Objednávky vyhotovené v decembri 2012

Úvod >> Zverejnenie faktúr, objednávok a zmlúv >> Objednávky vyhotovené v roku 2012

Upozornenie ! Stránka obsahuje v časti "digitálna kópia" hypertextové prepojenie na súbor uložený vo formáte PDF, ktorý obsahuje zosnímaný obraz bez možnosti vyhľadávania textu alebo ďalšieho spracovania textu prípadne obsiahnutého v tomto obraze, tento súbor môže byť aj nedostupný. Otvorením hypertextového prepojenia v časti "digitálna kópia" súhlasíte s použitím neštandardného formátu súboru a v tejto súvislosti nemáte žiadne výhrady voči prevádzkovateľovi tohto webového sídla.

Objednávka číslo : LIEK12084
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 731,84
číslo zmluvy :114/2012
dátum vyhotovenia :1.12.2012
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12084.pdf

Objednávka číslo : LIEK12085
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :145,3
číslo zmluvy :117/2012
dátum vyhotovenia :1.12.2012
dodávateľ :TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o.
adresa dodávateľa :Lazovná 68, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36020982
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12085.pdf

Objednávka číslo : LIEK12086
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :2 100,01
číslo zmluvy :119/2012
dátum vyhotovenia :1.12.2012
dodávateľ :INTEC PHARMA s.r.o.
adresa dodávateľa :Elektrárenská 4, Bratislava, 831 04
IČO dodávateľa :683264
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12086.pdf

Objednávka číslo : LIEK12087
popis :kontrast
celkom v EUR s DPH :438,01
číslo zmluvy :100/2012
dátum vyhotovenia :1.12.2012
dodávateľ :VERUM, spol. s r.o. Košice
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 6, Košice, 040 01
IČO dodávateľa :36175854
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12087.pdf

Objednávka číslo : LIEK12088
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :422,53
číslo zmluvy :115/2012
dátum vyhotovenia :1.12.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12088.pdf

Objednávka číslo : LIEK12089
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :4 912,55
číslo zmluvy :113/2012
dátum vyhotovenia :1.12.2012
dodávateľ :MEDICAL GROUP SK a.s.
adresa dodávateľa :Turgenevova 19, Košice, 040 01
IČO dodávateľa :31708030
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12089.pdf

Objednávka číslo : LIEK12090
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :1 834,21
číslo zmluvy :116/2012
dátum vyhotovenia :1.12.2012
dodávateľ :Med - Art, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Hornočermánska 4, Nitra, 949 01
IČO dodávateľa :34113924
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12090.pdf

Objednávka číslo : PIK12529
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :9 728,40
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :2.12.2012
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12529.pdf

Objednávka číslo : PIK12530
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :1 968,00
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :2.12.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12530.pdf

Objednávka číslo : OOPP12053
popis :prádlo
celkom v EUR s DPH :93,37
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.12.2012
dodávateľ :JANOLI-výroba odevov
adresa dodávateľa :Uzovce č.54, Uzovce, 8266
IČO dodávateľa :30611172
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP12053.pdf

Objednávka číslo : PIR12328
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :2 389,97
číslo zmluvy :032/2012
dátum vyhotovenia :3.12.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12328.pdf

Objednávka číslo : VZP12488
popis :dezinfekcia,materiál obalový,prádlo
celkom v EUR s DPH :1 422,65
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.12.2012
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, Veżké Léváre, 90873
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12488.pdf

Objednávka číslo : VZP12489
popis :materiál odberový,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :904,32
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.12.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12489.pdf

Objednávka číslo : VZP12490
popis :sety
celkom v EUR s DPH :2 402,40
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.12.2012
dodávateľ :Lohmann & Rauscher, s.r.o.
adresa dodávateľa :Gaštanova 15, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :31347827
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12490.pdf

Objednávka číslo : VZP12491
popis :materiál diagnostický,materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :205
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.12.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :,
digitálna kópia :VZP12491.pdf

Objednávka číslo : VZP12492
popis :materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :1 226,83
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.12.2012
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, Nemce, 97401
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12492.pdf

Objednávka číslo : VZP12493
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3 261,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :3.12.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12493.pdf

