : KRV12132
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.10.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12132.pdf

Objednávka číslo : OAIM12155
popis :materiál diagnostický
celkom v EUR s DPH :3 534,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.10.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12155.pdf

Objednávka číslo : PIK12457
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :7 617,50
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :19.10.2012
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12457.pdf

Objednávka číslo : PIK12458
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :11 011,00
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :19.10.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12458.pdf

Objednávka číslo : PIK12459
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :5 519,98
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :19.10.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12459.pdf

Objednávka číslo : PIK12461
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :18 920,00
číslo zmluvy :069/2012_D1
dátum vyhotovenia :19.10.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12461.pdf

Objednávka číslo : PIR12298
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2 389,97
číslo zmluvy :032/2012
dátum vyhotovenia :19.10.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12298.pdf

Objednávka číslo : VZP12435
popis :sety
celkom v EUR s DPH :673,18
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.10.2012
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Vlčkova 18, Bratislava, 81106
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12435.pdf

Objednávka číslo : OAIM12156
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :148,99
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.10.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12156.pdf

Objednávka číslo : PEK12302
popis :defibrilátory,elektródy
celkom v EUR s DPH :62 109,30
číslo zmluvy :013/2011_D2
dátum vyhotovenia :22.10.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12302.pdf

Objednávka číslo : PEK12303
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :7 823,54
číslo zmluvy :013/2011_D2
dátum vyhotovenia :22.10.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12303.pdf

Objednávka číslo : PEK12304
popis :defibrilátory
celkom v EUR s DPH :38 655,63
číslo zmluvy :012/2011
dátum vyhotovenia :22.10.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12304.pdf

Objednávka číslo : PEK12305
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :60 645,58
číslo zmluvy :010/2011_D2
dátum vyhotovenia :22.10.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12305.pdf

Objednávka číslo : PEK12306
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :118 718,83
číslo zmluvy :011/2011_D2
dátum vyhotovenia :22.10.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12306.pdf

Objednávka číslo : PEK12307
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :106 257,80
číslo zmluvy :009/2011_D1
dátum vyhotovenia :22.10.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12307.pdf

Objednávka číslo : PEK12309
popis :sety
celkom v EUR s DPH :7 714,08
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :22.10.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12309.pdf

Objednávka číslo : PIK12465
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4 234,80
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :22.10.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12465.pdf

Objednávka číslo : PIK12466
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :21 314,40
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :22.10.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12466.pdf

Objednávka číslo : PIK12467
popis :uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :36 000,00
číslo zmluvy :070/2012
dátum vyhotovenia :23.10.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12467.pdf

Objednávka číslo : PIK12468
popis :sety
celkom v EUR s DPH :19 104,00
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :23.10.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12468.pdf

Objednávka číslo : PIR12299
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :9 060,00
číslo zmluvy :049/2012
dátum vyhotovenia :23.10.2012
dodávateľ :ADYTON
adresa dodávateľa :Klariská 7, Bratislava, 81103
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12299.pdf

Objednávka číslo : PIR12300
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3 180,00
číslo zmluvy :040/2012
dátum vyhotovenia :23.10.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12300.pdf

Objednávka číslo : PIR12301
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :15 840,00
číslo zmluvy :043/2012
dátum vyhotovenia :23.10.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12301.pdf

Objednávka číslo : PIR12302
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :4 113,60
číslo zmluvy :032/2012
dátum vyhotovenia :23.10.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12302.pdf

Objednávka číslo : POS12272
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1 603,80
číslo zmluvy :031/2011
dátum vyhotovenia :23.10.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12272.pdf

Objednávka číslo : VZP12436
popis :materiál hygienický,materiál odberový,okruhy dýchacie,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :1 084,05
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.10.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12436.pdf

Objednávka číslo : VZP12437
popis :dezinfekcia
celkom v EUR s DPH :403,8
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.10.2012
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Vlčkova 18, Bratislava, 81106
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12437.pdf

Objednávka číslo : VZP12438
popis :súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :585,84
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.10.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12438.pdf

Objednávka číslo : VZP12439
popis :dezinfekcia,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :1 320,48
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :23.10.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12439.pdf

Objednávka číslo : KRV12130
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :544,92
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :24.10.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12130.pdf

Objednávka číslo : POS12273
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1 669,80
číslo zmluvy :028/2011
dátum vyhotovenia :24.10.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12273.pdf

Objednávka číslo : KRV12133
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :798,93
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.10.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12133.pdf

Objednávka číslo : MAT12042
popis :tlačivá
celkom v EUR s DPH :1 091,07
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.10.2012
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, Lučenec, 98401
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT12042.pdf

