Úsek ošetrovateľstva

námestník úseku ošetrovateľstva: Mgr. Mária Víglaská
tel: 048/4333 104
fax: 048/4333 103


Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.