Objednávka číslo : VZP12494
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
celkom v EUR s DPH :16 296,00
číslo zmluvy :018/2012
dátum vyhotovenia :3.12.2012
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, Bratislava, 85203
IČO dodávateľa :35727578
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12494.pdf

Objednávka číslo : VZP12495
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
celkom v EUR s DPH :48 888,00
číslo zmluvy :018/2012
dátum vyhotovenia :3.12.2012
dodávateľ :Medline Medica Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Kopčianska 92, Bratislava, 85203
IČO dodávateľa :35727578
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12495.pdf

Objednávka číslo : VZP12496
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
celkom v EUR s DPH :24 624,00
číslo zmluvy :017/2012_D1
dátum vyhotovenia :3.12.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12496.pdf

Objednávka číslo : PIK12524
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :2 580,00
číslo zmluvy :058/2012_D1
dátum vyhotovenia :4.12.2012
dodávateľ :Euromedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Rozýnová 12, Praha 6, 169 00
IČO dodávateľa :41192923
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12524.pdf

Objednávka číslo : PIK12531
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :9 882,05
číslo zmluvy :067/2012
dátum vyhotovenia :4.12.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12531.pdf

Objednávka číslo : PIR12329
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :18 920,00
číslo zmluvy :069/2012_D1
dátum vyhotovenia :4.12.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12329.pdf

Objednávka číslo : PIR12330
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :14 784,00
číslo zmluvy :049/2012_D1
dátum vyhotovenia :4.12.2012
dodávateľ :ADYTON
adresa dodávateľa :Klariská 7, Bratislava, 81103
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12330.pdf

Objednávka číslo : PIR12331
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4 770,00
číslo zmluvy :040/2012
dátum vyhotovenia :4.12.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12331.pdf

Objednávka číslo : POS12306
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :2 415,60
číslo zmluvy :029/2011
dátum vyhotovenia :4.12.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12306.pdf

Objednávka číslo : POS12307
popis :chlopňa
celkom v EUR s DPH :9 540,00
číslo zmluvy :035/2011_D1
dátum vyhotovenia :4.12.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12307.pdf

Objednávka číslo : POS12308
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :9 662,40
číslo zmluvy :029/2011
dátum vyhotovenia :4.12.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12308.pdf

Objednávka číslo : OAIM12180
popis :
celkom v EUR s DPH :2 628,94
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :5.12.2012
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12180.pdf

Objednávka číslo : OAIM12181
popis :
celkom v EUR s DPH :636
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :5.12.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12181.pdf

Objednávka číslo : OAIM12182
popis :
celkom v EUR s DPH :986,4
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :5.12.2012
dodávateľ :EUROLAB LAMBDA, a.s.
adresa dodávateľa :T. Milkina 2, Trnava, 917 01
IČO dodávateľa :35869429
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12182.pdf

Objednávka číslo : OAIM12183
popis :
celkom v EUR s DPH :5 040,64
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :5.12.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12183.pdf

Objednávka číslo : PEK12364
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :41 967,20
číslo zmluvy :009/2011_D1
dátum vyhotovenia :5.12.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12364.pdf

Objednávka číslo : PEK12365
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :20 334,99
číslo zmluvy :010/2011_D2
dátum vyhotovenia :5.12.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12365.pdf

Objednávka číslo : PIK12532
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :5 862,00
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :5.12.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12532.pdf

Objednávka číslo : PIK12533
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :1 632,00
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :5.12.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12533.pdf

Objednávka číslo : PIK12534
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :10 164,00
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :5.12.2012
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12534.pdf

Objednávka číslo : PIK12535
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :13 570,00
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :5.12.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12535.pdf

Objednávka číslo : PIK12536
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :9 960,00
číslo zmluvy :069/2012
dátum vyhotovenia :5.12.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12536.pdf

Objednávka číslo : PIK12537
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :10 800,00
číslo zmluvy :069/2012
dátum vyhotovenia :5.12.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12537.pdf

Objednávka číslo : PIK12538
popis :sety
celkom v EUR s DPH :19 104,00
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :5.12.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12538.pdf

Objednávka číslo : PIR12332
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4 980,00
číslo zmluvy :038/2012
dátum vyhotovenia :5.12.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12332.pdf

