Dozorná rada


Mgr. Martina Antošová
predseda dozornej rady

Ing. Roman Guderna
člen dozornej rady

MUDr. Filip Pekar, PhD., FETCS
člen dozornej rady


Predstavenstvo


Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.