Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny

Oddelenie Anestéziológie a intenzívnej medicíny (ďalej len OAIM) je interdisciplinárnym oddelením liečebno-diagnostickej starostlivosti, ktoré poskytuje anesteziologickú a intenzívnu starostlivosť. Pri svojej činnosti sa OAIM zameriava na pacientov hospitalizovaných v SÚSCCH, a.s., ambulantných pacientov SÚSCCH a.s., a výnimočne na pacientov z iných zdravotníckych zariadení.

[ obrázok chýba]

Náplň činnosti
Predanestetické vyšetrenie so zhodnotením prípadne doplnením predoperačných vyšetrení vzhľadom na plánovaný operačný výkon na srdci a na veľkých cievach, príprava anestézie
Celková anestézia, vedenie mimotelového obehu, riadené podchladenie
Pooperačná starostlivosť po kardiochirurgických operáciách a operáciách na veľkých cievach
Intenzívna starostlivosť o pacientov so zlyhaním srdca a obehu, súčinnosť s ostatnými oddeleniami pri resuscitácii pacientov so zlyhanými vitálnymi funkciami.

OAIM I má 8 postelí. Nachádza sa na prvom poschodí v operačnom trakte. OAIM II má 13 postelí, nachádza sa na prvom poschodí v hlavnej budove. Ošetrovateľskú starostlivosť po kardiochirurgických výkonoch a u kardiologických pacientov v kritickom stave na OAIM I. a OAIM II. zabezpečuje 47 sestier špecialistiek, 1 sestra denný nefrologický stacionár, 1 manažérka dennej zmeny, 1 vedúca sestra a 15 sanitárov. OAIM je vybavené najmodernejšou prístrojovou ventilačnou, monitorovaciou a diagnostickou technikou.

Súčasťou OAIM sú aj nasledovný úseky:
Anestéziologický úsek
Denný nefrologický stacionár

Personálne obsadenie
Primár oddelenia: MUDr. Job Ivan
Vedúci lekár: MUDr. Valuh Zdenko
Lekári:
MUDr. Kukučková Andrea
MUDr. Fedorák Vladimír
MUDr. Bednárová Eva
MUDr. Vilimová Miroslava
MUDr. Holecová Agáta
MUDr. Malachovská Monika
MUDr. Ficher Martin, PhD.
MUDr. Hajnal Marián
MUDr. Kapusta Miloš
MUDr. Vozárik Miloš
MUDr. Kohútová Mária
MUDr. Hraško Oliver
MUDr. Trebichavská Katarína
MUDr. Rudišinová Daniela
MUDr. Tencerová Kristína
MUDr. Figľuš Peter

vedúca sestra: Mgr. Šípková Mária
manažérka dennej zmeny OAIM I.: Bc. Ganobčíková Marcela
manažérka dennej zmeny OAIM II.: Mgr. Šípková Mária
manažérka dennej zmeny Anestéza: Bc. Katarína Kozeleková
sestra pre zdravotnícku dokumentáciu: Palovičová Ľubica - 048/4333403

Kontakty:
MUDr. Ivan Job, primár OAIM - 048/4333631
lekár OAIM I. - 048/4333406
lekár OAIM II. - 048/4333401
OAIM I. - 048/4333416
OAIM II. - 048/4333415

vedúca sestra OAIM - 048/4333402
manažérka dennej zmeny OAIM I. - 048/4333404
manažérka dennej zmeny OAIM II. - 048/4333403

sekretariát OAIM - 048/4333632

[ obrázok chýba]


Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.