Elektrofyziologické vyšetrenie

Informácia pre pacienta
Elektrofyziologické vyšetrenieVážená pacientka, vážený pacient,

boli ste prijatý na naše oddelenie za účelom elektrofyziologického vyšetrenia. Elektrofyziologické vyšetrenie je špecializovaná forma katetrizácie srdca, ktoré na základe snímaných elektrických signálov zvnútra srdca pomáha určiť a presne charakterizovať špecifický typ arytmie.

Vyšetrenie indikuje kardiológ (arytmológ), ak neinvazívne vyšetrovacie metódy neviedli k jednoznačnej diagnóze alebo výsledok elektrofyziologického vyšetrenia určuje špecifický druh liečby danej poruchy srdcového rytmu.

Kedy sa vyšetrenie realizuje:
1. Bradyarytmie (pomalé frekvencie srdca)
Elektrofyziologické vyšetrenie sa indikuje, ak neinvazívne vyšetrovacie metódy nedokážu presne určiť potrebu zavedenia trvalého kardiostimulátora.

2. Tachyarytmie (rýchle frekvencie srdca)
Elektrofyziologické vyšetrenie sa používa pri komorových poruchách rytmu predovšetkým na stanovenie rizika náhlej kardiálnej smrti a potreby implantácie automatického kardiovertera-defibrilátora.
Pri supraventrikulárnycha niektorých komorových tachykardiách ide predovšetkým o presnú charakteristiku mechanizmu vzniku arytmie a stanovanie vhodnosti k rádiofrekvenčnej ablácii arytmie a tým k možnosti trvalému vyliečeniu arytmie.

3. Synkopa (náhla strata vedomia)
Invazívne vyšetrenie sa indikuje pri podozrení na poruchu rytmu ako príčinu synkopy, ak neinvazívne vyšetrenia nepriniesli jednoznačnú diagnózu.

Charakteristika vyšetrenia
Vyšetrenie sa realizuje v špeciálne vybavenom elektrofyziologickom laboratóriu ( RTG prístroj, stimulátor, počítačový systém), pri výkone je prítomný vyškolený lekársky a sesterský personál. Pri výkone je pacient trvalo monitorovaný (EKG monitoring, tlak krvi, saturácia krvi kyslíkom). Pacient je nalačno. Vyžaduje sa normálna zrážanlivosť krvi, ktorá sa overí laboratórnymi testami. Určité lieky, hlavne antiarytmiká sa pred vyšetrením vysadzujú.

V lokálnom znecitlivení sa najčastejšie v mieste pravej slabiny zavedú cez stehennú žilu elektrofyziologické katétre do pravej predsiene a pravej komory. Často je nutné zavádzať aj katéter cez ľavú podkľúčkovú žilu. Niekedy sa katéter zavádza cez stehennú tepnu, až do ľavej komory. Zavádzanie katétrov ako aj celé vyšetrenie sa deje v lokálnom znecitlivení a je prakticky bezbolestné. Pacient je pri plnom vedomí, prípadne v ľahkej sedácii. Pohyb katétrov ako aj ich presné umiestnenie v srdci sa sleduje RTG prístrojom.

Katétre sú z umelej hmoty a na konci majú kovové plôšky, ktorými sa snímajú elektrické signály z vnútra srdca. Zároven sa pomocou externého kardiostimulátora môže srdce stimulovať a snímať reakcia na srdcovú stimuláciu. Ak v čase vyšetrenia nie je porucha rytmu prítomná (čo je väčšina prípadov), môže sa elektrofyziologickým vyšetrením je potrebné poruchu rytmu vyvolať a následne presne charakterizovať miesta v srdci. potrebné pre vznik a udržiavanie arytmie. Po získaní potrebných údajov sa vyvolaná arytmia ukončí. DÄşžka vyšetrenia je rôzna podľa charakteru skúmanej poruchy rytmu, priemerne okolo 2 hodín. Po vytiahnutí katétrov je nutné dodržiavať pokoj na lôžku do nasledujúceho dna.

Elektrofyziologické vyšetrenie je bezpečný a v súčasnosti rutinný výkon. Komplikácie sú zriedkavé a ak sa vyskytnú sú ľahko riešiteľné. V prvom rade sú to komplikácie v mieste zavádzania katétrov do cievneho riečiska - krvácianie v mieste vpichu do cievy, žilová trombóza, infekcia v mieste vpichu. Kanylácia podkľúčkovej žily sa môže komplikovať vznikom pneumotoraxu (prítomnosť vzduchu v pohrudničnej dutine).

Pohybom katétrov v srdci sa môžu vyvolať rôzne poruchy rytmu. Závažné komplikácie, ako je perforácia srdcovej dutiny a nahromadenie krvi v osrdcovníku sú extrémne zriedkavé.Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.