Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9


Poradové
číslo
Predmet zákazkyHodnotaDodávateľ

Súhrnná správa 1 Q 2014


e107_images/custom/shrnn_sprva_1q__2014.pdf
Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.