Pracovisko špeciálnych elektrokardiologických diagnostcikých metodík

EKG Holter - 24 hod. snímanie vykonávame na 6 snímačoch s možnosťou kontinuálneho 12 zvodového záznamu. Toto vyšetrenie využívame za účelom detekcie srdcových arytmií, ischemických epizód a zhodnotenie funkcie kardiostimulátora.
Tlakový holter - 24 hodinové monitorovanie krvného tlaku robíme u ambulantných pacientov.
Neskoré komorové potenciály – ich záznam využívame ako markér arytmogenného substrátu pri posudzovaní malígnych arytmií.


Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.