Oddelenie akútnej kardiológie

Personálne obsadenie
Primár oddelenia: MUDr. Hudec Martin
Vedúca sestra: Mgr. Ľubica  Neubauerová

Kontakty
MUDr. Hudec Martin, primár oddelenia akútnej kardiológie
048/4333 XXX email

Mgr. Ľubica  Neubauerová, vedúca sestra
048/4333 XXX email


Lôžková časť - Koronárna jednotka - 2. poschodie - 048/4333 305
Pracovisko invazívnej a intervenčnej kardiológie


Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.