Implantácia kardiostimulátora

Informácia pacienta
Implantácia kardiostimulátora

Vážená pacientka, vážený pacient,

boli ste prijatý na naše oddelenie za účelom implantácie kardiostimulátora. Od konca 50. rokov, keď bol úspešne implantovaný prvý kardiostimulátor, priniesol tento vynález úžitok miliónom ľudí. Kardiostimulátory nie sú prostriedkom na vyliečenie ochorenia srdca. Neliečia samotnú príčinu pomalého alebo nepravidelného rytmu, ale zabezpečujú správny rytmus srdca na mnoho rokov a výrazne zlepšovať kvalitu života u ľudí s arytmiami. Každý kardiostimulátor sa skladá z dvoch hlavných častí: vlastný kardiostimulátor (batéria a elektrické obvody) a elektródový systém, ktorým putujú elektrické impulzy do srdca.
Najčastejším dôvodom implantácie kardiostimulátora je ,,bradykardia“, čo znamená, že aktivita srdca je príliš pomalá (menej ako 50/min) na to, aby boli splnené telesné požiadavky organizmu. Ak sú srdcové elektrické impulzy spomalené, alebo ak je ich prenos prerušený dochádza k poruche srdcového rytmu. Vaše zdravotné ťažkosti resp. základné ochorenie určujú typ kardiostimulátora, ktorý dostanete. Môžete potrebovať jednodutinový ( využíva iba jednu stimulačnú elektródu , buď v pravej predsieni , častejšie v pravej komore ) alebo dvojdutinový ( vyžaduje dve elektródy, jednu v prevej predsieni a druhú v pravej komore ) s frekvenčnou adaptáciou alebo bez nej. To znamená, že kardiostimulátor môže zrýchliť rytmus, keď ste aktívnejší alebo spomaliť, keď ste v pokoji. Niektoré kardiostimulátory môžu mať aj tri elektródy: jednu v pravej predsieni, jednu v pravej a jednu v ľavej komore a môžu tak pomôcť ľavej a pravej komore biť súčasne (resynchronizovať údery) čo pomôže pacientom, ktorých ľavá a pravá strana nebije súčasne.

Ako sa kardiostimulátor implantuje?
Vlastná implantácia sa stala rutinným zákrokom. V mnohých prípadoch trvá operácia jednu až dve hodiny, každý pacient je však jedinečný, takže chirurgický zákrok sa líši od pacienta k pacientovi. Pred chirurgickým zákrokom vás lekár oboznámi s tým ako sa pripraviť na operáciu a ktoré lieky je nutné pred samotným výkonom vysadiť. V den výkonu vám zdravotná sestra alebo personál oholia a umyjú hornú časť hrudníka, do ruky zavedú intravenóznu kanylu a priamo na implantačnom sále vám pripoja EKG elektródy za účelom monitorovania vášho srdcového rytmu počas výkonu. Väčšina pacientov absolvuje túto procedúru pri vedomí, iba s lokálnym anestetikom na znecitlivenie oblasti, kde sa umiestni kardiostimulátor. Najčastejšie sa kardiostimulátor implantuje transvenózne, pričom stimulačná elektróda je zavedená cez žilový systém do príslušnej časti srdca. Po očistení kože na ramene a hrudníku a po jej znecitlivení, lekár vykoná do kože rez dlhý 2- 4 cm. Po vytvorení podkožnej „kapsy“ pre kardiostimulátor nájde žilu, obyčajne v oblasti pod kľúčnou kosťou a zavedie elektródu priamo do srdca a to za kontroly rontgenom, ktorý mu umožní vidieť jej správne umiestnenie. Elektródy v srdci by ste nemali cítiť. Po otestovaní stimulačných parametrov sa kardiostimulátor pripojí k elektródam a vloží do pripravenej podkožnej kapsy. Pri vkladaní kardiostimulátora a elektród môžete cítiť určitý tlak. Po implantácii vás prevezú späť na oddelenie kde vám bude skontrolovaný kardiostimulátor. V mieste implantácie môžete cítiť určitú bolesť. V prípade potreby vám bude podané analgetikum. Pred prepustením vám lekár skontroluje kardiostimulátor, aby sa overila jeho správna funkčnosť.

Aké sú riziká implantácie kardiostimulátora?
U malého počtu pacientov sa vyskytujú komplikácie súvisiace s implantáciou kardiostimulátora a elektród. Komplikáciami môžu byť lokálna infekcia, reakcia na liek použitý počas výkonu, poškodenie cievy, srdcovej steny alebo iného orgánu (najčastejšie pleura pľúc). Tieto komplikácie sú zvyčajne dobre korigovateľné a vyliečiteľné. Môže dôjsť aj k dislokácii konca elektródy v srdci, čím impulzy stratia svoju účinnosť. Je nutné kontaktovať lekára v prípade, že sa u vás vyskytne únava, dýchavičnosť, zmeny rytmu srdca, znova sa objavujú príznaky ktoré ste mali pred implantáciou kardiostimulátora, rana začervenie, je horúca, bolestivejšia alebo z nej vyteká tekutina.

