Pažeráková echokardiografia

Informácia pre pacienta
pacienta pri transezofageálnej (pažerákovej) echokardiografii


Vážený pacient, pacientka,

Dovoľte, aby sme Vám i touto formou objasnili význam a postup pri transezofagovej echokardiografii.
Toto vyšetrenie predstavuje v súčasnej dobe dobre vypracovanú vyšetrovaciu metódu na zobrazenie srdca a hrudnej aorty, ich štruktúru a tiež posúdenie funkcie srdcových oddielov a chlopní.
K vyšetreniu pristupujeme len vtedy, ak sme nezískali potrebné informácie z transtorakálneho t. j. klasického prístupu.
Vyšetrenie vykonáva len lekár špecialista v danom odbore.
Pacient musí prísť na vyšetrenie nalačno aspon 8 hodín nesmie jesť a piť.
Po miestnom znecitlivení sa pristúpi k zavádzaniu sondy do pažeráka.
Je potrebné aby si pacient vybral zubnú protézu a informoval lekára o prípadných chorobách pažeráka, priedušiek, krvácaní a o alergii na lieky.
DÄşžka vyšetrenie je približne 15-20 minút, nález sa zaznamenáva na videopásku. Počas vyšetrenia je neustále snímané EKG na monitore.

Závažné komplikácie vzniknuté v priebehu vyšetrenia sú vzácne, ale pre úplnosť ich uvádzame :
poškodenie pažeráka alebo žalúdka,
prechodný vzostup alebo pokles krvného tlaku,
poruchy srdcového rytmu, predsienová alebo komorová tachykardia,
ochrnutie hlasiviek,
bronchospazmus, t.j. stiahnutie priedušiek,
srdcové zlyhanie,
útlm dýchania,
alergické reakcie,
poruchy srdcového rytmu.
Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.