Objednávka číslo : POS12309
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :504
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :5.12.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12309.pdf

Objednávka číslo : POS12310
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :1 090,62
číslo zmluvy :026/2011
dátum vyhotovenia :5.12.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12310.pdf

Objednávka číslo : POS12311
popis :lepidlá
celkom v EUR s DPH :3 773,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :5.12.2012
dodávateľ :BIOMEDICA Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Drobného 27, Bratislava, 84102
IČO dodávateľa :35849258
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12311.pdf

Objednávka číslo : POS12312
popis :kanyly, sety, katétre
celkom v EUR s DPH :5 102,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :5.12.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12312.pdf

Objednávka číslo : POS12313
popis :kanyly
celkom v EUR s DPH :6 160,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :5.12.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12313.pdf

Objednávka číslo : POS12314
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :4 754,88
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :5.12.2012
dodávateľ :InaMED s.r.o.
adresa dodávateľa :Ďumbierska 4, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :44484275
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12314.pdf

Objednávka číslo : VZP12497
popis :katétre,materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :3 050,94
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :5.12.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12497.pdf

Objednávka číslo : VZP12498
popis :inštrumentárium,materiál hygienický,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :897,78
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :5.12.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12498.pdf

Objednávka číslo : VZP12499
popis :dezinfekcia,materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :571,79
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :5.12.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12499.pdf

Objednávka číslo : VZP12500
popis :dezinfekcia,materiál hygienický,materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :990,19
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :5.12.2012
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Vlčkova 18, Bratislava, 81106
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12500.pdf

Objednávka číslo : VZP12501
popis :materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :1 172,16
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :5.12.2012
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, Nemce, 97401
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12501.pdf

Objednávka číslo : VZP12502
popis :prostriedky čistiace,materiál odberový
celkom v EUR s DPH :631,28
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :5.12.2012
dodávateľ :PHARMA GROUP, a.s.
adresa dodávateľa :SNP 150, Veżké Léváre, 90873
IČO dodávateľa :31320911
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12502.pdf

Objednávka číslo : VZP12503
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :495
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :5.12.2012
dodávateľ :W-Star Zdrav.zásob., s.r.o.
adresa dodávateľa :Kapisztóryho 5, Nové Zámky, 940 58
IČO dodávateľa :36564184
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12503.pdf

Objednávka číslo : VZP12504
popis :lepidlá,materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :3 514,51
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :5.12.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12504.pdf

Objednávka číslo : VZP12505
popis :prostriedky čistiace,materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :622,39
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :5.12.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12505.pdf

Objednávka číslo : PIK12539
popis :
celkom v EUR s DPH :36 000,00
číslo zmluvy :070/2012
dátum vyhotovenia :6.12.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12539.pdf

Objednávka číslo : PEK12366
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :28 442,70
číslo zmluvy :009/2011_D1
dátum vyhotovenia :7.12.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12366.pdf

Objednávka číslo : PEK12367
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :64 154,27
číslo zmluvy :010/2011_D2
dátum vyhotovenia :7.12.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12367.pdf

Objednávka číslo : PEK12368
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :11 325,60
číslo zmluvy :013/2011_D2
dátum vyhotovenia :7.12.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12368.pdf

Objednávka číslo : PEK12369
popis :sety
celkom v EUR s DPH :9 216,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :7.12.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12369.pdf

Objednávka číslo : POS12315
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :1 999,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :7.12.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12315.pdf

Objednávka číslo : POS12316
popis :
celkom v EUR s DPH :278
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :7.12.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12316.pdf

Objednávka číslo : POS12317
popis :chlopne
celkom v EUR s DPH :1 609,30
číslo zmluvy :030/2011
dátum vyhotovenia :7.12.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12317.pdf

Objednávka číslo : PIK12540
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :31 590,00
číslo zmluvy :064/2012_D1
dátum vyhotovenia :10.12.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12540.pdf

Objednávka číslo : PIK12542
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :26 793,00
číslo zmluvy :066/2012_D1
dátum vyhotovenia :10.12.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12542.pdf