Monitorovanie činnosti kardiostimulátora
Deje sa formou návštev v špecializovanej kardiostimulačnej ambulancii, najčastejšie na pracovisku kde bola implantácia vykonaná. Kontrola kardiostimulárora obsahuje nahrávanie elektrickej aktivity srdca prostredníctvom EKG, vyhodnotenie funkcii kardiostimulátora a stavu jeho batérie. Funkcia kardiostimulátora môže byť upravená po implantácii bez ďalšej operácie, programovaním. Termín kontroly funkcie vášho kardiostimulátora určuje váš lekár a závisia od typu implantovaného prístroja a od zaužívanej praxe kardiostimulačnej ambulancie. Intervaly medzi jednotlivými kontrolami sa môžu skracovať v čase , keď sa blíži termín výmeny vášho kardiostimulátora. Je dôležité dodržiavať termíny všetkých vyšetrení a kontrol. Váš prístroj bol navrhnutý tak , aby vydržal niekoľko rokov, čo závisí od toho ako je pre vás naprogramovaný. Od chvíle, keď kardiostimulátor začne signalizovať potrebu výmeny, dokáže ešte stále pracovať niekoľko mesiacov, čím umožní vám a vášmu lekárovi načasovať termín výmeny . Pretože batéria je v prístroji nepriedušne uzavretá, musí byť vymenený celý kardiostimulátor. Pri výmene lekár skontroluje funkcie stimulačných elektród, aby posúdil, či nie je nevyhnutná implantácia nových. Ak je ich funkcia uspokojivá sú pripojené k novému kardiostimulátoru.

Život s kardiostimulátorom
Podľa rád vášho lekára a podľa vášho stavu sa budete môcť pomaly vracať k normálnym aktivitám (cestovanie, vedenie vášho automobilu, kúpanie, sprchovanie, plávanie, sexuálne aktivity, navráť do práce, venovať sa vašim koníčkom alebo rekreačným aktivitám).Vo väčšine prípadov vás kardiostimulátor nebude obmedzovať v rekreačných a iných aktivitách. Vyhýbajte sa však tvrdým kontaktným športom, namáhavým alebo opakovaným fyzickým činnostiam orientovaným na hornú časť tela. Je vhodné vyhýbať sa práci resp. činnostiam pri ktorej dochádza k silným otrasom. Môžete bez problémov požívať prístroje v domácnosti ( mikrovlnné rúry, televízne a rozhlasové prijímače, stereofónne zariadenia, videorekordéry a počítačové hry, kuchynské prístroje ako sú hriankovače, mixéry, ručné elektrospotrebiče ako sú sušiče vlasov, holiace strojčeky, kulmy, väčšie prístroje ako sú pračky, sušičky, elektrické sporáky, vysávače, elektrické tepovače, elektricky vyhrievané prikrývky a podložky, záhradnícke stroje).Je potrebné vyhnúť sa prenášaniu alebo držaniu magnetov alebo magnetizovaného materiálu v blízkosti kardiostimulátora. Mobilné telefóny je vhodné používať na opačnej strane od implantovaného kardiostimulátora vo vzdialenosti asi 20 cm. Určité typy elektrickej alebo magnetickej energie môžu narúšať niektoré funkcie kardiostimulátora. Vo vlastnom záujme by ste sa mali vyhnúť hlavným zdrojom EMI (elektromagnetická interferencia), ktorú spôsobujú elektrické spotrebiče v zlom technickom stave alebo nesprávne uzemnené, elektrické zariadenia produkujúce veľké množstvo energie, napr. priemyselné generátory, oblúkové zváračky, zdravotnícke prístroje (zobrazenie magnetickou rezonanciou, terapeutické žiarenie, transkutánna stimulácia nervov), detektory kovu a zabezpečovacie systémy v predajniach a letiskách. Keď prichádzate na miesto so zabezpečovacím systémom kráčajte normálnym tempom, v týchto priestoroch sa však nezdržujte. Na letiskách sa preukážte identifikačnou kartou, aby ste nemuseli prechádzať cez detektor kovov. Pred podstúpením medicínskej procedúry alebo vyšetrenia (elektrochirurgia, elektrokauterizácia, kardioverzia, litotripsia, terapia ožarovaním) informujte lekára o tom, že máte implantovaný kardiostimulátor. Kardiostimulátor bude bezpečne pracovať počas RTG vyšetrenia hrudníka, ultrazvukové vyšetrenia, CT vyšetrenia, mamografie a RTG skiagrafie.

Pracovníci Kardiologického oddelenia
SÚSCCH a.s., Banská BystricaCopyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.