Arytmie

Nachádza sa v hlavnej budove na druhom podlaží (15 lôžok)

Personálne obsadenie:
Primár:            MUDr. Bystriansky Adrian, MSc, MPH
Vedúci lekár:     MUDr Škamla Martin
Vedúca sestra:    Mgr. Lubyová Monika

Lekári:
MUDr. Kaliská Gabriela CSc, FESC
MUDr. Bačík Peter, PhD
MUDr. Šípka Ján
MUDr. Ďurčíková Petra
MUDr. Siváková Simona
MUDr. Ivančíková Mária
MUDr. Marko Jakub


Kontakty
MUDr. Bystriansky Adrian, MSc, MPH
048/4333 998, bystriansky.adrian@suscch.eu

MUDr. Škamla Martin
048/4333 943, skamla.martin@suscch.eu

MUDr. Kaliská Gabriela CSc, FESC
048/4333 960, kaliska.gabriela@suscch.eu

Mgr. Lubyová Monika, vedúca sestra
048/4333 342, lubyova.monika@suscch.eu

Email: arytmie@suscch.eu

Lôžková časť:
048/4333 345

Konziliár:
048/4333 944

Kardiologická ambulancia pre arytmie:
048/4333 336 (po 10:00hod.)


Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.