Objednávka číslo : PIK12544
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :35 652,00
číslo zmluvy :069/2012_D1
dátum vyhotovenia :10.12.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12544.pdf

Objednávka číslo : TU12349
popis :káble
celkom v EUR s DPH :1 323,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :10.12.2012
dodávateľ :MEPIS, s.r.o.
adresa dodávateľa :ŠD Ferka Urbánka, Urbánkova 2, Košice, 4001
IČO dodávateľa :36605751
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU12349.pdf

Objednávka číslo : OAIM12185
popis :
celkom v EUR s DPH :10 514,20
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.12.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OAIM12185.pdf

Objednávka číslo : PEK12370
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :43 192,60
číslo zmluvy :009/2011_D1
dátum vyhotovenia :11.12.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12370.pdf

Objednávka číslo : PIK12541
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :35 475,00
číslo zmluvy :069/2012_D1
dátum vyhotovenia :11.12.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12541.pdf

Objednávka číslo : PIK12543
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :18 840,00
číslo zmluvy :064/2012_D1
dátum vyhotovenia :11.12.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12543.pdf

Objednávka číslo : PIK12547
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :11 346,50
číslo zmluvy :069/2012_D1
dátum vyhotovenia :11.12.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12547.pdf

Objednávka číslo : PIK12548
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :12 000,00
číslo zmluvy :064/2012_D1
dátum vyhotovenia :11.12.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12548.pdf

Objednávka číslo : PIK12549
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :11 713,00
číslo zmluvy :066/2012_D1
dátum vyhotovenia :11.12.2012
dodávateľ :Unomed, s.r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91105
IČO dodávateľa :612791
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12549.pdf

Objednávka číslo : PIR12333
popis :príslušenstvo invazívne,vodiče,zavádzače
celkom v EUR s DPH :22 050,00
číslo zmluvy :026/2012
dátum vyhotovenia :11.12.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12333.pdf

Objednávka číslo : PIR12334
popis :uzávery cievne,zavádzače
celkom v EUR s DPH :9 696,00
číslo zmluvy :050/2012
dátum vyhotovenia :11.12.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12334.pdf

Objednávka číslo : PIR12335
popis :sety
celkom v EUR s DPH :8 100,00
číslo zmluvy :025/2012
dátum vyhotovenia :11.12.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12335.pdf

Objednávka číslo : PIR12336
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :4 990,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.12.2012
dodávateľ :UNOTECH, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Zlatovská 2211, Trenčín, 91101
IČO dodávateľa :31424562
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12336.pdf

Objednávka číslo : POS12318
popis :stabilizátor+zvon
celkom v EUR s DPH :5 211,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.12.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12318.pdf

Objednávka číslo : POS12319
popis :
celkom v EUR s DPH :2 415,60
číslo zmluvy :029/2011
dátum vyhotovenia :11.12.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12319.pdf

Objednávka číslo : VZP12506
popis :materiál hygienický,materiál obväzový,sety
celkom v EUR s DPH :602,76
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.12.2012
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Vlčkova 18, Bratislava, 81106
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12506.pdf

Objednávka číslo : VZP12507
popis :materiál hygienický,sety
celkom v EUR s DPH :2 499,79
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.12.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12507.pdf

Objednávka číslo : VZP12508
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :291,36
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.12.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12508.pdf

Objednávka číslo : VZP12509
popis :materiál hygienický,materiál odberový
celkom v EUR s DPH :890,93
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.12.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12509.pdf

Objednávka číslo : VZP12510
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :3 261,60
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :11.12.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12510.pdf

Objednávka číslo : PEK12371
popis :defibrilátory,elektródy
celkom v EUR s DPH :25 154,80
číslo zmluvy :009/2011_D1
dátum vyhotovenia :12.12.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12371.pdf

Objednávka číslo : PEK12372
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :4 626,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :12.12.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12372.pdf

Objednávka číslo : PEK12373
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :45 428,30
číslo zmluvy :010/2011_D2
dátum vyhotovenia :12.12.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12373.pdf

Objednávka číslo : PIK12550
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :58 300,00
číslo zmluvy :062/2012
dátum vyhotovenia :12.12.2012
dodávateľ :SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
adresa dodávateľa :L.Dérera 3, Bratislava, 83101
IČO dodávateľa :31385265
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12550.pdf

