Administratíva

Úsek generálneho riaditeľa

Úsek organizačno - obchodný

  • Odbor ekonomiky a obchodu
  • Odbor personálno - právny
  • Odbor prevádzky


Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.