Objednávka číslo : PIR12303
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :11 160,00
číslo zmluvy :041/2012
dátum vyhotovenia :25.10.2012
dodávateľ :TransMedica, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošova 33, Bratislava, 833 12
IČO dodávateľa :35843683
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12303.pdf

Objednávka číslo : PIR12304
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :8 701,00
číslo zmluvy :025/2012
dátum vyhotovenia :25.10.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12304.pdf

Objednávka číslo : PIR12305
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :11 257,80
číslo zmluvy :027/2012
dátum vyhotovenia :25.10.2012
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12305.pdf

Objednávka číslo : PIR12306
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :5 436,00
číslo zmluvy :049/2012
dátum vyhotovenia :25.10.2012
dodávateľ :ADYTON
adresa dodávateľa :Klariská 7, Bratislava, 81103
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12306.pdf

Objednávka číslo : POS12274
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1 669,80
číslo zmluvy :028/2011
dátum vyhotovenia :25.10.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12274.pdf

Objednávka číslo : POS12275
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1 603,80
číslo zmluvy :031/2011
dátum vyhotovenia :25.10.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12275.pdf

Objednávka číslo : POS12276
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :924,32
číslo zmluvy :036/2011_D1
dátum vyhotovenia :25.10.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12276.pdf

Objednávka číslo : POS12277
popis :protéza cievna
celkom v EUR s DPH :278
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :25.10.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12277.pdf

Objednávka číslo : NTS12052
popis :elektro materiál
celkom v EUR s DPH :76
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.10.2012
dodávateľ :D.A.V. spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Skuteckého 19, Banská Bystrica, 97400
IČO dodávateľa :31574661
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :NTS12052.pdf

Objednávka číslo : OOPP12047
popis :OOPP
celkom v EUR s DPH :77,15
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.10.2012
dodávateľ :REMPO spol.s r.o.
adresa dodávateľa :Stará Vajnorská 19, Bratislava, 83245
IČO dodávateľa :35819081
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP12047.pdf

Objednávka číslo : POS12278
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :2 719,20
číslo zmluvy :025/2011
dátum vyhotovenia :26.10.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12278.pdf

Objednávka číslo : POS12279
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :5 262,70
číslo zmluvy :026/2011
dátum vyhotovenia :26.10.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12279.pdf

Objednávka číslo : TU12305
popis :hasiaci prístroj - výmena
celkom v EUR s DPH :43,2
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :26.10.2012
dodávateľ :PYROBOSS, s.r.o.
adresa dodávateľa :Lúčna 64, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36644048
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU12305.pdf

Objednávka číslo : DM12056
popis :sieťky
celkom v EUR s DPH :148,2
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.10.2012
dodávateľ :ADRIA pavol necpál
adresa dodávateľa :SNP4, Badín, 97632
IČO dodávateľa :35489308
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :DM12056.pdf

Objednávka číslo : KRV12131
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :454,1
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.10.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12131.pdf

Objednávka číslo : KRV12134
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.10.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12134.pdf

Objednávka číslo : PIK12469
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :24 335,00
číslo zmluvy :064/2012_D1
dátum vyhotovenia :29.10.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12469.pdf

Objednávka číslo : PIK12471
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :9 882,05
číslo zmluvy :067/2012
dátum vyhotovenia :29.10.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12471.pdf

Objednávka číslo : PIK12472
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :13 117,50
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :29.10.2012
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12472.pdf

Objednávka číslo : PIK12473
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :5 698,00
číslo zmluvy :067/2012
dátum vyhotovenia :29.10.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12473.pdf

Objednávka číslo : PIK12476
popis :sety
celkom v EUR s DPH :26 280,00
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :29.10.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12476.pdf

Objednávka číslo : PIK12478
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :8 723,80
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :29.10.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12478.pdf

Objednávka číslo : PIK12479
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :7 380,00
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :29.10.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12479.pdf

Objednávka číslo : PIR12307
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2 579,04
číslo zmluvy :037/2012
dátum vyhotovenia :29.10.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12307.pdf

Objednávka číslo : PIR12308
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :1 125,00
číslo zmluvy :055/2012
dátum vyhotovenia :29.10.2012
dodávateľ :ARID obch. spoločnosť, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošová 2/A, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31350836
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12308.pdf

Objednávka číslo : VZP12440
popis :materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :1 572,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.10.2012
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, Nemce, 97401
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12440.pdf

Objednávka číslo : VZP12441
popis :dezinfekcia,inštrumentárium,katétre,materiál hygienický,materiál odberový,uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :12 332,19
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.10.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12441.pdf

