Ambulancie

Ambulancie sa nachádzajú na prízemí.
Ordinačné hodiny ambulancií vo formáte .pdf

Ambulancia preventívnej kardiológie______ kontakt (ZS) 048/4333 330
Manažérka:  Bc. Migrová Yveta,  zdravotná sestra: Ivaničová Nora
Pondelok7:00-11:00MUDr. Forgon Tomáš
11:00-15:00MUDr. Kováčová Bohuslava
Utorok7:00-11:00MUDr.Krajči Peter
11:00-15:00MUDr. Hudec Martin
Streda7:00-15:00MUDr. Parilák Gabriel
Štvrtok7:00-15:00MUDr. Trenčan Milan
Piatok7:00-15:00MUDr. Striežová Ivana

Poradňa pre choroby aorty________________ kontakt (ZS) 048/4333 441
Zdravotná sestra: Mgr. Krajčová Erika, Mgr. Mokošová Slávka
Utorok8:00-15:00MUDr. Kmeťková Katarína
Streda8:00-12:00MUDr. Svitek Vladimír

Angiologická ambulancia___________________kontakt (ZS) 048/4333 442
Zdravotná sestra: Mgr. Krajčová Erika, Mgr. Mokošová Slávka
Pondelok7:00-8:00sonografické vyšetrenia
8:00-12:00MUDr. Palkech Tibor
12:30-15:00MUDr. Striežová Ivana
Utorok7:00-8:00sonografické vyšetrenia
8:00-11:00MUDr. Striežová Ivana
14:00-15:00MUDr. Striežová Ivana
Streda7:00-8:00sonografické vyšetrenia
8:00-15:00MUDr. Striežová Ivana
Štvrtok7:00-8:00sonografické vyšetrenia
8:00-11:00MUDr. Kmeťková Katarína
14:00-15:00MUDr. Kmeťková Katarína
Piatok7:00-8:00sonografické vyšetrenia
8:00-12:00MUDr. Palkech Tibor
12:30-15:00MUDr. Striežová Ivana

Kardiochirurgická ambulancia_______________ kontakt (ZS) 048/4333 441
Zdravotná sestra: Mgr. Krajčová Erika, Mgr. Mokošová Slávka
Utorok12:00-14:30MUDr. Beer I.
Štvrtok12:00-14:30MUDr. Pekar F.
MUDr. Urda R.

Ambulancia pre arytmie a kardiostimuláciu____kontakt (ZS) 048/4333 336
Zdravotná sestra: Mgr. Bernoláková Alena , Lušňáková Eva, Slašťanová Slávka
Pondelok7:00-15:00MUDr. Bačík Peter
Utorok7:00-11:00MUDr. Kaliská Gabriela
11:00-15:00MUDr. Rybár Ivan
Streda7:00-15:00MUDr. Bystriansky Adrián
Štvrtok7:00-15:00MUDr. Šípka Ján
Piatok7:00-15:00MUDr. Škamla Martin

Všeobecná kardiologická ambulancia I._______kontakt (ZS) 048/4333 332
Zdravotná sestra: Botková Janette, Lečková Judita, Cepáková Ľubica
Pondelok7:00-15:00MUDr. Margóczy Roman *
Utorok7:00-15:00MUDr. Balážová Katarína
Streda7:00-11:00MUDr. Balážová Katarína
11:00-15:00MUDr. Šramková Oľga
Štvrtok7:00-11:00MUDr. Poliačiková Petra
11:00-15:00MUDr. Mečiar Peter
Piatok7:00-15:00MUDr. Sýkorová Marcela **
* Ambulantná jednotka  pre srdcové zlyhanie
** Poradňa pre rezistentnú hypertenziu
Všeobecná kardiologická ambulancia II.                kontakt (ZS) 048/4333 516
Zdravotná sestra: Hatalová Darina,  Riedlová Alena
Pondelok7:00-12:00MUDr. Kmeč
12:30-15:00MUDr. Kmeč *
Utorok7:00-11:00MUDr. Kováč
11:00-15:00MUDr. Hriňová
Streda7:00-12:00MUDr. Kmeč
12:30-15:00MUDr. Kmeč *
Štvrtok7:00-12:00MUDr. Kapusta
12:30-15:00MUDr. Kapusta *

Piatok

7:00-12:00Mudr. Lazíková
12:30-15:00Mudr. Lazíková
* Centrum pre diagnostiku a liečbu pľúcnej hypertenzie


Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.