Objednávka číslo : POS12174
popis :šitie
celkom v EUR s DPH :3 042,98
číslo zmluvy :026/2011
dátum vyhotovenia :12.12.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :POS12174.pdf

Objednávka číslo : VZP12511
popis :príslušenstvo k mimotelovému obehu
celkom v EUR s DPH :25 055,64
číslo zmluvy :020/2012
dátum vyhotovenia :12.12.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12511.pdf

Objednávka číslo : PIR12337
popis :stenty,uzávery cievne
celkom v EUR s DPH :3 688,70
číslo zmluvy :032/2012
dátum vyhotovenia :13.12.2012
dodávateľ :Meditrade spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 1, Bratislava, 851 01
IČO dodávateľa :17312001
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12337.pdf

Objednávka číslo : PIR12338
popis :zavádzače
celkom v EUR s DPH :3 346,80
číslo zmluvy :027/2012
dátum vyhotovenia :13.12.2012
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12338.pdf

Objednávka číslo : PIR12339
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :9 944,00
číslo zmluvy :025/2012
dátum vyhotovenia :13.12.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12339.pdf

Objednávka číslo : PIR12340
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :12 463,00
číslo zmluvy :043/2012
dátum vyhotovenia :13.12.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12340.pdf

Objednávka číslo : MAT12050
popis :odpadové vrecia, papier
celkom v EUR s DPH :435,6
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.12.2012
dodávateľ :PAPERA s.r.o.
adresa dodávateľa :Čerešňová 17, Banská Bystrica, 974 05
IČO dodávateľa :46082182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT12050.pdf

Objednávka číslo : PIK12552
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :10 587,00
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :14.12.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12552.pdf

Objednávka číslo : PIK12553
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :10 904,75
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :14.12.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12553.pdf

Objednávka číslo : PIK12555
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :396
číslo zmluvy :070/2012
dátum vyhotovenia :14.12.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12555.pdf

Objednávka číslo : PIK12556
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :829,8
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :14.12.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12556.pdf

Objednávka číslo : VZP12513
popis :elektródy
celkom v EUR s DPH :1 828,80
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.12.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12513.pdf

Objednávka číslo : VZP12514
popis :materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :164,4
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :14.12.2012
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Vlčkova 18, Bratislava, 81106
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12514.pdf

Objednávka číslo : PIK12557
popis :príslušenstvo invazívne
celkom v EUR s DPH :727,56
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :15.12.2012
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12557.pdf

Objednávka číslo : PIK12558
popis :sety
celkom v EUR s DPH :26 280,00
číslo zmluvy :059/2012
dátum vyhotovenia :15.12.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12558.pdf

Objednávka číslo : PIK12560
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :16 609,00
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :15.12.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12560.pdf

Objednávka číslo : IT12044
popis :tonery
celkom v EUR s DPH :996,01
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.12.2012
dodávateľ :Printech Slovakia s.r.o.
adresa dodávateľa :Brusno 223, Brusno, 976 62
IČO dodávateľa :44561318
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT12044.pdf

Objednávka číslo : IT12045
popis :zdroj ATX, USB kábel
celkom v EUR s DPH :96,87
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.12.2012
dodávateľ :SMART COMPUTER spol. s r.o.
adresa dodávateľa :J. C. Hronského 11, Zvolen, 96001
IČO dodávateľa :31629881
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :IT12045.pdf

Objednávka číslo : MAT12051
popis :čistiace prostriedky
celkom v EUR s DPH :346,99
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.12.2012
dodávateľ :ANIS - Anna Szilagyiová
adresa dodávateľa :Majerská cesta 36, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :32004699
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT12051.pdf

Objednávka číslo : MAT12052
popis :kancelárske potreby
celkom v EUR s DPH :246,66
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :17.12.2012
dodávateľ :Jan Volf
adresa dodávateľa :Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :11785250
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT12052.pdf

Objednávka číslo : PIK12551
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :21 257,50
číslo zmluvy :069/2012
dátum vyhotovenia :17.12.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12551.pdf

