Pracovisko operačných sál

Pracovisko operačných sál zabezpečuje koordináciu a realizáciu operačných výkonov. Je lokalizované v hlavnej budove na prvom podlaží. Za bezprostrednú prevádzku a chod zodpovedá primár odd. kardiochirurgie a vedúca sestra operačných sál.
Prvý operačný výkon v nových priestoroch
Pracovisko má tri špičkovo vybavené operačné sály s príslušenstvom a odborne erudovaným personálom. K pracovisku operačných sál je priradená aj zákroková miestnosť na druhom podlaží. Operačný trakt je rozdelený na aseptickú, semiaseptickú a septickú zónu. Na oddelení je zavedený prísny hygienicko-epidemiologický režim. K vysokému hygienickému štandardu prispievajú režimové opatrenia, moderná dezinfekcia priestorov, komplexné používanie jednorázových materiálov vrátane pracovných odevov a operačného krytia. Väčšina výkonov sa robí v hypotermii za použitia mimotelového obehu.

Vedúca sestra: Dipl. sestra Mgr. Tauferová Anna

Kontakty:
vedúca sestra OS - Mgr. Tauferová Anna - 048/4333 432 email
Operačné sály: 048/4333 kl. 426, 427
I. sála- 048/4333 411
II. sála- 048/4333 412
III.sála- 048/4333 436

Dokumentačná sestra: Slováková Jana, 048/4333 622; email


Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.