Etická komisia SUSCCH


email: sekretariat@suscch.eu, zuzana.turcanova@suscch.eu
tel: +421 48 4333 101


Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.