Faktúry doručené v roku 2011

Úvod >> Zverejnenie faktúr, objednávok a zmlúv

SÚSCCH a.s., v zmysle § 5b, Zákona č. 211/2000 Z.z. oslobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, faktúry doručené po 1.1.2011 zverejní najneskôr do 30 dní od dátumu ich zaplatenia.

Január 2011

Február 2011

Marec 2011Copyright © 2009-2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.