Pracovisko invazívnej a intervenčnej kardiológie

vedúci lekár: MUDr. Martin Hudec
manažérka dennej zmeny: Bc. Zuzana KrížováCopyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.