Poradňa pre ochorenia aorty kardiochirurgickej ambulancie

Cieľom a motiváciou vzniku poradne je centralizovať starostlivosť o pacientov s ochorením hrudnej aorty (i brušnej – z pohľadu angiológie a invazívnej radiológie) a umožniť ich dispenzarizáciu v Stredoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Ide o pacientov s novodiagnostikovaným ochorením hrudnej aorty (i keď ešte nespĺňa indikačné kritériá k chirurgickému výkonu či endovaskulárnej intervencii) ev. o pacientov po výkone na hrudnej aorte. V centre záujmu sú pacienti po operácii pre disekciu aorty, pacienti s aneuryzmou hrudnej aorty akejkoľvek etiológie (predovšetkým Marfanov syndróm, aortopatia asociovaná s bikuspidálnou aortálnou chlopňou) i ostatné menej časté ochorenia (ostatné hereditárne, zápalové, infekčné, poúrazové...).

odborný garant:

MUDr. Imrich Beer - kardiochirurgia

lekári ambulancie:
MUDr. Vladimír Svitek, Ph.D. - kardiochirurgia
MUDr. Veronika Jankovičová - kardiológia
MUDr. Katarína Kmeťková - angiológia
MUDr. Matej Vozár - rádiológia

ordinačné hodiny:
Utorok 8,00 - 14,00 hod ( prvý týždeň v mesiaci )
Streda 8,00 - 14,00 hod ( prvý týždeň v mesiaci )

tel.: 048/4333 262
e-mail: aorta@suscch.eu

Facebook profilAspekty a náplň poradne

Rady pre pacientov

Odborné informácie pre lekárov

Zaujímavé a užitočné odkazy


Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.