Spirometria

Spirometria - funkčné vyšetrenie pľúc vykonávame u ambulantných a hospitalizovaných pacientov.


Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.