Objednávka číslo : PIK12561
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :8 131,20
číslo zmluvy :063/2012
dátum vyhotovenia :17.12.2012
dodávateľ :Tatra-Alpine a.s.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 66, Bratislava, 82102
IČO dodávateľa :680885
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12561.pdf

Objednávka číslo : PIR12341
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :10 560,00
číslo zmluvy :049/2012_D1
dátum vyhotovenia :17.12.2012
dodávateľ :ADYTON
adresa dodávateľa :Klariská 7, Bratislava, 81103
IČO dodávateľa :45849765
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIR12341.pdf

Objednávka číslo : CAR12134
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :20 137,55
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.12.2012
dodávateľ :Cardiopharm, spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Matuškova 1, Banská Bystrica, 974 01
IČO dodávateľa :44665474
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :CAR12134.pdf

Objednávka číslo : LIEK12092
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :3 030,00
číslo zmluvy :102/2012_D1
dátum vyhotovenia :18.12.2012
dodávateľ :VERUM, spol. s r.o. Košice
adresa dodávateľa :Hviezdoslavova 6, Košice, 040 01
IČO dodávateľa :36175854
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12092.pdf

Objednávka číslo : LIEK12093
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :3 452,32
číslo zmluvy :114/2012
dátum vyhotovenia :18.12.2012
dodávateľ :INTRAVENA spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Levočská 9, Prešov, 8001
IČO dodávateľa :31717802
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12093.pdf

Objednávka číslo : LIEK12094
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :5 151,74
číslo zmluvy :117/2012
dátum vyhotovenia :18.12.2012
dodávateľ :TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o.
adresa dodávateľa :Lazovná 68, Banská Bystrica, 97401
IČO dodávateľa :36020982
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12094.pdf

Objednávka číslo : LIEK12095
popis :lieky
celkom v EUR s DPH :3 022,54
číslo zmluvy :112/2012
dátum vyhotovenia :18.12.2012
dodávateľ :UNIPHARMA - 1. slovenská
adresa dodávateľa :Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201
IČO dodávateľa :31625657
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :LIEK12095.pdf

Objednávka číslo : MAT12053
popis :kancelársky papier
celkom v EUR s DPH :276
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.12.2012
dodávateľ :PAPERA s.r.o.
adresa dodávateľa :Čerešňová 17, Banská Bystrica, 974 05
IČO dodávateľa :46082182
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT12053.pdf

Objednávka číslo : MAT12054
popis :tlačivá
celkom v EUR s DPH :1 038,57
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.12.2012
dodávateľ :TIBOR VARGA TSV PAPIER
adresa dodávateľa :ADYHO 14, Lučenec, 98401
IČO dodávateľa :32627211
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :MAT12054.pdf

Objednávka číslo : OOPP12057
popis :obuv
celkom v EUR s DPH :4,8
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.12.2012
dodávateľ :Vladimír Habala V.H.DIZAJN
adresa dodávateľa :Horská 1312/26, Partizánske, 958 01
IČO dodávateľa :35250674
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :OOPP12057.pdf

Objednávka číslo : PIK12564
popis :stenty
celkom v EUR s DPH :15 700,00
číslo zmluvy :064/2012
dátum vyhotovenia :18.12.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12564.pdf

Objednávka číslo : VZP12515
popis :inštrumentárium
celkom v EUR s DPH :1 560,58
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.12.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12515.pdf

Objednávka číslo : VZP12516
popis :kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :16 632,00
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :18.12.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12516.pdf

Objednávka číslo : PEK12374
popis :prostriedky čistiace,defibrilátory,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :99 787,30
číslo zmluvy :010/2011_D2
dátum vyhotovenia :19.12.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12374.pdf

Objednávka číslo : PEK12375
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :39 502,10
číslo zmluvy :009/2011_D1
dátum vyhotovenia :19.12.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12375.pdf

Objednávka číslo : PEK12376
popis :defibrilátory,elektródy
celkom v EUR s DPH :20 703,10
číslo zmluvy :013/2011_D2
dátum vyhotovenia :19.12.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12376.pdf

Objednávka číslo : PEK12377
popis :elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :12 927,20
číslo zmluvy :013/2011_D2
dátum vyhotovenia :19.12.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12377.pdf

