Oddelenie arytmií

Oddelenie arytmií poskytuje komplexnú starostlivosť pacientom s poruchami srdcového rytmu. Disponujeme 15 monitorovanými lôžkami, 3 intervenčnými sálami a ambulantnou zložkou. Počtom výkonov patríme medzi veľkokapacitné pracoviská.  Ročná kapacita lôžkovej časti presahuje 1800 hospitalizácií/rok a viac ako 1600 invazívnych výkonov vrátane najzložitejších zákrokov intervenčnej artymológie. Na Kardiologickej ambulancii pre arytmie sa ročne vyšetrí takmer 13000 pacientov. Súčasne zabezpečujeme edukáciu lekárov spádového územia v arytmologickej problematike a zúčastňujeme sa na postgraduálnom vzdelávaní lekárov v SR ako súčasť II.kliniky kardiológie a angiológie SZU.

Katetrová ablácia

Zložky Oddelenia Arytmií:
Lôžková časť – Arytmie
Pracovisko pre elektrofyziológiu a kardiostimuláciu –PEK
Kardiologická  ambulancia pre arytmie

Základné oblasti činnosti Oddelenia Arytmií:

 • Komplexná diagnostika porúch srdcového rytmu s využitím neinvazívnych a invazívnych vyšetrovacích metód
 • Komplexná farmakoterapia arytmií a srdcového zlyhávania
 • Katétrová liečba porúch srdcového rytmu s pomocou najmodernejších technológií
 • Implantácie kardiostimulátorov všetkých typov vrátane bezelektródových kardiostimulátorov
 • Implantácie kardioverter-defibrilátorov všetkých typov
 • Implantácie resynchronizačných prístrojov v rámci nefarmakologickej liečby srdcového zlyhávania
 • Extrakcie kardiostimulačných systémov
 • Katétrové uzávery uška ľavej predsiene
 • Špecializovaná ambulantná starostlivosť o pacientov s poruchami rytmu a implantovaným  elektroimpulzogenerátorom
 • Konziliárna činnosť pre spádový región
 • Domáce monitorovanie elektroimpulzogenerátorov a implantovaných EKG  záznamníkov (Home monitoring).

Personálne obsadenie:
Primár:            MUDr. Bystriansky Adrian, MSc, MPH
Vedúci lekár:    MUDr Škamla Martin
Vedúca sestra:  Mgr. Lubyová Monika

Lekári:
MUDr. Kaliská Gabriela CSc, FESC
MUDr. Bačík Peter, PhD
MUDr. Šípka Ján
MUDr. Ďurčíková Petra
MUDr. Siváková Simona
MUDr. Ivančíková Mária
MUDr. Marko Jakub


Kontakty
MUDr. Bystriansky Adrian, MSc, MPH
048/4333 997, bystriansky.adrian@suscch.eu

MUDr. Škamla Martin
048/4333 943, skamla.martin@suscch.eu

MUDr. Kaliská Gabriela CSc, FESC
048/4333 960, kaliska.gabriela@suscch.eu

Mgr. Lubyová Monika, vedúca sestra
048/4333 342, lubyova.monika@suscch.eu

Email: arytmie@suscch.eu

Lôžková časť:
048/4333 345

Konziliár:
048/4333 944

Kardiologická ambulancia pre arytmie:
048/4333 336 (po 10:00hod.)


Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.