výzvy Február 2014


Poradové
číslo
Dátum
zverejnenia
výzvy
Dátum
ukončenia
výzvy
Predmet zákazky

Ponuky je potrebné predložiť elektronicky v deň ukončenia výzvy do 8,00 hodiny.


30025. 2. 201428. 2. 2014
nákup HP P6
29925. 2. 201428. 2. 2014
zneškodnenie NO - marec 2014
29824. 2. 201426. 2. 2014
uzatvorený germicídny žiarič 30WA + spínacie hodiny
29719. 2. 201426. 2. 2014
helium - fľaša
29619. 2. 201426. 2. 2014
nákup HEPA filtrov
29519. 2. 201426. 2. 2014
likvidácia - nebezpečný odpad marec 2013

29413.2.201418.2.2014
spotrebný materiál do tlačiarní

29310.2.201413.2.2014
externé kardiostimulátory

2927.2.201413.2.2014
elektródy ekg jednorázové
2917.2.201412.2.2014
katéter pomocný
2906.2.201411.2.2014
tlakové snímače

2906.2.201411.2.2014
tlakové snímače


2895.2.201410.2.2014
transportný vozík


2884.2.20147.2.2014
Revízie požirnych uzáverov, hydranty, kontrola HZ, PHP
2873.2.20146.2.2014
maľovanie nemocničných priestorov
Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.