Objednávka číslo : PEK12378
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :896,4
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :19.12.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12378.pdf

Objednávka číslo : PIK12566
popis :vodiče
celkom v EUR s DPH :13 320,00
číslo zmluvy :069/2012_D3
dátum vyhotovenia :19.12.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12566.pdf

Objednávka číslo : NTS12061
popis :elektro materiál
celkom v EUR s DPH :42
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.12.2012
dodávateľ :D.A.V. spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Skuteckého 19, Banská Bystrica, 97400
IČO dodávateľa :31574661
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :NTS12061.pdf

Objednávka číslo : PEK12379
popis :defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :52 871,50
číslo zmluvy :009/2011_D1
dátum vyhotovenia :20.12.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12379.pdf

Objednávka číslo : PIK12567
popis :katétre
celkom v EUR s DPH :10 800,00
číslo zmluvy :069/2012
dátum vyhotovenia :20.12.2012
dodávateľ :InterMedical s.r.o.
adresa dodávateľa :Radlinského 10, Nitra, 94901
IČO dodávateľa :36547263
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PIK12567.pdf

Objednávka číslo : TU12347
popis :tabletová soľ
celkom v EUR s DPH :264
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :20.12.2012
dodávateľ :REMPO spol.s r.o.
adresa dodávateľa :Stará Vajnorská 19, Bratislava, 83245
IČO dodávateľa :35819081
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :TU12347.pdf

Objednávka číslo : VZP12517
popis :materiál hygienický,súpravy infúzne
celkom v EUR s DPH :1 612,56
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :27.12.2012
dodávateľ :B.Braun Medical s.r.o.
adresa dodávateľa :Handlovská 19, Bratislava, 85101
IČO dodávateľa :31350780
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12517.pdf

Objednávka číslo : VZP12518
popis :materiál hygienický,prádlo,sety
celkom v EUR s DPH :4 858,78
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.12.2012
dodávateľ :TT Pharma, s.r.o.
adresa dodávateľa :J.Bottu 2, Trnava, 91701
IČO dodávateľa :44078145
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12518.pdf

Objednávka číslo : VZP12519
popis :dezinfekcia,materiál hygienický,prádlo
celkom v EUR s DPH :447,39
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.12.2012
dodávateľ :HARTMANN-Rico spol. s r.o.
adresa dodávateľa :Vlčkova 18, Bratislava, 81106
IČO dodávateľa :31351361
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12519.pdf

Objednávka číslo : VZP12520
popis :materiál obväzový
celkom v EUR s DPH :1 454,86
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.12.2012
dodávateľ :Klaudia Kuzmová-VYGAST
adresa dodávateľa :Nemčianska cesta 102/113, Nemce, 97401
IČO dodávateľa :37069713
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12520.pdf

Objednávka číslo : VZP12521
popis :inštrumentárium,materiál hygienický
celkom v EUR s DPH :3 475,66
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :28.12.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :VZP12521.pdf

Objednávka číslo : PEK12380
popis :elektródy,kardiostimulátory,katétre
celkom v EUR s DPH :19 849,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.12.2012
dodávateľ :Operatíva, medic. spol. s.r.o.
adresa dodávateľa :Donská 61, Bratislava, 841 06
IČO dodávateľa :35757329
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12380.pdf

Objednávka číslo : PEK12381
popis :elektródy,kardiostimulátory,katétre
celkom v EUR s DPH :10 761,10
číslo zmluvy :
dátum vyhotovenia :31.12.2012
dodávateľ :BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
adresa dodávateľa :Pri Suchom mlyne č. 31, Bratislava, 81104
IČO dodávateľa :35761059
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12381.pdf

Objednávka číslo : PEK12382
popis :defibrilátory,kardiostimulátory
celkom v EUR s DPH :37 069,98
číslo zmluvy :010/2011_D2
dátum vyhotovenia :31.12.2012
dodávateľ :TIMED spol s r.o.
adresa dodávateľa :Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101
IČO dodávateľa :602175
podpísal, funkcia :MUDr. Juraj Frajt, Generálny riaditeľ
digitálna kópia :PEK12382.pdfCopyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.