Kardiológia I

Nachádza sa v hlavnej budove na treťom podlaží (27 lôžok)

primár odd.: MUDr. Rybár Ivan
vedúci lekár: MUDr. Balážová Katarína
manažérka dennej zmeny: Polcerová Alena

Lekári:

MUDr. Krajči Peter
MUDr. Palacková Nikoleta
MUDr. Nandráži Miroslav
MUDr. Lajmon Matúš
MUDr. Kovář František, PhD.
MUDr. Lovišková Zuzana
MUDr. Plovaiko Uliana
MUDr. Resmer Dominik


Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.