Pracovisko perfuziológie

Zabezpečuje samostatnú, vysokošpecializovanú činnosť počas kardiochirurgickej operácie s použitím prístrojov pre mimotelovú podporu života. Jeho úlohou je riadenie a vedenie mimotelového obehu (perfúzia a oxygenácia orgánov, tkanív). Vykonáva zástavu srdca a jeho ochranu pred ischémiou, hypotermiu, hemodilúciu, aplikáciu rôznych perfúznych techník a eliminačných metód (hemofiltrácia, hemoabsorbcia).
Zabezpečuje podporné systémy pri zlyhávajúcich vitálnych funkciách , akými sú obeh a dýchanie.
Asistuje pri rizikových intrevenčných  výkonoch  (PCI) a je podpornou súčasťou programov TAVI, Mitraclip a Tendyne.  V spolupráci s cievnou klinikou NFDR asistuje pri hybridných výkonoch (Grawitzov tumor metastázujúci do srdca).

Pracovisko má v prevádzke 4 prístroje pre mimotelový obeh ECC (extrakorporálna cirkulácia), 2 prístroje ECMO  (Extrakorporálna membránová oxygenácia),  3 autotransfúzne systémy (CellSaver), 4 termoregulačné jednotky, 3 prístroje pre kontinuálne meranie krvných plynov.

Vedúci lekár : Mudr. Pekar Filip, FETCS, PhD. Primár oddelenia kardiochirurgie

Vedúca sestra : Mgr. Piliarová Martina

Paršo Patrik
Bc, Pilát štefan
Mgr. Sláviková Miroslava
Bc. Kotrík Jozef

perf_1


perf_2


perf_3


perf_4


perf_5


perf_6


perf_7


perf_8Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.