Spektrum výkonov

Oddelenie Arytmií zabezpečuje diagnostiku a liečbu pre všetky druhy arytmií. K dispozícii máme 3 intervenčné sály. V rámci programu katétrových ablácií sú k dispozícii 3 plne vybavené 3D mapovacie systémy (CARTO 3, NAV X, Rhythmia HDx) s možnosťou mapovania arytmií s vysokým rozlíšením. Pri katétrových abláciách komplexných arytmií je rutinne využívaná intrakardiálna echokardiografia. Z inovatívnych metód ako jediné pracovisko v SR ponúkame možnosť kardioneuroablácie v liečbe kardioinhibičnej synkopy a vágovo mediovaných bradykardií. Implantačný program zahrňuje implantácie všetkých typov kardiostimulátorov a defibrilátorov vrátane biventrikulárnych systémov. V roku 2020 sme sa ako jediné pracovisko v SR certifikovali na implantáciu bezelektródových kardiostimulátorov.
Spektrum výkonov:

Implantácie kardiostimulátorov (KS)
Implantácie kardioverter-defibrilátorov (ICD)
Resynchronizačná liečba srdcového zlyhávania
 • Implantácie biventrikulárnych KS (CRT-P)alebo ICD (CRT-D)
Extrakcie stimulačných systémov
Diagnostické elektrofyziologické vyšetrenie
 • Invazívna diagnostika supraventrikulárnych a komorových arytmií a porúch vedenia vzruchu
 • Diagnostika synkopy
 • Riziková stratifikácia náhlej kardiálnej smrti
Katétrové ablácie všetkých typov supraventrikulárnych arytmií
 • AV nodálna reentry tachykardia
 • Atrioventrikulárna tachykardia
 • WPW syndróm
 • Flutter predsiení (typický,atypický)
 • Atriálne tachykardie
 • Ablácia AV junkcie s implantáciou KS
Katétrová ablácia fibrilácie predsiení
 • Antrálna izolácia pľúcnych žíl (rádiofrekvenčná, kryoizolácia)
 • Komplexná ablácia perzistujúej fibrilácie predsiení (substrátová modifikácia)
 • Komplexná ablácia postablačných  atriálnych tachykardií
Katétrová ablácia komorových arytmií
 • Ablácia idiopatických komorvých tachykardií/ komorových extrasystol
 • Ablácia  komorových tachykardií v teréne štrukturálne poškodeného  srdca
Perkutánny uzáver uška ľavej predsiene
Implantácie slučkových záznamníkov
Kardioneuroablácia
Dočasná kardiostimulácia


Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.