Administratíva

Úsek generálneho riaditeľa

  • Asistent BOD
  • Referát prijímania sťažností a riadenia kvality
  • Lekáreň Ústavu farmácie SZU
  • Odbor ekonomiky a obchodu
  • Odbor technicko hospodársky


Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.