Koronarografické vyšetrenie

Informácie pre pacienta
Koronarografické vyšetrenie

Vážený pacient,
Boli ste prijatý na naše oddelenie so zámerom vyšetriť vaše srdcové tepny. Toto vyšetrenie Vám navrhol Váš kardiológ, ktorý predpokladá poľa doterajších vyšetrení a Vašich obtiaží, že niektorá, alebo viac srdcových tepien je postihnutých aterosklerózou, prípadne pri inom postihnutí srdca (chlopnová chyba), chce pred plánovanou operáciou vyšetriť stav koronárneho riečiska. Toto ochorenie – ischemická choroba srdca- spôsobuje zužovanie vnútorného priemeru tepny a tým znižuje možnosť prietoku krvi do niektorých oblastí srdcového svalu. Nedostatok krvi v oblasti za zúžením a potrebných látok nou prenášaných zase spôsobuje bolesť na hrudi- najskôr pri námahe a neskôr aj v kľude a v prípade úplného uzáveru cievy spôsobí infarkt – odumretie časti srdcovej svaloviny.

KORONAROGRAFIA
Vyšetrenie na ktoré ste bol odoslaný, nám najpresnejšie dokáže povedať, ako vyzerá vaše srdcové riečište. Samotné vyšetrenie spočíva v zavedení tenkej cievky cez pravú slabinu- vnútrajškom tepny až k srdcu. Tu sa nasonduje odstup srdcových tepien a do nich sa pomocou tenkej cievky vstrekne kontrastná látka, ktorá je viditeľná pod rontengenom. Nástreky sa opakujú pod rôznymi uhlami a nahrávajú sa. Samotné vyšetrenie je po umĹ•tvení slabiny (injekciou v podkoží) nebolestivé, ležíte pri nom, ste pri vedomí a komunikujete s lekárom a sestrou. Pri priebehu bez komplikácií vyšetrenie spolu s prípravou trvá menej ako pol hodiny.

ČO Z VYĹ ETRENIA VYPLÍVA?
Samotná koronarografia Váš stav nevyrieši, len skonkretizuje rozsah postihnutia. Na základe týchto údajov však už môžeme rozhodnúť aký postup vám doporučíme:
1. Konzervatívny postup – t.j. ,,tabletková liečba“. Takýto spôsob liečby sa volí vtedy, ak nález na cievach je menej závažný. Konzervatívny postup sa volí aj v tom prípade, ak je nález na koronárnych cievach závažný, ale pre rozsah a charakter postihnutia ciev nie je možné iné riešenie.
2. PTCA – t.j. ,,balónkovanie“ – ak je možné zúženú cievu rozšíriť pomocou balónika naplneného tekutinou. Balónik sa na postihnuté miesto koronárnej tepny zavádza pomocou katétra obdobným spôsobom ako pri koronarografii. V mieste zúženia cievy sa balónik nafúkne a tám sa zúženie rozšíri. Pokiaľ nám to dovoľujú okolnosti, rozširujeme cievu hneď po koronarografii – počas jedného výkonu, alebo po príprave v dvoch sedeniach.
3. CABG to je operácia na srdcových cievach. Spočíva v premostení zúžených alebo zavretých ciev tepnou alebo kúskom žily z dolnej končatiny. Túto operáciu na srdci vám doporučíme vtedy, ak cievy sú ešte opraviteľné, no nedajú sa balónkovať. Obyčajne je zúžených a uzavretých miest na srdcovom riečisku viac. Táto operácia nenasleduje hneď po koronarografii, ale až po príprave, prešetrení komplexného zdravotného stavu a schválení tohto postupu na indikačnom seminári.
Keďže dopredu nevieme jednoznačne povedať, ako bude vyzerať váš nález, nemôžeme ani vedieť ktorý z menovaných postupov vám odporučíme, no aby sme vás mohli vôbec vyšetriť musíme dopredu mať Váš súhlas s každým možným riešením.

Prečo musíte pred koronarografiou súhlasiť aj s prípadnou operáciou na srdci ?
Pretože operácia je jeden z možných výstupov po tomto vyšetrení. Asi 30% pacientov má nález, ktorý sa inak riešiť nedá a v prípade, že pacient po koronarografii odmietne nami navrhovanú operáciu, robili sme koronarografiu zbytočne :
Vieme síce ako vyzerá konkrétny nález na srdcových tepnách, no nepomôže to lekárovi ani pacientovi.
Vystavili sme pacienta zbytočnému riziku. Každý invazívny výkon, aj koronarografia je dnes už rutinné vyšetrenie , môže mať komplikácie či už počas vyšetrenia alebo po nom
( podrobnejšie o nich na inom mieste.)
Koronarografia je rontengenové vyšetrenie – to znamená , že počas neho sa ožaruje okrem pacienta lekár aj sestra. V prípade, že vy odmietnete ďalšie riešenie, bolo to zbytočné.
Koronarografia stojí približne 20 000 Sk , 663,87 EUR . V prípade odmietnutia ďalšieho riešenia sú to opäť zbytočne vyhodené peniaze.

PRÍPRAVA PACIENTA NA KORONAROGRAFIU:
Od večera pacient nesmie jesť a od rána pred vyšetrením piť. Pokiaľ má pacient známu hocijakú alergiu – precitlivenosť na lieky, prach , perie, kontrastnú látku, pripravujeme ho liekmi podľa špeciálneho protokolu pred vyšetrením. Večer si pacient musí vyholiť obidve slabiny.

PO KORONAROGRAFII:
Pacient musí 24 hodín po vyšetrení ležať na chrbte so záťažou na pravej slabine. V prípade nedôsledného polohovania je častejší výskyt miestnych komplikácií v slabine. Musí veľa piť, aby čo najskôr zbavil telo kontrastnej látky. Tento postup platí aj po PTCA
S tým, že pacient musí ležať 24 hodín od vyšetrenia zavádzača zo slabiny ( vyťahuje sa na oddelení).

KOMPLIKÁCIE KORONAROGRAFIE:
Pomerne pravidelne býva v mieste prístupu – v pravej slabine malá modrina, ktorá nijako neobmedzuje pacienta. Niekedy však aj pri dodržaní všetkých pravidiel dôjde k väčšiemu zakrvácaniu do podkožia a a vytvorenia väčšej modriny – hematómu, ktorý je potom nutné sledovať až do vstrebania sa. Celkom vzácnou komplikáciou je poškodenie cievy v slabine a veľmi raritne – pri veľmi ťažkom stave pacienta, alebo iných pridružených ochoreniach môže dôjsť k vážnejším komplikáciám.

Pokiaľ by ste mali akékoľvek otázky ohľadne vášho vyšetrenia, radi vám ich zodpovieme. Pýtajte sa však prosím pred vyšetrením.
Ešte poznámka na záver: ani PTCA či by-pass vašu chorobu nevyriešia, len odstránia najvážnejšie následky tejto choroby. O vašej ďalšej perspektíve rozhodujete hlavne vy sami – svojou životosprávou a životným štýlom.

Pracovníci Kardiologického oddelenia
SÚSCCH a.s., Banská Bystrica

Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.