Dozorná rada


predseda dozornej rady

MUDr. Martin Hudec
podpredseda dozornej rady

Miriam Faráriková

člen dozornej rady

MUDr. Adrian Bystriansky
člen dozornej rady

MUDr. Vladimír Flimer

člen dozornej rady

Ing. Roman Guderna
člen dozornej rady

Predstavenstvo


Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.