Objednávka číslo : VZP12442
popis :drenáže,materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :2 233,91
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.10.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12442.pdf

Objednávka číslo : VZP12443
popis :kanyly,materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :7 854,50
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.10.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12443.pdf

Objednávka číslo : VZP12444
popis :dezinfekcia,materiál obväzový,prádlo
celkom v EUR s DPH :712,66
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.10.2012
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Vlčkova 18, Bratislava, 81106
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12444.pdf

Objednávka číslo : VZP12445
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
celkom v EUR s DPH :17 040,00
číslo zmluvy :018/2012
dátum vyhotovenia :29.10.2012
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, Bratislava, 85203
IČO dodávateľa :35727578
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12445.pdf

Objednávka číslo : VZP12446
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
celkom v EUR s DPH :1 812,36
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.10.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12446.pdf

Objednávka číslo : VZP12447
popis :materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :249,92
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :29.10.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12447.pdf

Objednávka číslo : KRV12143
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.10.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12143.pdf

Objednávka číslo : OAIM12158
popis :materiál hygienický,okruhy dýchacie
celkom v EUR s DPH :5 745,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.10.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12158.pdf

Objednávka číslo : OAIM12159
popis :katétre,príslušenstvo k mimotelovému obehu
celkom v EUR s DPH :1 798,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.10.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12159.pdf

Objednávka číslo : PEK12308
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :666,18
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.10.2012
dodávateľ :ARID obch. spoločnosť, s.r.o.
adresa dodávateľa :Bárdošová 2/A, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31350836
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12308.pdf

Objednávka číslo : PEK12310
popis :elektródy
celkom v EUR s DPH :723,36
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :30.10.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12310.pdf

Objednávka číslo : PEK12311
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :53 526,87
číslo zmluvy :011/2011_D2
dátum vyhotovenia :30.10.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12311.pdf

Objednávka číslo : PEK12312
popis :defibrilátory,elektródy
celkom v EUR s DPH :90 178,50
číslo zmluvy :010/2011_D1
dátum vyhotovenia :30.10.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12312.pdf

Objednávka číslo : PEK12313
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :24 646,60
číslo zmluvy :009/2011_D1
dátum vyhotovenia :30.10.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12313.pdf

Objednávka číslo : PEK12314
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :2 564,88
číslo zmluvy :111/2011
dátum vyhotovenia :30.10.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12314.pdf

Objednávka číslo : PEK12315
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :1 638,96
číslo zmluvy :117/2011
dátum vyhotovenia :30.10.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12315.pdf

Objednávka číslo : PIK12477
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4 201,10
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :30.10.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12477.pdf

Objednávka číslo : PIK12481
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :900
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :30.10.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12481.pdf

Objednávka číslo : PIK12482
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :8 503,00
číslo zmluvy :069/2012
dátum vyhotovenia :30.10.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12482.pdf

Objednávka číslo : PIK12483
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :5 700,00
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :30.10.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12483.pdf

Objednávka číslo : PIR12309
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :1 194,98
číslo zmluvy :032/2012
dátum vyhotovenia :30.10.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12309.pdf

Objednávka číslo : PIR12310
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :3 983,23
číslo zmluvy :061/2012
dátum vyhotovenia :30.10.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12310.pdf

Objednávka číslo : PIR12311
popis :katétre,príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :19 620,00
číslo zmluvy :049/2012
dátum vyhotovenia :30.10.2012
dodávateľ :ADYTON
adresa dodávateľa :Klariská 7, Bratislava, 81103
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12311.pdf

Objednávka číslo : PIR12312
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4 680,00
číslo zmluvy :040/2012
dátum vyhotovenia :30.10.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12312.pdf

Objednávka číslo : PIR12313
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :6 231,50
číslo zmluvy :043/2012
dátum vyhotovenia :30.10.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12313.pdf

Objednávka číslo : POS12280
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1 609,30
číslo zmluvy :030/2011
dátum vyhotovenia :30.10.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12280.pdf

Objednávka číslo : CAR12131
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :19 046,69
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.10.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12131.pdf

Objednávka číslo : KRV12136
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :532,62
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.10.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12136.pdf

Objednávka číslo : KRV12139
popis :krv a krvné preparáty
celkom v EUR s DPH :266,31
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.10.2012
dodávateľ :Národná transfúzna služba SR
adresa dodávateľa :Limbova 3, Bratislava, 833 14
IČO dodávateľa :30853915
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :KRV12139.pdf

Objednávka číslo : PEK12316
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :1 595,00
číslo zmluvy :013/2011_D2
dátum vyhotovenia :31.10.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12316.pdfCopyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.