Informácie o vyšetreniach

Podrobé informácie o vyšetreniach pre lekárov.
Urgentnú hospitalizáciu pacienta je nutné dohodnúť vopred telefonicky.

Elektrofyziologické vyšetrenie a RF ablácia
Implantácia KS s ICD
Koronarografia a Koronárna angioplastika
Operácie srdca


Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.