Predstavenstvo

Ing. Pavel Bartošík
predseda predstavenstva

MUDr. Matej Vozár, MPH
podpredseda predstavenstva

doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD.
člen predstavenstva

Dozorná rada


Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.