Anestéziologický úsek

Na tomto úseku, počas operačných výkonov poskytuje vysokošpecializovanú zdravotnícku a ošetrovateľskú starostlivosť anestéziologický tím, zložený s anestéziologického lekára a anestéziologickej sestry. Na tomto úseku pracuje 5 vysokošpecializovaných sestier.

[ obrázok chýba]


Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.