Kardiológia I

Nachádza sa v hlavnej budove na treťom podlaží (27 lôžok)

primár odd.: MUDr. Margóczy Roman
vedúci lekár:
MUDr. Balážová Katarína
manažérka dennej zmeny: Polcerová Alena

Lekári:
MUDr. Krajči Peter
MUDr. Forgon Tomáš, MPH
MUDr. Snopková Vladimíra (MD)
MUDr. Bronerská Zuzana


Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.