Operácie srdcových chlopní

Informácia pre pacienta
Operácie srdcových chlopní

Srdce je dutý svalový orgán veľkosti päste hmotnosti asi 350 gr. Je uložené uprostred hrudníka medzi pľúcami. Je rozdelené priehradkou na pravú a ľavú časť. Každá časť sa skladá z predsiene a komory.

Chlopne sa nachádzajú na rozhraniach predsiení a komôr ako aj na vyústení komôr do malého a veľkého obehu. Chlopne sú vlastne jednocestné ventily , ktoré usmernujú tok krvi a zabranujú jeho spätnému toku . V srdci sa nachádzajú 4 chlopne .

1.Aortálna chlopna – nachádza sa na vyústení výtokového traktu ľavej komory do aorty a zabranuje spätnému toku krvi do komory.
2.Mitrálna chlopna – tvorí rozhranie medzi ľavou predsienou a ľavou komorou.
3.Pulmonálna chlopna je obdobou aortálnej ,ale nachádza sa na pravom srdci a zabranuje spätnému toku krvi z pľúcnej artérie do pravej komory.
4.Trikuspidálna chlopna – tvorí rozhranie medzi pravou predsienou a komorou.

Ochorenia chlopní

Stenóza: Je zúženie chlopne .Srdce musí prekonávať zvýšený odpor chlopne čo vedie k zhrubnutiu svaloviny komory /aortálna stenóza/ , alebo sa rozširuje predsien /mitrálna stenóza – stáza krvi v malom obehu a v pľúcach/.Výsledkom chyby je zhoršené zásobovanie tela kyslíkom a v konečnom dôsledku pri pretrvávaní ochorenia stav vedie k zlyhaniu srdca.

Insuficiencia -regurgitácia – nedovieravosť: Pri nedovieravosti chlopne sa vracia menšie alebo väčšie množstvo už vypudenej krvi .Do obehu sa preto dostane pri jednom vypudení menší objem krvi ako u zdravého človeka .Srdce sa proti tomu bráni zväčšením oddielov srdca – do istej miery. Pri pokračovaní ochorenia stav vedie opäť k zlyhaniu srdca.

Chlopnoví chyby je možné liečiť medikamentózne hlavne v prvotných štádiách ochorenia :
Lieky ochorenie nevyliečia ,ale zmiernia príznaky respektíve vedú k spomaleniu vývoja ochorenia. Po istom čase trvania choroby je však nutná chirurgická liečba .

Chirurgicky sú 2 možnosti :
1. Plastika chlopne – to znamená jej ponechania a oprava poškodeného miesta .
2. Náhrada chlopne protézou.
Pri aortálnej chlopni sú možnosti plastiky chlopne veľmi obmedzené a špecifikované väčšinou menším poškodením chlopne. V prevažnej miere sa chlopna nahrádza.

Mitrálna chlopna poskytuje širšie spektrum využitia plastiky – teda jej upravenie a ponechanie na mieste. Pri nemožnosti plastiky sa tiež mení protézou. Trikuspidálna chlopna sa najčastejšie rieši plastikou ,len ojedinele sa nahrádza . Pulmonálna chlopna býva poškodená len zriedka.
Na výber sú mechanická a biologická protéza.

Mechanická chlopna je vyrobená z uhlíkových vlákien a má záruku neobmedzene dlhej funkčnosti. Jej nevýhodou je nutná trvalá antikoagulačná liečba – t.j. užívania lieku proti zrážaniu krvi /Orfarin/ a nutné sú tiež pravidelné kontroly hladiny zriedenia krvi /vyšetrenia Qiuck ,INR/. Je prítomné riziko zvýšenej krvácavosti /napr. aj bežné odreniny môžu krvácať/.

Biologická chlopna – je vyrobená z biologického materiálu. Pri použití tejto chlopne je nutná len 3 mesačná doba užívania Orfarínu. Nevýhodou tejto chlopne je predovšetkým kratšia životnosť cca 10- 15 rokov. Preto sa implantujú hlavne starším pacientom .
Počas výmeny resp. plastiky chlopne , funkciu srdca a pľúc preberá prístroj na mimotelový obeh. Pooperačne je pacient ešte uspatý prevezený na OAIM oddelenie , kde sa prebúdza z anestézy. DÄşžka pobytu je najčastejšie 2 – 4 dni.
Úspešnosť operácie chlopní pri ich správnom načasovaní je na našom pracovisku 90 až 95 %.
Po prepustení z nemocnice je nutné sledovať a korigovať hladinu Orfarinu /Quick ,INR/ , ďalej je nutná prísna prevencia infekčnej endokarditídy – zápalu vnútro srdia .Infekčná endokarditída môže byť príčinou deštrukcie chlopne. Antibiotiká pred každým chirurgickým výkonom ako prevencia .Z komplikácii môžu byť prítomné stavy dezorientácie – ako následok mimotelového obehu a niekolkohodinovej anestézy .Pooperačne sa môžu objaviť ranové komplikácie v zmysle zhoršeného hojenia operačnej rany hlavne u diabetikov a obéznych pacientov.

Ďalším limitujúcim faktorom vo fyzickej záťaži je hrudná kosť , ktorá bola počas operácie rozrezaná a následne opäť zošitá. Kosť bude plne zrastená a teda plne funkčná o 6 mesiacov. V období hojenia sa nesmú vykonávať fyzicky náročné práce ,ktoré by mohli viesť k nestabilite hrudnej kosti a následnej reoperácii. Každý pacient po kardiochirurgickom výkone má nárok na kúpeľnú liečbu ,ktorá je súčasťou rekonvalescencie a vedie k skoršiemu návratu pacienta do bežného života.

Pracovníci Kardiochirurgického oddelenia
SÚSCCH a.s., Banská Bystrica


Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.