Aspekty a náplň poradne pre ochorenia aorty

Primárna náplň poradne:
zlepšenie kvality zdravotnej starostlivosti o pacientov s ochorením hrudnej aorty
(OHA)

Jednotlivé aspekty:
 • centralizácia starostlivosti o pacientov s OHA
 • dispenzarizácia pacientov s OHA v rámci kardiocentra, guidelines (EKS a ostatných svetových spoločností) doporučujú sledovanie v kardiocentre
 • OHA – disekcia aorty (akútna, chronická), aneuryzma ascendentnej aorty vrátane mykotickej, aortálneho oblúka a descendentnej aorty, zápalové ochorenia aorty (vaskulitídy), traumatické poranenie hrudnej aorty
 • raritné ochorenia, vysoká mortalita – preto nutnosť centralizácie starostlivosti o takýchto pacientov z dôvodu špecifických terapeutických postupov (nutnosť vybavenia, monitorácie, learning curve pre operačné postupy, perfúziu, ochranu mozgu, pooperačnú starostlivosť), špecifiká vyhodnocovania pooperačných zobrazovacích vyšetrení (nekorektná interpretácia nálezov neskúseným rádiológom môže viesť k závažným omylom v liečebných postupoch)
 • vysoká úmrtnosť pri komplikáciách, ktorým možno predísť jedine sledovaním a vhodným načasovaním riešenia
 • pacienti s diagnostikovaným ochorením – sledovanie, indikácia, timing a stratégia terapeutického postupu (konzervatívne, operácia, intervenčne ev. kombinácia)
 • pacienti po operačnom riešení – follow up po operácii, timing a indikácia ev. reoperácie či intervenčného riešenia (neznalosť follow up odoperovaných pacientov, tzn. nemožnosť vyhodnotenia vlastnej práce a postupov v danej oblasti, ktorá patrí v kardiochirurgii medzi najkomplikovanejšie)
 • zabezpečenie optimálneho načasovania intervencie u pacientov s novodiagnostikovaným ochorením alebo po operácii hrudnej aorty
 • optimalizácia managementu u pacientov s aortopatiou asociovanou s bikuspidálnou chlopňou -         poradenská činnosť pre pacientov s ochorením/po operácii hrudnej aorty a ich rodinných príslušníkov (fyzická aktivita (šport, zamestnanie, hobby), tehotenstvo a pôrod,  a pod.)
 • prispievanie do IRAD (medzinárodný register aortálnych disekcií) a zlepšenie stavu poznatkov o disekcii aorty
spolupráca:
 • s kardiológom-echokardiografistom – sledovanie rozmerov asc. aorty ev. pridružených chlopňových ochorení atď.
 • s intervenčným rádiológom – sledovanie a vyhodnotenie CT ev. MRI meraní, spolupráca pri intervenčných postupoch – hybridné výkony, asistencia pri endovaskulárnych výkonoch a pod.
 • s kardiológom – optimalizácia medikamentóznej terapie, liečba a management pridružených srdcových ochorení
 • s internistom-reumatológom – management vaskulitíd
 • s genetikom – skríning hereditárnych a genetických ochorení aorty, skríning príbuzných, plánovanie rodičovstva, pôrodu a pod.
 • s Asociáciou Marfanovho syndrómu, inými zdravotníckymi zariadeniami – edukácia, doporučenie pacientov

Návrat na úvodnú stránku poradne pre ochorenia aorty


    Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.