Predstavenstvo

MUDr. Juraj Frajt, MPH
predseda predstavenstva

MUDr. Matej Vozár, MPH
podpredseda predstavenstva

Ing. Ján Butkovský
člen predstavenstva

Dozorná rada


Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.