Rádiofrekvenčná katétrová ablácia

Informácie pre pacienta
Rádiofrekvenčná katétrová ablácia


Vážená pacientka, vážený pacient,
Rádiofrekvenčná ablácia je invazívna liečebná metóda používaná na liečbu niektorých porúch srdcového rytmu, najčastejšie supraventrikulárnych tachykardií. Realizuje sa v priamej náväznosti na elektrofyziologické vyšetrenie, zvyčajne v jednom sedení.
Elektrofyziologickým vyšetrením sa potvrdí určitý typ poruchy rytmu a určia sa miesta v srdci, ktoré sú kľúčové pre vznik alebo udržiavanie tachykardie. Jeden z elektrofyziologických katétrov - tzv. ablačný je napojený na ablátor-generátor radofrekvenčného elektrického prúdu.
Ablačný katéter je umiestnený na presne špecifikované miesto potrebné pre vznik alebo udržiavanie arytmie. Prechodom rádiofrekvenčného elektrického prúdu katétrom dochádza k ohrevu tkaniva srdca v mieste kontaktu katétra so srdcom. Ohriatím tkaniva na určitú teplotu dochádza k umelému poškodeniu malého okrsku tkaniva. Táto oblasť následne stráca schopnosť viesť elektrický vzruch, čím sa prerušuje arytmia, respektíve sa strácajú podmienky pre jej opätovný vznik.

Počas RF ablácie pacient nakrátko pociťuje nepríjemný pocit na hrudníku.
RF ablácia má oproti medikamentóznej liečbe tú výhodu, že pri viacerých typoch arytmií ponúka možnosť trvalého vyliečenia, bez potreby dlhodobého užívania liekov. Úspešnosť RF ablácie sa pohybuje v závislosti od poruchy rytmu medzi 70-90%.

Komplikácie sú minimálne a zriedkavé. Okrem komplikácií uvedených pri elektrofyziologickom vyšetrení sú to dôsledky vyplývajúce z pôsobenia rádiofrekvenčného prúdu na určité oblasti srdca. Môže dôjsť k poškodeniu fyziologických dráh pre prevod elektrického vzruchu z predsiení na komory, s následným vznikom pomalej frekvencie srdca a nutnosťou zavedenia trvalého kardiostimulátora. V špecializovaných centrách patrí spolu s elektrofyziologickým vyšetrením k rutinným zákrokom.

Pracovníci Kardiologického oddelenia
SÚSCCH a.s., Banská BystricaCopyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.