Perfuziologický úsek

Zabezpečuje obsluhu mimotelového obehu počas operačných výkonov na zastavenom srdci. [ obrázok chýba]


Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.