Horúce linky SÚSCCH, a.s.


Užitočné čísla

Recepcia, informácie:
048 4333 111

Intervenčný program PIR:
048 4333 529

CT príslužba: 048 4333 528

STEMI hot line: 0908 916 828Oddelenie akútnej kardiológie
048 4333996 - primár
048 4333967, 0484333301- lekár
048 4333306 - fax


Oddelenie kardiochirurgie
048 4333961 - primár
048 4333993, 048 4333425 - lekár
048 4333626 - fax

Oddelenie arytmií
048 4333960 - primár
048 4333944, 0454333345 -lekár
048 4333612 - fax

Oddelenie AIM
048 4333962 - primár
048 4333995, 048 4333405 - lekár
048 4333410 - fax
Oddelenie všeobecnej kardiológie
048 4333900 - primár
048 4333991 - lekár
048 4333939 - zástupca primára
048 4333943. 048 433355 – lekár angiológ

Oddelenie funkčnej diagnostiky

048 4333963 - primár
048 4333969 -lekár
048 4333511 - fax
Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.