Korupcia

V prípade podozrenia na korupčnú činnosť v rámci našej spoločnosťi nahláste prosím svoje podozrenie na túto emailovú adresu: korupcia@suscch.eu


Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.